SETARI


Aiud > Stiri > Detalii  
Imagine bară de titlu pentru pagina Web Part
Detalii

Primaria Municipiului Aiud
Aiud > Stiri > Detalii

Rezultatul procedurii de evaluare și selecționare a proiectelor pentru finanțări nerambursabile din fondurile bugetului local al Municipiului Aiud

Data publicarii: 08.07.2019

            Încheiat azi 26 iunie 2019,  la sediul Primăriei Municipiului Aiud, cu ocazia întrunirii în şedinţă de lucru a Comisiei de evaluare şi selecţionare a proiectelor de interes public pentru finanţări nerambursabile, constituită prin Hotărârea Consiliului Local  nr. 101/24.04.2019.

            Prezente fiind următoarele persoane:

            Lőrincz Helga  – preşedinte;

            Boc Maria – secretar;

            Florea Liviu – membru;

            Boancă Ovidiu – membru;

            Vultur Vasile – membru;

            Năndrean Paul Ioan.

            Preşedintele comisiei arată că procedura de atribuire a contractelor de finanţare nerambursabilă din fondurile bugetului local al Municipiului Aiud se realizează cu respectarea principiilor,  stabilite prin la art. 4 din Legea nr. 350/2005 coroborat cu Regulamentul aprobat prin HCL nr. 101/24.04.2019.

            Preşedintele comisiei arată că întreaga procedură de evaluare şi selecţionare a proiectelor de interes public pentru finanţări nerambursabile s-a organizat în conformitate cu prevederile:

- Legii nr. 350/2005, privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare;

- Regulamentului privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al Municipiului Aiud alocate pentru activităţi nonprofit de interes local, aprobat prin HCL nr. 101/24.04.2019;

            Înainte de analiza cererilor de finanţare nerambursabilă, membrii şi secretarul comisiei au depus declaraţiile de imparţialitate întocmite în conformitate cu Anexa 10 la regulamentul aprobat prin HCL nr. 101/24.04.2019.

            Au fost depuse un număr de 13 de cereri de finanţare înregistrate la Registratura  Primăriei Municipiului Aiud, astfel:

1. Parohia Ortodoxă Română Aiud II, a solicitat suma de 19.026,00 lei, prin reprezentant Bogdan Ioan, cerere înregistrată sub nr. 12105/12.06.2019;

2. Parohia Ortodoxă Aiud Spital a solicitat suma de 15.000,00 lei, prin reprezentant Avram Virgil, cerere înregistrată sub nr. 12149/12.06.2019;

            3. Parohia Ortodoxă Gîmbaș a solicitat suma de 10.000,00 lei, prin reprezentant  Frățilă Vasile,  cerere înregistrată sub nr. 12172/12.06.2019;

4. Parohia Romano-Catolică Aiud a solicitat suma de 45.000 lei, prin reprezentant Szabó Dionisie, cerere înregistrată sub nr. 12228/13.06.2019;

5. Protopopiatul Român Ortodox Aiud, a solicitat suma de 13.365,00 lei, prin reprezentant Bogdan Ioan Lucian , cerere înregistrată sub nr. 12321/14.06.2019;

6. Parohia Reformată Aiud a solicitat suma de 20.000,00 lei, prin reprezentant Tóth Tibor László, cerere înregistrată sub nr. 12371/14.06.2019;

7. Asociaţia Sportivă „Mureşul” Gâmbaş, a solicitat suma de 10.000,00 lei, prin reprezentant Szekely Ioan Levente, cerere înregistrată sub nr. 11187/30.05.2019;

8. Asociaţia Club Sportiv Dojokan Activ Aiud, a solicitat suma de 17.163,00 lei, prin reprezentant Crăciun Nicolae, cerere înregistrată sub nr. 12083/12.06.2019;

            9. Asociaţia ”Clubul Sportiv Viitorul” Aiud, a solicitat suma de 12.000 lei, prin reprezentant Bregar Petru, cerere înregistrată sub nr. 12206/13.06.2019;

10. Asociaţia ”Club Sportiv Juniorul Aiud”, a solicitat suma de 13.500,00 lei, prin reprezentant Biro Cristian Gabriel, cerere înregistrată sub nr. 12212/13.06.2019; 11. Asociaţia Club Sportiv ”Șoimii” Ciumbrud, a solicitat suma de 10.000,00 lei, prin reprezentant Olar Victor Florin, cerere înregistrată sub nr. 12309/14.06.2019;

12. Asociaţia Sportivă BGK Aiud, a solicitat suma de 2700,00 lei, prin reprezentant Kerekeș Ferenc, cerere înregistrată sub nr. 12323/14.06.2019;

            13. Clubul Sportiv ”Olimpia Aiud”, a solicita suma de 30.000,00 lei, prin reprezentant Demeter Ioan, cerere înregistrată sub nr. 12377/14.06.2019;

1. Verificarea eligibilităţii, înregistrării şi a îndeplinirii criteriilor referitoare la capacitatea tehnică şi financiară:

Referitor la încadrarea Parohia Ortodoxă Română Aiud II în categoria solicitanţilor eligibili, cu unanimitate de voturi se stabileşte neîncadrarea acestui solicitant ca eligibil, datorită faptului că nu îndeplineşte condiţiile prevăzute în Anexa 13 din Regulamentul aprobat prin HCL nr. 101/ 24.04.2019, care precizează ”categoriile de activități pentru care se acorda finanțarea nerambursabilă: construirea și reabilitarea locașelor de cult, întreținerea și funcționarea unităților de cult, conservarea și întreținerea bunurilor de patrimoniu aparținând cultelor, activități de asistență socială susținute de acestea”.

În urma analizei documentaţiilor depuse, comisia constată că au fost declaraţi eligibili 12 solicitanţi, astfel:

1. Parohia Ortodoxă Aiud Spital

2. Parohia Ortodoxă Gîmbaș

3. Parohia Romano-Catolică Aiud

4. Protopopiatul Român Ortodox Aiud

5. Parohia Reformată Aiud

6. Asociaţia Sportivă „Mureşul” Gâmbaş

7. Asociaţia Club Sportiv Dojokan Activ Aiud

8. Asociaţia ”Clubul Sportiv Viitorul” Aiud

9. Asociaţia ”Club Sportiv Juniorul Aiud”,

10. Asociaţia Club Sportiv ”Șoimii” Ciumbrud

11. Asociaţia Sportivă BGK Aiud

12. Clubul Sportiv ”Olimpia Aiud”.

Urmare a celor prezentate mai sus s-a trecut la clasificarea propunerilor de proiecte după domeniul de activitate şi evaluarea acestora.

2. Clasificarea propunerilor de proiecte după domeniul de activitate al acestora:

Prin Hotărârea nr. 101 adoptată de Consiliul Local al Municipiului Aiud în şedinţa ordinară din data de 24.04.2019, privind aprobarea programului pentru acordarea de finanțări nerambursabile în anul 2019, au fost alocate sume de bani din bugetul local al Municipiului Aiud pentru următoarele domenii de activitate: culte religioase 50.000 lei și activități sportive 50.000 lei.

Comisia constată că au fost depuse:

A. un număr de 5 proiecte de finanţare pentru  Culte Religioase, după cum urmează:

1. Parohia Ortodoxă Aiud Spital

2. Parohia Ortodoxă Gîmbaș

3. Parohia Romano-Catolică Aiud

4. Protopopiatul Român Ortodox Aiud

5. Parohia Reformată Aiud

B. un număr de 7 proiecte de finanţare pentru activităţi sportive, după cum urmează:

1. Asociaţia Sportivă „Mureşul” Gâmbaş

2. Asociaţia Club Sportiv Dojokan Activ Aiud

3. Asociaţia ”Clubul Sportiv Viitorul” Aiud

4. Asociaţia ”Club Sportiv Juniorul Aiud”,

5. Asociaţia Club Sportiv ”Șoimii” Ciumbrud

6. Asociaţia Sportivă BGK Aiud

7. Clubul Sportiv ”Olimpia Aiud”.

3. Evaluarea propunerilor de proiecte:

Proiectele depuse au fost supuse evaluării individuale a membrilor comisiei în baza următoarei grile de evaluare:

criteriu pondere (%)

- relevanță și coerență 30

- metodologie 25

- durabilitate 15

- buget și eficacitatea costului 20

- capacitatea managerială 10

            Comisia a procedat la evaluarea fiecărui proiect de finanţare prin acordarea punctajelor de către fiecare membru al comisiei, în conformitate cu criteriile de pondere. Prezentăm mai jos situaţia rezultată în urma acordării punctajelor şi suma repartizată conform algoritmului de calcul:

 

 

Media

Suma repartizată

lei

PROTOPOPIATUL  ROMÂN  ORTODOX AIUD

98

10.000,00

PAROHIA ORTODOXĂ AIUD SPITAL

97

10.000,00

PAROHIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ GÎMBAȘ

96

5.000,00

PAROHIA REFORMATĂ AIUD

95

9.000,00

PAROHIA ROMANO  -CATOLICĂ AIUD

94

8.500,00

Total

42.500,00

ASOCIAŢIA SPORTIVĂ BGK AIUD 

100

2.700,00

ASOCIAȚIA CLUBUL SPORTIV DOJOKAN ACTIV AIUD

99

12.000,00

ASOCIAŢIA SPORTIVĂ MUREŞUL GÂMBAŞ

98

6.000,00

ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV ”ȘOIMII” CIUMBRUD

97

5000,00

CLUBUL SPORTIV „OLIMPIA ” AIUD

96

          14.300,00

ASOCIAŢIA ”CLUBUL SPORTIV VIITORUL” AIUD

95

5.000,00

ASOCIAȚIA FOTBAL ”CLUB SPORTIV JUNIORUL AIUD”

94

5.000,00

Total

50.000,00

 

 

Prezentul proces verbal a fost încheiat într-un număr de 2 exemplare originale, din care unul va fi anexat proiectului de hotărâre privind alocarea sumelor din bugetul local, pentru proiectele declarate câştigătoare.
Pagina modificata la: 27.01.2016
AiudulMeu.ro


aiud city app
App store Google play

NEWSLETTER

Cautare GoogleAcest site nu reprezinta în mod necesar pozitia oficiala a Comisiei Europene. Întreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorilor site-ului web.
Reprezentanta Comisiei Europene în România © Copyright 2004-2009 Primaria municipiului Aiud, Compartiment Strategii de Informatizare. Toate drepturile rezervate. Implementare si design: Indsoft. Sugestii si comentarii: informatica@aiud.ro.Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii.