SETARI


Aiud > Stiri > Detalii  
Imagine bară de titlu pentru pagina Web Part
Detalii

Primaria Municipiului Aiud
Aiud > Stiri > Detalii

Anunţ privind o nouă procedură de atribuire a autorizaţiilor taxi în municipiul Aiud, începând cu data de 10.02.2020

Data publicarii: 11.02.2020

În vederea respectării prevederilor Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi, modificată şi completată, Primăria Municipiului Aiud face următorul anunţ:

     a) conform HCL nr.161/26.08.2015, numărul maxim de autorizaţii taxi ce pot fi atribuite pe raza Municipiului Aiud este de 91, urmând să se atribuie autorizaţia cu nr. de ordine 004.

     b) data limită până la care pot fi depuse cererile de înscriere pentru participare la această  procedură este 10.04.2020.

     c) solicitantul autorizaţiei taxi este: IGNAT VIOREL DAN P.F.A.”.

     d)  pentru a obţine o autorizaţie taxi din partea autorităţii de autorizare în conformitate cu art. 11 din Legea 38/2003  modificată şi completată, solicitantul trebuie să depună  următoarele documente  în copie:

-     autorizaţia de transport emisă de primărie;              

-     certificatul de înmatriculare şi cartea de identitate a autovehiculului din care să rezulte că acesta este deţinut de către transportatorul autorizat, în proprietate sau în temeiul unui contract de leasing;

-     certificatul de agreare valabil prin vizare anuală, emis de Regia Autonomă <<Registrul Auto Român>> (R.A.R.);

-     buletin de verificare metrologică și dovada fiscalizării aparatului de taxat;

-     asigurarea persoanelor şi bagajelor;

-     declaraţie pe proprie răspundere privind criteriile de departajare pentru autovehiculul respectiv;

-     declaraţia pe propria răspundere privind modul în care este asigurată dispecerizarea şi la ce dispecerat taxi este arondat transportatorul autorizat.

     e)  data anunţării rezultatului atribuirii: 11.04.2020;

     f)  data la care va fi demarată procedura de eliberare a autorizaţiilor taxi: 11.04.2020.

     g)  acordarea punctajelor se face pe baza îndeplinirii criteriilor de departajare, declarându-se câştigătoare autovehiculele care au obţinut punctajele cele mai mari, în ordine descrescătoare, stabilite pe grupe de autovehicule diferenţiate în ordinea descrescătoare a capacităţii cilindrice a motoarelor.

      Criteriile de departajare vor fi:

     a) vechimea autovehiculului de la data fabricaţiei;

     b) clasificarea autovehiculului conform normelor de poluare Euro;

     c) volumul portbagajului util şi echiparea cu instalaţie pentru aer condiţionat;

     d)  vechimea în ani de când transportatorul desfăşoară autorizat activitatea de transport respectivă;

     e) gradul de protecţie a pasagerului/pasagerilor, respectiv existenţa airbagurilor pentru pasagerul din fată/pasagerii din spate;

     f)   efortul investiţional al transportatorului autorizat, definit de modul de deţinere, în proprietate sau în temeiul unui contract de leasing, a autovehiculelor pe tipuri;

     g) posibilitatea asigurării reale a prezenţei autovehiculului în activitate de minimum 8 ore pe zi lucrătoare;

     h)  dotări suplimentare ale autovehiculului, astfel cum sunt :

-     dispozitiv GPS de monitorizare;

-     dispozitiv fix de înregistrare a precizărilor făcute de client;

-     perete despărţitor între conducătorul auto şi clienţi;

-     dispozitiv de plată prin intermediul cardului bancar.

Pagina modificata la: 27.01.2016
AiudulMeu.ro


Aiud CityAlert

aiud city app
App store Google play

NEWSLETTER

Cautare GoogleAcest site nu reprezinta în mod necesar pozitia oficiala a Comisiei Europene. Întreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorilor site-ului web.
Reprezentanta Comisiei Europene în România © Copyright 2004-2009 Primaria municipiului Aiud, Compartiment Strategii de Informatizare. Toate drepturile rezervate. Implementare si design: Indsoft. Sugestii si comentarii: informatica@aiud.ro.Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii.