SETARI


Aiud > Stiri > Detalii  
Imagine bară de titlu pentru pagina Web Part
Detalii

Primaria Municipiului Aiud
Aiud > Stiri > Detalii

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul organizat de Serviciul Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local Aiud în data de 20.10.2020 – proba scrisă

Data publicarii: 15.10.2020

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul organizat de Serviciul Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local Aiud în data  de 20.10.2020 – proba scrisă  pentru ocuparea pe durată nedeterminată, cu normă întreagă, a postului contractual vacant de execuție de muncitor calificat, treapta profesională I din cadrul Biroului Seră, Zone verzi.

 

   Având în vedere prevederile art.20 din  Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice ,cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de concurs:

                                                                                                     

                                                                                                     

Nr.

Crt.

Numele și prenumele candidatului

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere

Motivul respingerii dosarului de înscriere

1.

Bordean Alin-Ciprian

     Admis

-

2.

Bunea Nicolae

     Admis

                      -

3.

Băgăian Lucian

     Admis

                      -

 

      Candidații nemulțumiți de rezultatele obținute, pot formula contestație, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, la sediul Serviciului Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local Aiud, sub sancțiunea decăderii din acest drept, conform art.31 din H.G. nr. 286/2011, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.

       Candidații declarați "admis" ,vor susține în data de 20.10.2020 ,ora 10,00- proba scrisă la sediul la sediul Serviciului Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local Aiud.

       Candidații sunt rugați să se prezinte  cu 10 minute înainte de începerea probei scrise la sediul Serviciului Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local Aiud, având asupra lor actul de identitate.

       Accesul în sala de concurs se va face numai pe baza actului de identitate.
Pagina modificata la: 27.01.2016
AiudulMeu.ro


Aiud CityAlert

aiud city app
App store Google play

NEWSLETTER

Cautare GoogleAcest site nu reprezinta în mod necesar pozitia oficiala a Comisiei Europene. Întreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorilor site-ului web.
Reprezentanta Comisiei Europene în România © Copyright 2004-2009 Primaria municipiului Aiud, Compartiment Strategii de Informatizare. Toate drepturile rezervate. Implementare si design: Indsoft. Sugestii si comentarii: informatica@aiud.ro.Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii.