SETARI


Aiud > Stiri > Detalii  
Imagine bară de titlu pentru pagina Web Part
Detalii

Primaria Municipiului Aiud
Aiud > Stiri > Detalii

Primăria Municipiului Aiud, Judeţul Alba, organizează concurs în vederea ocupării, a unui post contractual de execuție vacant, pe durată nedeterminată, cu normă întreagă, de medic specialist, confirmat în specialitatea medicină de familie

Data publicarii: 13.11.2020

În conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Sănătății nr. 869/2015 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea și desfășurarea concursurilor de ocuparea a posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist și chimist din unitățile sanitare publice, precum și a funcțiilor de șef de secție, șef de laborator și șef de compartiment din unitățile sanitare fără paturi, respectiv a funcției de farmacist-șef în unitățile sanitare publice cu paturi respectiv a funcției de farmacist - șef în unitățile sanitare publice cu paturi, cu modificările și completările ulterioare,

               PRIMĂRIA MUNICIPIULUI AIUD, JUDEŢUL ALBA, organizează concurs în vederea ocupării, a unui post contractual de execuție vacant, pe durată nedeterminată, cu normă întreagă, de medic specialist, confirmat în specialitatea medicină de familie din cadrul Direcției de Asistență Socială a municipiului Aiud, Compartiment Cabinete medicale și Asistență medicală comunitară din subordinea Consiliului Local al Municipiului Aiud.          

              

              În vederea înscrierii pentru concurs, candidații vor depune un dosar cuprinzând următoarele documente:

             a) cererea în care se menţionează postul pentru care doreşte să concureze;

               b) copia de pe diploma de medic sau diploma de licență în medicină și certificatul de  specialist pentru medic;

              c) copie a certificatului de membru care atestă calitatea de membru al Colegiului Medicilor, cu viza pe anul în curs;

              d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancţiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) sau e), respectiv la <LLNK 12006    95 10 202 628 55>art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

             e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa nr. 3 la ordin;

            f) cazierul judiciar;

            g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează;

             h) autorizație de liberă practică implicit asigurare de răspundere civilă valabilă în anul 2020;

             i) certificat de integritate comportamentală, potrivit Legii nr. 118/2019;

            j) chitanţa de plată a taxei de concurs;

           k) copia actului de identitate în termen de valabilitate.   

           Documentele prevăzute la lit. d), lit. f) și lit. g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate.

          Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul sau se prezintă copii legalizate.

            Anunțul de concurs a fost publicat în săptămânalul "Viața Medicală" nr. 45 din 13.11.2020

             Dosarele de înscriere la concurs se depun la Biroul Resurse Umane, Control Intern din cadrul Primăriei Municipiului Aiud, în termen de 15 zile calendaristice de la data publicării anunțului în săptămânalul "Viața Medicală", respectiv până la data de 27.11.2020, ora 14,00.

             Concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 de zile și 90 de zile de la data publicării anunțului în  revista "Viața Medicală" nr. 45/13.11.2020

            Rezultatele verificării documentelor din dosarele de înscriere la concurs se afișează la sediul instituției în data de 02.12.2020  .

            Dosarele incomplete se vor completa în termen de 5 zile lucrătoare, respectiv până la data de 09.12.2020, ora.16,00. Ulterior expirării acestui termen nu se admit completări ale dosarului, iar dosarele necompletate se resping.

            Situația privind dosarele admise sau respinse se afișează la sediul instituției în data de 10.12.2020.

            Contestațiile privind dosarele respinse, se adresează în termen de 2 zile lucrătoare din momentul afișării, conducătorului instituției, care are obligația de a le soluționa în termen de 2 zile lucrătoare de la depunere.

            Taxa de înscriere la concurs este de 150 de lei, conform art. 31 din Anexa 1 a OMS nr. 869/2015 și se plătește la casieria Primăriei Municipiului Aiud.

            Concursul  constă în desfășurarea următoarelor probe:

                         - analiza și evaluarea activității profesionale și științifice (C):

                                     - se face de către comisia de concurs pe baza documentelor depuse de candidați la dosar, conform metodologiei cuprinse în anexa nr. 3 la OMS nr. 869/2015;

                         - proba scrisă (A) - în data de 11.01.2021 ora 11,00, la sediul Primăriei Municipiului Aiud, sala Ion I.C.Brătianu;

                      - proba practică (B) - în data de 13.01.2021 ora 11,00 la sediul Dispensarului Școlar, situat în Aiud, str. Unirii, nr. 32.   

           Tematica de concurs și bibliografia pentru concurs, sunt afișate la sediul și pe site-ul Primăriei Municipiului Aiud, respectiv www.aiud.ro.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Biroul Resurse Umane, Control Intern din cadrul Primăriei Municipiului Aiud și la nr. de  telefon  0258 861310 interior 1013.

 

                 

TEMATICA CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT

DE MEDIC SPECIALIST, SPECIALITATEA MEDICINĂ DE FAMILIE:

 

1. Definiția și funcțiile M.F

2. Cabinetul și echipa de lucru a M.F

3. Activitatea preventiva în M.F

4. Probleme medicale ale omului sănătos

5. Etapele de dezvoltare ale ființei umane

6. Nevoile medicale ale diferitelor etape de dezvoltare

7. Promovarea sănătății în M.F

8. Diagnosticul stării de sănătate -

9. Trecerea de la starea de sănătate la starea de boala

10. Particularitățile consultației în M.F

11. Particularitățile diagnosticului in M.F

12. Particularitățile tratamentului în M.F

13. Supravegherea tratamentului in M.F

14. Dificultățile de diagnostic in M.F

15. Sinteza diagnostica și terapeutica în M.F

16. Asistența medicala la domiciliu

17. Sănătatea și patologia familiei

18. Ciclurile vieții de familie

19. Relațiile medicului de familie cu asigurările medicale

20. Relațiile M.F cu pacienții săi

21. Drepturile pacienților și obligațiile M.F

22. Posibilitățile și limitele M.F

23. Managementul cabinetului de M.F

24. Planificarea familiala și metode contraceptive

25. Evaluarea stării de sănătate a unei colectivități

26. Atitudinea M.F în fața unor simptome comune ( astenia, amețeala, adenopatia, dispneea, durerea toracica, palpitațiile, durerile abdominale, tremurăturile, hemoragiile genitale).

27. Afecțiunile respiratorii la adult și copil (infecțiile acute ale cailor aeriene superioare la copil, traheobronșita, bronhopatia cronica obstructiva, pneumoniile, astmul bronșic, cancerul bronhopulmonar, tuberculoza pulmonara)

28. Afecțiunile cardiovasculare la adult și copil (cardiopatiile congenitale, valvulopatiile, hipertensiunea arteriala, cardiopatia ischemica, tulburările de ritm cardiac, endocarditele, insuficienta cardiaca, tromboflebitele).

29. Afecțiunile digestive la adult și copil ( gastritele acute si cronice, ulcerul gastro - duodenal, esofagita de reflux, cancerul gastric, hepatitele acute si cronice, cirozele, colecistitele acute si cronice, litiaza biliara)

30. Afecțiunile renale la adult și copil ( infecțiile cailor urinare, glomerulonefritele acute și cronice, sindromul nefrotic,litiaza renala,insuficienta renala acuta si cronica).

31. Afecțiunile reumatice la adult și copil (artrozele, lumbago,lombosciatica, reumatismul poliarticular acut, poliartrita reumatoida, spondilitele, lupusul eritematos sistemic)

32. Afecțiunile metabolice la adult și copil ( diabetul zaharat, obezitatea, dislipidemiile, hiperuricemiile si guta)

33. Afecțiunile hematologice la adult și copil (sindromul anemic, clasificarea anemiilor, anemia feripriva, leucemia limfoblastica, leucemia mieloida, coagulopatiile)

34. Afecțiunile endocrine la adult și copil (hipertiroida, hipotiroida, sindromul Cushing, spasmofilia si tetania)

35. Afecțiunile neurologice la adult și copil ( cefaleea,nevralgia de trigemen, ateroscleroza cerebrala, accidentele vasculare cerebrale, atacul ischemic tranzitor, meningitele, epilepsia, polinevritele, boala Parkinson)

36. Afecțiunile psihice la adult și copil (deficienta mintala, tulburările de personalitate și psihopatiile, depresia, nevrozele, alcoolismul, sindroamele psihice de involuție).

37. Afecțiuni dermatologice la adult și copil (dermatitele alergice, ulcerul cronic de gamba, micozele, parazitozele cutanate și dermatitele infecțioase).

38. Afecțiuni ORL la adult și copil (anginele, otitele,mastoiditele, rinitele, sinuzitele)

39. Afecțiuni oftalmologice( ochiul roșu, glaucomul, cataracta, traumatismele ochiului).

40. Afecțiuni ginecologice și obstetricale ( tulburările menstruale, menopauza, infertilitatea, cancerul de sân, cancerul uterin, sarcina normala, sarcina cu risc, complicațiile sarcinii și ale nașterii, sarcina extrauterina)

41. Puericultura (îngrijirea noului născut, prematuritatea, alimentația naturala și artificiala, dezvoltarea psihica și somatica a copilului, prevenirea rahitismului, vaccinările la copil).

42. Boli infecțioase la adult și copil ( rubeola, rujeola, varicela, parotidita epidemica, scarlatina, mononucleoza, tusea convulsiva, hepatitele virale, toxiinfecțiile alimentare, boala diareica acuta, bolile infecțioase cu transmitere sexuala).

 

BIBLIOGRAFIE:

  1. Adrian Restian – Bazele medicinei de familie, vol. I și II, Editura Medicală, București 2002; 
  2. Adrian Restian – Bazele medicinei de familie, vol. III, Editura Medicală, București 2003; 
  3. Carmen Ciofu, Eugen Ciofu – Esențialul în pediatrie, a patra ediție, Editura Amaltea, 2017;

4.    Ghid de practică medicală, vol. I, Ed. Infomedica, Buc., 1999

5.    Ghid de practică medicală, vol. II, Ed. Infomedica, Buc., 2001

  1. Ordinul M.S. nr. 5298/1668/2011 Metodologia privind examinarea stării de sănătate a preșcolarilor și elevilor din unitățile de învățământ de stat și particulare autorizate/acreditate, privind acordarea asistenței medicale gratuite și pentru promovarea unui stil de viață sănătos, actualizat;
  2. Ordinul M.S. nr. 1456/2020 pentru aprobarea Normelor de igienă din unitățile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna și recreerea copiilor și tinerilor;
  3. Ordinul M.S. nr. 1563/2008 pentru aprobarea Listei alimentelor nerecomandate preșcolarilor și școlarilor și a principiilor care stau la baza unei alimentații sănătoase pentru copii și adolescenți;
  4. Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 653/2001,  privind asistenţa medicală a preşcolarilor, elevilor şi studenţilor, actualizat;

10. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare (Partea a VI-a, Titlul III - Personalul contractual din autoritățile și instituțiile publice).

Pagina modificata la: 27.01.2016
AiudulMeu.ro


Aiud CityAlert

aiud city app
App store Google play

NEWSLETTER

Cautare GoogleAcest site nu reprezinta în mod necesar pozitia oficiala a Comisiei Europene. Întreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorilor site-ului web.
Reprezentanta Comisiei Europene în România © Copyright 2004-2009 Primaria municipiului Aiud, Compartiment Strategii de Informatizare. Toate drepturile rezervate. Implementare si design: Indsoft. Sugestii si comentarii: informatica@aiud.ro.Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii.