SETARI


Aiud > Stiri > Detalii  
Imagine bară de titlu pentru pagina Web Part
Detalii

Primaria Municipiului Aiud
Aiud > Stiri > Detalii

Anunţ privind o nouă procedură de atribuire a autorizaţiilor taxi în municipiul Aiud, începând cu data de 30.12.2020

Data publicarii: 30.12.2020

În vederea respectării prevederilor Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi, modificată şi completată, Primăria Municipiului Aiud face următorul anunţ:

     a) conform HCL nr.161/26.08.2015, numărul maxim de autorizaţii taxi ce pot fi atribuite pe raza Municipiului Aiud este de 91, urmând să se atribuie autorizaţia cu nr. de ordine 039;

     b) data limită până la care pot fi depuse cererile de înscriere pentru participare la această  procedură este 01.03.2021;

     c) solicitantul autorizaţiei taxi este: IORDACHE I. LAURENȚIU AURELIAN P.F.A.;

     d) pentru a obţine o autorizaţie taxi din partea autorităţii de autorizare în conformitate cu art. 11 din Legea 38/2003  modificată şi completată, solicitantul trebuie să depună  următoarele documente  în copie:

-     autorizaţia de transport emisă de primărie;              

-     certificatul de înmatriculare şi cartea de identitate a autovehiculului din care să rezulte că acesta este deţinut de către transportatorul autorizat, în proprietate sau în temeiul unui contract de leasing;

-     certificatul de agreare valabil prin vizare anuală, emis de Regia Autonomă <<Registrul Auto Român>> (R.A.R.);

-     buletin de verificare metrologică și dovada fiscalizării aparatului de taxat;

-     asigurarea persoanelor şi bagajelor;

-     declaraţie pe proprie răspundere privind criteriile de departajare pentru autovehiculul respectiv;

-     declaraţia pe propria răspundere privind modul în care este asigurată dispecerizarea şi la ce dispecerat taxi este arondat transportatorul autorizat.

     e) data anunţării rezultatului atribuirii: luna martie 2021 după ședința Consiliului Local;

     f)  data la care va fi demarată procedura de eliberare a autorizaţiei taxi: luna martie 2021;  

     g) acordarea punctajelor se face pe baza îndeplinirii criteriilor de departajare, declarându-se câştigătoare autovehiculele care au obţinut punctajele cele mai mari, în ordine descrescătoare, stabilite pe grupe de autovehicule diferenţiate în ordinea descrescătoare a capacităţii cilindrice a motoarelor.

      Criteriile de departajare vor fi:

     a) vechimea autovehiculului de la data fabricaţiei;

     b) clasificarea autovehiculului conform normelor de poluare Euro;

     c) volumul portbagajului util şi echiparea cu instalaţie pentru aer condiţionat;

     d) vechimea în ani de când transportatorul desfăşoară autorizat activitatea de transport respectivă;

     e) gradul de protecţie a pasagerului/pasagerilor, respectiv existenţa airbagurilor pentru pasagerul din fată/pasagerii din spate;

     f) efortul investiţional al transportatorului autorizat, definit de modul de deţinere, în proprietate sau în temeiul unui contract de leasing, a autovehiculelor pe tipuri;

     g) posibilitatea asigurării reale a prezenţei autovehiculului în activitate de minimum 8 ore pe zi lucrătoare;

     h) dotări suplimentare ale autovehiculului, astfel cum sunt :

-     dispozitiv GPS de monitorizare;

-     dispozitiv fix de înregistrare a precizărilor făcute de client;

-     perete despărţitor între conducătorul auto şi clienţi;

-     dispozitiv de plată prin intermediul cardului bancar.

Pagina modificata la: 27.01.2016
AiudulMeu.ro


Aiud CityAlert

aiud city app
App store Google play

NEWSLETTER

Cautare GoogleAcest site nu reprezinta în mod necesar pozitia oficiala a Comisiei Europene. Întreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorilor site-ului web.
Reprezentanta Comisiei Europene în România © Copyright 2004-2009 Primaria municipiului Aiud, Compartiment Strategii de Informatizare. Toate drepturile rezervate. Implementare si design: Indsoft. Sugestii si comentarii: informatica@aiud.ro.Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii.