SETARI


Aiud > Stiri > Detalii  
Imagine bară de titlu pentru pagina Web Part
Detalii

Primaria Municipiului Aiud
Aiud > Stiri > Detalii

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a unui post contractual vacant, cu normă întreagă, de inspector de specialitate, grad I , concurs organizat în data de 22.02.2021 - proba scrisă

Data publicarii: 15.02.2021

În conformitate cu prevederile art. 20 din Hotărârea Guvernului nr.286/2011, pentru aprobarea  regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate:

- pentru funcția contractuală de inspector de specialitate, gradul I

 

Nr. Crt.

Numele și prenumele candidatului

Rezultatul probei de selecție a dosarelor

Motivul respingerii dosarului de înscriere

1.

NR. DOSAR 3623/08.02.2021, conform cererii nr. 3715/09.02.2021 depuse în baza Regulamentului (UE) nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE 

 

 

 

ADMIS

 

2.

TRIF CRISTINA - OTILIA

ADMIS - cu condiția prezentării în original a adeverintei medicale și a raportului per salariat, până la data susținerii probei scrise

 

3.

ȘERBAN PAULA - DIANA

ADMIS

 

4.

NR. DOSAR 3871/10.02.2021, conform cererii nr. 3872/10.02.2021 depuse în baza Regulamentului (UE) nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE 

 

 

 

ADMIS

 

5.

NR. DOSAR 3874/10.02.2021, conform cererii nr. 3873/10.02.2021 depuse în baza Regulamentului (UE) nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE 

ADMIS

 

6.

NR. DOSAR 3875/10.02.2021, conform cererii nr. 3876/10.02.2021 depuse în baza Regulamentului (UE) nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE 

 

 

 

ADMIS

 

7.

ȘOȘA DORINA

ADMIS

 

 

Candidații declarați “admis“ vor susține în data de 22.02.2021 ora 10,00 – proba scrisă la sediul Primăriei Municipiului Aiud.

Candidatul nemulțumit de rezultatele obținute poate formula contestație în termen de o zi lucrătoare de la afișare, conform art. 31 din HG nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare,  la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor, doamna Cipcigan Patricia Tatiana.

Candidații sunt rugați să se prezinte la sediul Primăriei Municipiului Aiud cu 10 minute înainte de începerea probei scrise, având asupra lor actul de identitate.

           Accesul în sala de concurs se va face numai în baza actului de identitate.

Pagina modificata la: 27.01.2016
AiudulMeu.ro


Aiud CityAlert

aiud city app
App store Google play

NEWSLETTER

Cautare GoogleAcest site nu reprezinta în mod necesar pozitia oficiala a Comisiei Europene. Întreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorilor site-ului web.
Reprezentanta Comisiei Europene în România © Copyright 2004-2009 Primaria municipiului Aiud, Compartiment Strategii de Informatizare. Toate drepturile rezervate. Implementare si design: Indsoft. Sugestii si comentarii: informatica@aiud.ro.Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii.