SETARI


Aiud > Stiri > Detalii  
Imagine bară de titlu pentru pagina Web Part
Detalii

Primaria Municipiului Aiud
Aiud > Stiri > Detalii

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul organizat de Primăria Municipiului Aiud, pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post contractual vacant, cu normă întreagă, de îngrijitoare din cadrul Direcției de Asistență Socială

Data publicarii: 17.02.2021

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul organizat de Primăria Municipiului Aiud, pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post contractual vacant, cu normă întreagă, de îngrijitoare din cadrul Direcției de Asistență Socială a municipiului Aiud, Compartiment Creșa din subordinea Consiliului Local al municipiului Aiud, concurs organizat în data de 24.02.2021 - proba scrisă

 

 În conformitate cu prevederile art. 20 din Hotărârea Guvernului nr.286/2011, pentru aprobarea  regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate:

 

 

Nr.

Crt.

 

CANDIDAT

REZULTATUL SELECŢIEI DOSARELOR DE CONCURS

MOTIVUL RESPINGERII DOSARULUI

 

1.

 

ȘTEFĂNUȚ  PAULA DANIELA

 

ADMIS

 

-

 

2.

 

MIRCEA ANDREEA SORINA

 

ADMIS

 

-

                                                                                 

          Candidatul nemulţumit de rezultatele obţinute, poate formula contestaţie, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, la sediul Primăriei Municipiului Aiud, sub sancţiunea decăderii din acest drept, conform art. 31 din H.G. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, d-na Morar Angela, consilier în cadrul Biroului Resurse Umane, Control Intern din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud.

          Candidații declarați "admis", vor susţine proba scrisă în data de 24.02.2021, ora 10,00, la sediul Primăriei Municipiului Aiud, sala Ion I. C. Brătianu.

          Candidații sunt rugați să se prezinte la sediul Primăriei Municipiului Aiud cu 10 minute înainte de începerea probei scrise, având asupra lor actul de identitate.

            Accesul în sala de concurs se va face numai în baza actului de identitate.

Pagina modificata la: 27.01.2016
AiudulMeu.ro


Aiud CityAlert

aiud city app
App store Google play

NEWSLETTER

Cautare GoogleAcest site nu reprezinta în mod necesar pozitia oficiala a Comisiei Europene. Întreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorilor site-ului web.
Reprezentanta Comisiei Europene în România © Copyright 2004-2009 Primaria municipiului Aiud, Compartiment Strategii de Informatizare. Toate drepturile rezervate. Implementare si design: Indsoft. Sugestii si comentarii: informatica@aiud.ro.Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii.