SETARI


Aiud > Stiri > Detalii  
Imagine bară de titlu pentru pagina Web Part
Detalii

Primaria Municipiului Aiud
Aiud > Stiri > Detalii

Rezultatul probei scrise la concursul pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a unui post contractual vacant, cu normă întreagă, de inspector de specialitate, grad I, concurs organizat în data de 22.02.2021 - proba scrisă

Data publicarii: 22.02.2021

Rezultatul probei scrise la concursul pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a unui post contractual vacant, cu normă întreagă, de inspector de specialitate, grad I,  concurs organizat în data de 22.02.2021 - proba scrisă

 

Având în vedere prevederile art. 30 alin. (3) din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs, comunică următorul rezultat al probei scrise:

 

- pentru funcția contractuală de inspector de specialitate, gradul I

 

Nr. Crt.

Numele și prenumele candidatului

Punctajul probei scrise

Rezultatul probei scrise

1.

NR. DOSAR 3623/08.02.2021, conform cererii nr. 3715/09.02.2021 depuse în baza Regulamentului (UE) nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE 

 

 

 

42,25

                

 

 

                  RESPINS

2.

TRIF CRISTINA - OTILIA

Nu s-a prezentat

 

3.

ȘERBAN PAULA - DIANA

45

                  RESPINS

4.

NR. DOSAR 3871/10.02.2021, conform cererii nr. 3872/10.02.2021 depuse în baza Regulamentului (UE) nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE 

 

 

 

40

 

 

                  RESPINS

5.

NR. DOSAR 3874/10.02.2021, conform cererii nr. 3873/10.02.2021 depuse în baza Regulamentului (UE) nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE 

 

Nu s-a prezentat

 

6.

NR. DOSAR 3875/10.02.2021, conform cererii nr. 3876/10.02.2021 depuse în baza Regulamentului (UE) nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE 

 

 

Nu s-a prezentat

 

 

7.

ȘOȘA DORINA

45

RESPINS

 

 

Candidații nemulţumiți de rezultatele obţinute, pot formula contestaţie, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului probei scrise, la sediul Primăriei Municipiului Aiud, sub sancţiunea decăderii din acest drept, conform art. 31 din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor, d-na Cipcigan Patricia Tatiana, șef birou al Biroului Resurse Umane, Control Intern din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud.

Pagina modificata la: 27.01.2016
AiudulMeu.ro


Aiud CityAlert

aiud city app
App store Google play


NEWSLETTER


Cautare Google


Acest site nu reprezinta în mod necesar pozitia oficiala a Comisiei Europene. Întreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorilor site-ului web.
Reprezentanta Comisiei Europene în România © Copyright 2004-2009 Primaria municipiului Aiud, Compartiment Strategii de Informatizare. Toate drepturile rezervate. Implementare si design: Indsoft. Sugestii si comentarii: informatica@aiud.ro.Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii.