SETARI


Aiud > Stiri > Detalii  
Imagine bară de titlu pentru pagina Web Part
Detalii

Primaria Municipiului Aiud
Aiud > Stiri > Detalii

Rezultatul selecţiei dosarelor la concursul de recrutare organizat de Primăria Municipiului Aiud în data de 06.04.2021- proba scrisă, pentru ocuparea pe durată nedeterminată a postului vacant, funcție publică de execuție de inspector - Direcția Economică

Data publicarii: 29.03.2021

Rezultatul selecţiei dosarelor la concursul de recrutare organizat de Primăria Municipiului Aiud în data de 06.04.2021- proba scrisă, pentru ocuparea pe durată nedeterminată a postului vacant, funcție publică de execuție de inspector, clasa I, grad profesional principal în cadrul Direcției Economice, Compartiment Impozite și taxe locale persoane fizice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud

 

 

Având în vedere prevederile art. 40 alin. (1) lit. a) și. lit. e) coroborat cu prevederile art. 50 alin. (2) din HG nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următorul rezultat al selecţiei dosarelor de înscriere la concursul de recrutare organizat de Primăria Municipiului Aiud, în data de 06.04.2021, ora 11,00 – proba scrisă, pentru ocuparea pe durată nedeterminată a postului vacant, funcție publică de execuție de inspector, clasa I, grad profesional principal în cadrul Direcției Economice, Compartiment Impozite și taxe locale persoane fizice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud:

 

 

Nr.

Crt.

 

NUMĂRUL DOSARULUI DE CONCURS

REZULTATUL SELECŢIEI DOSARELOR DE CONCURS

MOTIVUL RESPINGERII DOSARULUI

 

1.

 

7310/12.03.2021

 

ADMIS

 

-

 

2.

 

7719/17.03.2021

 

RESPINS

 

lipsă copie diplomă de licență

 

3.

8195/22.03.2021

 

ADMIS

 

-

 

4.

8213/22.03.2021

 

ADMIS

 

-

 

5.

8340/23.03.2021

ADMIS

Admis sub rezerva prezentării, până la data de 30.03.2021, ora 16:00, a copiei documentului care atestă vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice, de minimum 5 ani.

 

    6.

8359/23.03.2021

 

 

ADMIS

 

-

 

 

            Candidații nemulţumiți de rezultatele obţinute, pot formula contestaţie, în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, la sediul Primăriei Municipiului Aiud, sub sancţiunea decăderii din acest drept, conform art. 63 din HG nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, d-na Dancea Stînea Anamaria, consilier în cadrul Biroului Resurse Umane, Control Intern din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud.

         Candidații declarați "admis", vor susţine proba scrisă în data de 06.04.2021, ora 11,00, la sediul Primăriei Municipiului Aiud, sala Ion I. C. Brătianu.

         Candidații sunt rugați să se prezinte la sediul Primăriei Municipiului Aiud cu 10 minute înainte de începerea probei scrise, având asupra lor actul de identitate.

Pagina modificata la: 27.01.2016
AiudulMeu.ro


Aiud CityAlert

aiud city app
App store Google play

NEWSLETTER

Cautare GoogleAcest site nu reprezinta în mod necesar pozitia oficiala a Comisiei Europene. Întreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorilor site-ului web.
Reprezentanta Comisiei Europene în România © Copyright 2004-2009 Primaria municipiului Aiud, Compartiment Strategii de Informatizare. Toate drepturile rezervate. Implementare si design: Indsoft. Sugestii si comentarii: informatica@aiud.ro.Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii.