SETARI


Aiud > Stiri > Detalii  
Imagine bară de titlu pentru pagina Web Part
Detalii

Primaria Municipiului Aiud
Aiud > Stiri > Detalii

Rezultatul procedurii de evaluare și selecționare a proiectelor de interes public pentru finanțări nerambursabile din fondurile bugetului local al Municipiului Aiud

Data publicarii: 14.07.2021

Încheiat azi 13 iulie  2021,  la sediul Primăriei Municipiului Aiud, cu ocazia întrunirii în şedinţă de lucru a Comisiei de evaluare şi selecţionare a proiectelor de interes public pentru finanţări nerambursabile, constituită prin Hotărârea Consiliului Local  nr. 108/20.05.2021.

            Prezente fiind următoarele persoane:

            Lőrincz Helga  – preşedinte;

            Boc Maria – secretar;

            Florea Liviu Florin – membru;

            Boancă Ovidiu – membru;

            Szőcs Ildiko – membru;

            Cocioran Alexandru-Lucian - membru

            Preşedintele comisiei arată că procedura de atribuire a contractelor de finanţare nerambursabilă din fondurile bugetului local al Municipiului Aiud se realizează cu respectarea principiilor,  stabilite prin la art. 4 din Legea nr. 350/2005 coroborat cu Regulamentul aprobat prin HCL nr. 108/20.05.2021.

            Preşedintele comisiei arată că întreaga procedură de evaluare şi selecţionare a proiectelor de interes public pentru finanţări nerambursabile s-a organizat în conformitate cu prevederile:

- Legii nr. 350/2005, privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare;

- Regulamentului privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al Municipiului Aiud alocate pentru activităţi nonprofit de interes local, aprobat prin HCL nr. 108/20.05.2021;

            Înainte de analiza cererilor de finanţare nerambursabilă, membrii şi secretarul comisiei au depus declaraţiile de imparţialitate întocmite în conformitate cu Anexa 10 la regulamentul aprobat prin HCL nr. 108/20.05.2021.

            Au fost depuse un număr de 6 de cereri de finanţare înregistrate la Registratura  Primăriei Municipiului Aiud, astfel:

1. Parohia Ortodoxă Română Măgina a solicitat suma de 15.000,00 lei, prin reprezentant Fufezan Iuliu Titus, cerere înregistrată sub nr. 19470/29.06.2021;

2. Parohia Romano-Catolică Aiud a solicitat suma de 9.048,06 lei, prin reprezentant Szász János, cerere înregistrată sub nr. 19464/29.06.2021;

3. Parohia Reformată Gâmbaș a solicitat suma de 7.000,00 lei, prin reprezentant Sikó Levente Robert, cerere înregistrată sub nr. 19467/29.06.2021;

4. Asociaţia Club Sportiv Dojokan Activ Aiud, a solicitat suma de 11.182,50 lei, prin reprezentant Crăciun Nicolae, cerere înregistrată sub nr. 19663/01.07.2021;

           

5. Asociaţia ”Club Sportiv Juniorul Aiud”, a solicitat suma de 9.000,00 lei, prin reprezentant Biro Cristian Gabriel, cerere înregistrată sub nr. 19665/01.07.2021;

6. Asociaţia Club Sportiv ”Șoimii” Ciumbrud, a solicitat suma de 10.000,00 lei, prin reprezentant Zsigó András, cerere înregistrată sub nr. 19698/01.07.2021;

                                                           

1. Verificarea eligibilităţii, înregistrării şi a îndeplinirii criteriilor referitoare la capacitatea tehnică şi financiară:

În urma analizei documentaţiilor depuse, comisia constată că au fost declaraţi eligibili 6 solicitanţi, astfel:

1. Parohia Ortodoxă Română Măgina

2. Parohia Romano-Catolică Aiud

3. Parohia Reformată Gâmbaș

4. Asociaţia Club Sportiv Dojokan Activ Aiud

5. Asociaţia ”Club Sportiv Juniorul Aiud”,

6. Asociaţia Club Sportiv ”Șoimii” Ciumbrud

Urmare a celor prezentate mai sus s-a trecut la clasificarea propunerilor de proiecte după domeniul de activitate şi evaluarea acestora.

2. Clasificarea propunerilor de proiecte după domeniul de activitate al acestora:

Prin Hotărârea nr. 108 adoptată de Consiliul Local al Municipiului Aiud în şedinţa ordinară din data de 20.05.2021, privind aprobarea programului pentru acordarea de finanțări nerambursabile în anul 2021, au fost alocate sume de bani din bugetul local al Municipiului Aiud pentru următoarele domenii de activitate: culte religioase 50.000 lei și activități sportive 50.000 lei.

Comisia constată că au fost depuse:

A. un număr de 3 proiecte de finanţare pentru  Culte Religioase, după cum urmează:

1. Parohia Ortodoxă Română Măgina

2. Parohia Romano-Catolică Aiud

3. Parohia Reformată Gâmbaș

B. un număr de 3 proiecte de finanţare pentru activităţi sportive, după cum urmează:

1. Asociaţia Club Sportiv Dojokan Activ Aiud

2. Asociaţia ”Club Sportiv Juniorul Aiud”,

3. Asociaţia Club Sportiv ”Șoimii” Ciumbrud

3. Evaluarea propunerilor de proiecte:

Proiectele depuse au fost supuse evaluării individuale a membrilor comisiei în baza următoarei grile de evaluare:

criteriu pondere (%)

- relevanță și coerență 30

- metodologie 25

- durabilitate 15

- buget și eficacitatea costului 20

- capacitatea managerială 10

            Comisia a procedat la evaluarea fiecărui proiect de finanţare prin acordarea punctajelor de către fiecare membru al comisiei, în conformitate cu criteriile de pondere. Prezentăm mai jos situaţia rezultată în urma acordării punctajelor şi suma repartizată:

 

 

Media

Suma repartizată

lei

PAROHIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ  MĂGINA

100

15.000,00

PAROHIA ROMANO  -CATOLICĂ AIUD

100

9.048,06

PAROHIA REFORMATĂ GÂMBAȘ

100

7.000,00

Total

31.048,06

ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV DOJOKAN ACTIV AIUD

100

11.182,50

ASOCIAȚIA FOTBAL ”CLUB SPORTIV JUNIORUL AIUD”

100

9.000,00

ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV ”ȘOIMII” CIUMBRUD

80

          10.000,00

Total

30.182,50

 

Prezentul proces verbal a fost încheiat într-un număr de 2 exemplare originale, din care unul va fi anexat proiectului de hotărâre privind alocarea sumelor din bugetul local, pentru proiectele declarate câştigătoare.

Pagina modificata la: 27.01.2016
AiudulMeu.ro


Aiud CityAlert

aiud city app
App store Google play

NEWSLETTER


Cautare Google


Acest site nu reprezinta în mod necesar pozitia oficiala a Comisiei Europene. Întreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorilor site-ului web.
Reprezentanta Comisiei Europene în România © Copyright 2004-2009 Primaria municipiului Aiud, Compartiment Strategii de Informatizare. Toate drepturile rezervate. Implementare si design: Indsoft. Sugestii si comentarii: informatica@aiud.ro.Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii.