SETARI


Aiud > Stiri > Detalii  
Imagine bară de titlu pentru pagina Web Part
Detalii

Primaria Municipiului Aiud
Aiud > Stiri > Detalii

Rezultat selecția dosarelor la concursul de recrutare pentru ocuparea unui post de director adjunct, organizat de Centrul Multicultural „Liviu Rebreanu” Aiud, Direcţie Municipală de Cultură, în data de 05.08.2021 - proba scrisă

Data publicarii: 02.08.2021

Rezultatele selecţiei dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul organizat pentru ocuparea pe durată nedeterminată, cu normă întreagă, a unui post vacant de director adjunct, grad II, în cadrul Centrului Multicultural „Liviu Rebreanu” Aiud, Direcţie Municipală de Cultură

 

Având în vedere prevederile art. 20 din REGULAMENT-CADRU din 23 martie 2011,  privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotararea nr. 286/2011 cu completările și modificările ulterioare, comisia de concurs comunică următorul rezultat al selecţiei dosarelor de înscriere:

 

Nr. crt.

Numărul dosarului de concurs

Rezultatele procesului de evaluare a dosarelor

Motivele respingerii

1.     

593 /21.07.2021

ADMIS

-

2.     

605 /23.07.2021

ADMIS

-

3.     

611 /26.07.2021

ADMIS

-

4.     

622 /27.07.2021

ADMIS

cu obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului, respectiv până la data de 05.08.2021.

-

 

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul afișat, pot formula contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor,.sub sancţiunea decăderii din acest drept, conform art. 31 din  REGULAMENT-CADRU din 23 martie 2011 privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale, aprobat prin HG. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Contestațiile cu privire la rezultatul selecției dosarelor de înscriere se depun la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor, Dumitru Ana-Andreea, la sediul Centrului Multicultural „Liviu Rebreanu” Aiud, Direcţie Municipală de Cultură/ Caminul Cultural din Ciumbrud, str. Vasile Lucaciu, nr. 1, până cel târziu marți, 03.08.2021,  ora 1100.

Candidaţii declaraţi admişi la proba de selecţia dosarelor vor susţine proba scrisă a concursului organizat pentru ocuparea unui post de director adjunct,  în cadrul Centrului Multicultural „Liviu Rebreanu” Aiud, Direcţie Municipală de Cultură, în data de 05.08.2021, ora 1100, la sediul Centrului Multicultural „Liviu Rebreanu” Aiud, Direcţie Municipală de Cultură/Camin Cultural Ciumbrud.

Candidații sunt rugați să se prezinte la sediul Centrului Multicultural „Liviu Rebreanu” Aiud, Direcţie Municipală de Cultură/Camin Cultural Ciumbrud, cu 10 minute înainte de începerea probei scrise, având asupra lor actul de identitate.

Pagina modificata la: 27.01.2016
AiudulMeu.ro


Aiud CityAlert

aiud city app
App store Google play


NEWSLETTER


Cautare Google


Acest site nu reprezinta în mod necesar pozitia oficiala a Comisiei Europene. Întreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorilor site-ului web.
Reprezentanta Comisiei Europene în România © Copyright 2004-2009 Primaria municipiului Aiud, Compartiment Strategii de Informatizare. Toate drepturile rezervate. Implementare si design: Indsoft. Sugestii si comentarii: informatica@aiud.ro.Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii.