SETARI


Aiud > Stiri > Detalii  
Imagine bară de titlu pentru pagina Web Part
Detalii

Primaria Municipiului Aiud
Aiud > Stiri > Detalii

Rezultat probă scrisă la examenul organizat pentru promovarea în grad profesional imediat superior pentru un post contractual de execuție-Biblioteca „Liviu Rebreanu” din cadrul Centrului Multicultural „Liviu Rebreanu” Aiud, Direcție Municipală de Cultură

Data publicarii: 27.08.2021

Având în vedere prevederile art. 45 alin. (6) din Regulamentul-cadru din 23 martie 2011 privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin H.G. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, comisia de examinare comunică următoarele rezultate ale probei scrise:

 

Nr. crt.

Numărul dosarului de concurs

Punctajul probei scrise

Rezultatul probei scrise

 

  1. 1.

708 /17.08.2021

100 puncte

ADMIS

              

       Candidatul nemulţumit de rezultatele obţinute, poate formula contestaţie, până cel târziu la data de 30.08.2021, ora 1300 (în data de 27.08.2021 până la ora 1600 și luni 30.08.2021, pană cel târziu la ora 1300), la sediul Centrului Multicultural „Liviu Rebreanu” Aiud, Direcţie Municipală de Cultură/Camin Cultural Ciumbrud, situat în localitatea Ciumbrud, str. Vasile Lucaciu, nr. 1, județul Alba sub sancţiunea decăderii din acest drept, conform art. 31 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale din sectorul bugetar, cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, d-na Dumitru Ana Andrea.

Pagina modificata la: 27.01.2016
AiudulMeu.ro


Aiud CityAlert

aiud city app
App store Google play


NEWSLETTER


Cautare Google


Acest site nu reprezinta în mod necesar pozitia oficiala a Comisiei Europene. Întreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorilor site-ului web.
Reprezentanta Comisiei Europene în România © Copyright 2004-2009 Primaria municipiului Aiud, Compartiment Strategii de Informatizare. Toate drepturile rezervate. Implementare si design: Indsoft. Sugestii si comentarii: informatica@aiud.ro.Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii.