SETARI


Aiud > Stiri > Detalii  
Imagine bară de titlu pentru pagina Web Part
Detalii

Primaria Municipiului Aiud
Aiud > Stiri > Detalii

Serviciul Public Administraţia Patrimoniului Local Aiud, organizează examen de promovare în treapta profesională imediat superioară a personalului contractual din cadrul instituției care îndeplinește condițiile de promovare

Data publicarii: 11.10.2021

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, Serviciul Public de Interes Local Administraţia Patrimoniului Local Aiud, organizează la sediul Serviciului Public Administrația Patrimoniului Local Aiud, str.Tribun Tudoran nr.9, examen de promovare în treapta profesională imediat superioară a personalului contractual din cadrul instituției care îndeplinește condițiile de promovare în treapta profesională imediat superioară.

 

      Condițiile de desfășurare a examenului de promovare a personalului contractual în treapta profesională imediat superioară:

       Data, ora și locul organizării probei practice : 25.10.2021 , ora  10,00 , la sediul Serviciului Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local Aiud .

       Dosarele de înscriere se pot depune până în data de 18.10.2021, ora 15,00 la Compartiment Salarizare,Resurse Umane.

 

     Condițiile de participare la examenul de promovare a personalului contractual în treapta profesională imediat superioară :  

        Pentru a participa la examenul de promovare, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

a)    să aibă  o vechime de minimum 3 ani în treapta profesională din care promovează;

b)    să fi obținut calificativul "foarte bine" la evaluarea performanțelor profesionale individuale cel puțin de două ori în ultimii 3 ani, în care acesta s-a aflat în activitate.

   

     Dosarul de înscriere la examen se va depune la sediul Serviciului Public Administrația Patrimoniului Local Aiud, Compartiment Salarizare,Resurse Umane și va conține următoarele documente :

a) cerere de înscriere la examenul de promovare ,adresată conducătorului instituției;

b) referatul de evaluare întocmit de șeful ierarhic și aprobat de conducătorului instituției ;

c) copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 3 ani în care candidatul s-a aflat în activitate .

d) adeverință în vederea atestării vechimii în treapta profesională din care se promovează;

 

     Proba practică se susține de către candidații ale căror dosare au fost declarate admise.

     Proba practică va fi notată de către membrii comisiei de examinare cu un punctaj de maximum 100 de puncte. Punctajul minim de promovare a examenului este de 50 de puncte.

 

     Comunicarea rezultatelor examenului de promovare în treapta profesională imediat superioară , cu mențiunea "admis"/"respins", se face prin afișare la sediul instituției și pe pagina de internet al Primăriei Municipiului Aiud, www.aiud.ro, în termen de două zile lucrătoare de la data susținerii examenului.

      Candidații nemulțumiți de rezultatul obținut pot depune contestați în termen de o zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor, sub sancțiunea decăderii din acest drept.

       Comisia de soluționare a contestațiilor va reevalua proba practică, iar rezultatele finale se afișează în două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a contestației.

  

BIBLIOGRAFIA SI  TEMATICA  DE EXAMEN

 

Compartiment Seră, Zone Verzi

 

BIBLIOGRAFIA :

 

1. Legea nr.319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă, cu modificările și completările ulterioare - Capitolul IV-,V, VI ;

2. Hotărârea nr.1048/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă.

3. Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor- Capitolul II

4. Hotărâre nr.1091/2006, privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru locul de muncă ;

5. Florin Petrescu - Lucrări de întreținere în parcuri și grădini – editura Ceres, București,1983 – Capitolul III – Principalele lucrări de întreținere ce se aplică elementelor constitutive ale spațiilor verzi ;

 

   TEMATICA :

 

a)    Obligațiile lucrătorilor privind securitatea și sănătatea în muncă

b)     Norme de protecția muncii ;

c)    Reguli de utilizare a echipamentelor individuale de protecție și condițiile pe care trebuie să le îndeplinească;

d)    Obligații generale privind apărarea împotriva incendiilor ;

e)    Norme de prevenire și stingere a incendiilor ;

f)     Cerințe minime de securitate și sănătate pentru locurile de muncă;

g)    Tăierile ce se aplică gardurilor vii ;

h)    Tăierile ce se aplică plantelor decorative arbustive, foioase și rășinoase care acoperă solul, înlocuitoare ale gazonului ;

i)      Tăierile ce se aplică trandafirilor ;

j)      Tunderea gazonului;

 

 

BIBLIOGRAFIA SI  TEMATICA  DE EXAMEN

 

Compartiment Administrare Baze Sportive

 

   BIBLIOGRAFIA :

 

1.Legea nr.319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă, cu modificările și completările ulterioare – Capitolul IV- V, VI

2.Hotărârea nr.1048/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă

3.Norme generale din 28.02.2007 de apărare împotriva incendiilor ;

4.Hotărâre nr.1091/2006, privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru locul de muncă ;

5.Ordinul nr.845/2015 pentru aprobarea reglementării tehnice" Normativ pentru proiectarea, executarea și exploatarea instalațiilor de încălzire centrală" Indicativ I 13-2015

6.Ordinul nr.818/2015 pentru aprobarea reglementării tehnice,, Normativ privind proiectarea,execuția și exploatarea instalațiilor sanitare aferente clădirilor."Indicativ I9-2015.

 

    TEMATICA:

 

a) Obligațiile lucrătorilor privind securitatea și sănătatea în muncă;

b) Norme de protecția muncii;

c) Reguli de utilizare a echipamentelor individuale de protecție și condițiile pe care trebuie să le îndeplinească ;

d) Reguli și măsuri generale de prevenire și stingere a incendiilor;

e) Norme generale de apărare împotriva incendiilor la exploatarea construcțiilor,instalațiilor și amenajărilor;

f) Cerințe minime de securitate și sănătate pentru locurile de muncă;

g) Exploatarea instalațiilor de încălzire ;

h) Întreținerea instalațiilor de încălzire ;

i) Echipamente de instalații;

j) Exploatarea instalațiilor;

k) Scoaterea și repunerea în funcțiune a instalațiilor de alimentare cu apă;

Pagina modificata la: 27.01.2016
AiudulMeu.ro


Aiud CityAlert

aiud city app
App store Google play


NEWSLETTER


Cautare Google


Acest site nu reprezinta în mod necesar pozitia oficiala a Comisiei Europene. Întreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorilor site-ului web.
Reprezentanta Comisiei Europene în România © Copyright 2004-2009 Primaria municipiului Aiud, Compartiment Strategii de Informatizare. Toate drepturile rezervate. Implementare si design: Indsoft. Sugestii si comentarii: informatica@aiud.ro.Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii.