SETARI


Aiud > Stiri > Detalii  
Imagine bară de titlu pentru pagina Web Part
Detalii

Primaria Municipiului Aiud
Aiud > Stiri > Detalii

Rezultatul selecţiei dosarelor la concursul de recrutare organizat de Primăria municipiului Aiud în data de 22.11.2021 - proba scrisă

Data publicarii: 16.11.2021

Având în vedere prevederile art. 40 alin. (1) lit. a) și art. 67^1 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici,  cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următorul rezultat al selecţiei dosarelor de înscriere la concursul de recrutare organizat de Primăria Municipiului Aiud, în data de 22.11.2021, ora 10:00 – proba scrisă, pentru ocuparea pe durată nedeterminată a postului vacant, funcție publică de execuție de: consilier, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Biroului Comunicare și Relații Publice, Compartiment Centrul de Informații pentru Cetățeni din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Aiud:

 

Nr.

Crt.

NUMĂRUL DOSARULUI DE CONCURS

REZULTATUL SELECȚIEI DOSARULUI DE CONCURS

MOTIVUL RESPINGERII DOSARULUI

1.

32192/22.10.2021

ADMIS

-

2.

32243/22.10.2021

ADMIS

-

3.

32367/25.10.2021

ADMIS

-

4.

32598/26.10.2021

ADMIS

-

5.

32693/27.10.2021

ADMIS

-

6.

32863/28.10.2021

ADMIS

-

7.

33257/01.11.2021

ADMIS

-

8.

33321/02.11.2021

ADMIS

-

9.

33333/02.11.2021

ADMIS

-

10.

33350/02.11.2021

ADMIS

-

11.

33500/03.11.2021

ADMIS

-

12.

33850/05.11.2021

ADMIS

-

13.

33893/05.11.2021

ADMIS

-

14.

33908/05.11.2021

RESPINS

Nu îndeplinește condiția de ocupare a unei funcții publice prevăzută la art. 465 alin. (1) lit. j) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

15.

33912/05.11.2021

ADMIS

-

16.

34033/08.11.2021

ADMIS

-

17.

34205/09.11.2021

ADMIS

-

 

Candidații declarați "admis", vor susţine proba scrisă în data de 22.11.2021, ora 10:00, la sediul Primăriei Municipiului Aiud, sala Ion I. C. Brătianu.

           Candidații nemulţumiți de rezultatele obţinute, pot formula contestaţie, în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor de înscriere, la sediul Primăriei Municipiului Aiud, sub sancţiunea decăderii din acest drept, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, d-na Dancea Stînea Anamaria, consilier în cadrul  Biroului Resurse Umane, Control Intern din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Aiud.   

           Candidații sunt rugați să se prezinte la sediul Primăriei Municipiului Aiud cu 10 minute înainte de începerea probei scrise, având asupra lor actul de identitate.

            Accesul in sala de concurs se va face numai in baza actului de identitate.

          Notă: Conform prevederilor art. 12 alin. (4) din Anexa 3 – Măsuri pentru diminuarea impactului tipului de risc la HG nr. 1183/2021 privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei incepand cu data de 9 noiembrie 2021, precum si stabilirea masurilor care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea  si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, accesul candidaților în incinta instituției este permis doar celor care fac dovada vaccinării împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2.

Pagina modificata la: 27.01.2016
AiudulMeu.ro


Aiud CityAlert

aiud city app
App store Google play


NEWSLETTER


Cautare Google


Acest site nu reprezinta în mod necesar pozitia oficiala a Comisiei Europene. Întreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorilor site-ului web.
Reprezentanta Comisiei Europene în România © Copyright 2004-2009 Primaria municipiului Aiud, Compartiment Strategii de Informatizare. Toate drepturile rezervate. Implementare si design: Indsoft. Sugestii si comentarii: informatica@aiud.ro.Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii.