Aiud > Stiri > Detalii  
Imagine bară de titlu pentru pagina Web Part
Detalii

Primaria Municipiului Aiud
Tipar Font - Font +
Aiud > Stiri > Detalii

Rezultatul selecției dosarelor la concursul organizat pentru ocuparea funcției de casier - Biroul Administrația Pieței

Data publicarii: 15.03.2017

În urma îndeplinirii procedurii de selecţie a dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul organizat de Primăria Municipiului Aiud, în data de 20.03.2017 – proba scrisă, prevăzută de art. 19 alin. (2) din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următorul rezultat al selecţiei dosarelor de înscriere:

 

 

Nr.

Crt.

 

CANDIDAT

REZULTATUL SELECŢIEI DOSARELOR DE CONCURS

MOTIVUL RESPINGERII DOSARULUI

1.

BUCUR IOANA LOREDANA

ADMIS

-

2.

SELEGEAN CORINA ELENA

ADMIS

-

3.

MILES CARMEN

ADMIS

-

4.

CĂDAN MARIA ELENA

ADMIS

-

5.

OANĂ ANCA MARIA

ADMIS

-

6.

FLOREA MARIA DANIELA

ADMIS

-

7.

POPA ANCA DOINA

ADMIS

-

8.

MANEA MARIA

ADMIS

-

9.

IUORAȘ LIDIA

ADMIS

-

10.

GYORFI GYOZO

ADMIS

-

11.

MARC GABRIELA

ADMIS

-

12.

SIMON MELINDA

ADMIS

-

13.

DĂRĂMUȘ GABRIELA MARIA

RESPINS

Diploma de bacalaureat nu a fost prezentată în original, în vederea verificării conformității copiei prezentate cu aceasta.

14.

GOCIU CLAUDIA OLIVIA

ADMIS

-

15.

TURZAI TIBERIU

ADMIS

-

16.

NICULA ELENA DOINA

ADMIS

-

17.

BOTEZAN ELENA

ADMIS

-

18.

HETEA MARIA

ADMIS

-

                                                                              

            Candidații nemulţumiți de rezultatele obţinute, pot formula contestaţie, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, la sediul Primăriei Municipiului Aiud, sub sancţiunea decăderii din acest drept, conform art. 31 din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, d-na Dancea Stînea Anamaria, consilier în cadrul Biroului Resurse Umane, Control Intern din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud.

       

        Candidații declarați "admis", vor susţine proba scrisă în data de 20.03.2017, ora 10,00, la sediul Primăriei Municipiului Aiud, sala Ion I. C. Bratianu.

 

        Candidații sunt rugați să se prezinte la sediul Primăriei Municipiului Aiud cu 10 minute înainte de începerea probei scrise, având asupra lor actul de identitate.

 

        Accesul în sala de concurs se va face numai în baza actului de identitate.

 

Pagina modificata la: 27.01.2016
NEWSLETTER

aiud city app
App store Google play
aiudonline.ro

Cautare GoogleAcest site nu reprezinta în mod necesar pozitia oficiala a Comisiei Europene. Întreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorilor site-ului web.
Reprezentanta Comisiei Europene în România
© Copyright 2004-2009 Primaria municipiului Aiud, Compartiment Strategii de Informatizare. Toate drepturile rezervate. Implementare si design: Indsoft. Sugestii si comentarii: informatica@aiud.ro.