Aiud > Stiri > ListaStiri  
Imagine bară de titlu pentru pagina Web Part
ListaStiri

Primaria Municipiului Aiud
Tipar Font - Font +
Aiud > Stiri > ListaStiri

Rezultatul selecţiei dosarelor la concursul de recrutare organizat de Primăria Municipiului Aiud, în data de 22.01.2019 - proba scrisă

Data publicarii: 15.01.2019

Rezultatul selecţiei dosarelor la concursul de recrutare organizat de Primăria Municipiului Aiud,  în data de 22.01.2019 - proba scrisă

Rezultatul final la concursul de recrutare organizat de Primăria Municipiului Aiud pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier juridic

Data publicarii: 11.01.2019

Rezultatul final la concursul de recrutare organizat de Primăria Municipiului Aiud în data de 07.01.2019 - proba scrisă și în data de 09.01.2019 - proba interviu, pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier juridic, clasa I, grad profesional debutant în cadrul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud

Rezultatul soluţionării contestaţiei la proba scrisă la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier juridic

Data publicarii: 09.01.2019

Rezultatul soluţionării contestaţiei la proba scrisă la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier juridic, clasa I, grad profesional debutant în cadrul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud, organizat de Primăria Municipiului Aiud, în data de 07.01.2019 – proba scrisă

Serviciul Public de Interes Local Administraţia Patrimoniului Local organizează concurs în vederea ocupării pe durată nedeterminată, a funcției contractuale de execuție vacantă, de muncitor calificat, treapta profesională III din cadrul Biroului Seră

Data publicarii: 07.01.2019

În conformitate cu prevederile H.G.nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.

 

Serviciul Public de Interes Local Administraţia Patrimoniului Local, cu sediul în Aiud, str. Tribun Tudoran,nr.9, organizează concurs în vederea  ocupării pe durată nedeterminată, a funcției contractuale de execuție vacantă  , de muncitor calificat, treapta profesională III  din cadrul  Biroului Seră, Zone verzi

Primăria municipiului Aiud organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe durată determinată, a unui post temporar vacant, funcție publică de execuție de inspector, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Direcției Economice

Data publicarii: 07.01.2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI AIUD organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe durată determinată, a unui post temporar vacant, funcție publică de execuție de inspector, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Direcției Economice, Compartiment Executare silită și încasare venituri din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud.

Programul de lucru pentru recuperarea zilelor de muncă din 24 și 31 decembrie 2018 si programul de lucru cu publicul la casierie

Data publicarii: 28.12.2018

            Pentru recuperarea zilelor de muncă din 24 și 31 decembrie 2018, stabilite ca zile libere potrivit HG nr. 983/2018, în perioada 04.01.2019 - 25.01.2019, programul de lucru pentru personalul din cadrul Primăriei Municipiului Aiud va fi următorul:

Rezultatul final la concursul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut, organizat de Primăria Municipiului Aiud în data de 20.12.2018 - proba scrisă

Data publicarii: 27.12.2018

Rezultatul  final la concursul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut, organizat de Primăria Municipiului Aiud în data de 20.12.2018 -  proba scrisă

Rezultatele selecţiei dosarelor la concursul de recrutare organizat de Primăria Municipiului Aiud în data de 07.01.2019 - proba scrisă, pentru funcţia publică de execuţie de consilier juridic, clasa I, grad profesional debutant

Data publicarii: 21.12.2018

Rezultatele selecţiei dosarelor la concursul de recrutare organizat de Primăria Municipiului Aiud în data de 07.01.2019 -  proba scrisă pentru funcţia publică de execuţie de consilier juridic, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Compartimentului Juridic

Rezultatele probei interviu la concursul de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut, organizat de Primăria Municipiului Aiud în data de 20.12.2018

Data publicarii: 20.12.2018

Rezultatele probei interviu la concursul de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut, organizat de Primăria Municipiului Aiud în data de 20.12.2018

Rezultatele probei scrise la concursul de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut, organizat de Primăria Municipiului Aiud în data de 20.12.2018

Data publicarii: 20.12.2018

Rezultatele probei scrise la concursul de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut, organizat de Primăria Municipiului Aiud în data de 20.12.2018

Rezultat final la concursul organizat de Serviciul Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local în data de 11.12.2018 pentru ocuparea funcţiilor contractuale de execuţie vacante de muncitor calificat, treapta profesională I

Data publicarii: 18.12.2018

Rezultat  final la concursul  organizat de Serviciul Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local în data de 11.12.2018  pentru ocuparea funcţiilor contractuale de execuţie vacante de muncitor calificat, treapta profesională I, din cadrul Biroului Seră, Zone verzi și din cadrul Compartimentului Reparații, Întreținere Drumuri

Rezultat probă interviu la concursul organizat de Serviciul Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local pentru ocuparea funcţiilor contractuale de execuţie vacante de muncitor calificat, treapta profesională I

Data publicarii: 14.12.2018

Rezultat probă interviu la concursul  organizat de Serviciul Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local pentru ocuparea funcţiilor contractuale de execuţie vacante de muncitor calificat, treapta profesională I, din cadrul Biroului Seră, Zone verzi și din cadrul Compartimentului Reparații, Întreținere Drumuri

 

Rezultat proba scrisă la concursul de organizat de Serviciul Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local în data de 11.12.2018 , pentru ocuparea funcţiilor contractuale de execuţie vacante de muncitor calificat, treapta profesională I

Data publicarii: 11.12.2018

Rezultat în urma desfășurării probei scrise la concursul de organizat de Serviciul Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local în data de 11.12.2018 , pentru ocuparea funcţiilor contractuale de execuţie vacante de muncitor calificat, treapta profesională I, din cadrul Biroului Seră, Zone verzi și din cadrul Compartimentului Reparații, Întreținere Drumuri

Rezultatele selecției dosarelor de înscriere la concursul de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut, organizat de Primăria Municipiului Aiud în data de 20.12.2018 - proba scrisă

Data publicarii: 05.12.2018

Rezultatele selecției dosarelor de înscriere la concursul de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut, organizat de Primăria Municipiului Aiud în data de 20.12.2018 - proba scrisă

Rezultat selecție dosare la concursul organizat de Serviciul Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local

Data publicarii: 05.12.2018

Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs la concursul organizat de Serviciul Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local Aiud în data  de 11.12.2018 –proba scrisă, în vederea  ocupării pe durată nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție vacante  de muncitor calificat ,treapta profesională I ,muncitor calificat ,treapta profesională III, din  cadrul Biroului Seră, Zone verzi și de muncitor calificat , treapta profesională I  din cadrul Compartimentului Reparații ,Întreținere Drumuri

Primăria municipiului Aiud organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată, a unui post vacant, funcție publică de execuție de consilier juridic în cadrul Compartimentului Juridic

Data publicarii: 29.11.2018

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI AIUD organizează la sediul instituției din Aiud, str. Cuza Vodă, nr. 1, concurs de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată, a unui post vacant, funcție publică de execuție de consilier juridic, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud.

Anunț amânare concurs - Direcția de Asistență Socială

Data publicarii: 20.11.2018

ANUNȚ privind amânarea concursului de recrutare organizat în vederea ocupării unui post vacant, funcție publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Compartimentului Financiar, Salarizare, Contabilitate

Direcția de Asistență Socială a municipiului Aiud organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant, funcție publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional debutant

Data publicarii: 16.11.2018

Direcția de Asistență Socială a municipiului Aiud organizează la sediul instituției din Aiud, str. Unirii, nr. 8A, concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant, funcție publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Compartimentului Financiar, Salarizare, Contabilitate

Serviciul Public de Interes Local Administraţia Patrimoniului Local organizează concurs în vederea ocupării pe durată nedeterminată, a funcțiilor contractuale de execuție vacante

Data publicarii: 16.11.2018

În conformitate cu prevederile H.G.nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.

            Serviciul Public de Interes Local Administraţia Patrimoniului Local, cu sediul în Aiud, str. Tribun Tudoran,nr.9, organizează concurs în vederea  ocupării pe durată nedeterminată, a funcțiilor contractuale de execuție vacante , după cum urmează:

                2 posturi – muncitor calificat ,treapta profesională I - 1 post în cadrul  Biroului Seră, Zone verzi, 1 post în cadrul Compartimentului Reparații, Întreținere drumuri ;

                1 post -  muncitor calificat, treapta profesională III în cadrul  Biroului Seră, Zone verzi

Primăria Municipiului Aiud organizează concurs de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut a trei funcționari publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud

Data publicarii: 15.11.2018

Primăria Municipiului Aiud organizează concurs de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut  a trei funcționari publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud, care îndeplinesc condiţiile de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut, după cum urmează:

- promovarea în funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional principal din cadrul Biroului Resurse Umane, Control Intern, Compartiment Control intern, Operare date;

- promovarea în funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul  Direcției Economice, Compartiment Buget - Contabilitate;

- promovarea în funcția publică de execuție de inspector, clasa I, grad profesional principal în cadrul Direcției Economice, Compartiment Impozite și taxe locale persoane fizice.

Direcția de Asistență Socială a municipiului Aiud prin Compartimentul Cabinete medicale și Asistență Medicală Comunitară în colaborare cu Direcția de Sănătate Publică Alba organizează o serie de campanii de promovare a sănătății

Data publicarii: 13.11.2018

Direcția de Asistență Socială a municipiului Aiud prin Compartimentul Cabinete medicale și Asistență Medicală Comunitară în colaborare cu  Direcția de Sănătate Publică Alba organizează o serie de campanii de promovare a sănătății în perioada 14 - 30 noiembrie 2018 astfel:

-          Ziua Mondială a Diabetului – 14 noiembrie 2018

-          Ziua Națională fără tutun – 15 noiembrie 2018

-          Ziua Europeană a Informării despre Antibiotice – 18 noiembrie 2018

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI AIUD organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe durată determinată, a unui post temporar vacant, funcție publică de execuție de inspector, clasa I, grad profesional asistent

Data publicarii: 05.11.2018

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI AIUD organizează la sediul instituției din Aiud, str. Cuza Vodă, nr. 1, concurs de recrutare pentru ocuparea pe durată determinată, a unui post temporar vacant, funcție publică de execuție de inspector, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Direcției Economice, Compartiment Executare silită și încasare venituri din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud.

Direcția de Asistență Socială a municipiului Aiud elaborează Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale pentru perioada 2019 - 2024

Data publicarii: 31.10.2018

Direcția de Asistență Socială a municipiului Aiud elaborează Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale pentru perioada 2019 – 2024, precum și Planul anual de acțiune privind serviciile sociale pentru anul 2019, în conformitate cu prevederile art. 112 alin. 1 și alin. 3 lit. b) și ale art. 140 alin. 3 din Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 2 din Anexa 2 la HG nr. 797/2017 pentru aprobarea Regulamentelor cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal.

Antreprenor Regiunea Centru - Prezentarea Proiectului „Antrprenoriat sustenabil în Regiunea Centru” POCU/82/3/7/105328

Data publicarii: 30.10.2018

Antreprenor Regiunea Centru

Prezentarea Proiectului „Antreprenoriat sustenabil în Regiunea Centru” POCU/82/3/7/105328

Proiectul intitulat „ANTREPRENORIAT SUSTENABIL ÎN REGIUNEA CENTRU” este cofinanţat din Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 3 Locuri de muncă pentru toți, Obiectivul specific 3.7 Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană, având numărul de identificare al contractului POCU/82/3/7/105328.

Anunț Direcția de Asistență Socială

Data publicarii: 24.10.2018

Conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, persoanele juridice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale sau întreprinderile familiale care funcţionează pe raza municipiului Aiud pot solicita primarului,  în scris, forţă de muncă dintre beneficiarii de ajutor social, precizând activitatea ce urmează a fi desfăşurată, numărul de lucrători solicitaţi şi perioada de desfăşurare a activităţii sezoniere.

Începând cu data de 08 octombrie 2018 se vor distribui cereri și declarații pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței

Data publicarii: 04.10.2018

Primăria municipiului Aiud prin Direcția de Asistenţă Socială anunţă că, începând cu data de 08 octombrie 2018, se vor distribui cereri şi declaraţii pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei, conform Ordonanţei de Urgenţă nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, cu modificările şi completările ulterioare.

Dispoziția Nr. 382 din 01 octombrie 2018 privind delimitarea secţiilor de votare pe raza Municipiului Aiud pentru referendumul naţional pentru revizuirea Constituţiei din 6 - 7 octombrie 2018

Data publicarii: 03.10.2018

Dispoziția Nr. 382 din 01 octombrie 2018 privind delimitarea secţiilor de votare pe raza Municipiului Aiud pentru referendumul naţional pentru revizuirea Constituţiei din 6 - 7 octombrie 2018  

Anunt SPCLEP - Referendum 2018

Data publicarii: 21.09.2018

Având în vedere că în zilele de 6 și 7 octombrie 2018 se va desfășura  Referendumul național pentru revizuirea Constituției României, cetăţenii sunt rugaţi să verifice termenul de valabilitate al actelor de identitate pe care le deţin.

Catalog definitiv cu punctajul rezultat din analiza şi evaluarea activităţii profesionale şi ştiinţifice, proba scrisă și proba practică la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant, funcţie contractuală de execuţie, de medic dentist

Data publicarii: 20.09.2018

Catalog definitiv cu punctajul rezultat din analiza şi evaluarea activităţii profesionale şi ştiinţifice, proba scrisă și proba practică la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant, funcţie contractuală de execuţie, de medic dentist din cadrul Direcției de Asistență Socială a municipiului Aiud, Compartiment Cabinete medicale și Asistență medicală comunitară din subordinea Consiliului Local al Municipiului Aiud, din data de 18.09.2018

Rezultatul contestației la concursul organizat pentru ocuparea funcției de medic dentist - Direcția de Asistență Socială

Data publicarii: 19.09.2018

REZULTATUL CONTESTATIEI PROBEI A - Proba scrisă la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant, funcţie contractuală de execuţie de medic dentist din cadrul Direcției de Asistență Socială a municipiului Aiud, Compartiment Cabinete medicale și Asistență medicală comunitară din subordinea Consiliului Local al Municipiului Aiud

Serviciul Public Administrația Patrimoniului Local Aiud organizează în data de 09.10.2018 licitație publică cu strigare pentru atribuirea unor locuri de parcare

Data publicarii: 19.09.2018

În conformitate cu Regulamentul de Închiriere a parcărilor amenajate din Municipiul Aiud, Serviciul Public Administrația Patrimoniului Local Aiud organizează în data de 09.10.2018 licitație publică cu strigare pentru atribuirea locurilor de parcare cu numerele: 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, amplasate în cartierul Microraion, str. Axente Sever (lângă biserică), Aiud, jud. Alba

Punctajul obținut dupa desfășurarea probei (A) scrise la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant funcție contractuală de execuție de medic dentist din cadrul Direcției de Asistență Socială a municipiului Aiud

Data publicarii: 18.09.2018

Punctajul obținut dupa desfașurarea probei (A) scrise la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant funcție contractuală de execuție de medic dentist din cadrul Direcției de Asistență Socială a municipiului Aiud, Compartiment Cabinete  medicale Asistența medicală comunitară din subordinea Consiliului Local al Municipiului Aiud, din data de 18.09.2018

Anunț privind locul de desfășurare a concursului organizat pentru ocuparea postului de medic dentist

Data publicarii: 14.09.2018

Proba scrisă a concursului organizat de Direcția de Asistență Socială a municipiului Aiud, pentru ocuparea pe durată nedeterminată, a unui post vacant, funcţie contractuală de execuţie de medic dentist cu drept de liberă practică din cadrul Direcției de Asistență Socială a municipiului Aiud, Compartiment Cabinete medicale și Asistență medicală comunitară din subordinea Consiliului Local al municipiului Aiud, programată în data de 18.09.2018, ora 11:00, se va desfășura la sediul Primăriei municipiului Aiud, str. Cuza Vodă, nr. 1.

Anunț privind acordarea tichetelor sociale pentru grădiniță

Data publicarii: 11.09.2018

Direcția de Asistență Socială a municipiului Aiud anunță părinții/reprezentanții legali ai copiilor înscriși la grădiniță, a căror venit pe membru de familie este de până la 284 lei, pot beneficia de tichete sociale pentru grădiniță. Cuantumul tichetelor este de 50 lei/lună, acestea acordându-se în perioada anului școlar 2018 - 2019, conform Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor proveniți din familii defavorizate. 

Primăria Municipiului Aiud organizează în data de 25.09.2018, la sediul din Aiud, str. Cuza – Vodă, nr. 1, licitaţie publică deschisă cu strigarea prețului pentru vânzarea a două imobile

Data publicarii: 10.09.2018

Primăria Municipiului Aiud organizează în data de 25.09.2018, la sediul din Aiud, str. Cuza – Vodă, nr. 1, licitaţie publică deschisă cu strigarea prețului pentru vânzarea a două imobile

ANUNŢ PRIVIND O NOUĂ PROCEDURĂ DE ATRIBUIRE A AUTORIZAŢIILOR TAXI

Data publicarii: 06.09.2018

ANUNŢ PRIVIND O NOUĂ PROCEDURĂ DE ATRIBUIRE A AUTORIZAŢIILOR TAXI

ÎN MUNICIPIUL AIUD, ÎNCEPÂND CU DATA DE  06.09.2018

REZULTATUL FINAL LA CONCURSUL DE RECRUTARE ORGANIZAT DE DIRECTIA DE ASISTENTĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI AIUD IN DATA DE 27.08.2018 PROBA SCRISĂ

Data publicarii: 03.09.2018

REZULTATUL FINAL

la concursul de recrutare pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție vacante de: consilier, clasa I, grad profesional superior, Compartimentul Financiar, Salarizare, Contabilitate și consilier, clasa I, grad profesional asistent, Compartimentul Resurse Umane, din cadrul Direcției de Asistență Socială a municipiului Aiud, din subordinea Consiliului Local al municipiului Aiud, organizat de Direcția de Asistență Socială a municipiului Aiud, în data de 27.08.2018, ora 11,00 - proba scrisă

Primăria Municipiului Aiud organizează în data de 11.09.2018, ora 12:00 licitaţie publică deschisă cu strigarea prețului pentru vânzarea parcelei de teren intravilan

Data publicarii: 31.08.2018

Primăria Municipiului Aiud organizează, în data de 11.09.2018, ora 12:00 , la sediul din Aiud, str. Cuza – Vodă, nr. 1, licitaţie publică deschisă cu strigarea prețului,  pentru vânzarea parcelei de teren intravilan, înscris în CF nr. 91972 Aiud, nr. top. 91972, cu suprafața de 180 m2, situat în Aiud, str. Valea Lupului, nr. 56, proprietar tabular Municipiul Aiud,  domeniul privat.

Rezultatul probei interviu la concursul organizat pentru ocuparea funcției de consilier - Direcția de Asistență Socială

Data publicarii: 30.08.2018

REZULTATUL PROBEI INTERVIU la concursul de recrutare pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție vacante de: consilier, clasa I, grad profesional superior, Compartimentul Financiar, Salarizare, Contabilitate și consilier, clasa I, grad profesional asistent, Compartimentul Resurse Umane, din cadrul Direcției de Asistență Socială a municipiului Aiud, din subordinea Consiliului Local al municipiului Aiud, organizat de Direcția de Asistență Socială a municipiului Aiud, în data de 27.08.2018, ora 11,00 - proba scrisă

Rezultatul probei scrise la concursul organizat în data de 27 august 2018 - Direcția de Asistență Socială

Data publicarii: 27.08.2018

REZULTATUL PROBEI SCRISE la concursul de recrutare pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție vacante de: consilier, clasa I, grad profesional superior, Compartimentul Financiar, Salarizare, Contabilitate și consilier, clasa I, grad profesional asistent, Compartimentul Resurse Umane, din cadrul Direcției de Asistență Socială a municipiului Aiud, din subordinea Consiliului Local al municipiului Aiud, organizat de Direcția de Asistență Socială a municipiului Aiud, în data de 27.08.2018, ora 11,00 - proba scrisă

ANUNȚ PRIVIND REZULTATUL PROCEDURII DE SELECȚIE A UNUI PARTENER PRIVAT

Data publicarii: 24.08.2018

Prin Hotărârea nr. 196 din 31 iulie 2018, Consiliul Local al Municipiului Aiud a aprobat  scrierea, depunerea și implementarea unui proiect în cadrul POCA/350/2/1 (CP 10/2018 pentru regiunile mai puțin dezvoltate) ”Fundamentarea deciziilor, planificare strategică și măsuri de simplificare pentru cetățeni la nivelul administrației publice locale în regiunile mai puțin dezvoltate”

Prin aceeași hotărâre, s-a aprobat și demararea procedurii de selecție a unui partener privat, pentru încheierea unui Acord de parteneriat, în vederea elaborării și depunerii cererii de finanțare aferente proiectului ce va fi depus în cadrul POCA/350/2/1 (CP 10/2018 pentru regiunile mai puțin dezvoltate) ”Fundamentarea deciziilor, planificare strategică și măsuri de simplificare pentru cetățeni la nivelul administrației publice locale în regiunile mai puțin dezvoltate”

ANUNT PRIVIND RECUPERAREA ZILELOR DE MUNCĂ DIN PERIOADA 16 - 17 AUGUST 2018

Data publicarii: 24.08.2018

Pentru recuperarea zilelor de muncă din perioada 16 - 17 august 2018 stabilite ca zile libere, potrivit HG nr. 595/2018 programul de lucru pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Primăriei Municipiului Aiud, va fi următorul:

REZULTATELE SELECŢIEI DOSARELOR DE CONCURS

Data publicarii: 20.08.2018

REZULTATELE SELECŢIEI DOSARELOR DE CONCURS, la concursul de recrutare pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție vacante de: consilier, clasa I, grad profesional superior, Compartimentul Financiar, Salarizare, Contabilitate și consilier, clasa I, grad profesional asistent, Compartimentul Resurse Umane, din cadrul Direcției de Asistență Socială a municipiului Aiud, din subordinea Consiliului Local al municipiului Aiud, organizat de Direcția de Asistență Socială a municipiului Aiud

Procedura de selecție a unui partener privat, pentru încheierea unui Acord de Parteneriat în vederea implementării unui proiect în cadrul Programului Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020, O.S. 2.1, Cererea de proiecte POCA/350/2/1 (CP10/2018)

Data publicarii: 31.07.2018

Municipiul Aiud anunță organizarea procedurii de selecție a unui partener privat,  pentru încheierea unui Acord de Parteneriat în vederea implementării unui proiect
în cadrul Programului Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020, O.S. 2.1,
Cererea de proiecte POCA/350/2/1 (CP10/2018 pentru regiunile mai puțin dezvoltate) ”Fundamentarea deciziilor, planificare strategică și măsuri de simplificare pentru cetățeni  la nivelul administrației publice locale din regiunile mai puțin dezvoltate”, în conformitate cu art. 29, alin. (1) din O.U.G nr. 40 din 2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările şi completările ulterioare și art. 34, alin. (6), (7) și (8) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G nr. 40 din 2015 aprobate prin H.G. 93/18.02.2016, cu modificările şi completările ulterioare.

Rezultatul final al concursului de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut din cadrul Compartimentului Administrare Baze Sportive organizat de Serviciul Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local

Data publicarii: 31.07.2018

Rezultatul final al  concursului  de  promovare în grad profesional imediat superior celui deținut din cadrul Compartimentului Administrare Baze Sportive organizat de Serviciul Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local în data de 27.07.2018 – proba scrisă

Situația dosarelor de înscriere la concursul organizat de Direcția de Asistență Socială pentru ocuparea postului vacant de medic dentist cu drept de liberă practică

Data publicarii: 31.07.2018

SITUAȚIA DOSARELOR DE INSCRIERE la concursul organizat de Direcția de Asistență Socială a municipiului Aiud în perioada 18.09.2018 - 20.09.2018, pentru ocuparea postului vacant, funcţie contractuală de execuţie de medic dentist cu drept cu liberă practică din cadrul Direcției de Asistență Socială a municipiului Aiud, Compartiment Cabinete medicale și Asistență medicală comunitară din subordinea Consiliului Local al Municipiului Aiud (anunț publicat în "Viața Medicală" nr. 27/06.07.2018, rectificat în "Viața Medicală" nr. 28/13.07.2018 )

Rezultatele verificării dosarelor de înscriere la concursul organizat pentru ocuparea postului de medic dentist - Direcția de Asistență Socială

Data publicarii: 30.07.2018

REZULTATELE VERIFICĂRII DOSARELOR DE ÎNSCRIERE  depuse pentru participarea  la concursul organizat de Direcția de Asistență Socială a municipiului Aiud în perioada 18.09.2018 - 20.09.2018, pentru ocuparea postului vacant, funcţie contractuală de execuţie de medic dentist cu drept cu liberă practică din cadrul Direcției de Asistență Socială a municipiului Aiud, Compartiment Cabinete medicale și Asistență medicală comunitară din subordinea Consiliului Local al Municipiului Aiud (post publicat în "Viața Medicală" nr. 27/06.07.2018, rectificat în "Viața Medicală" nr. 28/13.07.2018 )

Rezultatul probei interviului la concursul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut, organizat de Serviciul Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local

Data publicarii: 27.07.2018

Rezultatul în urma desfășurării probei interviului la concursul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut din cadrul Compartimentului Administrare Baze Sportive, organizat de Serviciul Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local în data de   27.07.2018 , ora 13,00.

Rezultatul probei scrise la concursul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut - Serviciul Public Administrația Patrimoniului Local

Data publicarii: 27.07.2018

Rezultatul probei scrise în urma desfășurării probei scrise la concursul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut din cadrul Compartimentului Administrare Baze Sportive, organizat de Serviciul Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local în data de 27.07.2018

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Aiud organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a 2 posturi vacante, funcții publice de execuție

Data publicarii: 23.07.2018

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI AIUD organizează la sediul instituției din str. Unirii, nr. 8A, concurs de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată, a următoarelor posturi vacante, funcții publice de execuție de:

 

        1. consilier, clasa I, grad profesional superior – 1 post, Compartimentul Financiar, Salarizare, Contabilitate, din cadrul Direcției de Asistență Socială a municipiului Aiud, din subordinea Consiliului Local al municipiului Aiud.

       2. consilier, clasa I, grad profesional asistent – 1 post, Compartimentul Resurse Umane, din cadrul Direcției de Asistență Socială a municipiului Aiud, din subordinea Consiliului Local al municipiului Aiud.

Rezultat final la concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantă de consilier, clasa I, grad profesional debutant - Direcția de Asistență Socială a Municipiului Aiud, în data de 16.07.2018

Data publicarii: 20.07.2018

Rezultat final la concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantă de consilier, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Compartimentului Financiar, Salarizare, Contabilitate, organizat de Direcția de Asistență Socială a Municipiului Aiud, în data de 16.07.2018 – proba scrisă

REZULTATUL SELECŢIEI DOSARELOR DE CONCURS la concursul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut din cadrul Compartimentului Administrare Baze Sportive

Data publicarii: 18.07.2018

REZULTATUL SELECŢIEI DOSARELOR DE CONCURS la concursul de  promovare în grad profesional imediat superior celui deținut   din cadrul Compartimentului Administrare Baze Sportive

Rezultatul interviului la concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie - Direcția de Asistență Socială

Data publicarii: 18.07.2018

Rezultatul interviului la concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie

vacantă de consilier, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Compartimentului Financiar, Salarizare, Contabilitate, organizat de Direcția de Asistență Socială a municipiului Aiud

Rezultatul probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție de consilier - Direcția de Asistență Socială

Data publicarii: 16.07.2018

REZULTATUL PROBEI SCRISE la concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantă de consilier, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Compartimentului Financiar, Salarizare, Contabilitate, organizat de Direcția de Asistență Socială a municipiului Aiud, în data de 16.07.2018, ora 11,00 - proba scrisă

Precizările publicate în săptămânalul "Viața Medicală" nr. 28/13.07.2018

Data publicarii: 13.07.2018

Precizările publicate în săptămânalul "Viața Medicală" nr. 28/13.07.2018

 referitoare la concursul organizat de Direcția de Asistență Socială a municipiului Aiud, pentru ocuparea pe durată nedeterminată, a unui post vacant, funcţie contractuală de execuţie de medic dentist cu drept de liberă practică

Rezultatul selecției dosarelor la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție de consilier - Direcția de Asistență Socială

Data publicarii: 10.07.2018

REZULTATELE SELECŢIEI DOSARELOR DE CONCURS, la concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantă de consilier, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Compartimentului Financiar, Salarizare, Contabilitate, organizat de Direcția de Asistență Socială a municipiului Aiud, în data de 16.07.2018, ora 11,00 - proba scrisă

„Integritatea - condiție esențială pentru o administrație eficientă”, cod MySMIS: 117934

Data publicarii: 06.07.2018

Titlul proiectului: „Integritatea - condiție esențială pentru o administrație eficientă”, cod MySMIS: 117934

Perioada de implementare: iunie 2018 – octombrie 2019

Data de începere a proiectului: 27 iunie 2018

Obiectiv general:

Creșterea integrității și reducerea vulnerabilităților la corupție în cadrul UAT Primăria Municipiului Aiud, prin dezvoltarea și aplicarea unui mecanism eficient de prevenire a corupției sprijin pentru implementarea măsurilor anticorupție reglementate de legislație și monitorizate SNA, precum și prin îmbunătățirea cunoștințelor/competențelor personalului instituției în domeniul eticii integrității.

 

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Aiud organizează concurs în vederea ocupării, pe durată nedeterminată, a unui post vacant de medic dentist cu drept de liberă practică

Data publicarii: 06.07.2018

În conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Sănătății nr. 869/2015 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea și desfășurarea concursurilor de ocuparea a posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist și chimist din unitățile sanitare publice, precum și a funcțiilor de șef de secție, șef de laborator și șef de compartiment din unitățile sanitare fără paturi, respectiv a funcției de farmacist-șef în unitățile sanitare publice cu paturi respectiv a funcției de farmacist - șef în unitățile sanitare publice cu paturi, cu modificările și completările ulterioare, DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI AIUD, JUDEŢUL ALBA, organizează concurs în vederea ocupării, pe durată nedeterminată, a unui post vacant, funcţie contractuală de execuţie de medic dentist cu drept de liberă practică din cadrul Direcției de Asistență Socială a municipiului Aiud, Compartiment Cabinete medicale și Asistență medicală comunitară din subordinea Consiliului Local al Municipiului Aiud.

            Anunțul de concurs a fost publicat în săptămânalul "Viața Medicală" nr. 27/06.07.2018.

REZULTAT FINAL ADMITERE CREȘĂ AN ȘCOLAR 2018-2019

Data publicarii: 04.07.2018

REZULTAT FINAL ADMITERE CREȘĂ AN ȘCOLAR 2018-2019

Anunț al Serviciului Public Comunitar pentru Eliberarea și Evidența Pașapoartelor Simple Alba

Data publicarii: 04.07.2018

În perioada 02.07.2018 - 31.08.2018 programul Serviciului de Pașapoarte Alba va fi prelungit în fiecare zi lucrătoare până la ora 18:30.
Începând cu data de 20.07.2018 vor intra în vigoare noile modificări ale Legii 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate.

REZULTAT CONTESTAȚII DOSARE - ADMITERE CREȘĂ PENTRU ANUL ȘCOLAR 2018-2019

Data publicarii: 03.07.2018

REZULTAT CONTESTAȚII DOSARE - ADMITERE CREȘĂ PENTRU ANUL ȘCOLAR 2018-2019

Rezultatul selecției dosarelor la concursul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut - Direcția de Asistență Socială

Data publicarii: 02.07.2018

REZULTATUL SELECŢIEI DOSARELOR DE CONCURS, la concursul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut, organizat de Direcția de Asistență Socială a municipiului Aiud, în data de 09.07.2018 -  proba scrisă

Rezultatul admiterii la creșă pentru anul școlar 2018 - 2019

Data publicarii: 29.06.2018

REZULTAT SELECȚIE ADMITERE CREȘĂ AN ȘCOLAR 2018-2019 
Copiii care nu au fost  admişi pentru a frecventa creşa vor rămâne înscriși pe lista de așteptare.
Punctajul acordat fiecărui dosar poate fi contestat în perioada 29 iunie - 02 iulie 2018 la sediul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Aiud.

Anunț concurs de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut - Serviciul Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local

Data publicarii: 27.06.2018

Serviciul  Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local Aiud organizează concurs de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut a unui  funcționar public  din cadrul Compartimentului Administrare Baze Sportive, care îndeplinește condițiile de promovare.

           Condițiile de desfășurare a concursului de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut:

 

              -   Proba scrisă: 27.07.2018 ,ora 10,00 – sediul Serviciului Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local , str. Tribun Tudoran nr.9 ;

              -     Proba interviului  se susţine, de regulă, într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

            -      Dosarul de înscriere la concurs  se depune în termen de 20 de zile de la data afișării anunțului la Compartimentul Resurse Umane, respectiv în perioada 27.06.2018-16.07.2018

Anunț privind proiectul „Performanța și eficiența în administrație prin implementarea unui management competitiv”, cod MySMIS: 119560

Data publicarii: 20.06.2018

Titlul proiectului: „Performanța și eficiența în administrație prin implementarea unui management competitiv”, cod MySMIS: 119560

 

Parteneri în proiect: Primăria Municipiului Aiud în parteneriat cu Transparency International România I Asociaţia Română pentru Transparenţă

Perioada de implementare: iunie 2018 – octombrie 2019

Data de începere a proiectului: 14 iunie 2018

Obiectiv general:

Implementarea unui sistem de management al calității și performanței integrat și eficient, prin autoevaluarea CAF, standardizarea proceselor de lucru, recertificarea ISO:9001 și dezvoltarea abilităților personalului din cadrul UAT Primăriei Municipiului Aiud, în vederea

optimizării proceselor orientate către beneficiari, în concordanță cu SCAP.

Anunț concurs de recrutare pentru ocuparea funcției de consilier, clasa I, grad profesional debutant - Direcția de Asistență Socială - Compartiment Financiar, Salarizare, Contabilitate

Data publicarii: 14.06.2018

Direcția de Asistență Socială a municipiului Aiud organizează la sediul instituției din Aiud, str. Unirii, nr. 8A, concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant, funcție publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Compartimentului Financiar, Salarizare, Contabilitate.

Rezultatul final al concursului organizat pentru ocuparea funcției de muncitor calificat - SPAPL

Data publicarii: 05.06.2018

Rezultatul final la concursul  organizat de Serviciul Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local în data de 22.05.2018  pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuţie vacantă de muncitor calificat, treapta profesională II, din cadrul Biroului Seră, Zone verzi

Rezultatul final la concursul organizat pentru ocuparea funcției de casier - Biroul Administrația Pieței

Data publicarii: 05.06.2018

Rezultatul final la concursul organizat de Primăria Municipiului Aiud, pentru ocuparea pe durată nedeterminată, a unui post vacant, funcție contractuală de execuție de casier din cadrul Biroului Administrația Pieței din subordinea Consiliului Local al Municipiului Aiud

Anunț concurs de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut - Serviciul de Asistență Socială

Data publicarii: 05.06.2018

Direcția de Asistență Socială a municipiului Aiud organizează concurs de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut  a unui funcționar public din cadrul Serviciului Asistență socială, Beneficii sociale, care îndeplinește condiţiile de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut.

Rezultatul probei interviu la concursul organizat pentru ocuparea postului de muncitor calificat - SPAPL

Data publicarii: 31.05.2018

Rezultatul probei interviu la concursul  organizat de Serviciul Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuţie vacantă de muncitor calificat, treapta profesională II, din cadrul Biroului Seră, Zone verzi

Rezultatul probei interviu la concursul organizat pentru ocuparea postului de casier - Biroul Administrația Pieței

Data publicarii: 31.05.2018

Rezultatul probei interviu la concursul organizat de Primăria Municipiului Aiud, pentru ocuparea pe durată nedeterminată, a postului vacant, funcție contractuală de execuție de casier din cadrul Biroului Administrația Pieței din subordinea Consiliului Local al Municipiului Aiud - 31.05.2018 -

Rezultatul probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea postului de casier - Biroul Administrația Pieței

Data publicarii: 29.05.2018

REZULTATUL PROBEI SCRISE la concursul organizat de Primăria Municipiului Aiud, pentru ocuparea pe durată nedeterminată, a unui post vacant, funcție contractuală de execuție de casier din cadrul Biroului Administrația Pieței din subordinea Consiliului Local al Municipiului Aiud - 29.05.2018 -

Rezultatul probei practice la concursul organizat de Serviciul Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuţie vacantă de muncitor calificat

Data publicarii: 29.05.2018

Rezultatul probei practice la concursul organizat de Serviciul Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local în data de 29.05.2018 – proba practică, pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuţie vacantă de muncitor calificat, treapta profesională II, din cadrul Biroului Seră, Zone verzi

Rezultatul soluționării contestației la concursul organizat pentru ocuparea funcției de muncitor calificat - SPAPL

Data publicarii: 25.05.2018

Rezultat soluţionare contestaţii – proba scrisă la concursul organizat de Serviciul Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local în data de 22.05.2018 –proba scrisă, pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuţie vacantă de muncitor calificat, treapta profesională II, din cadrul Biroului Seră, Zone verzi

Direcția de Asistență Socială a municipiului Aiud anunţă că, în perioada 18 - 22 iunie 2018, se fac înscrieri la Creşa Aiud pentru anul şcolar 2018 - 2019

Data publicarii: 23.05.2018

Direcția de Asistență Socială a municipiului Aiud anunţă că, în perioada 18 - 22 iunie 2018, se fac înscrieri la Creşa Aiud pentru anul şcolar 2018 - 2019.

            Cererile tip pentru înscriere se pot ridica începând cu data de 04 iunie 2018 de la sediul Direcției de Asistență Socială a municipiului Aiud, str. Unirii, nr. 8A, conform programului:

         Luni, Marți și Joi între orele: 8:00 16:00

         Miercuri între orele: 8:00 - 18:00

         Vineri între orele: 8:00 14:00.

Rezultatul probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuţie vacantă de muncitor calificat - SPAPL

Data publicarii: 23.05.2018

Rezultatul probei scrise la concursul organizat de Serviciul Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local, în data de 22.05.2018 – proba scrisă, pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuţie vacantă de muncitor calificat, treapta profesională II, din cadrul Biroului Seră, Zone verzi

Rezultatul selecției dosarelor la concursul organizat de Primăria municipiului Aiud pentru ocuparea postului vacant de casier - Birou Administrația Pieței

Data publicarii: 17.05.2018

Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs, la concursul organizat de Primăria Municipiului Aiud, pentru ocuparea pe durată nedeterminată, a postului vacant, funcţie contractuală de execuţie de casier din cadrul Biroului Administrația Pieței din subordinea Consiliului Local al Municipiului Aiud - 29.05.2018, proba scrisă -

Rezultatul selecției dosarelor la concursul organizat în vederea ocupării pe durată nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție vacante de muncitor - Birou Seră, Zone verzi

Data publicarii: 16.05.2018

REZULTATUL SELECŢIEI DOSARELOR DE CONCURS la concursul  din data  de 22.05.2018  în vederea  ocupării pe durată nedeterminată a  funcțiilor contractuale de execuție vacante de muncitor calificat  ,treapta profesională II  și de muncitor calificat ,treapta profesională III, în cadrul Biroului Seră, Zone verzi .

Rezultatul procedurii de evaluare și selecționare a proiectelor pentru finanțări nerambursabile din fondurile bugetului local al Municipiului Aiud

Data publicarii: 15.05.2018

Rezultatul procedurii de evaluare și selecționare a proiectelor pentru finanțări nerambursabile din fondurile bugetului local al Municipiului Aiud, alocate pentru activități nonprofit de interes local

Atelier de informare al proiectului ANTREPRENOR LA CENTRU - Competitivitate economică și acțiuni de creștere a ocupării în Regiunea Centru

Data publicarii: 14.05.2018

Joi, 17 mai 2018, începând cu ora 14:00, în Sala Ion I.C. Brătianu a Primăriei municipiului Aiud, va avea loc evenimentul de informare al proiectului ANTREPRENOR LA CENTRU - Competitivitate economică și acțiuni de creștere a ocupării în Regiunea Centru.

Primăria municipiului Aiud organizează licitație publică cu strigare pentru închirierea locurilor de vânzare destinate comercializării pepenilor de către producători agricoli persoane fizice

Data publicarii: 14.05.2018

Primăria municipiului Aiud organizează în data de 30 mai 2018, ora 10:00, în Piața Agroalimentară Dr. Constantin Hagea din Aiud, strada Iuliu Maniu, nr. 38, licitație publică cu strigare pentru închirierea locurilor de vânzare destinate comercializării pepenilor de către producătorii agricoli persoane fizice, pentru perioada 1 iunie – 31 august 2018.

Primăria municipiului Aiud organizează licitație publică deschisă cu strigarea prețului pentru vânzarea unei parcele de teren situată în Aiud, strada Mărăști, nr. 4

Data publicarii: 14.05.2018

Primăria municipiului Aiud organizează în data de 30.05.2018, ora 12:00, la sediul din Aiud, str. Cuza Vodă, nr. 1, licitație publică deschisă cu strigarea prețului  pentru vânzarea  parcelei de teren intravilan, înscrisă în CF nr.  92434 Aiud, nr. top. 2666/108/2, 2667/1/108/2, cu suprafața de 277 m2 , situată în Aiud, str. Mărăști, nr. 4, cu destinația "grădină", proprietar tabular Municipiul Aiud, domeniul privat.

Anunț concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant, funcție contractuală de execuție de casier - Biroul Administrația Pieței

Data publicarii: 02.05.2018

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, PRIMĂRIA MUNICIPIULUI AIUD, JUDEŢUL ALBA, organizează la sediul instituției din str. Cuza Vodă, nr.1, concurs în vederea ocupării, pe durată nedeterminată, a unui post vacant, funcţie contractuală de execuţie de casier din cadrul Biroului Administrația Pieței din subordinea Consiliului Local al Municipiului Aiud.

Anunț privind recuperarea zilei de muncă de 30 aprilie 2018 - Direcția de Asistență Socială

Data publicarii: 27.04.2018

Pentru recuperarea zilei de muncă de 30 aprilie 2018, stabilită ca zi liberă potrivit HG nr. 207/2018, salariații Direcției de Asistență Socială a Municipiului Aiud îşi vor desfăşura activitatea în regim de program normal în ziua de 5 mai 2018.

Anunț privind recuperarea zilei de muncă de 30 aprilie 2018

Data publicarii: 27.04.2018

Pentru recuperarea zilei de muncă de 30 aprilie 2018, stabilită ca zi liberă potrivit HG nr. 207/2018, în perioada 02.05.2018 - 11.05.2018, programul de lucru pentru personalul din cadrul Primăriei Municipiului Aiud și din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Aiud, va fi următorul:

Rezultatul final al concursului de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut - Birou Comunicare și Relații Publice

Data publicarii: 25.04.2018

REZULTATUL FINAL al concursului de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut din cadrul Biroului Comunicare și Relații Publice, organizat în data de 23.04.2018 - proba scrisă

Serviciul Public Administrația Patrimoniului Local organizează licitație publică cu strigare petru atribuirea unor locuri de parcare

Data publicarii: 25.04.2018

În conformitate cu Regulamentul de închiriere a parcărilor amenajate din Municipiul Aiud, Serviciul Public Administraţia Patrimoniului Local Aiud  organizează în data de 16 mai 2018 licitaţie publică cu strigare pentru atribuirea locurilor de parcare cu numerele 147, 148, 149, 150, lângă (CT 7), 102 (bl. D5), 126, 127 (bl. D7,D8), 128, 129, (bl. D6) amplasate pe str. Transilvaniei, Aiud, jud. Alba.

Anunț concurs Serviciul Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local

Data publicarii: 25.04.2018

În conformitate cu prevederile H.G.nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, Serviciul Public de Interes Local Administraţia Patrimoniului Local, cu sediul în Aiud, str. Tribun Tudoran, nr.9, organizează concurs în vederea  ocupării pe durată nedeterminată, a funcțiilor contractuale de execuție vacante , după cum urmează:

                1 post – muncitor calificat ,treapta profesională II – Birou Seră, Zone verzi

                1 post -  muncitor calificat, treapta profesională III – Birou Seră, Zone verzi

REZULTATUL INTERVIULUI la concursul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut din cadrul Biroului Comunicare și Relații Publice, organizat în data de 23.04.2018, proba scrisă

Data publicarii: 23.04.2018

REZULTATUL INTERVIULUI la concursul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut din cadrul Biroului Comunicare și Relații Publice, organizat în data de 23.04.2018, proba scrisă

REZULTATUL PROBEI SCRISE la concursul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut din cadrul Biroului Comunicare și Relații Publice, organizat în data de 23.04.2018

Data publicarii: 23.04.2018

REZULTATUL PROBEI SCRISE la concursul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut din cadrul Biroului Comunicare și Relații Publice, organizat  în data de 23.04.2018

Rezultatele selecției dosarelor la concursul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut

Data publicarii: 13.04.2018

REZULTATELE SELECŢIEI DOSARELOR DE CONCURS, la concursul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut, organizat de Primăria Municipiului Aiud, în data de 23.04.2018 -  proba scrisă

Primăria Municipiului Aiud organizează licitație publică cu strigare pentru închirierea locurilor de vânzare destinate produselor agroalimentare

Data publicarii: 11.04.2018

Primăria Municipiului Aiud organizează în data 26 aprilie 2018, ora 1200, în Piaţa Agroalimentară Dr. Constantin Hagea din Aiud, str. Iuliu Maniu, nr. 38, licitaţie publică cu strigare pentru închirierea locurilor de vânzare destinate produselor agroalimentare.

Măsuri de apărare împotriva incendiilor pentru locaşurile de cult cu ocazia sărbătorii de paşte

Data publicarii: 05.04.2018

     În perioada sărbătorii de Paște, când bisericile sunt frecventate de un număr mare de credincioşi, probabilitatea izbucnirii incendiilor este mai mare, incendii care pot fi prntâmpinate prin respectarea unor  reguli şi măsuri specifice de prevenire:

Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru, în parteneriat cu SC DAD Expertise SRL, implementează în perioada ianuarie 2018 - decembrie 2020 proiectul ”StartUP Hub Centru”

Data publicarii: 02.04.2018

Vă informăm că Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru, în parteneriat cu SC DAD Expertise SRL, implementează în perioada ianuarie 2018 – decembrie 2020 proiectul „StartUP Hub Centru”. Finanţat prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020, proiectul are ca obiectiv principal susținerea dezvoltării antreprenoriatului în sectoarele non agricole din zona urbană în Regiunea Centru, ca o condiție esențială a dezvoltării economice și sociale a Regiunii. 

Anunț centru provizoriu de sacrificare miei

Data publicarii: 26.03.2018

Primăria municipiului Aiud anunță că în perioada 29.03.2018 – 31.03.2018 și respectiv perioada 05.04.2018 - 07.04.2018, în intervalul orar 7:00 - 13:00, va funcționa centrul provizoriu de sacrificare miei, amenajat în târgul de animale din Aiud, str. Ostașilor, nr. 16D

ANUNŢ DE PARTICIPARE la selecția publică de proiecte de interes public local pentru acordarea de finanțare nerambursabilă din bugetul local al Municipiului Aiud în anul 2018

Data publicarii: 21.03.2018

ANUNŢ DE PARTICIPARE la selecția publică de proiecte de interes public local pentru acordarea de finanțare nerambursabilă din bugetul local al Municipiului Aiud în anul 2018

 

1.   Autoritatea contractantă: Municipiul Aiud, cod fiscal 4613636, localitatea Aiud, str. Cuza Vodă nr. 1, 515200, județul Alba, telefon 0258/861310, fax 0258/861280, e-mail: office@aiud.ro.

2.   Reglementări legale privind acordarea de finanțare nerambursabilă: Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare.

Proces verbal încheiat astăzi, 20.03.2018, cu ocazia desfășurării concursului de ocupare a postului vacant, funcţie contractuală de execuţie de medic dentist cu drept de liberă practică din cadrul Direcției de Asistență Socială

Data publicarii: 20.03.2018

Încheiat astăzi 20.03.2018 cu ocazia desfășurării concursului de ocupare a postului vacant, funcţie contractuală de execuţie de medic dentist cu drept de liberă practică din cadrul Direcției de Asistență Socială, Compartiment Cabinete medicale și Asistență medicală comunitară din subordinea Consiliului Local al Municipiului Aiud, post publicat în "Viața medicală" nr. 5/02.02.2018 și pe pagina de internet a instituției, www.aiud.ro.

Anunț repartizare locuințe ANL

Data publicarii: 20.03.2018

În scopul repartizării a două locuințe pentru tineri, destinate închirierii, în blocul  ANL P2F, situat în  Municipiul Aiud, str. Ecaterina Varga, nr. 61 A, se pot depune cereri de către familiile sau persoanele interesate la sediul Municipiului Aiud (Primăria municipiului Aiud), Cuza Vodă, nr.1.

Pagina modificata la: 27.01.2016
AiudulMeu.ro


aiud city app
App store Google play

NEWSLETTER
Cautare GoogleAcest site nu reprezinta în mod necesar pozitia oficiala a Comisiei Europene. Întreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorilor site-ului web.
Reprezentanta Comisiei Europene în România © Copyright 2004-2009 Primaria municipiului Aiud, Compartiment Strategii de Informatizare. Toate drepturile rezervate. Implementare si design: Indsoft. Sugestii si comentarii: informatica@aiud.ro.Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii.