SETARI


Aiud > Stiri > ListaStiri  
Imagine bară de titlu pentru pagina Web Part
ListaStiri

Primaria Municipiului Aiud
Aiud > Stiri > ListaStiri

Direcția de Asistență Socială a municipiului Aiud elaborează Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local Aiud, pentru anul 2021

Data publicarii: 26.11.2020

Direcția de Asistență Socială a municipiului Aiud elaborează Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local Aiud, pentru anul 2021, în conformitate cu prevederile art. 112 alin. (1) și alin. (3) lit. b) și ale art. 140 alin. (3) din Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 2 din Anexa 2 la H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal.

 

Invităm toți furnizorii publici şi privaţi de servicii sociale, asociaţiile profesionale şi organizaţiile reprezentative ale beneficiarilor să ne transmită propuneri privind dezvoltarea serviciilor sociale la nivelul municipiului Aiud, pe adresa de e-mail: social@aiud.ro, până la data de 07.12.2020.

Primăria Municipiului Aiud organizează concurs în vederea ocupării, pe durată determinată, a postului contractual de execuție temporar vacant, cu normă întreagă, de asistent medical grad principal din cadrul Direcției de Asistență Socială

Data publicarii: 26.11.2020

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare,

                 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI AIUD, JUDEŢUL ALBA, organizează, la sediul instituției din str. Cuza Vodă, nr. 1, concurs în vederea ocupării, pe durată determinată, a postului contractual de execuție temporar vacant, cu normă întreagă, de asistent medical grad principal din cadrul Direcției de Asistență Socială a municipiului Aiud, Compartiment Creșa, din subordinea Consiliului Local al Municipiului Aiud.

Rezultatele selecţiei dosarelor de concurs, la concursul de recrutare organizat de Primăria Municipiului Aiud, în data de 08.12.2020 - proba scrisă

Data publicarii: 25.11.2020

Rezultatele selecţiei dosarelor de concurs, la concursul de recrutare organizat de Primăria Municipiului Aiud, în data de 08.12.2020 -  proba scrisă         

Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs, la concursul de recrutare organizat de Primăria Municipiului Aiud în data de 03.12.2020 - proba scrisă

Data publicarii: 24.11.2020

Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs, la concursul de recrutare organizat de Primăria Municipiului Aiud în data de 03.12.2020 - proba scrisă

Primăria Municipiului Aiud organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant, funcție publică de inspector, clasa I, grad profesional superior - Direcția Tehnică

Data publicarii: 23.11.2020

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI AIUD organizează la sediul instituției din str. Cuza Vodă, nr. 1, concurs de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată, a unui post vacant, funcție publică de execuție de inspector, clasa I, grad profesional superior în cadrul Direcției Tehnice, Compartiment Patrimoniu, Transport, Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud, concurs organizat în baza art. II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

Consultare opinie publică - Strategii sectoriale

Data publicarii: 23.11.2020

Primăria Municipiului Aiud, prin intermediul proiectului Administrație publică eficientă pentru cetățenicod SIPOCA/ MySMIS: 512/126063, finanțat prin POCA 2014 - 2020, dezvoltă două strategii importante pentru comunitatea locală aiudeană, respectiv:
✅ Strategia de îmbunătățire a serviciilor de asistență socială din Municipiul Aiud pentru perioada 2021-2025
✅ Strategia de dezvoltare durabilă în domeniul sănătății a Municipiului Aiud pentru perioada 2021-2025

Primăria Municipiului Aiud organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe durată determinată a unui post temporar vacant, funcție publică de execuție de inspector, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Direcției Economice

Data publicarii: 16.11.2020

Primăria Municipiului Aiud organizează la sediul instituției din str. Cuza Vodă, nr. 1, concurs de recrutare pentru ocuparea pe durată determinată a unui post temporar vacant, funcție publică de execuție de inspector, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Direcției Economice, Compartiment Impozite și taxe locale persoane fizice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud, concurs organizat în baza art. II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

Primăria Municipiului Aiud, Judeţul Alba, organizează concurs în vederea ocupării, a unui post contractual de execuție vacant, pe durată nedeterminată, cu normă întreagă, de medic specialist, confirmat în specialitatea medicină de familie

Data publicarii: 13.11.2020

În conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Sănătății nr. 869/2015 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea și desfășurarea concursurilor de ocuparea a posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist și chimist din unitățile sanitare publice, precum și a funcțiilor de șef de secție, șef de laborator și șef de compartiment din unitățile sanitare fără paturi, respectiv a funcției de farmacist-șef în unitățile sanitare publice cu paturi respectiv a funcției de farmacist - șef în unitățile sanitare publice cu paturi, cu modificările și completările ulterioare,

               PRIMĂRIA MUNICIPIULUI AIUD, JUDEŢUL ALBA, organizează concurs în vederea ocupării, a unui post contractual de execuție vacant, pe durată nedeterminată, cu normă întreagă, de medic specialist, confirmat în specialitatea medicină de familie din cadrul Direcției de Asistență Socială a municipiului Aiud, Compartiment Cabinete medicale și Asistență medicală comunitară din subordinea Consiliului Local al Municipiului Aiud.

Primăria Municipiului Aiud, Judeţul Alba, organizează, la sediul instituției din str. Cuza Vodă, nr. 1, concurs în vederea ocupării, pe durată nedeterminată, a trei posturi contractuale vacante, cu normă întreagă

Data publicarii: 13.11.2020

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare,

                 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI AIUD, JUDEŢUL ALBA, organizează, la sediul instituției din str. Cuza Vodă, nr. 1, concurs în vederea ocupării, pe durată nedeterminată, a trei posturi contractuale vacante, cu normă întreagă, respectiv:

            - 2 funcții contractuale de execuție de inspector de specialitate, grad IA din cadrul Compartimentului Proiecte, Prognoze, Programe din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Aiud,

            - 1 funcție contractuală de execuție de inspector de specialitate, grad I din cadrul Compartimentului Proiecte, Prognoze, Programe din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Aiud.

Anunț concurs de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut

Data publicarii: 12.11.2020

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI AIUD organizează la sediul instituției din str. Cuza Vodă, nr. 1, concurs de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut, a patru funcționari publici ( doi funcționari publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud și doi funcționari publici din cadrul Direcției de Asistență Socială a municipiului Aiud, care îndeplinesc condiţiile de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut), după cum urmează:

                   - promovarea în funcția publică de execuție de inspector, clasa I, grad profesional superior din cadrul  Direcției Economice, Compartiment Executare silită și încasare venituri;

                   -  promovarea în funcția publică de execuție de inspector, clasa I, grad profesional principal în cadrul Compartimentului Arhivă;

                   - promovarea în funcțiile publice de execuție de inspector, clasa I, grad profesional principal în cadrul Direcției de Asistență Socială a municipiului Aiud, Compartiment Asistență socială și Protecția copilului.

      

Rezultat final al concursului organizat de Primăria Municipiului Aiud pentru ocuparea pe durată nedeterminată a postului vacant din cadrul Biroului Administrația Pieței din subordinea Consiliului Local al Municipiului Aiud

Data publicarii: 10.11.2020

Rezultat final al concursului organizat de Primăria Municipiului Aiud pentru ocuparea pe durată nedeterminată a postului vacant, funcție contractuală de execuție de referent, treapta profesională IA din cadrul Biroului Administrația Pieței din subordinea Consiliului Local al Municipiului Aiud

Anunț schimbarea sediului Secției de votare nr. 64 din clădirea Fostei Grădinițe nr.1 – Aiud, str. Simion Bărnuțiu, nr. 24 în clădirea Școlii Gimnaziale ”OVIDIU HULEA” din Aiud, str. Cuza Vodă, nr. 35, jud. Alba – parter Sala nr. 9

Data publicarii: 09.11.2020

Prin Dispoziția nr. 404 din data de 02.11.2020 a primarului municipiului Aiud s-a aprobat schimbarea sediului Secției de votare nr. 64 din clădirea Fostei Grădinițe nr.1 – Aiud, str. Simion Bărnuțiu, nr. 24 în clădirea Școlii Gimnaziale ”OVIDIU HULEA” din Aiud, str. Cuza Vodă, nr. 35, jud. Alba – parter Sala nr. 9.

Anunţ privind o nouă procedură de atribuire a autorizaţiilor taxi în municipiul Aiud, începând cu data de 09.11.2020

Data publicarii: 09.11.2020

Anunţ privind o nouă procedură de atribuire a autorizaţiilor taxi în municipiul Aiud, începând cu data de 09.11.2020

Rezultatul probei interviu la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant, funcție contractuală de execuție de referent - Biroul Administrația Pieței

Data publicarii: 05.11.2020

Rezultatul probei interviu la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant, funcţie contractuală de execuție de referent, treapta profesională IA din cadrul Biroului Administrația Pieței din subordinea Consiliului Local al Municipiului Aiud - 05.11.2020 -

Primăria Municipiului Aiud organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post, funcție publică de conducere de Director executiv al Direcției Economice

Data publicarii: 03.11.2020

Primăria Municipiului Aiud organizează la sediul instituției din str. Cuza Vodă, nr. 1, concurs de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată, a unui post vacant, funcție publică de conducere de Director executiv al Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Aiud, concurs organizat în baza art. II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

PV de afisare - Ordinul nr. 470 emis de Prefectul Județului Alba la data de 27.10.2020 prin care se constată îndeplinite condițiile legale de constituire a Consiliului Local al Municipiului Aiud, începând cu data de 27 octombrie 2020

Data publicarii: 28.10.2020

Aduc la cunoștința publică prin afișarea la sediul Primăriei Municipiului Aiud

a prevederilor Ordinului nr. 470 emis de Prefectul Județului Alba la data de 27.10.2020 prin care se constată îndeplinite condițiile legale de constituire a Consiliului Local al Municipiului Aiud, începând cu data de 27 octombrie 2020.

Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs, pentru ocuparea postului vacant, funcţie contractuală de execuţie de referent, treapta profesională IA din cadrul Biroului Administrația Pieței - 02.11.2020 - proba scrisa

Data publicarii: 27.10.2020

Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs, la concursul organizat de Primăria Municipiului Aiud, pentru ocuparea postului vacant, funcţie contractuală de execuţie de referent, treapta profesională IA din cadrul Biroului Administrația Pieței din subordinea Consiliului Local al Municipiului Aiud, în data de 02.11.2020 - proba scrisă

 

Rezultat final la concursul organizat de Serviciul Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local în data de 20.10.2020

Data publicarii: 23.10.2020

Rezultat final la concursul  organizat de Serviciul Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local în data de 20.10.2020 pentru ocuparea funcției contractuale de execuție vacantă de muncitor calificat, treapta profesională I, din cadrul Biroului Seră, Zone verzi

Anunţ privind o nouă procedură de atribuire a autorizaţiilor taxi în municipiul Aiud, începând cu data de 22.10.2020

Data publicarii: 22.10.2020

Anunţ privind o nouă procedură de atribuire a autorizaţiilor taxi în municipiul Aiud, începând cu data de  22.10.2020

COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

Data publicarii: 20.10.2020

HOTĂRÂREA NR. 36din 20.10.2020 privind stabilirea măsuri pentru limitarea și prevenirea a răspândirii virusul SARS-CoV-2 pe teritoriul Municipiului Aiud

COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ AL MUNICIPIULUI AIUD întrunit în şedinţă de lucru la data de 20 octombrie 2020 ca urmare a convocării dispuse de către președintele acestei structuri – doamna primar Iulia Adriana Oana Badea,

Rezultate proba scrisă concurs Serviciul Public Administrația Patrimoniului Local Aiud

Data publicarii: 20.10.2020

Rezultate în urma desfășurării probei scrise la concursul organizat de Serviciul Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local în data de 20.10.2020, pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuţie vacantă de muncitor calificat, treapta profesională I, din cadrul Biroului Seră, Zone verzi .

COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

Data publicarii: 19.10.2020

HOTĂRÂREA NR. 35 din 19.10.2020

privind menținerea unor măsuri stabilite prin Hot CLSU nr. 32 din 05.10.2020,  pentru limitarea și prevenirea a răspândirii virusul SARS-CoV-2 pe teritoriul municipiului Aiud

 

COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ AL MUNICIPIULUI AIUD întrunit în şedinţă de lucru la data de 19 octombrie 2020 ca urmare a convocării dispuse de către președintele acestei structuri – doamna primar Iulia Adriana Oana Badea,

COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENTA

Data publicarii: 16.10.2020

HOTARAREA NR. 34 DIN 16.10.2020

privind stabilirea unor măsuri pentru limitarea și prevenire a răspândirii virusul SARS-CoV-2 pe teritoriul municipiului Aiud

 

            COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ AL MUNICIPIULUI AIUD întrunit în şedinţă de lucru la data de 16 octombrie 2020 ca urmare a convocării dispuse de către președintele acestei structuri – doamna primar Iulia Adriana Oana Badea,

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul organizat de Serviciul Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local Aiud în data de 20.10.2020 – proba scrisă

Data publicarii: 15.10.2020

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul organizat de Serviciul Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local Aiud în data  de 20.10.2020 – proba scrisă  pentru ocuparea pe durată nedeterminată, cu normă întreagă, a postului contractual vacant de execuție de muncitor calificat, treapta profesională I din cadrul Biroului Seră, Zone verzi.

Primăria Municipiului Aiud organizează, la sediul instituției din str. Cuza Vodă, nr. 1, concurs în vederea ocupării, pe durată nedeterminată, a postului contractual vacant de execuție, cu normă întreagă, de referent

Data publicarii: 09.10.2020

Primăria Municipiului Aiud, Judeţul Alba, organizează, la sediul instituției din str. Cuza Vodă, nr. 1, concurs în vederea ocupării, pe durată nedeterminată, a postului contractual vacant de execuție, cu normă întreagă, de referent, treapta profesională IA din cadrul Biroului Administrația Pieței din subordinea Consiliului Local al Municipiului Aiud.

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Aiud informează părinții care urmează să plece la muncă în străinătate, cu privire la obligațiile pe care le au conform Legii nr. 272/2004

Data publicarii: 07.10.2020

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Aiud informează părinții care urmează să plece la muncă în străinătate, cu privire la obligațiile pe care le au conform Legii nr. 272/2004 privind protecția şi promovarea drepturilor copilului și a Procedurii de monitorizare a modului de creștere și îngrijire a copilului cu părinți plecați la muncă în străinătate

Hotărârea Comitetului Local pentru Situații de Urgență

Data publicarii: 05.10.2020

Comitetul Local pentru Situații de Urgență întrunit astăzi, 05.10.2020, a dispus următoarele măsuri pe o perioadă de două săptămâni, măsuri care se vor aplica pe teritoriul municipiului Aiud pentru prevenirea și limitarea răspândirii infecțiilor cu Coronavirusul SARS-CoV-2

Începând cu data de 08 octombrie 2020 se vor distribui cereri şi declaraţii pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei

Data publicarii: 05.10.2020

Direcția de Asistenţă Socială a municipiului Aiud anunţă faptul că, începând cu data de 08 octombrie 2020, se vor distribui cereri şi declaraţii pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei, conform Ordonanţei de Urgenţă nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, cu modificările şi completările ulterioare.

Municipiul Aiud anunță anularea licitaţiei publice deschise cu strigarea prețului care a fost stabilită pentru data de 09.10.2020, ora 12:00

Data publicarii: 01.10.2020

Municipiul Aiud anunță anularea licitaţiei publice deschise cu strigarea prețului,  pentru vânzarea imobilul teren intravilan, înscris în CF nr. 71719 Aiud, nr. top/cad. 71719, cu suprafața de 283 m2, situat administrativ în Municipiul Aiud, str. Viilor, fn, proprietar tabular Municipiul Aiud, domeniul privat, care a fost stabilită pentru data de 09.10.2020, ora 12:00.

Părinții/reprezentanții legali ai copiilor înscriși la grădiniță pot beneficia de tichete sociale pentru grădiniță în cuantum de 50 lei/lună, în perioada anului școlar 2020-2021

Data publicarii: 30.09.2020

Părinții/reprezentanții legali ai copiilor înscriși la grădiniță, a căror venit pe membru de familie este de până la 284 lei, pot beneficia de tichete sociale pentru grădiniță în cuantum de 50 lei/lună, în perioada anului școlar 2020-2021, conform Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate.

Dreptul la stimulent educațional se acordă pe bază de cerere și declarație pe proprie răspundere, însoțite de acte doveditoare conform legii, cu condiția frecventării zilnice a grădiniței.

Campanie de colectare a deșeurilor electrice și electronice

Data publicarii: 30.09.2020

Primăria Municipiului Aiud în parteneriat cu SC GreenDays SA și SC Ecollect Vision SRL a demarat campania de colectare a deșeurilor electrice și electronice, de pe raza municipiului Aiud și din localitățile componente și aparținătoare.

Campania se va desfășura lunar, în prima sâmbătă din lună, în intervalul orar 09:00 – 17:00.  

Raport manager Centrul Cultural „Liviu Rebreanu” Aiud

Data publicarii: 29.09.2020

În conformitate cu prevederile art. 38 din O.U.G. nr.189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea evaluării finale a managementului Centrului Cultural “Liviu Rebreanu” Aiud, aflat sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Aiud, la nivelul autorităţii, a fost constituită, prin Dispoziția Primarului nr. 355/04.09.2020, comisia de evaluare finală a managementului Centrului Cultural “Liviu Rebreanu” Aiud, având următoarea componenţă:

 - d-na Lőrincz Helga,  viceprimarul municipiului Aiud;

 - dl. Pal Alexandru, Manager al Centrului de Cultură ”Augustin Bena”;

 - dl. Drîmbărean Matei,  Director executiv – Direcţia Judeţeană pentru Cultură Alba.

Serviciul Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local organizează concurs în vederea ocupării pe durată nedeterminată a postului contractual de execuție vacant, cu normă întreagă, de muncitor calificat

Data publicarii: 28.09.2020

Având în vedere prevederile Art. II din Legea nr.203/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID -19;

          În conformitate cu prevederile H.G. nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare ;

      Serviciul Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local, cu sediul în Aiud, str. Tribun Tudoran Nr.9, organizează concurs în vederea ocupării pe durată nedeterminată a postului contractual de execuție vacant, cu normă întreagă, de  muncitor calificat, treapta profesională I din cadrul  Biroului Seră, Zone verzi.

PUZ - Construire spațiu comercial, Aiud, str. Transilvaniei, nr. 47

Data publicarii: 25.09.2020

PRIMARIA MUNICIPIULUI AIUD

anunța organizarea dezbaterii publice pentru documentația de urbanism PUZ

„Construire spațiu comercial”,

precum si regulamentul local de urbanism aferent

Având în vedere că în data de 27 septembrie 2020 se vor desfășura alegerile pentru autoritățile publice locale, Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Aiud va avea program de lucru cu publicul în zilele de 26 și 27 septembrie 2020

Data publicarii: 23.09.2020

Având în vedere că în data de 27 septembrie 2020 se vor desfășura alegerile pentru autoritățile publice locale, Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Aiud va avea program de lucru cu publicul în zilele de 26 și 27 septembrie 2020, după cum urmează:

-       sâmbătă 26 septembrie 2020 între orele 8,00 – 16,00;

duminică 27 septembrie 2020 între orele 7,00 – 21,00.

ANUNȚ IMPORTANT privind modalitatea de desfășurare a deplasării elevilor/preșcolarilor de pe raza U.A.T. Municipiul Aiud utilizând transportul public local de călători.

Data publicarii: 16.09.2020

În cazul elevilor care au domiciliul în Municipiul Aiud, în care se află și unitatea de învățământ la care aceștia sunt înscriși:

 

Pentru a beneficia de gratuitatea serviciilor publice de transport local, elevii din învăţământul preuniversitar acreditat/autorizat solicită centrelor de emitere a documentelor de transport, aparţinând operatorului de transport public local, în baza carnetului de elev emis de unitatea de învăţământ, vizat prin ştampilă pentru anul în curs, eliberarea documentului de călătorie pentru transportul local de tipul legitimaţie de transport/abonament/card sau alte documente-tip, cu valabilitate lunară.

În perioada 14.09.2020 – 16.09.2020, Direcția de Asistență Socială a Municipiului Aiud demarează acțiunea de distribuire a măștilor de protecție

Data publicarii: 11.09.2020

În perioada 14.09.2020 – 16.09.2020, Direcția de Asistență Socială a Municipiului Aiud demarează acțiunea de distribuire a măștilor de protecție

Municipiul Aiud organizează în data de 09.10.2020, ora 12:00, licitaţia publică deschisă cu strigarea prețului, pentru vânzarea imobilul teren intravilan situat administrativ în Municipiul Aiud, str. Viilor

Data publicarii: 09.09.2020

Municipiul Aiud, C.I.F. 4613636, organizează, în data de 09.10.2020, ora 1200, la sediul din Aiud, str. Cuza – Vodă, nr. 1, licitaţia publică deschisă cu strigarea prețului,  pentru vânzarea imobilul teren intravilan, înscris în CF nr. 71719 Aiud, nr. top/cad. 71719, cu suprafața de 283 m2, situat administrativ în Municipiul Aiud, str. Viilor, fn, proprietar tabular Municipiul Aiud, domeniul privat.

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Aiud demarează acțiunea de primire a solicitărilor pentru acordarea tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional

Data publicarii: 07.09.2020

Începând cu data 07.09.2020, Direcția de Asistență Socială a Municipiului Aiud demarează acțiunea de primire a solicitărilor pentru acordarea tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional, în conformitate cu O.U.G. nr. 133/2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de elevi cei mai defavorizaţi care beneficiază de sprijin educaţional pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional acordate din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri de distribuire a acestora.

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Aiud anunță că începând cu data de 07.09.2020, Creșa Aiud își va începe activitatea pentru anul școlar 2020-2021

Data publicarii: 04.09.2020

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Aiud anunță că începând cu data de 07.09.2020, Creșa Aiud își va începe activitatea pentru anul școlar 2020-2021, în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 1.456 din 25 august 2020 pentru aprobarea normelor de igienă din unităţile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna şi recreerea copiilor şi tinerilor.

ANUNŢ PRIVIND O NOUĂ PROCEDURĂ DE ATRIBUIRE A AUTORIZAŢIILOR TAXI ÎN MUNICIPIUL AIUD, ÎNCEPÂND CU DATA DE 26.08.2020

Data publicarii: 27.08.2020

            În vederea respectării prevederilor Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi, modificată şi completată, Primăria Municipiului Aiud face următorul anunţ:

Rezultatele finale

Data publicarii: 11.08.2020

Rezultatele finale la examenul de  promovare în grad profesional imediat superior celui deținut a funcționarilor publici din cadrul  Serviciul Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local Aiud ,organizat în data de 07.08.2020 – proba scrisă

REZULTATUL PROBEI INTERVIU La examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut a funcționarilor publici din cadrul Serviciului Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local ,din data de 07.08.2020 –proba interviu

Data publicarii: 07.08.2020

La examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut a   funcționarilor publici din cadrul Serviciului Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local ,din data de 07.08.2020 –proba interviu

 

Având în vedere prevederile art.61 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei interviu :

REZULTATUL PROBEI SCRISE La examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut din a funcționarilor publici din cadrul Serviciului Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local din data de 07.08.2020

Data publicarii: 07.08.2020

 La examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut din  a funcționarilor publici din cadrul Serviciului Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local din data de 07.08.2020

 

Având în vedere prevederile art.60 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise :

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la examenul pentru promovarea în gradul profesional imediat superior celui deținut a funcționarilor publici din cadrul Serviciul Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local Aiud

Data publicarii: 31.07.2020

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la examenul pentru promovarea în gradul profesional imediat superior celui deținut a funcționarilor publici din cadrul  Serviciul Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local Aiud  din data de 07.08.2020

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Aiud anunţă distribuţia de pachete cu ajutoare alimentare din cadrul Programului Operaţional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate POAD 2018 - 2021

Data publicarii: 20.07.2020

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Aiud anunţă distribuţia de pachete cu ajutoare alimentare din cadrul Programului Operaţional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate POAD 2018 - 2021.

Începând din data de 21.07.2020 până la data de 31.07.2020, se vor distribui ajutoarele constând în pachete cu alimente.

Serviciul Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local Aiud organizează examen de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut a doi funcționari publici, care îndeplinesc condițiile de promovare

Data publicarii: 07.07.2020

Serviciul  Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local Aiud organizează în data de 07.08.2020, ora 10:00 (proba scrisă) - examen de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut a doi funcționari publici, care îndeplinesc condițiile de promovare, după cum urmează :

                     - promovarea în funcția publică de execuție de inspector, clasa I, grad profesional principal din cadrul Compartimentului Administrare terenuri agricole, păduri, pajiști;

                     - promovarea în funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional principal din cadrul Compartimentului  Casierie, încasări venituri.

Rezultat final admitere creșă pentru anul școlar 2020-2021

Data publicarii: 06.07.2020

Rezultat final admitere creșă pentru anul școlar 2020 - 2021

Rezultat contestații admitere creșă pentru anul școlar 2020 - 2021

Data publicarii: 03.07.2020

Rezultat contestații admitere creșă pentru anul școlar 2020 - 2021

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Aiud anunţă distribuţia de produse de igienă din cadrul Programului Operaţional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate POAD 2019 - 2021

Data publicarii: 03.07.2020

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Aiud anunţă distribuţia de produse de igienă din cadrul Programului Operaţional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate POAD 2019 - 2021.

            Începând din data de 06.07.2020, până la data de 17.07.2020, se vor distribui ajutoarele constând în produse de igienă.

Rezultat selecție dosare admitere creșă pentru anul școlar 2020-2021

Data publicarii: 01.07.2020

REZULTAT SELECȚIE DOSARE ADMITERE CREȘĂ PENTRU ANUL ȘCOLAR 2020-2021

PRIMARIA MUNICIPIULUI AIUD anunta organizarea dezbaterii publice pentru documentatia de urbanism PUZ „Zona de locuit”

Data publicarii: 02.06.2020

PRIMARIA MUNICIPIULUI AIUD

anunta organizarea dezbaterii publice pentru documentatia de urbanism PUZ

„Zona de locuit”,

precum si regulamentul local de urbanism aferent

În perioada 15 - 26 iunie 2020 se fac înscrieri la Creşa Aiud pentru anul școlar 2020 - 2021

Data publicarii: 02.06.2020

În perioada 15 - 26 iunie 2020 se fac înscrieri la Creşa Aiud pentru anul școlar 2020 - 2021.

Cererile tip și lista cu actele necesare pentru înscriere se pot descărca de mai jos sau se pot ridica de la sediul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Aiud, str. Unirii, nr. 8A, începând cu data de 2 iunie 2020, conform programului:

              - Luni, marți și joi între orele: 8:00-16:00;

              - Miercuri între orele: 8:00-18:00;

              - Vineri între orele: 8:00-14:00.

În atenția proprietarilor sau deținătorilor de terenuri, administratorilor drumurilor publice, cursurilor de apă, lacurilor și ai bazinelor piscicole de pe raza Municipiului Aiud, Județul Alba

Data publicarii: 27.05.2020

În atenția proprietarilor sau deținătorilor de terenuri, administratorilor drumurilor publice, cursurilor de apă, lacurilor și ai bazinelor piscicole de pe raza Municipiului Aiud, Județul Alba

Având în vedere prevederile art. 27 alin. (3) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, Primăria Municipiului Aiud, anunță suspendarea concursurilor a căror procedură a fost demarată

Data publicarii: 18.05.2020

Având în vedere prevederile art. 27 alin. (3) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, Primăria Municipiului Aiud, anunță suspendarea concursurilor a căror procedură a fost demarată

Primăria municipiului Aiud organizează în data 27 mai 2020, ora 12:00, în Piața Agroalimentară Dr. Constantin Hagea din Aiud, str. Iuliu Maniu, nr. 38, licitaţie publică cu strigare

Data publicarii: 18.05.2020

Primăria municipiului Aiud organizează în data 27 mai 2020, ora 12:00, în Piața Agroalimentară Dr. Constantin Hagea din Aiud, str. Iuliu Maniu, nr. 38, licitaţie publică cu strigare pentru închirierea locurilor de vânzare destinate producătorilor agricoli persoane fizice și locurilor de vânzare destinate comercializării pepenilor.

Primăria Municipiului Aiud organizează concurs în vederea ocupării, pe durată nedeterminată, a postului contractual vacant de execuție, cu normă întreagă, de referent, treapta profesională IA din cadrul Biroului Administrația Pieței

Data publicarii: 15.05.2020

Primăria Municipiului Aiud organizează, la sediul instituției din str. Cuza Vodă, nr. 1, concurs în vederea ocupării, pe durată nedeterminată, a postului contractual vacant de execuție, cu normă întreagă, de referent, treapta profesională IA din cadrul Biroului Administrația Pieței din subordinea Consiliului Local al Municipiului Aiud.

Primăria Municipiului Aiud, judeţul Alba, organizează, la sediul instituției din str. Cuza Vodă, nr. 1, concurs în vederea ocupării, pe durată nedeterminată, a trei posturi contractuale vacante, cu normă întreagă

Data publicarii: 15.05.2020

Primăria Municipiului Aiud, judeţul Alba, organizează, la sediul instituției din str. Cuza Vodă, nr. 1, concurs în vederea ocupării, pe durată nedeterminată, a trei posturi contractuale vacante, cu normă întreagă, respectiv:

            - 2 funcții contractuale de execuție de inspector de specialitate, grad IA din cadrul Compartimentului Proiecte, Prognoze, Programe din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Aiud,

            - 1 funcție contractuală de execuție de inspector de specialitate, grad I din cadrul Compartimentului Proiecte, Prognoze, Programe din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Aiud.

Anunț de intenție - Servicii de proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului- Liceul Tehnologic Aiud în cadrul proiectului de finanțare Reabilitare și dotări Colegiul Tehnic Aiud Cod SMIS 122460

Data publicarii: 07.05.2020

Obiect: Servicii de proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului- Liceul Tehnologic Aiud în cadrul proiectului de finanțare Reabilitare și dotări Colegiul Tehnic Aiud Cod SMIS 122460

ANUNŢ PRIVIND O NOUĂ PROCEDURĂ DE ATRIBUIRE A AUTORIZAŢIILOR TAXI

Data publicarii: 07.05.2020

ANUNŢ PRIVIND O NOUĂ PROCEDURĂ DE ATRIBUIRE A AUTORIZAŢIILOR TAXI

ÎN MUNICIPIUL AIUD, ÎNCEPÂND CU DATA DE  07.05.2020

Primăria municipiului Aiud suspendă licitația publică deschisă organizată pentru vânzarea terenului cu suprafața de 283 mp

Data publicarii: 23.03.2020

Primăria municipiului Aiud suspendă licitația publică deschisă organizată  pentru vânzarea terenului cu suprafața de 283 m2, înscris în CF nr. 71719 Aiud, nr. top/cad. 71719, domeniul privat al Municipiului Aiud, situat administrativ în Municipiul Aiud, str. Viilor, fn.

            Procedura licitației va fi reluată la o dată care va fi făcută publică prin mijloacele de informare în masă.

ANUNŢ PRIVIND O NOUĂ PROCEDURĂ DE ATRIBUIRE A AUTORIZAŢIILOR TAXIÎN MUNICIPIUL AIUD, ÎNCEPÂND CU DATA DE 21.03.2020

Data publicarii: 23.03.2020

În vederea respectării prevederilor Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi, modificată şi completată, Primăria Municipiului Aiud face următorul anunţ:

Municipiul Aiud, prin Serviciul Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local, organizează, în baza prevederilor O.U.G. nr. 34/2013, atribuirea prin închiriere a unui număr de șase parcele de pășune

Data publicarii: 23.03.2020

Municipiul Aiud, prin Serviciul Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local, organizează, în baza prevederilor O.U.G. nr. 34/2013, atribuirea prin închiriere a unui număr de șase parcele de pășune, proprietatea Municipiului Aiud.

Condițiile și documentele de participare necesare se regăsesc în documentația de atribuire care poate fi obținută de la Serviciul Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local Aiud începând cu data publicării anunțului contra sumei de 50 lei.

 

Întâlnirea/convocarea de la sediul Municipiului Aiud, sala Ion I.C. Brătianu, din data de 18.03.2020, la orele 16,00 a reprezentanților aleși ai salariaților în vederea negocierii și semnării contractului colectiv de muncă

Data publicarii: 17.03.2020

Întâlnirea/convocarea de la sediul Municipiului Aiud, sala Ion I.C. Brătianu, din  data de 18.03.2020, la orele 16,00 a reprezentanților aleși ai salariaților în vederea negocierii și semnării contractului colectiv de muncă care se va încheia la nivelul Primăriei Municipiului Aiud,

Serviciul Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local Aiud, anunță amânarea, din motive obiective, pentru o dată care se va comunica ulterior, a concursului, a cărei procedură a fost demarată, respectiv :

Data publicarii: 17.03.2020

Având în vedere prevederile art.38 din H.G nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare,

Serviciul Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local Aiud, anunță amânarea, din motive obiective, pentru o dată care se va comunica ulterior, a concursului, a cărei procedură a fost demarată, respectiv :

Primăria Municipiului Aiud, anunță amânarea, din motive obiective, pentru o dată care se va comunica ulterior, a următoarelor concursuri a căror procedură a fost demarată, respectiv:

Data publicarii: 17.03.2020

Având în vedere prevederile art. 38 din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare,

Primăria Municipiului Aiud, anunță amânarea, din motive obiective, pentru o dată care se va comunica ulterior, a următoarelor concursuri a căror procedură a fost demarată, respectiv:

REZULTATUL SELECŢIEI DOSARELOR DE ÎNSCRIERE la concursul organizat de Serviciul Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local Aiud în data de 23.03.2020 a postului contractual vacant de execuție de muncitor calificat

Data publicarii: 12.03.2020

la concursul organizat de Serviciul Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local Aiud în data  de 23.03.2020 – proba scrisă  pentru ocuparea pe durată nedeterminată, cu normă întreagă, a postului contractual vacant de execuție de muncitor calificat, treapta profesională I din cadrul Biroului Seră, Zone verzi.

 Având în vedere prevederile art.20 din  Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice ,cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de concurs:

Rezultatul final la concursul organizat de Primăria Municipiului Aiud în data de 09.03.2020 - proba scrisă, pentru ocuparea pe durată nedeterminată, a unui post contractual de execuție vacant, cu normă întreagă, de paznic

Data publicarii: 11.03.2020

  Rezultatul final la concursul organizat de Primăria Municipiului Aiud în  data de 09.03.2020 - proba scrisă, pentru ocuparea pe durată nedeterminată, a unui post contractual de execuție vacant, cu normă întreagă, de paznic din cadrul Serviciului Poliția Locală, Birou Ordinea și liniștea publică, Paza bunurilor, Protecție civilă, Situații de urgență, Compartiment Paza bunurilor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud

Rezultatul probei scrise la concursul organizat de Primăria Municipiului Aiud în data de 09.03.2020 - proba scrisă

Data publicarii: 09.03.2020

Rezultatul probei scrise la concursul organizat de Primăria Municipiului Aiud în data de 09.03.2020 - proba scrisă, pentru ocuparea pe durată nedeterminată, a unui post contractual de execuție vacant, cu normă întreagă, de paznic din cadrul Serviciului Poliția Locală, Birou Ordinea și liniștea publică, Paza bunurilor, Protecție civilă, Situații de urgență, Compartiment Paza bunurilor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud

Primăria municipiului Aiud organizează concurs în vederea ocupării, pe durată nedeterminată, a postului contractual vacant de execuție, cu normă întreagă, de referent, treapta profesională IA din cadrul Biroului Administrația Pieței

Data publicarii: 06.03.2020

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.

Primăria municipiului Aiud organizează, la sediul instituției din str. Cuza Vodă, nr. 1, concurs în vederea ocupării, pe durată nedeterminată, a postului contractual vacant de execuție, cu normă întreagă, de referent, treapta profesională IA din cadrul Biroului Administrația Pieței din subordinea Consiliului Local al Municipiului Aiud.

Primăria Municipiului Aiud organizează, la sediul instituției din str. Cuza Vodă, nr. 1, concurs în vederea ocupării, pe durată nedeterminată, a trei posturi contractuale vacante, cu normă întreagă

Data publicarii: 04.03.2020

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare,

 

Primăria Municipiului Aiud organizează, la sediul instituției din str. Cuza Vodă, nr. 1, concurs în vederea ocupării, pe durată nedeterminată, a trei posturi contractuale vacante, cu normă întreagă, respectiv:

            - 2 funcții contractuale de execuție de inspector de specialitate, grad IA din cadrul Compartimentului Proiecte, Prognoze, Programe din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Aiud,

            - 1 funcție contractuală de execuție de inspector de specialitate, grad I din cadrul Compartimentului Proiecte, Prognoze, Programe din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Aiud.

Rezultatul soluţionării contestaţiei la selecția dosarelor de înscriere pentru concursul organizat în vederea ocupării, pe perioadă nedeterminată, a postului contractual vacant de execuție, cu normă întreagă, de paznic

Data publicarii: 03.03.2020

Rezultatul soluţionării contestaţiei la selecția dosarelor de înscriere pentru concursul organizat în vederea ocupării, pe perioadă nedeterminată, a postului contractual vacant de execuție, cu normă întreagă,  de paznic în cadrul Serviciului Poliția Locală din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud, organizat de Primăria Municipiului Aiud, în data  de 09.03.2020 – proba scrisă

Raport manager Centrul Cultural Liviu Rebreanu Aiud

Data publicarii: 28.02.2020

În conformitate cu prevederile art. 38 din O.U.G. nr.189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea evaluării anuale a managementului Centrului Cultural “Liviu Rebreanu” Aiud, aflat sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Aiud, la nivelul autorităţii, a fost constituită, prin Dispoziția Primarului nr. 204/10.02.2020, comisia de evaluare a managementului Centrului Cultural “Liviu Rebreanu” Aiud, având următoarea componenţă:

 - d-na Lőrincz Helga,  viceprimarul municipiului Aiud;

 - dl. Pal Alexandru, Manager al Centrului de Cultură ”Augustin Bena”;

 - dl. Drîmbărean Matei,  Director executiv – Direcţia Judeţeană pentru Cultură Alba;

            Evaluarea managementului Centrului Cultural “Liviu Rebreanu” Aiud a fost realizată în următoarele etape:

a)    analiza raportului de activitate întocmit de managerul Centrului Cultural “Liviu Rebreanu” Aiud – d-nul Hădărig Ioan,

susţinerea raportului de activitate de către manager în cadrul unui interviu.

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul organizat de Primăria municipiului Aiud, în data de 09.03.2020 - proba scrisă, pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a postului contractual vacant de execuție, cu normă întreagă de paznic

Data publicarii: 28.02.2020

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul organizat de Primăria municipiului Aiud, în data de 09.03.2020 - proba scrisă, pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a postului contractual vacant de execuție, cu normă întreagă de paznic în cadrul serviciului Poliția Locală din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Aiud

Serviciul Public de Interes Local Administraţia Patrimoniului Local organizează concurs în vederea ocupării pe durată nedeterminată a postului contractual vacant de execuție, cu normă întreagă, de muncitor calificat

Data publicarii: 25.02.2020

În conformitate cu prevederile H.G.nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.

 

Serviciul Public de Interes Local Administraţia Patrimoniului Local organizează concurs în vederea ocupării pe durată nedeterminată a postului contractual vacant de execuție, cu normă întreagă, de muncitor calificat, treapta profesională I din cadrul  Biroului Seră, Zone verzi .

Rezultatul probei scrise la concursul organizat de Primăria Municipiului Aiud, pentru ocuparea pe durată nedeterminată, a trei posturi contractuale vacante, concurs organizat în data de 19.02.2020 - proba scrisă

Data publicarii: 19.02.2020

Rezultatul probei scrise la concursul organizat de Primăria Municipiului Aiud, pentru ocuparea pe durată nedeterminată, a trei posturi contractuale vacante, concurs organizat în data de 19.02.2020 - proba scrisă

Rezultat final la concursul de recrutare organizat de Primăria Municipiului Aiud, pentru funcţia publică de conducere de Director executiv al Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud, în data de 12.02.2020

Data publicarii: 17.02.2020

Rezultat final la concursul de recrutare organizat de Primăria Municipiului Aiud, pentru funcţia publică de conducere de Director executiv al Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud,  în data de 12.02.2020 -  proba scrisă         

Rezultatul soluţionării contestaţiei la proba scrisă la concursul de recrutare organizat de Primăria Municipiului Aiud, în vederea ocupării funcției publice de conducere vacante de director executiv al Direcției Economice

Data publicarii: 14.02.2020

Rezultatul soluţionării contestaţiei la proba scrisă la concursul de recrutare organizat de Primăria Municipiului Aiud, în vederea ocupării funcției publice de conducere vacante de director executiv al Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud, organizat de Primăria Municipiului Aiud, în data de 12.02.2020 – proba scrisă

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare organizat de Primăria Municipiului Aiud, în data de 12.02.2020 - proba scrisă

Data publicarii: 12.02.2020

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare organizat de Primăria Municipiului Aiud,  în data de 12.02.2020 -  proba scrisă         

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare organizat de Primăria Municipiului Aiud, pentru funcţia publică de conducere de Director executiv al Direcției Economice în data de 12.02.2020 - proba scrisă

Data publicarii: 12.02.2020

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare organizat de Primăria Municipiului Aiud, pentru funcţia publică de conducere de Director executiv al Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud,  în data de 12.02.2020 -  proba scrisă         

Primăria Municipiului Aiud organizează concurs în vederea ocupării, pe durată nedeterminată, a postului contractual vacant de execuție, cu normă întreagă, de paznic din cadrul Serviciului Poliția Locală

Data publicarii: 12.02.2020

Primăria Municipiului Aiud organizează concurs în vederea ocupării, pe durată nedeterminată, a postului contractual vacant de execuție, cu normă întreagă, de paznic din cadrul Serviciului Poliția Locală, Biroul Ordinea și liniștea publică, Paza bunurilor, Protecție civilă, Situații de urgență, Compartiment Paza bunurilor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud.

Anunţ privind o nouă procedură de atribuire a autorizaţiilor taxi în municipiul Aiud, începând cu data de 10.02.2020

Data publicarii: 11.02.2020

Anunţ privind o nouă procedură de atribuire a autorizaţiilor taxi în municipiul Aiud, începând cu data de 10.02.2020

REZULTATUL Selecției dosarelor de înscriere la concursul de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a trei posturi contractuale vacante

Data publicarii: 10.02.2020

Rezultatul Selecției dosarelor de înscriere la concursul de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a trei posturi contractuale vacante, concurs organizat în data de 19.02.2020 - proba scrisă

În conformitate cu prevederile art. 20 din Hotărârea Guvernului nr.286/2011, pentru aprobarea  regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate:

ÎN ATENȚIA TUTUROR SALARIAȚILOR CONTRACTUALI Inițierea procedurii de negociere a contractului colectiv de muncă Nr. 2833/03.02.2020

Data publicarii: 04.02.2020

Inițierea procedurii de negociere a contractului colectiv de muncă Nr. 2833/03.02.2020

Municipiul Aiud, reprezentat legal prin doamna Iulia Adriana Oana Badea - Primarul Municipiului Aiud în calitate de angajator,  în baza Legii nr. 62/2011 a dialogului social, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și a Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

REZULTATELE SELECŢIEI DOSARELOR DE CONCURS pentru funcţia publică de conducere de Director executiv al Direcției Economice

Data publicarii: 03.02.2020

REZULTATELE SELECŢIEI DOSARELOR DE CONCURS,

la concursul de recrutare organizat de Primăria Municipiului Aiud, pentru funcţia publică de conducere de Director executiv al Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud, în data de 12.02.2020 -  proba scrisă 

- pentru funcţia publică de conducere de Director executiv al Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud:

REZULTATUL SELECŢIEI DOSARULUI DE CONCURS,

Data publicarii: 03.02.2020

REZULTATUL SELECŢIEI DOSARULUI DE CONCURS,

la concursul de recrutare organizat de Primăria Municipiului Aiud,

 în data de 12.02.2020 -  proba scrisă   

 

           Având în vedere prevederile art. 40 alin. (1) lit. a) şi art. 50 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici,  cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următorul rezultat al selecţiei dosarului de concurs:

Anunţ privind o nouă procedură de atribuire a autorizaţiilor taxi în municipiul Aiud, începând cu data de 31.01.2020

Data publicarii: 30.01.2020

Anunţ privind o nouă procedură de atribuire a autorizaţiilor taxi în municipiul Aiud, începând cu data de  31.01.2020

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Aiud anunţă distribuţia de produse de igienă în cadrul Programului Operaţional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate POAD 2019 - 2021

Data publicarii: 23.01.2020

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Aiud anunţă distribuţia de produse de igienă în cadrul Programului Operaţional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate POAD 2019 - 2021.

             Începând cu data de 27.01.2020 până la data de 07.02.2020 se vor distribui ajutoarele constând în produse de igienă.

Primăria municipiului Aiud organizează la sediul instituției, din str. Cuza Vodă, nr. 1, concurs în vederea ocupării, pe durată nedeterminată, a trei posturi contractuale vacante, cu normă întreagă

Data publicarii: 23.01.2020

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare,

                 Primăria municipiului Aiud organizează la sediul instituției, din str. Cuza Vodă, nr. 1, concurs în vederea ocupării, pe durată nedeterminată, a trei posturi contractuale vacante, cu normă întreagă, respectiv:

            - 2 funcții contractuale de execuție de inspector de specialitate, grad IA din cadrul Compartimentului Proiecte, Prognoze, Programe din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Aiud,

            - 1 funcție contractuală de execuție de inspector de specialitate, grad I din cadrul Compartimentului Proiecte, Prognoze, Programe din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Aiud.

Primăria Municipiului Aiud organizează la sediul instituției din str. Cuza Vodă, nr. 1, concurs de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a două posturi vacante

Data publicarii: 08.01.2020

Primăria Municipiului Aiud organizează la sediul instituției din str. Cuza Vodă, nr. 1, concurs de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a două posturi vacante, cu normă întreagă, după cum urmează:

             - 1 funcție publică de conducere specifică de Arhitect  - șef al Direcției Arhitect - șef din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud;

             -  1 funcție publică de conducere de Director executiv al Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud.

ANUNT REFERITOR LA recuperarea zilelor de muncă

Data publicarii: 31.12.2019

ANUNT REFERITOR LA recuperarea zilelor de muncă din 27 decembrie 2019 și 3 ianuarie 2020, stabilite ca zile libere potrivit HG nr. 970/2019, în perioada 10.01.2020 - 31.01.2020, programul de lucru pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Aiud și din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Aiud, va fi următorul:

REZULTATUL FINAL

Data publicarii: 23.12.2019

REZULTATUL   FINAL

la concursul de recrutare organizat de Serviciul Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local Aiud în data de 19.12.2019 – proba scrisă

 

    Pentru funcția publică de execuție vacantă de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului Economic, Tehnic, Investiții – Compartiment Evidență contracte domeniu public și privat

REZULTATUL FINAL

Data publicarii: 23.12.2019

REZULTATUL FINAL la concursul de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut, organizat de Primăria Municipiului Aiud în data de 19.12.2019

Programul de lucru al casieriei Serviciului Taxe și Impozite Locale

Data publicarii: 20.12.2019

Programul de lucru al casieriei Serviciului Taxe și Impozite Locale se va desfășura în următoarea perioadă, după cum urmează:

-       în luna decembrie a acestui an programul de încasări se va desfășura până în data de 30 decembrie 2019, ora 15:30;

-       în luna ianuarie 2020, pentru plata impozitelor restante, a taxelor de timbru și a amenzilor, programul de încasări va începe din data de 6 ianuarie 2020;

-       pentru plata impozitelor aferente anului 2020 (impozite pe clădiri, impozite pe terenuri, impozite pe mijloace de transport), programul de încasări va începe din data de 15 ianuarie 2020.

 

Rezultatele probei interviu la concursul de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut, organizat de Primăria Municipiului Aiud în data de 19.12.2019

Data publicarii: 19.12.2019

Rezultatele probei interviu la concursul de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut, organizat de Primăria Municipiului Aiud în data de 19.12.2019

Rezultatele probei scrise la concursul de recrutare organizat de Serviciul Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local Aiud în data de 19.12.2019 – proba scrisă

Data publicarii: 19.12.2019

Rezultatele  probei  scrise la concursul de recrutare organizat de Serviciul Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local Aiud în data de 19.12.2019 – proba scrisă

Rezultatele probei scrise la concursul de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut, organizat de Primăria Municipiului Aiud în data de 19.12.2019

Data publicarii: 19.12.2019

Rezultatele probei scrise la concursul de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut, organizat de Primăria Municipiului Aiud în data de 19.12.2019

 

Rezultatul final la concursul organizat de Primăria Municipiului Aiud, pentru ocuparea pe durată nedeterminată, a trei posturi contractuale vacante din cadrul Compartimentului Proiecte, Prognoze, Programe

Data publicarii: 18.12.2019

Rezultatul final la concursul organizat de Primăria Municipiului Aiud, pentru ocuparea pe durată nedeterminată, a trei posturi contractuale vacante din cadrul Compartimentului Proiecte, Prognoze, Programe - aparatul de specialitate al Primarului municipiului Aiud, concurs organizat în data de 16.12.2019 - proba scrisă

Rezultatul probei scrise la concursul organizat de Primăria Municipiului Aiud, pentru ocuparea pe durată nedeterminată, a trei posturi contractuale vacante, concurs organizat în data de 16.12.2019 - proba scrisă

Data publicarii: 16.12.2019

Rezultatul probei scrise la concursul organizat de Primăria Municipiului Aiud, pentru ocuparea pe durată nedeterminată, a trei posturi contractuale vacante, concurs organizat în data de 16.12.2019 - proba scrisă

 

Pagina modificata la: 27.01.2016
AiudulMeu.ro


Aiud CityAlert

aiud city app
App store Google play

NEWSLETTER

Cautare GoogleAcest site nu reprezinta în mod necesar pozitia oficiala a Comisiei Europene. Întreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorilor site-ului web.
Reprezentanta Comisiei Europene în România © Copyright 2004-2009 Primaria municipiului Aiud, Compartiment Strategii de Informatizare. Toate drepturile rezervate. Implementare si design: Indsoft. Sugestii si comentarii: informatica@aiud.ro.Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii.