Aiud > Stiri > ListaStiri  
Imagine bară de titlu pentru pagina Web Part
ListaStiri

Primaria Municipiului Aiud
Tipar Font - Font +
Aiud > Stiri > ListaStiri

Rezultatul final al concursului organizat pentru ocuparea funcției de consilier - Direcția Tehnică

Data publicarii: 11.12.2017

R E Z U L T A T U L    F I N A L al concursului de recrutare organizat de Primăria Municipiului Aiud în data de 07.12.2017, pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Direcţiei Tehnice, Compartiment Implementare proiecte, Monitorizare servicii publice, Energetic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud

Rezultatul probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea funcției de consilier - Direcția Tehnică, Compartiment Implementare proiecte, Monitorizare servicii publice, Energetic

Data publicarii: 07.12.2017

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare organizat de Primăria Municipiului Aiud în data de 07.12.2017, pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Direcţiei Tehnice, Compartiment Implementare proiecte, Monitorizare servicii publice, Energetic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud

Rezultatul selecției dosarelor la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de educator puericultor

Data publicarii: 06.12.2017

REZULTATUL SELECŢIEI DOSARELOR DE CONCURS, la concursul organizat de Primăria Municipiului Aiud, pentru ocuparea postului vacant, funcţie contractuală de execuţie de educator puericultor (M) din cadrul Direcției de Asistență Socială, Compartiment Creșa din subordinea Consiliului Local al Municipiului Aiud, în data de 15.12.2017 - proba scrisă

Anunț licitație publică deschisă cu strigarea prețului pentru concesionarea unui teren situat în Aiud, str. 1 Decembrie 1918

Data publicarii: 05.12.2017

Primăria municipiului Aiud reia în data de 12.12.2017, ora 13:00, la sediul din Aiud, str. Cuza Vodă, nr. 1, licitaţia publică deschisă cu strigarea prețului pentru concesionarea  terenului cu suprafața de 182 m2, situat administrativ în Aiud, str. 1 Decembrie 1918, nr. 7 A, înscris în CF nr. 84108 Aiud, nr. top/cad. 84108, proprietar tabular,  în cotă de 1/1 părți,  Municipiul Aiud, domeniul privat.

Anunț reluare licitație publică deschisă cu strigarea prețului pentru concesionarea terenului situat în Aiud, str. 1 Decembrie 1918

Data publicarii: 24.11.2017

Primăria municipiului Aiud reia în data de 29.11.2017, ora 13:00, la sediul din Aiud, str. Cuza Vodă, nr. 1, licitația publică deschisă cu strigarea prețului pentru concesionarea  terenului cu suprafața de 182 m2, situat administrativ în Aiud, str.1 Decembrie 1918, nr. 7 A, înscris în CF nr. 84108 Aiud, nr. top/cad. 84108, proprietar tabular,  în cotă de 1/1 părți,  Municipiul Aiud, domeniul privat.

Anunț reluare licitație publică deschisă cu strigarea prețului pentru vânzarea parcelei de teren situată în Aiudul de Sus, str. Valea Aiudului

Data publicarii: 23.11.2017

Primăria municipiului Aiud reia, în data de 28.11.2017, ora 12:00, la sediul din Aiud, str. Cuza Vodă, nr. 1, licitaţia publică deschisă cu strigarea prețului pentru vânzarea parcelei de teren cu suprafața de 159 m2,  înscrisă în  CF nr. 91326 Aiud, nr.cad/top. 91326 și situată în Aiudul de Sus, str. Valea Aiudului, fn, proprietate privată a Municipiului Aiud.

Rezultatul selecției dosarelor la concursul organizat pentru ocuparea funcției de consilier - Direcția Tehnică, Compartiment Implementare proiecte, Monitorizare servicii publice, Energetic

Data publicarii: 21.11.2017

Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs, la concursul de recrutare organizat de Primăria Municipiului Aiud,  în data de 07.12.2017 -  proba scrisă

Anunț concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant, funcție contractuală de educator puericultor - Direcția de Asistență Socială

Data publicarii: 17.11.2017

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare și prevederile OMS nr. 1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea și promovarea în funcții, grade și trepte profesionale a personalului contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar, cu modificările și completările ulterioare, PRIMĂRIA MUNICIPIULUI AIUD, JUDEŢUL ALBA, organizează la sediul instituției din str. Cuza Vodă, nr.1, concurs în vederea ocupării, pe durată nedeterminată, a unui post vacant, funcţie contractuală de execuţie de educator puericultor (M) din cadrul Direcției de Asistență Socială, Compartiment Creșa din subordinea Consiliului Local al Municipiului Aiud.

Anunț concurs de recrutare pentru ocuparea unui post temporar vacant funcție contractuală de asistent medical - Direcția de Asistență Socială

Data publicarii: 10.11.2017

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare și prevederile OMS nr. 1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea și promovarea în funcții, grade și trepte profesionale a personalului contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar, cu modificările și completările ulterioare, Primăria Municipiului Aiud, judeţul Alba, organizează la sediul instituției din str. Cuza Vodă, nr.1, concurs în vederea ocupării, pe durată determinată, a unui post temporar vacant, funcţie contractuală de execuţie de asistent medical grad principal din cadrul Direcției de Asistență Socială, Compartiment Creșa din subordinea Consiliului Local al Municipiului Aiud.

Anunț privind rezultatul procedurii de selecție a unui partener privat

Data publicarii: 08.11.2017

Anunț privind rezultatul procedurii de selecție a unui partener privat în vederea încheierii unui Acord de parteneriat, în scopul elaborării și depunerii cererii de finanțare aferente proiectului ce va fi depus în cadrul POCA/209/2/1 (CP6/2017 pentru regiunile mai puțin dezvoltate) Sprijinirea autorităţilor și instituţiilor publice locale din regiunile mai puțin dezvoltate să implementeze managementul calității în concordanţă cu Planul de acțiuni pentru implementarea etapizată a managementului calității în autorități și instituții publice 2016-2020

Rezultatul soluționării contestației la proba scrisă la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de consilier - Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor

Data publicarii: 08.11.2017

Rezultatul soluţionării contestaţiei la proba scrisă la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de: consilier, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor, Compartiment Evidența persoanelor din subordinea Consiliului Local al Municipiului Aiud, organizat de Primăria Municipiului Aiud, în data de 06.11.2017 – proba scrisă

Rezultat final al concursului de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut

Data publicarii: 06.11.2017

Rezultatul final al concursului de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut - 02.11.2017 –

Rezultatul probei interviu la concursul de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut - 02.11.2017

Data publicarii: 03.11.2017

Rezultatul probei interviu la concursul de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut - 02.11.2017 -

Rezultatul probei scrise la concursul de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut - 02.11.2017

Data publicarii: 02.11.2017

Rezultatul probei scrise la concursul de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut - 02.11.2017

Anunț privind suspendarea examenului/concursului de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut la Biroul Comunicare și Relații Publice

Data publicarii: 30.10.2017

Agenția Națională a Funcționarilor Publici suspendă examenul/concursul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut la Biroul Comunicare și Relații Publice - Compartiment Comunicare internă și externă din cadrul Primăriei Municipiului Aiud din data de 02.11.2017 (proba scrisă).

Anunț concurs de recrutare pentru ocuparea funcției de consilier - Direcția Tehnică, Compartiment Implementare proiecte, Monitorizare servicii publice, Energetic

Data publicarii: 27.10.2017

Primăria municipiului Aiud organizează la sediul instituției din Aiud, str. Cuza Vodă, nr. 1, concurs de recrutare pentru ocuparea a unui post vacant, funcţie publice de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional superior, Direcția Tehnică, Compartiment Implementare proiecte, Monitorizare servicii publice, Energetic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud.

Consultare publică privind oportunitatea scrierii, depunerii și implementării unui proiect în cadrul apelului de proiecte cu numărul POR/2017/3/3.2/1/7 regiuni, Axa prioritară 3, Obiectivul Specific 3.2

Data publicarii: 26.10.2017

Vă aducem la cunoștință anunțul privind oportunitatea scrierii, depunerii și implementării unui proiect în cadrul apelului de proiecte cu numărul POR/2017/3/3.2/1/7 regiuni, Axa prioritară 3, Obiectivul Specific 3.2 – reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă.

Anunț selecție partener privat pentru încheierea unui Acord de Parteneriat

Data publicarii: 25.10.2017

Municipiul Aiud anunță organizarea procedurii de selecție a unui partener privat,  pentru încheierea unui Acord de Parteneriat în vederea implementării unui proiect
în cadrul Programului Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020, O.S. 2.1, Cererea de proiecte POCA/209/2/1 (CP6/2017 pentru regiuni mai puțin dezvoltate) ”Sprijinirea autorităţilor şi instituţiilor publice locale din regiunile mai puţin dezvoltate să implementeze managementul calităţii în concordanţă cu Planul de acţiuni pentru
implementarea etapizată a managementului calităţii în autorităţi şi instituţii publice 2016- 2020”
, în conformitate cu art. 29, alin. (1) din O.U.G nr. 40 din 2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările şi completările ulterioare și art. 34, alin. (6), (7) și (8) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G nr. 40 din 2015 aprobate prin H.G. 93/18.02.2016, cu modificările şi completările ulterioare.

Anunţ privind o nouă procedură de atribuire a autorizaţiilor taxi în municipiul Aiud, începând cu data de 25.10.2017

Data publicarii: 25.10.2017

Anunţ privind o nouă procedură de atribuire a autorizaţiilor taxi în municipiul Aiud, începând cu data de  25.10.2017

 

În vederea respectării prevederilor Legii nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi, modificată şi completată,  Primăria Municipiului Aiud  face următorul anunţ:

        a) conform HCL Nr.161 /26.08.2015, numărul maxim de autorizaţii taxi ce pot fi atribuite pe raza Municipiului Aiud este de 91, urmând să se atribuie autorizaţia cu nr. de ordine 074, 075, 076.

       b) data limită până  la care pot fi depuse cererile de înscriere pentru participare la această  procedură este 23.12.2017.

       c) solicitanții autorizaţiilor taxi sunt:  SC LEXUS PROD SRL” și  SC PREMIUM TRANS SAVU”  .

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul de promovare în prag profesional imediat superior celui deținut

Data publicarii: 20.10.2017

REZULTATUL SELECŢIEI DOSARELOR DE ÎNSCRIERE la concursul de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut, organizat în data de 02.11.2017 - proba scrisă

Rezultatul selecției dosarelor la concursul organizat de Primăria municipiului Aiud pentru ocuparea funcției de consilier - Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor

Data publicarii: 18.10.2017

REZULTATELE SELECŢIEI DOSARELOR DE CONCURS, la concursul de recrutare organizat de Primăria Municipiului Aiud, în data de 06.11.2017– proba scrisă

Anunț licitație publică deschisă cu strigarea prețului pentru concesionarea terenului situat în Aiud, strada 1 Decembrie 1918, nr. 7 A

Data publicarii: 13.10.2017

Primăria municipiului Aiud organizează în data de 08.11.2017, ora 13:00,  la sediul din Aiud, str. Cuza Vodă, nr. 1, licitație publică deschisă cu strigarea prețului  pentru concesionarea  terenului  cu suprafața de 182 m2 , situat administrativ în Aiud, str. 1 Decembrie 1918, nr. 7 A, înscris în CF nr. 84108 Aiud, nr. top/cad. 84108, proprietar tabular,  în cotă de 1/1 părți,  Municipiul Aiud, domeniul privat.

Anunț reluare licitație publică deschisă cu strigare pentru concesioarea imobilului teren situat pe strada Tudor Vladimirescu, zona IAS

Data publicarii: 10.10.2017

Primăria municipiului Aiud reia în data de 25.10.2017, ora 13:00,  la sediul din Aiud, str. Cuza Vodă, nr. 1, licitația publică deschisă cu strigare  pentru concesionarea imobilului teren, compus din două parcele cu suprafața de 3000 m2 fiecare,  situat administrativ în Aiud, str. Tudor Vladimirescu, zona IAS, înscris în CF nr. 92157 Aiud, nr. top/cad. 92157 și CF nr. 92158 Aiud, nr. top. 92158, proprietar tabular în cotă de 1/1 părți,  Municipiul Aiud, domeniul privat,  categoria de folosință curți construcții

Rezultatul final al concursului organizat pentru ocuparea postului de șef birou din cadrul Biroului Administrația Pieței

Data publicarii: 09.10.2017

R E Z U L T A T U L    F I N A L  la concursul organizat de Primăria Municipiului Aiud, pentru ocuparea postului vacant, funcție contractuală de conducere de șef birou din cadrul Biroului Administrația Pieței din subordinea Consiliului Local al Municipiului Aiud

Rezultatul probei interviu la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de șef birou din cadrul Biroului Administrația Pieței

Data publicarii: 05.10.2017

REZULTATUL PROBEI INTERVIU la concursul organizat de Primăria Municipiului Aiud, pentru ocuparea postului vacant, funcţie contractuală de conducere de șef birou din cadrul Biroului Administrația Pieței din subordinea Consiliului Local al Municipiului Aiud

Anunț licitație publică deschisă cu strigarea prețului, pentru vânzarea unei parcele de teren

Data publicarii: 04.10.2017

Primăria municipiului Aiud organizează în data de 25.10.2017, ora 12:00, la sediul din Aiud, str. Cuza Vodă, nr. 1, licitaţie publică deschisă cu strigarea prețului,  pentru vânzarea unei parcele de teren cu suprafața de 159 m2, înscrisă în  CF nr. 91326 Aiud, nr.cad/top. 91326 și situată în Aiudul de Sus, str. Valea Aiudului, fn, proprietate privată a Municipiului Aiud.

Rezultatul probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de șef birou din cadrul Biroului Administrația Pieței

Data publicarii: 03.10.2017

REZULTATUL PROBEI SCRISE la concursul organizat de Primăria Municipiului Aiud, pentru ocuparea postului vacant, funcţie contractuală de conducere de șef birou din cadrul Biroului Administrația Pieței din subordinea Consiliului Local al Municipiului Aiud

Anunț concurs de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut

Data publicarii: 29.09.2017

 

Primăria Municipiului Aiud organizează concurs de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut a unui funcționar public din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud și a doi funcționari publici din cadrul Direcției de  Asistență Socială din subordinea Consiliului Local al Municipiului Aiud, care îndeplinesc condiţiile de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut.

Rezultatul selecției dosarelor la concursul organizat pentru ocuparea postului de șef birou din cadrul Biroului Administrația Pieței

Data publicarii: 25.09.2017

REZULTATUL SELECŢIEI DOSARELOR DE CONCURS, la concursul organizat de Primăria Municipiului Aiud, pentru ocuparea postului vacant, funcţie contractuală de conducere de șef birou din cadrul Biroului Administrația Pieței din subordinea Consiliului Local al Municipiului Aiud, în data de 02.10.2017 - proba scrisă

Anunț concurs de recrutare pentru ocuparea funcției de consilier, grad profesional debutant - Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor

Data publicarii: 25.09.2017

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI AIUD organizează la sediul instituției din str. Cuza Vodă, nr. 1, concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor, Compartiment Evidența persoanelor din subordinea Consiliului Local al Municipiului Aiud.

Anunț licitație publică deschisă cu strigare pentru concesionare imobil teren, strada Tudor Vladimirescu, zona IAS

Data publicarii: 22.09.2017

Primăria Municipiului Aiud reia, în data de 03.10.2017 ora 13:00,  la sediul din Aiud, str. Cuza – Vodă, nr. 1, licitaţia  publică deschisă cu strigare pentru concesionarea imobilului teren, compus din două parcele cu suprafața de 3000 m2 fiecare,  situat administrativ în Aiud, str. Tudor Vladimirescu, zona IAS, înscris în CF nr. 92157 Aiud, nr. top/cad .92157 și CF nr. 92158 Aiud, nr. top. 92158, proprietar tabular în cotă de 1/1 părți,  Municipiul Aiud, domeniul privat,  categoria de folosință  curți construcții.

Rezultatul selecției participanților la proiectul ”Brexitul încotro?”

Data publicarii: 22.09.2017

În parteneriat cu orașul înfrățit Cusset, Franța și cu orașul Todmorden, Marea Britanie, Primăria Aiud a câștigat proiectul european Erasmus+  Brexitul încotro?” .

În perioada 23 octombrie 2017 – 1 noiembrie 2017 un grup de 10 tineri liceeni din Aiud însoțiți de doi profesori vor participa la schimbul de tineri în orașul englez Todmorden. Cheltuielile pentru derularea activităților/ cazare și masă sunt suportate din grantul proiectului.

Anunț licitație publică deschisă cu strigare pentru închirierea unor loturi de teren - Piața Agroalimentară Dr. Constantin Hagea

Data publicarii: 20.09.2017

Primăria municipiului Aiud organizează în data de 10.10.2017, ora 13:00, la sediul din Aiud, str. Cuza Vodă, nr. 1, licitație publică deschisă cu strigare pentru închirierea loturilor de teren nr. 7, 11 și 17, cu suprafața de 17 mp fiecare, părți componente ale imobilului ”Construcție corp A” situat în municipiul Aiud, Piața Agroalimentară Dr. Constantin Hagea.

În parteneriat cu orașul înfrățit Cusset, Franța și cu orașul Todmorden, Marea Britanie, Primăria Aiud a câștigat proiectul european Erasmus+ ”Brexitul încotro?”

Data publicarii: 18.09.2017

În parteneriat cu orașul înfrățit Cusset, Franța și cu orașul Todmorden, Marea Britanie, Primăria Aiud a câștigat proiectul european Erasmus+  Brexitul încotro?” .

În perioada 23 octombrie 2017 – 1 noiembrie 2017 un grup de 10 tineri liceeni din Aiud însoțiți de doi profesori vor participa la schimbul de tineri în orașul englez Todmorden

Rezultatul final al concursului organizat pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție de consilier și inspector - Direcția Tehnică, Compartiment Implementare proiecte, Monitorizare servicii publice, Energetic

Data publicarii: 11.09.2017

R E Z U L T A T U L F I N A L la concursul de recrutare organizat de Primăria Municipiului Aiud în data de 04.09.2017, pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior și inspector, clasa I, grad profesional superior din cadrul Direcţiei Tehnice, Compartiment Implementare proiecte, Monitorizare servicii publice, Energetic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud

Primăria Municipiului Aiud organizează concurs pentru ocuparea postului de conducere de șef birou - Administrația Pieței

Data publicarii: 07.09.2017

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare,

                  PRIMĂRIA MUNICIPIULUI AIUD, JUDEŢUL ALBA, organizează concurs în vederea ocupării, pe durată nedeterminată, a unui post vacant, funcţie contractuală de conducere de șef birou din cadrul Biroului Administrația Pieței din subordinea Consiliului Local al Municipiului Aiud.

Rezultatul interviului la concursul organizat pentru ocuparea funcției de consilier - Direcția Tehnică, Compartiment implementare proiecte, Monitorizare servicii publice, Energetic

Data publicarii: 06.09.2017

REZULTATUL INTERVIULUI la concursul de recrutare consilier, clasa I, grad profesional superior și inspector, clasa I, grad profesional superior din cadrul Direcţiei Tehnice, Compartiment Implementare proiecte, Monitorizare servicii publice, Energetic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud

Rezultatul probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea a două funcții publice - Direcția Tehnică, Compartiment Implementare proiecte, Monitorizare servicii publice, Energetic

Data publicarii: 04.09.2017

REZULTATUL PROBEI SCRISE la concursul de recrutare organizat de Primăria Municipiului Aiud în data de 04.09.2017, pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior și inspector, clasa I, grad profesional superior din cadrul Direcţiei Tehnice, Compartiment Implementare proiecte, Monitorizare servicii publice, Energetic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud

Anunț tichete sociale pentru grădiniță

Data publicarii: 29.08.2017

Direcția de Asistență Socială Aiud anunță părinții/reprezentanții legali ai copiilor înscriși la grădiniță, a căror venit pe membru de familie este de până la 284 lei, pot beneficia de tichete sociale pentru grădiniță, în cuantum de 50 lei/lună, în perioada anului școlar, conform Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor proveniți din familii defavorizate.

Rezultatele selecției dosarelor la concursul organizat în data de 04.09.2017

Data publicarii: 24.08.2017

Rezultatele selecţiei dosarelor de concurs, la concursul de recrutare organizat de Primăria Municipiului Aiud,  în data de 04.09.2017 -  proba scrisă

Rezultatul probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea funcției de conducere de șef birou din cadrul Biroului Administrația Pieței

Data publicarii: 23.08.2017

Rezultatul probei scrise la concursul organizat de Primăria Municipiului Aiud, pentru ocuparea postului vacant, funcţie contractuală de conducere de șef birou din cadrul Biroului Administrația Pieței din subordinea Consiliului Local al Municipiului Aiud-  23.08.2017 -

Rezultatul selecției dosarelor la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție de expert - Direcția Tehnică, Compartiment Strategii de Informatizare

Data publicarii: 22.08.2017

REZULTATELE SELECŢIEI DOSARELOR DE CONCURS, la concursul de recrutare organizat de Primăria Municipiului Aiud, în data de 29.08.2017 (ora 9,00 - proba suplimentară IT și ora 12,00 -  proba scrisă)

Rezultatul final la concursul de recrutare organizat de Primăria Municipiului Aiud, în data de 07.08.2017 -proba scrisă și în data de 10.08.2017 - proba interviu, pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie din cadrul Direcției Economice

Data publicarii: 16.08.2017

Rezultatul final la concursul de recrutare organizat de Primăria Municipiului Aiud, în data de 07.08.2017 -proba scrisă și în data de 10.08.2017 - proba interviu,  pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, grad profesional principal din cadrul Direcţiei Economice, Compartiment Executare silită și încasare venituri din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud

Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs, la concursul organizat de Primăria Municipiului Aiud, pentru ocuparea postului vacant, funcţie contractuală de conducere de șef birou din cadrul Biroului Administrația Pieței

Data publicarii: 16.08.2017

Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs, la concursul organizat de Primăria Municipiului Aiud, pentru ocuparea postului vacant, funcţie contractuală de conducere de șef birou din cadrul Biroului Administrația Pieței din subordinea Consiliului Local al Municipiului Aiud, în data de 23.08.2017 - proba scrisă

Rezultatul soluționării contestației la proba interviu la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției de consilier - Direcția Economică

Data publicarii: 11.08.2017

REZULTATUL SOLUŢIONĂRII CONTESTAȚIEI LA PROBA INTERVIU la concursul de recrutare organizat de Primăria Municipiului Aiud, în data de 10.08.2017 – proba interviu, pentru ocuparea funcției publice de execuţie vacantă de consilier, clasa I, grad profesional principal din cadrul Direcției Economice, Compartiment Executare silită și încasare venituri din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud

Rezultatul interviului la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de consilier - Direcția Economică, Compartiment Executare silită și încasare venituri

Data publicarii: 10.08.2017

REZULTATUL INTERVIULUI la concursul de recrutare organizat de Primăria Municipiului Aiud, pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, grad profesional principal din cadrul Direcţiei Economice, Compartiment Executare silită și încasare venituri din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud - 10.08.2017 -

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare organizat de Primăria Municipiului Aiud, în data de 07.08.2017, pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, grad profesional principal din cadrul Direcţiei Economice

Data publicarii: 07.08.2017

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare organizat de Primăria Municipiului Aiud, în data de 07.08.2017,  pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, grad profesional principal din cadrul Direcţiei Economice, Compartiment Executare silită și încasare venituri din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud

Comportament adecvat în caz de caniculă

Data publicarii: 04.08.2017

Evitaţi, pe cât posibil, expunerea prelungită la soare între orele 11 – 18;

Dacă aveţi aer condiţionat, reglaţi aparatul astfel încât temperatura să fie cu 5 grade mai mică decât temperatura ambientală;

Ventilatoarele nu trebuie folosite dacă temperatura aerului depăşeşte 32 grade Celsius;

Dacă nu aveţi aer condiţionat în locuinţă, la locul de muncă, petreceţi 2-3 ore zilnic în spaţii care beneficiază de aer condiţionat (cinematografe, spaţii publice, magazine);

Purtaţi pălării de soare, haine lejere şi ample, din fibre naturale, de culori deschise;

Pe parcursul zilei faceţi duşuri calduţe, fără a vă şterge de apă;

Beţi zilnic între 1,5 – 2 litri de lichide, fără a aştepta să apară senzaţia de sete. În perioadele de caniculă se recomandă consumul unui pahar de apă (sau echivalentul acestuia) la fiecare 15 – 20 de minute.

Primăria Municipiului Aiud organizează concurs pentru ocuparea a două funcții publice - Direcția Tehnică, Compartiment Implementare proiecte, Monitorizare servicii publice, Energetic

Data publicarii: 31.07.2017

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI AIUD organizează la sediul instituției din Aiud, str. Cuza Vodă, nr. 1, concurs de recrutare pentru ocuparea a două funcţii publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud, astfel:

 

1) CONSILIER, CLASA I, GRAD PROFESIONAL SUPERIOR - 1 POST, Direcția Tehnică, Compartiment Implementare proiecte, Monitorizare servicii publice, Energetic.

2) INSPECTOR, CLASA I, GRAD PROFESIONAL SUPERIOR - 1 POST, Direcția Tehnică, Compartiment Implementare proiecte, Monitorizare servicii publice, Energetic.

Rezultatele selecției dosarelor la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de consilier - Direcția Economică, Compartiment Executare silită și încasare venituri

Data publicarii: 28.07.2017

REZULTATELE SELECŢIEI DOSARELOR DE CONCURS, la concursul de recrutare organizat de Primăria Municipiului Aiud, în data de 07.08.2017– proba scrisă

Primăria municipiului Aiud organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de șef birou - Biroul Administrația Pieței

Data publicarii: 27.07.2017

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare,

                  PRIMĂRIA MUNICIPIULUI AIUD, JUDEŢUL ALBA, organizează concurs în vederea ocupării, pe durată nedeterminată, a unui post vacant, funcţie contractuală de conducere de șef birou din cadrul Biroului Administrația Pieței din subordinea Consiliului Local al Municipiului Aiud.

Primăria municipiului Aiud organizează concurs pentru ocuparea funcției publice de expert, grad profesional debutant - Compartiment Strategii de Informatizare

Data publicarii: 26.07.2017

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI AIUD organizează la sediul instituției din Aiud, str. Cuza Vodă, nr. 1, concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante de EXPERT, CLASA I, GRAD PROFESIONAL DEBUTANT  din cadrul Direcției Tehnice, Compartiment Strategii de informatizare.

Rezultatul selecției dosarelor la concursul organizat pentru ocuparea funcției de consilier - Serviciul Public de Evidență a Persoanelor

Data publicarii: 24.07.2017

REZULTATELE SELECŢIEI DOSARELOR DE CONCURS, la concursul de recrutare organizat de Primăria Municipiului Aiud, în data de 01.08.2017– proba scrisă

Rezultatul final al concursului organizat pentru ocuparea postului de muncitor necalificat - Biroul Administrația Pieței

Data publicarii: 18.07.2017

R E Z U L T A T U L    F I N A L la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant, funcţie contractuală de execuție de muncitor necalificat, treapta profesională I din cadrul Biroului Administrația Pieței din subordinea Consiliului Local al Municipiului Aiud

Rezultatul final al concursului organizat pentru ocuparea postului de asistent medical - Direcția de Asistență Socială

Data publicarii: 14.07.2017

R E Z U L T A T U L    F I N A L la concursul organizat de Primăria Municipiului Aiud, pentru ocuparea postului vacant, funcție contractuală de execuție de asistent medical grad debutant în cadrul Direcției de Asistență Socială, Compartiment Cabinete medicale și Asistență medicală comunitară din subordinea Consiliului Local al Municipiului Aiud

Rezultatul probei interviu la concursul organizat pentru ocuparea postului de muncitor necalificat - Biroul Administrația Pieței

Data publicarii: 14.07.2017

REZULTATUL  PROBEI INTERVIU la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant, funcţie contractuală de execuție de muncitor necalificat, treapta profesională I din cadrul Biroului Administrația Pieței din subordinea Consiliului Local al Municipiului Aiud - 14.07.2017 -

Rezultatul probei interviu la concursul organizat pentru ocuparea postului de asistent medical - Direcției de Asistență Socială

Data publicarii: 12.07.2017

REZULTATUL PROBEI INTERVIU la concursul organizat de Primăria Municipiului Aiud, pentru ocuparea postului vacant, funcție contractuală de execuție de asistent medical grad debutant în cadrul Direcției de Asistență Socială, Compartiment Cabinete medicale și Asistență medicală comunitară din subordinea Consiliului Local al Municipiului Aiud - 12.07.2017 -

Rezultatul probei practice la concursul organizat pentru ocuparea postului de muncitor necalificat - Biroul Administrația Pieței

Data publicarii: 12.07.2017

REZULTATUL  PROBEI PRACTICE la concursul organizat de Primăria Municipiului Aiud, pentru ocuparea postului vacant, funcţie contractuală de execuție de muncitor necalificat, treapta profesională I din cadrul Biroului Administrația Pieței din subordinea Consiliului Local al Municipiului Aiud -  12.07.2017 -

Rezultatul soluționării contestațiilor la proba scrisă la concursul organizat pentru ocuparea funcției de asistent medical - Direcția de Asistență Socială

Data publicarii: 12.07.2017

REZULTATUL SOLUŢIONĂRII CONTESTAŢIEI LA PROBA SCRISĂ pentru concursul organizat pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuţie vacante de asistent medical grad debutant în cadrul Direcției de Asistență Socială, Compartiment Cabinete medicale și Asistență medicală comunitară din subordinea Consiliului Local al Municipiului Aiud, organizat de Primăria Municipiului Aiud, în data de 10.07.2017 – proba scrisă

Rezultatul probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de asistent medical - Direcția de Asistență Socială

Data publicarii: 10.07.2017

REZULTATUL PROBEI SCRISE la concursul organizat de Primăria Municipiului Aiud, pentru ocuparea postului vacant, funcţie contractuală de execuţie de asistent medical grad debutant în cadrul Direcției de Asistență Socială, Compartiment Cabinete medicale și Asistență medicală comunitară din subordinea Consiliului Local al Municipiului Aiud,- 10.07.2017 –

Rezultatul selecției dosarelor pentru admiterea la Creșa Aiud

Data publicarii: 10.07.2017

Rezultatul selecției dosarelor pentru admiterea la Creșa Aiud pentru anul școlar 2017 - 2018

Rezultatul final al concursului organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție de inspector - Direcția Arhitect-șef, Compartiment Urbanism, Cadastru, Peisagistică

Data publicarii: 07.07.2017

R E Z U L T A T U L  F I N A L la concursul de recrutare organizat de Primăria Municipiului Aiud, în data de 05.07.2017, pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de inspector, clasa I, grad profesional superior – Direcția Arhitect - șef, Compartiment Urbanism, Cadastru, Peisagistică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud

Rezultatul probei interviu la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei publice de inspector – Direcția Arhitect - șef, Compartiment Urbanism, Cadastru, Peisagistică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud

Data publicarii: 05.07.2017

Rezultatul probei interviu la concursul de recrutare organizat de Primăria Municipiului Aiud, în data de 05.07.2017, pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de inspector, clasa I, grad profesional superior – Direcția Arhitect - șef, Compartiment Urbanism, Cadastru, Peisagistică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud

 

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcţiei publice de inspector – Direcția Arhitect - șef, Compartiment Urbanism, Cadastru, Peisagistică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud

Data publicarii: 05.07.2017

REZULTATUL PROBEI SCRISE la concursul de recrutare organizat de Primăria Municipiului Aiud, în data de 05.07.2017, pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de inspector, clasa I, grad profesional superior – Direcția Arhitect - șef, Compartiment Urbanism, Cadastru, Peisagistică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud

 

Primăria Municipiului Aiud organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de consilier, clasa I, grad profesional principal, în cadrul Direcției Economice

Data publicarii: 04.07.2017

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI AIUD organizează la sediul instituției din Aiud, str. Cuza Vodă, nr. 1, concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, grad profesional principal din cadrul Direcției Economice - Compartiment Executare silită și încasare venituri din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud.

Rezultatul selecției dosarelor de concurs, la concursul organizat de Primăria Municipiului Aiud, pentru ocuparea postului vacant, funcţie contractuală de execuţie de asistent medical grad debutant în cadrul Direcției de Asistență Socială

Data publicarii: 30.06.2017

REZULTATUL SELECŢIEI DOSARELOR DE CONCURS, la concursul organizat de Primăria Municipiului Aiud, pentru ocuparea postului vacant, funcţie contractuală de execuţie de asistent medical grad debutant în cadrul Direcției de Asistență Socială, Compartiment Cabinete medicale și Asistență medicală comunitară din subordinea Consiliului Local al Municipiului Aiud, în data de 10.07.2017 - proba scrisă

Rezultat selecție dosare de concurs - muncitor necalificat, Biroul Administrația Pieței

Data publicarii: 30.06.2017

REZULTATUL SELECŢIEI DOSARELOR DE CONCURS,la concursul organizat de Primăria Municipiului Aiud, pentru ocuparea postului vacant, funcţie contractuală de execuţie de muncitor necalificat, treapta profesională I din cadrul Biroului Administrația Pieței din subordinea Consiliului Local al Municipiului Aiud, în data de 12.07.2017 - proba practică

Primăria municipiului Aiud organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor

Data publicarii: 29.06.2017

Primăria municipiului Aiud organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor, Compartiment Evidența Persoanelor din subordinea Consiliului Local al municipiului Aiud

Rezultatul contestațiilor la procedura de evaluare și selecționare a proiectelor pentru finanțări nerambursabile

Data publicarii: 21.06.2017

Încheiat în 19.06.2017,ora 13.00, cu prilejul convocării comisiei de rezolvare a contestațiilor privind acordarea finanțărilor nerambursabile din bugetul local al Municipiului Aiud, numită prin Hotărârea Consiliului Local nr. 63/23.03.2017

Rezultatele selecţiei dosarelor de concurs, la concursul de recrutare organizat de Primăria Municipiului Aiud, în data de 05.07.2017– proba scrisă

Data publicarii: 20.06.2017

În urma îndeplinirii procedurii de selecţie a dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul de recrutare, organizat de Primăria Municipiului Aiud, în data de 05.07.2017 – proba scrisă, prevăzută de art. 40 alin. (1) lit. a) şi art. 50 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de concurs:

            - pentru funcţia publică de execuţie de inspector, clasa I, grad profesional superior din cadrul Direcției Arhitect - șef, Compartiment Urbanism, Cadastru, Peisagistică din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Aiud:

Spitalul Municipal Aiud organizează concurs pentru ocuparea funcției de manager - persoană fizică, la Spitalul Municipal Aiud

Data publicarii: 20.06.2017

Consiliul de administraţie al Spitalului Municipal Aiud organizează, în temeiul prevederilor art. 177 și art.187 alin. 10 lit. b din Legea nr.95/2006, republicată, privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, concurs pentru ocuparea funcției de manager - persoană fizică, la Spitalul Municipal Aiud

Primăria Municipiului Aiud organizează concurs în vederea ocupării unui post vacant de muncitor necalificat - Biroul Administrația Pieței

Data publicarii: 15.06.2017

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, PRIMĂRIA MUNICIPIULUI AIUD, JUDEŢUL ALBA, organizează concurs în vederea ocupării, pe durată nedeterminată, a unui post vacant, funcţie contractuală de execuţie de muncitor necalificat, treapta profesională I din cadrul Biroului Administrația Pieței din subordinea Consiliului Local al Municipiului Aiud.

Rezultatul final al concursului organizat pentru ocuparea funcției de bibliotecar în cadrul Bibliotecii Municipale ”Liviu Rebreanu”

Data publicarii: 14.06.2017

Rezultatul final la concursul organizat de Primăria municipiului Aiud, pentru ocuparea postului vacant, funcție contractuală de execuție de bibliotecar (s), grad profesional debutant din cadrul Bibliotecii Municipale „Liviu Rebreanu” din subordinea consiliului local al municipiului Aiud

Primăria Municipiului Aiud organizează concurs în vederea ocupării pe durată nedeterminată a unui post vacant de asistent medical, grad debutant - Direcția Asistență Socială

Data publicarii: 14.06.2017

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, PRIMĂRIA MUNICIPIULUI AIUD, JUDEŢUL ALBA, organizează la sediul instituției din str. Cuza Vodă, nr.1, concurs în vederea ocupării, pe durată nedeterminată, a unui post vacant, funcţie contractuală de execuţie de asistent medical grad debutant din cadrul Direcției de Asistență Socială, Compartiment Cabinete medicale și Asistență medicală comunitară din subordinea Consiliului Local al Municipiului Aiud.

Rezultatul procedurii de evaluare și selecționare a proiectelor pentru finanțări neramburasbile

Data publicarii: 13.06.2017

Încheiat în 06 iunie 2017, la sediul Primăriei Municipiului Aiud, cu ocazia întrunirii în şedinţă de lucru a Comisiei de evaluare şi selecţionare a proiectelor de interes public pentru finanţări nerambursabile, constituită prin Hotărârea nr. 63/23.03.2017

Rezultatul probei interviu la concursul organizat de Primăria Municipiului Aiud, pentru ocuparea postului vacant, funcție contractuală de execuție de bibliotecar

Data publicarii: 12.06.2017

Rezultatul probei interviu la concursul organizat de Primăria Municipiului Aiud, pentru ocuparea postului vacant, funcție contractuală de execuție de bibliotecar (S), grad profesional debutant din cadrul Bibliotecii Municipale „Liviu Rebreanu” din subordinea Consiliului Local al Municipiului Aiud

Rezultatul probei scrise la concursul organizat de Primăria Municipiului Aiud, pentru ocuparea postului vacant, funcţie contractuală de execuţie de bibliotecar - Biblioteca Municipală ”Liviu Rebreanu” Aiud

Data publicarii: 08.06.2017

Rezultatul probei scrise la concursul organizat de Primăria Municipiului Aiud, pentru ocuparea postului vacant, funcţie contractuală de execuţie de bibliotecar (S), grad profesional debutant din cadrul Bibliotecii Municipale „Liviu Rebreanu” din subordinea Consiliului Local al Municipiului Aiud

Anunț privind rezultatul procedurii de selecție a unui partener privat

Data publicarii: 07.06.2017

Consiliul Local al Municipiului Aiud a aprobat prin Hotărârea nr. 85/10.04.2017  participarea Municipiului Aiud la apelul de proiecte P.O.R./8/8.1/8.3/A/1 Grup vulnerabil: persoane vârstnice Complementar apelului POCU BUNICII COMUNITĂȚII – Apelul 1 Servicii sociale și socio-medicale pentru vârstnici AP 4/ PI 9.ii/ OS 4.4  și demararea procedurii de selecție a unui partener privat, furnizor de servicii sociale, pentru încheierea unui Acord de Parteneriat, în vederea elaborării și depunerii cererii de finanțare aferente proiectului ce va fi depus în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020, Axa prioritara 8 - Dezvoltarea infrastructurii de sănătate si sociale, Obiectivul Specific 8.3Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale, grup vulnerabil: persoane vârstnice.

Primăria Municipiului Aiud organizează concurs în vederea ocupării, pe durată nedeterminată, a unui post vacant de medic dentist - Direcția de Asistență Socială

Data publicarii: 07.06.2017

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, PRIMĂRIA MUNICIPIULUI AIUD, JUDEŢUL ALBA, organizează la sediul instituției din str. Cuza Vodă, nr.1, concurs în vederea ocupării, pe durată nedeterminată, a unui post vacant, funcţie contractuală de execuţie de medic dentist din cadrul Direcției de Asistență Socială, Compartiment Cabinete medicale și Asistență medicală comunitară din subordinea Consiliului Local al Municipiului Aiud.

Rezultat final al concursului organizat pentru ocuparea unui post vacant de contabil șef

Data publicarii: 06.06.2017

Rezultat final la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea unui post vacant de

contabil șef, in cadrul Centrului Cultural „Liviu Rebreanu” Aiud - 25.05.2017 - proba scrisă

În atenția locuitorilor cartierului Gheorghe Doja

Data publicarii: 31.05.2017

Anunțăm locuitorii cartierului Gheorghe Doja, respectiv locuitorii de pe străzile Brazilor, Viitorului, Salcâmilor și Mesteacănului, că, potrivit listei de investiții pentru anul 2017, străzile amintite întră în acest an într-un proces de reabilitare și modernizare.

Program de funcționare a Primăriei municipiului Aiud

Data publicarii: 31.05.2017

Programul de funcționare a Primăriei municipiului Aiud pentru perioada 6 iunie 2017 - 13 iunie 2017

Rezultatul interviului la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea unui post vacant de contabil șef, in cadrul Centrului Cultural „Liviu Rebreanu” Aiud - 30.05.2017 -

Data publicarii: 30.05.2017

Rezultatul interviului la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea unui post vacant de contabil șef, in cadrul Centrului Cultural „Liviu Rebreanu” Aiud - 30.05.2017 -

În perioada 26 - 30 iunie se fac înscrierile la Creșa Aiud

Data publicarii: 30.05.2017

Primăria municipiului Aiud anunţă că, în perioada 26 - 30 iunie 2017, se fac înscrieri la Creşa Aiud pentru anul şcolar 2017- 2018.

Rezultat final al concursului de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție de polițist local - Serviciul Poliția Locală

Data publicarii: 29.05.2017

Rezultatul final al concursului de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de POLIȚIST LOCAL, clasa I, grad profesional debutant - Serviciul Poliția Locală - Compartiment Disciplina în construcții și afișajul stradal din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud

Primăria municipiului Aiud organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante de inspector, clasa I - Compartiment Urbanism, Cadastru, Peisagistică

Data publicarii: 26.05.2017

Primăria municipiului Aiud organizează la sediul instituției din Aiud, str. Cuza Vodă, nr. 1, concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante de inspector, clasa I, grad profesional superior – 1 post, Direcția Arhitect - șef, Compartiment Urbanism, Cadastru, Peisagistică

Rezultatul final la examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut

Data publicarii: 26.05.2017

Rezultatul final la examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut

Rezultatul probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea funcției de contabil șef - Centrul Cultural ”Liviu Rebreanu”

Data publicarii: 25.05.2017

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea unui post vacant de contabil șef  in cadrul Centrului Cultural „Liviu Rebreanu” Aiud  - 25.05.2017 -

 

Rezultat selecție dosare de concurs la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de bibliotecar - Biblioteca Municipală ”Liviu Rebreanu”

Data publicarii: 25.05.2017

REZULTATUL SELECŢIEI DOSARELOR DE CONCURS, la concursul organizat de Primăria Municipiului Aiud, pentru ocuparea postului vacant, funcţie contractuală de execuţie de bibliotecar (S), grad profesional debutant din cadrul Bibliotecii Municipale ”Liviu Rebreanu” din subordinea Consiliului Local al Municipiului Aiud, în data de 08.06.2017 - proba scrisă

 

Rezultatul interviului la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de polițist local - Serviciul Poliția Locală

Data publicarii: 25.05.2017

Rezultatul interviului la concursul de recrutare organizat de Primăria Municipiului Aiud, pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de POLIȚIST LOCAL, clasa I, grad profesional debutant - Serviciul Poliția Locală - Compartiment Disciplina în construcții și afișajul stradal din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud - 25.05.2017 -

 

Pagina modificata la: 27.01.2016
NEWSLETTER
aiudonline.ro

Cautare GoogleAcest site nu reprezinta în mod necesar pozitia oficiala a Comisiei Europene. Întreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorilor site-ului web.
Reprezentanta Comisiei Europene în România
© Copyright 2004-2009 Primaria municipiului Aiud, Compartiment Strategii de Informatizare. Toate drepturile rezervate. Implementare si design: Indsoft. Sugestii si comentarii: informatica@aiud.ro.