SETARI


Aiud > Stiri > ListaStiri  
Imagine bară de titlu pentru pagina Web Part
ListaStiri

Primaria Municipiului Aiud
Aiud > Stiri > ListaStiri

 Parte Web editor conținut

Anunţ de licitație privind concesionarea prin licitație publică a terenurilor situate administrativ în Municipiul Aiud, str. Tribun Tudoran

Data publicarii: 06.12.2021

Anunţ de licitație privind concesionarea prin licitație publică a terenurilor situate administrativ în Municipiul Aiud, str. Tribun Tudoran, nr. 72M, nr. 72N, nr. 72S și nr. 72U, înscrise în CF nr. 81674, CF nr. 81670, CF nr. 81666 și CF nr. 95896

Rezultatul selecției dosarelor la concursul de recrutare pentru ocuparea unui post vacant de îngrijitor la Muzeul de Istorie și de Științele Naturii

Data publicarii: 02.12.2021

Rezultatul selecției dosarelor la concursul de recrutare pentru ocuparea unui post vacant de îngrijitor la Muzeul de Istorie și de Științele Naturii din cadrul Centrului Multicultural „Liviu Rebreanu” Aiud, Direcție Municipală de Cultură, organizat în data de 06.12.2021 - proba practică

Anunț privind concursul organizat pentru ocuparea pe durată nedeterminată a postului vacant, funcție publică de execuţie de expert, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Direcției Arhitect - Șef, Compartiment Strategii de informatizare

Data publicarii: 02.12.2021

Având în vedere prevederile HG nr. 1.237/2021 privind stabilirea zilei de 29 noiembrie 2021 ca zi liberă, perioada de depunere a dosarelor de înscriere la concursul de recrutare organizat de Primăria municipiului Aiud, pentru ocuparea pe durată nedeterminată a postului vacant, funcție publică de execuţie de expert, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Direcției Arhitect - Șef, Compartiment Strategii de informatizare din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Aiud, se prelungește cu o zi, respectiv până în data de 02.12.2021, ora 16:00.

Rezultatul probei interviu la concursul de recrutare organizat de Primăria Municipiului Aiud, în data de 25.11.2021, ora 10:00 – proba interviu

Data publicarii: 25.11.2021

Rezultatul probei interviu la concursul de recrutare organizat de Primăria Municipiului Aiud, în data de 25.11.2021, ora 10:00 – proba interviu, pentru ocuparea pe durată nedeterminată a postului vacant, funcție publică de execuție de: consilier, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Biroului Comunicare și Relații Publice, Compartiment Centrul de Informații pentru Cetățeni din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Aiud

Anunţ de licitație privind concesionarea prin licitație publică a imobilului ”Teren intravilan și clădire”, proprietate privată a municipiului Aiud, situat în Aiud, str. Cuza Vodă, nr. 7-8

Data publicarii: 25.11.2021

Anunţ de licitație privind concesionarea prin licitație publică a imobilului ”Teren intravilan și clădire”, proprietate privată a municipiului Aiud, situat în Aiud, str. Cuza Vodă, nr. 7-8, înscris în CF nr. 75025, CF nr. 72128, CF nr. 72128-C1-U2, CF nr. 72128-C1-U3 și CF nr. 72128-C1-U4

Rezultatul soluţionării contestaţiei la concursul de recrutare organizat de Primăria Municipiului Aiud, în vederea ocupării funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional debutant - Biroul Comunicare și Relații Publice

Data publicarii: 24.11.2021

Rezultatul soluţionării contestaţiei la proba scrisă la concursul de recrutare organizat de Primăria Municipiului Aiud, în vederea ocupării funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Biroului Comunicare și Relații Publice, Compartiment Centrul de Informații pentru Cetățeni din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Aiud, organizat de Primăria Municipiului Aiud, în data de 22.11.2021 – proba scrisă

Anunț privind preluarea de cereri în vederea întocmirii listei de priorități, conform legii, pentru repartizarea de locuințe libere disponibile de închiriat

Data publicarii: 23.11.2021

Anunț privind preluarea de cereri în vederea întocmirii listei de priorități, conform legii, pentru repartizarea de locuințe libere disponibile de închiriat.

Cererile se depun în perioada 23.11.2021 -  03.12.2021, între orele 08:00-16:00, la sediul Primăriei Municipiului Aiud, str. Cuza Vodă, nr. 1.

Solicitanții pot ridica formularul de cerere şi lista actelor justificative de la sediul Primăriei Municipiului Aiud

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Aiud elaborează Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local Aiud pentru anul 2022

Data publicarii: 19.11.2021

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Aiud elaborează Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local Aiud pentru anul 2022

Primăria Municipiului Aiud organizează concurs în vederea ocupării, pe durată nedeterminată, a unui post contractual de execuție vacant, cu normă întreagă, de muncitor necalificat I din cadrul Biroului Administrația Pieței din subordinea Consiliului Local

Data publicarii: 19.11.2021

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI AIUD, cu sediul situat în str. Cuza Vodă, nr. 1, organizează concurs în vederea ocupării, pe durată nedeterminată, a unui post contractual de execuție vacant, cu normă întreagă, de muncitor necalificat I din cadrul Biroului Administrația Pieței din subordinea Consiliului Local al municipiului Aiud.

Anunţ de licitație privind concesionarea prin licitație publică a terenului situat administrativ în Municipiul Aiud, str. Tribun Tudoran, nr. 72 O, înscris în CF nr. 81665

Data publicarii: 19.11.2021

Anunţ de licitație privind concesionarea prin licitație publică a terenului situat administrativ în Municipiul Aiud, str. Tribun Tudoran, nr. 72 O, înscris în CF nr. 81665

Rezultatul selecţiei dosarelor la concursul de recrutare organizat de Primăria municipiului Aiud în data de 22.11.2021 - proba scrisă

Data publicarii: 16.11.2021

Rezultatul selecţiei dosarelor la concursul de recrutare organizat de Primăria municipiului Aiud în data de 22.11.2021 - proba scrisă

În atenția candidaților admiși la concursul organizat de Primăria municipiului Aiud în data de 22.11.2021 – proba scrisă

Data publicarii: 16.11.2021

Conform prevederilor art. 12 alin. (4) din Anexa 3 – Măsuri pentru diminuarea impactului tipului de risc la HG nr. 1183/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României incepand cu data de 9 noiembrie 2021, precum si stabilirea masurilor care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, accesul candidaților în incinta instituției este permis doar celor care fac dovada vaccinării împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2.

Anunţ privind organizarea concursului pentru ocuparea pe durată nedeterminată, cu normă întreagă, a unui post vacant de îngrijitor - Muzeul de Istorie din cadrul Centrului Multicultural „Liviu Rebreanu” Aiud, Direcție Municipală de Cultură

Data publicarii: 10.11.2021

Anunţ privind organizarea concursului pentru ocuparea pe durată nedeterminată, cu normă întreagă, a unui post vacant de îngrijitor - Muzeul de Istorie din cadrul Centrului Multicultural „Liviu Rebreanu” Aiud, Direcție Municipală de Cultură

Primăria municipiului Aiud organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a postului vacant, funcție publică de execuţie de expert, clasa I, grad profesional asistent - Compartiment Strategii de informatizare

Data publicarii: 08.11.2021

Primăria municipiului Aiud organizează la sediul instituției din str. Cuza Vodă, nr. 1, concurs de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a postului vacant, funcție publică de execuţie de expert, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Direcției Arhitect - Șef, Compartiment Strategii de informatizare din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Aiud

Anunţ de licitație privind concesionarea prin licitație publică a terenurilor situate administrativ în Municipiul Aiud, str. Tribun Tudoran, nr. 72M, nr. 72N, 72S și 72U înscrise în CF nr. 81674, CF nr. 81670, CF nr. 81666 și CF nr. 95896

Data publicarii: 05.11.2021

Anunţ de licitație  privind concesionarea prin licitație publică a terenurilor situate administrativ în Municipiul Aiud, str. Tribun Tudoran, nr. 72M, nr. 72N, 72S și 72U înscrise în CF nr. 81674, CF nr. 81670, CF nr. 81666 și CF nr. 95896

Primăria Municipiului Aiud organizează concurs în vederea ocupării unui post contractual de execuție vacant, pe durată nedeterminată, cu normă întreagă, medic dentist specialist confirmat în specialitatea Endodonție - Direcția de Asistență Socială

Data publicarii: 29.10.2021

Primăria Municipiului Aiud organizează concurs în vederea ocupării unui post contractual de execuție vacant, pe durată nedeterminată, cu normă întreagă, medic dentist specialist confirmat în specialitatea Endodonție, din cadrul Direcției de Asistență Socială a municipiului Aiud, Compartiment Cabinete medicale și Asistență medicală comunitară din subordinea Consiliului Local al municipiului Aiud.

Rezultat final la examenul de promovare în treapta profesională imediat superioară a personalului contractual din cadrul Serviciului Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local

Data publicarii: 27.10.2021

Rezultat final la examenul de promovare în treapta profesională imediat superioară a personalului contractual din cadrul  Serviciului Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local  

Rezultat proba practică la examenul de promovare în treapta profesională imediat superioară a personalului contractual din cadrul Serviciului Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local organizat în data de 25.10.2021

Data publicarii: 25.10.2021

Rezultat  proba practică la examenul de promovare în treapta profesională imediat superioară a personalului contractual din cadrul  Serviciului Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local organizat în data de 25.10.2021

Primăria Municipiului Aiud organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a postului vacant, funcție publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Biroului Comunicare și Relații Publice

Data publicarii: 21.10.2021

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI AIUD, organizează la sediul instituției din str. Cuza Vodă, nr. 1, concurs de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a postului vacant, funcție publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Biroului Comunicare și Relații Publice, Compartiment Centrul de Informații pentru Cetățeni din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Aiud

Rezultatul final al concursului de recrutare organizat pentru ocuparea unui post vacant de director adjunct, in cadrul Centrului Multicultural „Liviu Rebreanu” Aiud, Direcție Municipală de Cultură 12.10.2021 - proba scrisa

Data publicarii: 21.10.2021

Rezultatul final al concursului de recrutare organizat pentru ocuparea unui post vacant de director adjunct, in cadrul Centrului Multicultural „Liviu Rebreanu” Aiud, Direcție Municipală de Cultură  12.10.2021 - proba scrisa

Rezultat final la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea unui post vacant de șef serviciu, în cadrul Centrului de Cultură, serviciu al Centrului Multicultural „Liviu Rebreanu” Aiud, Direcţie Municipală de Cultură

Data publicarii: 20.10.2021

Rezultat final la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea unui post vacant de șef serviciu, în cadrul Centrului de Cultură, serviciu al Centrului Multicultural „Liviu Rebreanu” Aiud, Direcţie Municipală de Cultură - 11.10.2021 - proba scrisa

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la examenul de promovare în treapta profesională imediat superioară a personalului contractual din cadrul Serviciul Public Administrația Patrimoniului Local Aiud

Data publicarii: 19.10.2021

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la examenul de promovare în treapta profesională imediat superioară a personalului contractual  din cadrul  Serviciul Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local Aiud  

Rezultat proba interviu al concursului organizat pentru ocuparea unui post vacant de director adjunct în cadrul Centrului Multicultural „Liviu Rebreanu” Aiud, Direcţie Municipală de Cultură

Data publicarii: 19.10.2021

Rezultat proba interviu al concursului organizat pentru ocuparea unui post vacant de director adjunct în cadrul Centrului Multicultural „Liviu Rebreanu” Aiud, Direcţie Municipală de Cultură

Sondaj de opinie pe tema incluziunii sociale

Data publicarii: 19.10.2021

Asociația Pakiv România în parteneriat cu Penitenciarul Aiud vă invită să completați un sondaj de opinie cu privire la nivelul de acceptare al romilor în Municipiul Aiud și în localitățile aparținătoare. Sondajul de opinie se desfășoară în cadrul proiectului "PN1013-Creșterea șanselor de incluziune socială a romilor privați de libertate din Penitenciarul Aiud."

REZULTAT, PROBA INTERVIU AL CONCURSULUI ORGANIZAT PENTRU la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea unui post vacant de șef serviciu în cadrul Centrului de Cultură, serviciu al Centrului Multicultural „Liviu Rebreanu” Aiud

Data publicarii: 18.10.2021

REZULTAT, PROBA INTERVIU AL CONCURSULUI ORGANIZAT PENTRU la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea unui post vacant de șef serviciu  în cadrul Centrului de Cultură, serviciu al Centrului Multicultural „Liviu Rebreanu” Aiud, Direcţie Municipală de Cultură

Primăria municipiului Aiud organizează concurs în vederea ocupării unui post contractual de execuție vacant, pe durată nedeterminată, cu normă întreagă, de medic, confirmat în specialitatea medicină de familie/medicină generală

Data publicarii: 15.10.2021

În conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Sănătății nr. 869/2015 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea și desfășurarea concursurilor de ocuparea a posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist și chimist din unitățile sanitare publice, precum și a funcțiilor de șef de secție, șef de laborator și șef de compartiment din unitățile sanitare fără paturi, respectiv a funcției de farmacist-șef în unitățile sanitare publice cu paturi respectiv a funcției de farmacist - șef în unitățile sanitare publice cu paturi, cu modificările și completările ulterioare,

               PRIMĂRIA MUNICIPIULUI AIUD, JUDEŢUL ALBA, organizează concurs în vederea ocupării, a unui post contractual de execuție vacant, pe durată nedeterminată, cu normă întreagă, de medic, confirmat în specialitatea medicină de familie/medicină generală din cadrul Direcției de Asistență Socială a municipiului Aiud, Compartiment Cabinete medicale și Asistență medicală comunitară din subordinea Consiliului Local al Municipiului Aiud.   

Începând cu data de 18 octombrie 2021 se vor distribui cereri şi declaraţii pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei pentru sezonul rece noiembrie 2021 – martie 2022 și/sau a suplimentului pentru energie

Data publicarii: 14.10.2021

Începând cu data de 18 octombrie 2021 se vor distribui cereri şi declaraţii pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei pentru sezonul rece noiembrie 2021 – martie 2022 și/sau a suplimentului pentru energie, conform Legii nr.226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru consumatorul vulnerabil de energie și a HG nr. 1073/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 226/2021.

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea functiei contractuale vacante de director adjunct, în cadrul Centrului Multicultural „Liviu Rebreanu” Aiud, Direcţie Municipală de Cultură

Data publicarii: 13.10.2021

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea pe durată nedeterminată, cu normă întreagă a functiei contractuale vacante de director adjunct,  în cadrul Centrului Multicultural „Liviu Rebreanu” Aiud, Direcţie Municipală de Cultură

REZULTATUL PROBEI SCRISE la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea functiei contractuale vacante de șef serviciu, în cadrul Centrului de Cultură

Data publicarii: 12.10.2021

REZULTATUL PROBEI SCRISE la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea pe durată nedeterminată, cu normă întreagă a functiei contractuale vacante de șef serviciu, în cadrul Centrului de Cultură, serviciu al Centrului Multicultural „Liviu Rebreanu” Aiud, Direcţie Municipală de Cultură

 - 11.10.2021 -

Serviciul Public Administraţia Patrimoniului Local Aiud, organizează examen de promovare în treapta profesională imediat superioară a personalului contractual din cadrul instituției care îndeplinește condițiile de promovare

Data publicarii: 11.10.2021

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, Serviciul Public de Interes Local Administraţia Patrimoniului Local Aiud, organizează la sediul Serviciului Public Administrația Patrimoniului Local Aiud, str.Tribun Tudoran nr.9, examen de promovare în treapta profesională imediat superioară a personalului contractual din cadrul instituției care îndeplinește condițiile de promovare în treapta profesională imediat superioară.

Direcția De Asistență Socială a Municipiului Aiud informează părinții care urmează să plece la muncă în străinătate cu privire la obligațiile pe care le au conform Legii 272/2004

Data publicarii: 08.10.2021

Direcția De Asistență Socială a Municipiului Aiud informează părinții care urmează să plece la muncă în străinătate cu privire la obligațiile pe care le au conform Legii 272/2004, privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului si a Procedurii de monitorizare a modului de creștere și îngrijire a copilului cu părinți plecați la muncă în străinătate

Rezultat final la examenul de promovare în grade profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul Direcției de Asistență Socială, Compartiment Centrul Social Multifuncțional pentru Persoane cu Dizabilități

Data publicarii: 07.10.2021

Rezultat final la examenul de promovare în grade profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul Direcției de Asistență Socială, Compartiment Centrul Social Multifuncțional pentru Persoane cu Dizabilități din subordinea Consiliului Local al Municipiului Aiud organizat de Primăria Municipiului Aiud, în data de 05.10.2021

Rezultat selecția dosarelor la concursul de recrutare pentru ocuparea unui post de director adjunct, organizat de Centrul Multicultural „Liviu Rebreanu” Aiud, Direcţie Municipală de Cultură, în data de 12.10.2021

Data publicarii: 07.10.2021

Rezultat selecția dosarelor la concursul de recrutare pentru ocuparea unui post de director adjunct, organizat de Centrul Multicultural „Liviu Rebreanu” Aiud, Direcţie Municipală de Cultură,  în data de 12.10.2021 - proba scrisa

Rezultat selecția dosarelor la concursul de recrutare pentru ocuparea unui post de șef serviciu grad II Centrul de Cultură, organizat de Centrul Multicultural „Liviu Rebreanu” Aiud, Direcţie Municipală de Cultură, în data de 11.10.2021 - proba scrisa

Data publicarii: 06.10.2021

Rezultat selecția dosarelor la concursul de recrutare pentru ocuparea unui post de șef serviciu grad II Centrul de Cultură, organizat de Centrul Multicultural „Liviu Rebreanu” Aiud, Direcţie Municipală de Cultură,  în data de 11.10.2021 - proba scrisa

Anunţ de licitație privind concesionarea prin licitație publică a imobilului ”Teren intravilan și clădire”, proprietate privată a municipiului Aiud, situat în Aiud, str. Cuza Vodă

Data publicarii: 06.10.2021

Anunţ de licitație privind concesionarea prin licitație publică a imobilului ”Teren intravilan și clădire”, proprietate privată a municipiului Aiud, situat în Aiud, str. Cuza Vodă, nr. 7-8, înscris în CF nr. 75025, CF nr. 72128, CF nr. 72128-C1-U2, CF nr. 72128-C1-U3 și CF nr. 72128-C1-U4

Rezultatul examenului de promovare în grad profesional imediat superior a personalului contractual din cadrul Direcției de Asistență Socială, Compartiment Centrul Social Multifuncțional pentru Persoane cu Dizabilități

Data publicarii: 05.10.2021

Rezultatul examenului de promovare în grad profesional imediat superior a personalului contractual din cadrul Direcției de Asistență Socială, Compartiment Centrul Social Multifuncțional pentru Persoane cu Dizabilități din subordinea Consiliului Local al Municipiului Aiud organizat de Primăria Municipiului Aiud, în data de 05.10.2021

În atenția producătorilor care au mese taxate și închise în hala agroalimentară din cadrul Pieței Agroalimentare Dr. Constantin Hagea din Aiud

Data publicarii: 05.10.2021

În atenția producătorilor care au mese taxate și închise în hala agroalimentară din cadrul Pieței Agroalimentare Dr. Constantin Hagea din Aiud

Anunţ privind o nouă procedură de atribuire a autorizaţiilor taxi în municipiul Aiud, începând cu data de 01.10.2021

Data publicarii: 01.10.2021

Anunţ privind o nouă procedură de atribuire a autorizaţiilor taxi în municipiul Aiud, începând cu data de 01.10.2021

Rezultatele selecţiei dosarelor la examenul de promovare în grad profesional imediat superior a personalului contractual din cadrul Direcției de Asistență Socială, Compartiment Centrul Social Multifuncțional pentru Persoane cu Dizabilități

Data publicarii: 28.09.2021

Rezultatele selecţiei dosarelor la examenul de promovare în grad profesional imediat superior, a personalului contractual din cadrul Direcției de Asistență Socială, Compartiment Centrul Social Multifuncțional pentru Persoane cu Dizabilități din subordinea Consiliului Local al Municipiului Aiud organizat de Primăria Municipiului Aiud,

în data de 05.10.2021

Anunţ de licitație privind închirierea prin licitație publică a lotului de teren nr. 3, parte componentă a imobilului “Construcţie Corp A și teren aferent”, în suprafață totală de 407 mp (măsurată 408 mp) - Piaţa Agroalimentară Dr. Constantin Hagea

Data publicarii: 24.09.2021

Anunţ de licitație privind închirierea prin licitație publică a lotului de teren nr. 3, cu suprafaţa de 17 mp, parte componentă a imobilului “Construcţie Corp A și teren aferent”, identificat în CF nr. 76330 Aiud, nr. top. 486/2/8, în suprafață totală de 407 mp (măsurată 408 mp), situat în municipiul Aiud, Piaţa Agroalimentară Dr. Constantin Hagea

Anunț tichete sociale - Direcția de Asistență Socială

Data publicarii: 22.09.2021

Părinții/reprezentanții legali ai copiilor înscriși la grădiniță, a căror venit pe membru de familie este de până la 284 lei, pot beneficia de tichete sociale pentru grădiniță în cuantum de 100 lei/lună, în perioada anului școlar 2021-2022, conform Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate

Primăria municipiului Aiud organizează examen de promovare în grad profesional imediat superior a personalului contractual din cadrul Direcției de Asistență Socială din subordinea Consiliului Local al municipiului Aiud

Data publicarii: 21.09.2021

Primăria municipiului Aiud organizează la sediul instituției din str. Cuza Vodă, nr. 1, examen de promovare în grad profesional imediat superior a personalului contractual din cadrul Direcției de  Asistență Socială a municipiului Aiud din subordinea Consiliului Local al municipiului Aiud, care îndeplinește condițiile de promovare în grad profesional imediat superior

Anunţ privind organizarea concursului pentru ocuparea pe durată nedeterminată, cu normă întreagă, a unui post vacant de director adjunct, grad II - Centrul Multicultural „Liviu Rebreanu” Aiud, Direcție municipală de cultură

Data publicarii: 20.09.2021

Anunţ privind organizarea concursului pentru ocuparea pe durată nedeterminată, cu normă întreagă, a unui post vacant de director adjunct, grad II - Centrul Multicultural „Liviu Rebreanu” Aiud, Direcție municipală de cultură 

Anunţ privind organizarea concursului pentru ocuparea pe durată nedeterminată, cu normă întreagă, a unui post vacant de șef serviciu grad II, Centrul de Cultură din cadrul Centrului Multicultural „Liviu Rebreanu” Aiud, Direcție municipală de cultură

Data publicarii: 17.09.2021

Anunţ privind organizarea concursului pentru ocuparea pe durată nedeterminată, cu normă întreagă, a unui post vacant de șef serviciu grad II, Centrul de Cultură din cadrul Centrului Multicultural „Liviu Rebreanu” Aiud, Direcție municipală de cultură

PUZ - Introducere in intravilan si construire spălătorie auto, Aiud, extravilan, beneficiar SC Cleopatra SRL

Data publicarii: 14.09.2021

PRIMARIA MUNICIPIULUI AIUD

anunța organizarea dezbaterii publice pentru documentația de urbanism PUZ

Introducere in intravilan si construire spălătorie auto”,

precum si regulamentul local de urbanism aferent

Rezultatul final al concursului organizat de Primăria Municipiului Aiud, pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post contractual de execuție vacant, cu normă întreagă, de muncitor calificat I din cadrul Direcției Arhitect - Șef

Data publicarii: 14.09.2021

Rezultatul  final al concursului organizat de Primăria Municipiului Aiud, pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post contractual de execuție vacant, cu normă întreagă, de muncitor calificat I din cadrul Direcției Arhitect - Șef, Compartiment Urbanism, Cadastru din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Aiud, concurs organizat în data de 06.09.2021 - proba scrisă și 09.09.2021 - proba interviu

Direcția de Asistență Socială a municipiului Aiud anunță distribuția de pachete cu produse alimentare acordate prin Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate POAD 2019 - 2021

Data publicarii: 10.09.2021

Direcția de Asistență Socială a municipiului Aiud anunță distribuția de pachete cu produse alimentare acordate prin Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate POAD 2019 - 2021

Rezultatul probei interviu la concursul organizat de Primăria Municipiului Aiud, pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post contractual de execuție vacant, cu normă întreagă, de muncitor calificat I din cadrul Direcției Arhitect - Șef

Data publicarii: 09.09.2021

Rezultatul probei interviu la concursul organizat de Primăria Municipiului Aiud, pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post contractual de execuție vacant, cu normă întreagă, de muncitor calificat I din cadrul Direcției Arhitect - Șef, Compartiment Urbanism, Cadastru din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Aiud

-  09.09.2021 -

Primăria Municipiului Aiud organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a postului vacant, funcție publică de execuţie de expert, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Direcției Arhitect - Șef

Data publicarii: 09.09.2021

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI AIUD organizează la sediul instituției din str. Cuza Vodă, nr. 1, concurs de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a postului vacant, funcție publică de execuţie de expert, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Direcției Arhitect - Șef, Compartiment Strategii de informatizare din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Aiud

Rezultatul probei scrise la concursul organizat de Primăria Municipiului Aiud, pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post contractual de execuție vacant, cu normă întreagă, de muncitor calificat I din cadrul Direcției Arhitect - Șef

Data publicarii: 06.09.2021

Rezultatul probei scrise la concursul organizat de Primăria Municipiului Aiud, pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post contractual de execuție vacant, cu normă întreagă, de muncitor calificat I din cadrul Direcției Arhitect - Șef, Compartiment Urbanism, Cadastru din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Aiud, concurs organizat în data de 06.09.2021 - proba scrisă

Rezultat probă scrisă la examenul organizat pentru promovarea în grad profesional imediat superior pentru un post contractual de execuție-Biblioteca „Liviu Rebreanu” din cadrul Centrului Multicultural „Liviu Rebreanu” Aiud, Direcție Municipală de Cultură

Data publicarii: 27.08.2021

Rezultatul probei scrise la examenului organizat pentru promovarea în grad profesional imediat superior pentru un post contractual de execuție de la biroul Biblioteca Liviu Rebreanu, din cadrul Centrului Multicultural „Liviu Rebreanu” Aiud, Direcție Municipală de Cultură - 27.08.2021 -

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul organizat de Primăria Municipiului Aiud, pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post contractual de execuție vacant, cu normă întreagă, de muncitor calificat - Direcția Arhitect - Șef

Data publicarii: 27.08.2021

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul organizat de Primăria Municipiului Aiud, pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post contractual de execuție vacant, cu normă întreagă, de muncitor calificat I din cadrul Direcției Arhitect - Șef, Compartiment Urbanism, Cadastru din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Aiud, concurs organizat în data de 06.09.2021 - proba scrisă

Rezultat selecție dosare la examenul pentru promovare în grad profesional imediat superior pentru un post contractual de execuție - biroul Biblioteca „Liviu Rebreanu” din cadrul Centrului Multicultural „Liviu Rebreanu” Aiud, Direcție Municipală de Cultură

Data publicarii: 24.08.2021

Rezultatul selecției dosarelor la examenul pentru promovarea în grad profesional imediat superior pentru un post contractual de execuție de la biroul Biblioteca „Liviu Rebreanu”, din cadrul Centrului Multicultural „Liviu Rebreanu” Aiud, Direcție Municipală de Cultură, organizat în data de 27.08.2021 - proba scrisă

Anunt privind o noua procedura de atribuire a autorizatilor taxi in municipiul Aiud incepand cu 20.08.2021

Data publicarii: 20.08.2021

          În vederea respectării prevederilor Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi, modificată şi completată, Primăria Municipiului Aiud face următorul anunţ:

     a) conform HCL nr.161/26.08.2015, numărul maxim de autorizaţii taxi ce pot fi atribuite pe raza Municipiului Aiud este de 91, urmând să se atribuie autorizaţiile cu nr. de ordine 003 și 004;

     b) data limită până la care pot fi depuse cererile de înscriere pentru participare la această  procedură este 20.10.2021;

PUZ -„Instituire zona mixta pentru imobilele înscrise in CF. nr. 92172, 92869, 72804, 73733, 93893, 70191, 74099", beneficiar Varro Iolanda,Aiud, str. Rozelor, nr. 4-6-8

Data publicarii: 17.08.2021

PRIMARIA MUNICIPIULUI AIUD

anunța organizarea dezbaterii publice pentru documentația de urbanism

PUZ -Instituire zona mixta pentru imobilele înscrise in CF. nr. 92172, 92869, 72804, 73733, 93893, 70191, 74099”,

precum si regulamentul local de urbanism aferent

Anunț privind organizarea examenului pentru promovarea în grad profesional imediat superior a personalului contractual de execuție din cadrul Centrului Multicultural „Liviu Rebreanu” Aiud, Direcție Municipală de Cultură

Data publicarii: 12.08.2021

În conformitate cu prevederile art. 41 alin (2) și alin (7) din Anexa la H.G.R nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, actualizată, Centrul Multicultural „Liviu Rebreanu” Aiud, Direcție Municipală de Cultură, organizează, la sediul Bibliotecii Liviu Rebreanu, str. Transilvaniei, nr. 1, examen de promovare într-un grad imediat superior pentru un post contractual din cadrul Bibliotecii Liviu Rebreanu, după cum urmează:

-     din funcția contractuală de execuție de bibliotecar grad profesional II S, care prin transformare va deveni funcția contractuală de execuție de bibliotecar grad profesional I S, în cadrul biroului Biblioteca „Liviu Rebreanu” din cadrul Centrului Multicultural „Liviu Rebreanu” Aiud, Direcție Municipală de Cultură (1 post).

Anunț privind facilitarea inserției pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități

Data publicarii: 12.08.2021

Persoanele cu dizabilități, aflate în căutarea unui loc de muncă, pot beneficia de vouchere pentru achiziţionarea de tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces (proteze, orteze, dispozitive pentru vedere, auzire, citire, scriere, etc) în cadrul proiectului ”Facilitarea inserției pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități” implementat de Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții, în parteneriat cu Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă.

Primăria Municipiului Aiud organizează concurs în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată, a postului contractual de execuție vacant, cu normă întreagă, de muncitor calificat I din cadrul Direcției Arhitect - Șef

Data publicarii: 11.08.2021

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare,

             PRIMĂRIA MUNICIPIULUI AIUD organizează la sediul din str. Cuza Vodă, nr. 1 concurs în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată, a postului contractual de execuție vacant, cu normă întreagă, de muncitor calificat I din cadrul Direcției Arhitect - Șef, Compartiment Urbanism, Cadastru din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Aiud.

Rezultatul soluționării contestațiilor la proba scrisă a concursului organizat pentru ocuparea funcției vacante de de director adjunct, în cadrul Centrului Multicultural „Liviu Rebreanu” Aiud, Direcţie Municipală de Cultură, în data de 05.08.2021

Data publicarii: 10.08.2021

Rezultatul soluționării contestațiilor la proba scrisă a concursului organizat pentru ocuparea funcției vacante de de director adjunct,  în cadrul Centrului Multicultural „Liviu Rebreanu” Aiud, Direcţie Municipală de Cultură, în data de 05.08.2021 - proba scrisă

/PUZ - Construire casa, anexe gospodărești si împrejmuire, Aiud, extravilan, FN, beneficiar Spaniol Viorel

Data publicarii: 09.08.2021

PRIMARIA MUNICIPIULUI AIUD

anunța organizarea dezbaterii publice pentru documentația de urbanism PUZ

Construire casa, anexe gospodărești si împrejmuire”,

precum si regulamentul local de urbanism aferent

Rezultat proba scrisă la concursul organizat pentru ocuparea pe durată nedeterminată, cu normă întreagă a functiei contractuale vacante de director adjunct, în cadrul Centrului Multicultural „Liviu Rebreanu” Aiud, Direcţie Municipală de Cultură

Data publicarii: 06.08.2021

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea pe durată nedeterminată, cu normă întreagă a functiei contractuale vacante de director adjunct,  în cadrul Centrului Multicultural „Liviu Rebreanu” Aiud, Direcţie Municipală de Cultură

Rezultat final la concursul de recrutare organizat de Serviciul Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local Aiud în data de 28.07.2021, ora 10,00 – proba scrisă și în data de 30.07.2021, ora 13,00 – proba interviu

Data publicarii: 03.08.2021

Rezultatul final la concursul de recrutare organizat de Serviciul Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local Aiud pentru ocuparea pe durată nedeterminată a postului vacant, funcție publică de consilier, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Compartimentului Reparații, Întreținere drumuri

Rezultat selecția dosarelor la concursul de recrutare pentru ocuparea unui post de director adjunct, organizat de Centrul Multicultural „Liviu Rebreanu” Aiud, Direcţie Municipală de Cultură, în data de 05.08.2021 - proba scrisă

Data publicarii: 02.08.2021

Rezultat selecția dosarelor la concursul de recrutare pentru ocuparea unui post de director adjunct, organizat de Centrul Multicultural „Liviu Rebreanu” Aiud, Direcţie Municipală de Cultură,  în data de 05.08.2021 - proba scrisă

Pagina modificata la: 27.01.2016
AiudulMeu.ro


Aiud CityAlert

aiud city app
App store Google play


NEWSLETTER


Cautare Google


Acest site nu reprezinta în mod necesar pozitia oficiala a Comisiei Europene. Întreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorilor site-ului web.
Reprezentanta Comisiei Europene în România © Copyright 2004-2009 Primaria municipiului Aiud, Compartiment Strategii de Informatizare. Toate drepturile rezervate. Implementare si design: Indsoft. Sugestii si comentarii: informatica@aiud.ro.Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii.