SETARI


Aiud > Stiri > ListaStiri  
Imagine bară de titlu pentru pagina Web Part
ListaStiri

Primaria Municipiului Aiud
Aiud > Stiri > ListaStiri

 Parte Web editor conținut

Anunţ privind organizarea concursului pentru ocuparea pe durată nedeterminată, cu normă întreagă, a unui post vacant de șef serviciu grad II, Centrul de Cultură din cadrul Centrului Multicultural „Liviu Rebreanu” Aiud, Direcție municipală de cultură

Data publicarii: 17.09.2021

Anunţ privind organizarea concursului pentru ocuparea pe durată nedeterminată, cu normă întreagă, a unui post vacant de șef serviciu grad II, Centrul de Cultură din cadrul Centrului Multicultural „Liviu Rebreanu” Aiud, Direcție municipală de cultură

PUZ - Introducere in intravilan si construire spălătorie auto, Aiud, extravilan, beneficiar SC Cleopatra SRL

Data publicarii: 14.09.2021

PRIMARIA MUNICIPIULUI AIUD

anunța organizarea dezbaterii publice pentru documentația de urbanism PUZ

Introducere in intravilan si construire spălătorie auto”,

precum si regulamentul local de urbanism aferent

Rezultatul final al concursului organizat de Primăria Municipiului Aiud, pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post contractual de execuție vacant, cu normă întreagă, de muncitor calificat I din cadrul Direcției Arhitect - Șef

Data publicarii: 14.09.2021

Rezultatul  final al concursului organizat de Primăria Municipiului Aiud, pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post contractual de execuție vacant, cu normă întreagă, de muncitor calificat I din cadrul Direcției Arhitect - Șef, Compartiment Urbanism, Cadastru din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Aiud, concurs organizat în data de 06.09.2021 - proba scrisă și 09.09.2021 - proba interviu

Direcția de Asistență Socială a municipiului Aiud anunță distribuția de pachete cu produse alimentare acordate prin Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate POAD 2019 - 2021

Data publicarii: 10.09.2021

Direcția de Asistență Socială a municipiului Aiud anunță distribuția de pachete cu produse alimentare acordate prin Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate POAD 2019 - 2021

Rezultatul probei interviu la concursul organizat de Primăria Municipiului Aiud, pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post contractual de execuție vacant, cu normă întreagă, de muncitor calificat I din cadrul Direcției Arhitect - Șef

Data publicarii: 09.09.2021

Rezultatul probei interviu la concursul organizat de Primăria Municipiului Aiud, pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post contractual de execuție vacant, cu normă întreagă, de muncitor calificat I din cadrul Direcției Arhitect - Șef, Compartiment Urbanism, Cadastru din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Aiud

-  09.09.2021 -

Primăria Municipiului Aiud organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a postului vacant, funcție publică de execuţie de expert, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Direcției Arhitect - Șef

Data publicarii: 09.09.2021

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI AIUD organizează la sediul instituției din str. Cuza Vodă, nr. 1, concurs de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a postului vacant, funcție publică de execuţie de expert, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Direcției Arhitect - Șef, Compartiment Strategii de informatizare din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Aiud

Rezultatul probei scrise la concursul organizat de Primăria Municipiului Aiud, pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post contractual de execuție vacant, cu normă întreagă, de muncitor calificat I din cadrul Direcției Arhitect - Șef

Data publicarii: 06.09.2021

Rezultatul probei scrise la concursul organizat de Primăria Municipiului Aiud, pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post contractual de execuție vacant, cu normă întreagă, de muncitor calificat I din cadrul Direcției Arhitect - Șef, Compartiment Urbanism, Cadastru din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Aiud, concurs organizat în data de 06.09.2021 - proba scrisă

Rezultat probă scrisă la examenul organizat pentru promovarea în grad profesional imediat superior pentru un post contractual de execuție-Biblioteca „Liviu Rebreanu” din cadrul Centrului Multicultural „Liviu Rebreanu” Aiud, Direcție Municipală de Cultură

Data publicarii: 27.08.2021

Rezultatul probei scrise la examenului organizat pentru promovarea în grad profesional imediat superior pentru un post contractual de execuție de la biroul Biblioteca Liviu Rebreanu, din cadrul Centrului Multicultural „Liviu Rebreanu” Aiud, Direcție Municipală de Cultură - 27.08.2021 -

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul organizat de Primăria Municipiului Aiud, pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post contractual de execuție vacant, cu normă întreagă, de muncitor calificat - Direcția Arhitect - Șef

Data publicarii: 27.08.2021

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul organizat de Primăria Municipiului Aiud, pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post contractual de execuție vacant, cu normă întreagă, de muncitor calificat I din cadrul Direcției Arhitect - Șef, Compartiment Urbanism, Cadastru din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Aiud, concurs organizat în data de 06.09.2021 - proba scrisă

Rezultat selecție dosare la examenul pentru promovare în grad profesional imediat superior pentru un post contractual de execuție - biroul Biblioteca „Liviu Rebreanu” din cadrul Centrului Multicultural „Liviu Rebreanu” Aiud, Direcție Municipală de Cultură

Data publicarii: 24.08.2021

Rezultatul selecției dosarelor la examenul pentru promovarea în grad profesional imediat superior pentru un post contractual de execuție de la biroul Biblioteca „Liviu Rebreanu”, din cadrul Centrului Multicultural „Liviu Rebreanu” Aiud, Direcție Municipală de Cultură, organizat în data de 27.08.2021 - proba scrisă

Anunt privind o noua procedura de atribuire a autorizatilor taxi in municipiul Aiud incepand cu 20.08.2021

Data publicarii: 20.08.2021

          În vederea respectării prevederilor Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi, modificată şi completată, Primăria Municipiului Aiud face următorul anunţ:

     a) conform HCL nr.161/26.08.2015, numărul maxim de autorizaţii taxi ce pot fi atribuite pe raza Municipiului Aiud este de 91, urmând să se atribuie autorizaţiile cu nr. de ordine 003 și 004;

     b) data limită până la care pot fi depuse cererile de înscriere pentru participare la această  procedură este 20.10.2021;

PUZ -„Instituire zona mixta pentru imobilele înscrise in CF. nr. 92172, 92869, 72804, 73733, 93893, 70191, 74099", beneficiar Varro Iolanda,Aiud, str. Rozelor, nr. 4-6-8

Data publicarii: 17.08.2021

PRIMARIA MUNICIPIULUI AIUD

anunța organizarea dezbaterii publice pentru documentația de urbanism

PUZ -Instituire zona mixta pentru imobilele înscrise in CF. nr. 92172, 92869, 72804, 73733, 93893, 70191, 74099”,

precum si regulamentul local de urbanism aferent

Anunț privind organizarea examenului pentru promovarea în grad profesional imediat superior a personalului contractual de execuție din cadrul Centrului Multicultural „Liviu Rebreanu” Aiud, Direcție Municipală de Cultură

Data publicarii: 12.08.2021

În conformitate cu prevederile art. 41 alin (2) și alin (7) din Anexa la H.G.R nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, actualizată, Centrul Multicultural „Liviu Rebreanu” Aiud, Direcție Municipală de Cultură, organizează, la sediul Bibliotecii Liviu Rebreanu, str. Transilvaniei, nr. 1, examen de promovare într-un grad imediat superior pentru un post contractual din cadrul Bibliotecii Liviu Rebreanu, după cum urmează:

-     din funcția contractuală de execuție de bibliotecar grad profesional II S, care prin transformare va deveni funcția contractuală de execuție de bibliotecar grad profesional I S, în cadrul biroului Biblioteca „Liviu Rebreanu” din cadrul Centrului Multicultural „Liviu Rebreanu” Aiud, Direcție Municipală de Cultură (1 post).

Anunț privind facilitarea inserției pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități

Data publicarii: 12.08.2021

Persoanele cu dizabilități, aflate în căutarea unui loc de muncă, pot beneficia de vouchere pentru achiziţionarea de tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces (proteze, orteze, dispozitive pentru vedere, auzire, citire, scriere, etc) în cadrul proiectului ”Facilitarea inserției pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități” implementat de Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții, în parteneriat cu Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă.

Primăria Municipiului Aiud organizează concurs în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată, a postului contractual de execuție vacant, cu normă întreagă, de muncitor calificat I din cadrul Direcției Arhitect - Șef

Data publicarii: 11.08.2021

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare,

             PRIMĂRIA MUNICIPIULUI AIUD organizează la sediul din str. Cuza Vodă, nr. 1 concurs în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată, a postului contractual de execuție vacant, cu normă întreagă, de muncitor calificat I din cadrul Direcției Arhitect - Șef, Compartiment Urbanism, Cadastru din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Aiud.

Rezultatul soluționării contestațiilor la proba scrisă a concursului organizat pentru ocuparea funcției vacante de de director adjunct, în cadrul Centrului Multicultural „Liviu Rebreanu” Aiud, Direcţie Municipală de Cultură, în data de 05.08.2021

Data publicarii: 10.08.2021

Rezultatul soluționării contestațiilor la proba scrisă a concursului organizat pentru ocuparea funcției vacante de de director adjunct,  în cadrul Centrului Multicultural „Liviu Rebreanu” Aiud, Direcţie Municipală de Cultură, în data de 05.08.2021 - proba scrisă

/PUZ - Construire casa, anexe gospodărești si împrejmuire, Aiud, extravilan, FN, beneficiar Spaniol Viorel

Data publicarii: 09.08.2021

PRIMARIA MUNICIPIULUI AIUD

anunța organizarea dezbaterii publice pentru documentația de urbanism PUZ

Construire casa, anexe gospodărești si împrejmuire”,

precum si regulamentul local de urbanism aferent

Rezultat proba scrisă la concursul organizat pentru ocuparea pe durată nedeterminată, cu normă întreagă a functiei contractuale vacante de director adjunct, în cadrul Centrului Multicultural „Liviu Rebreanu” Aiud, Direcţie Municipală de Cultură

Data publicarii: 06.08.2021

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea pe durată nedeterminată, cu normă întreagă a functiei contractuale vacante de director adjunct,  în cadrul Centrului Multicultural „Liviu Rebreanu” Aiud, Direcţie Municipală de Cultură

Rezultat final la concursul de recrutare organizat de Serviciul Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local Aiud în data de 28.07.2021, ora 10,00 – proba scrisă și în data de 30.07.2021, ora 13,00 – proba interviu

Data publicarii: 03.08.2021

Rezultatul final la concursul de recrutare organizat de Serviciul Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local Aiud pentru ocuparea pe durată nedeterminată a postului vacant, funcție publică de consilier, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Compartimentului Reparații, Întreținere drumuri

Rezultat selecția dosarelor la concursul de recrutare pentru ocuparea unui post de director adjunct, organizat de Centrul Multicultural „Liviu Rebreanu” Aiud, Direcţie Municipală de Cultură, în data de 05.08.2021 - proba scrisă

Data publicarii: 02.08.2021

Rezultat selecția dosarelor la concursul de recrutare pentru ocuparea unui post de director adjunct, organizat de Centrul Multicultural „Liviu Rebreanu” Aiud, Direcţie Municipală de Cultură,  în data de 05.08.2021 - proba scrisă

În vederea sprijinirii contribuabililor aflați în dificultate, Consiliul Local al municipiului Aiud a aprobat procedura de acordare a unor facilități fiscale, sub forma anulării accesoriilor aferente obligațiilor bugetare restante la 31 martie 2020

Data publicarii: 02.08.2021

În vederea sprijinirii contribuabililor aflați în dificultate, Consiliul Local al municipiului Aiud a aprobat procedura de acordare a unor facilități fiscale, sub forma anulării accesoriilor aferente obligațiilor bugetare restante la 31 martie 2020, datorate bugetului local al Municipiului Aiud, conform O.U.G. nr. 19/2021 privind unele măsuri fiscale.

Rezultatul probei interviu la concursul de recrutare organizat de Serviciul Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local Aiud în data de 30.07.2021

Data publicarii: 30.07.2021

Rezultatul probei interviu la concursul de recrutare organizat de Serviciul Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local Aiud în data de  30.07.2021, ora 13,00 – proba interviu, pentru ocuparea pe durată nedeterminată a postului vacant, funcție publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Compartimentului Reparații, Întreținere drumuri

Rezultatul final la concursul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut, organizat de Primăria Municipiului Aiud în data de 26.07.2021 - proba scrisă și proba interviu

Data publicarii: 28.07.2021

Rezultatul final la concursul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut, organizat de Primăria Municipiului Aiud în data de 26.07.2021 - proba scrisă și proba interviu

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare organizat de Serviciul Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local Aiud în data de 28.07.2021 – proba scrisă

Data publicarii: 28.07.2021

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare organizat de Serviciul Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local Aiud în data de 28.07.2021 – proba scrisă, pentru ocuparea pe durată nedeterminată a postului vacant, funcție publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Compartimentului Reparații, Întreținere drumuri

Direcția de Asistență Socială a municipiului Aiud anunță distribuția de produse de igienă din cadrul Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate POAD 2018 - 2021

Data publicarii: 27.07.2021

Direcția de Asistență Socială a municipiului Aiud anunță distribuția de produse de igienă din cadrul Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate POAD 2018 - 2021

Rezultatele probei interviu la concursul de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut, organizat de Primăria Municipiului Aiud în data de 26.07.2021

Data publicarii: 26.07.2021

Rezultatele probei interviu la concursul de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut, organizat de Primăria Municipiului Aiud în data de 26.07.2021

Rezultatele probei scrise la concursul de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut, organizat de Primăria Municipiului Aiud în data de 26.07.2021

Data publicarii: 26.07.2021

Rezultatele probei scrise la concursul de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut, organizat de Primăria Municipiului Aiud în data de 26.07.2021

Anunț de licitație privind concesionarea prin licitație publică a imobilului Atelier C10 și teren aferent situat în intravilanul municipiului Aiud, str. Tribun Tudoran, nr. 5, jud. Alba

Data publicarii: 23.07.2021

Obiectul concesiunii îl constituie imobilul Atelier C10, în suprafață construită de 83 mp și terenul aferent în suprafaţă de 483 mp, situat în intravilanul municipiului Aiud, str. Tribun Tudoran, nr. 5, înscris în C.F. nr. 74194, proprietar tabular Municipiul Aiud, domeniul privat. Concesionarea se face conform H.C.L. nr. 94/22.04.2021 și O.U.G. nr. 57/2019

Rezultatul selecţiei dosarelor la concursul de recrutare organizat de Serviciul Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local Aiud în data de 28.07.2021 – proba scrisă

Data publicarii: 22.07.2021

Rezultatul selecţiei dosarelor la concursul de recrutare organizat de Serviciul Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local Aiud în data de 28.07.2021 – proba scrisă, pentru ocuparea pe durată nedeterminată a postului vacant, funcție publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Compartimentului Reparații, Întreținere drumuri

Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs la concursul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut, organizat de Primăria Municipiului Aiud, în data de 26.07.2021, ora 10:00 - proba scrisă

Data publicarii: 20.07.2021

Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs la concursul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut, organizat de Primăria Municipiului Aiud, în data de 26.07.2021, ora 10:00 - proba scrisă

Anunț privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri

Data publicarii: 20.07.2021

Anunț privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri conform prevederilor Legii 232/2020 pentru modificarea și completarea Decretului-lege nr. 118/1990

Rezultatul probei interviu la concursul de recrutare organizat de Primăria Municipiului Aiud, în data de 15.07.2021, ora 11:00 – proba interviu

Data publicarii: 15.07.2021

Rezultatul probei interviu la concursul de recrutare organizat de Primăria Municipiului Aiud, în data de 15.07.2021, ora 11:00 – proba interviu, pentru ocuparea pe durată nedeterminată, a unui post vacant, funcție publică de execuție de inspector, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Direcției de Asistență Socială a municipiului Aiud, Compartiment Protecția persoanelor vârstnice și a persoanelor cu handicap din subordinea Consiliului Local al municipiului Aiud

Unitatea Administrativ - Teritorială Municipiul Aiud, județul Alba, anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectorul cadastral nr. 154 (parcela Inațe – Gârbova de Jos), pentru perioada 19.07.2021 – 16.09.2021

Data publicarii: 15.07.2021

Unitatea Administrativ - Teritorială Municipiul Aiud, județul Alba, anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectorul cadastral nr. 154 (parcela Inațe – Gârbova de Jos), pentru perioada 19.07.2021 – 16.09.2021, la sediul Primăriei municipiului Aiud, str. Cuza Vodă, nr.1, județul Alba, conform art. 14 alin. (1) și (2) din Legea cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Rezultatul procedurii de evaluare și selecționare a proiectelor de interes public pentru finanțări nerambursabile din fondurile bugetului local al Municipiului Aiud

Data publicarii: 14.07.2021

Rezultatul procedurii de evaluare și selecționare a proiectelor de interes public pentru finanțări nerambursabile din fondurile bugetului local al Municipiului Aiud, alocate pentru activități nonprofit de interes local

Rezultatul soluţionării contestaţiei la proba scrisă la concursul organizat de Primăria Municipiului Aiud, în vederea ocupării funcției publice de execuție vacante de inspector, clasa I, grad profesional debutant - Direcția de Asistență Socială

Data publicarii: 14.07.2021

Rezultatul soluţionării contestaţiei la proba scrisă la concursul de recrutare organizat de Primăria Municipiului Aiud, în vederea ocupării funcției publice de execuție vacante de inspector, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Direcției de Asistență Socială a municipiului Aiud, Compartiment Protecția persoanelor vârstnice și a persoanelor cu handicap din subordinea Consiliului Local al municipiului Aiud, organizat de Primăria Municipiului Aiud, în data de 12.07.2021 – proba scrisă

Anunț privind organizarea concursului pentru ocuparea pe durată nedeterminată, cu normă întreagă, a unui post vacant de director adjunct, grad II – Centrul Multicultural „Liviu Rebreanu”

Data publicarii: 14.07.2021

În conformitate cu prevederile H.G. nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, Centrul Multicultural „Liviu Rebreanu” Aiud, Direcție municipală de cultură, cu sediul în loc. Aiud, str. Transilvaniei, nr. 35, organizează în data de 05 august 2021 ora 1100 - proba scrisă, concurs în vederea ocupării, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, a funcției contractuale de conducere vacante de director adjunct, grad II. 

Rezultatul final la concursul organizat de Serviciul Public Administrația Patrimoniului Local Aiud, în vederea ocupării pe durată nedeterminată a două posturi vacante, funcții contractuale de execuție, cu normă întreagă, de muncitor calificat

Data publicarii: 08.07.2021

Rezultatul final la concursul organizat de Serviciul Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local Aiud, în vederea ocupării pe durată nedeterminată a două posturi vacante, funcții contractuale de execuție, cu normă întreagă, de muncitor calificat, treapta profesională IV , după cum urmează: - 1 post din cadrul Compartimentului Reparații, Întreținere drumuri;  - 1 post din cadrul Biroului Seră, Zone verzi, concurs organizat în data de 30.06.2021 – proba practică și în data de 05.07.2021–proba interviu

Rezultat final selecție dosare admitere creșă pentru anul școlar 2021 - 2022

Data publicarii: 06.07.2021

Rezultat final selecție dosare admitere creșă pentru anul școlar 2021 - 2022

Rezultat contestații dosare admitere creșă pentru anul școlar 2021 - 2022

Data publicarii: 05.07.2021

Rezultat contestații dosare admitere creșă pentru anul școlar 2021 - 2022

Rezultatul probei interviu la concursul organizat de Serviciul Public Administrația Patrimoniului Local în vederea ocupării pe durată nedeterminată a două posturi vacante, funcții contractuale de execuție, cu normă întreagă, de muncitor calificat

Data publicarii: 05.07.2021

Rezultatul  probei  interviu la concursul organizat de Serviciul Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local în vederea ocupării pe durată nedeterminată a două posturi vacante, funcții contractuale de execuție, cu normă întreagă, de muncitor calificat

PUZ - Modificare indicatori urbanistici în vederea extinderii construcției existente, Aiud, str. Ion Creanga, nr. 86, beneficiar Bunea Eugen

Data publicarii: 02.07.2021

PRIMARIA MUNICIPIULUI AIUD

anunța organizarea dezbaterii publice pentru documentația de urbanism PUZ

Modificare indicatori urbanistici în vederea

extinderii construcției existente”,

precum si regulamentul local de urbanism aferent

Rezultat selecție dosare admitere creșă pentru anul școlar 2021 - 2022

Data publicarii: 01.07.2021

Rezultat selecție dosare admitere creșă pentru anul școlar 2021 - 2022

Rezultat la concursul organizat de Serviciul Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local în data de 30.06.2021 - proba practică

Data publicarii: 30.06.2021

Rezultat la concursul organizat de Serviciul Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local în data de 30.06.2021 - proba practică, în vederea ocupării pe durată nedeterminată a două posturi vacante, funcții contractuale de execuție, cu normă întreagă, de muncitor calificat, treapta profesională IV , după cum urmează:

  - 1 post din cadrul Compartimentului Reparații, Întreținere drumuri;

  - 1 post din cadrul Biroului Seră, Zone verzi

Rezultatul final la concursul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut, organizat de Primăria Municipiului Aiud în data de 25.06.2021 - proba scrisă și în data de 29.06.2021 - proba interviu

Data publicarii: 30.06.2021

Rezultatul final la concursul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut, organizat de Primăria Municipiului Aiud în data de 25.06.2021 -  proba scrisă și în data de 29.06.2021 - proba interviu

Rezultatul final privind analiza proiectului de management

Data publicarii: 30.06.2021

Rezultatul final privind analiza proiectului de management

Rezultatele probei interviu la concursul de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut, organizat de Primăria Municipiului Aiud - 29.06.2021

Data publicarii: 29.06.2021

Rezultatele probei interviu la concursul de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut, organizat de Primăria Municipiului Aiud - 29.06.2021

Rezultatul selecţiei dosarelor la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea pe durată nedeterminată a postului vacant, funcție publică de execuție de inspector, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Direcției de Asistență Socială

Data publicarii: 29.06.2021

Rezultatul selecţiei dosarelor la concursul de recrutare organizat de Primăria Municipiului Aiud în data de 12.07.2021 - proba scrisă, pentru ocuparea pe durată nedeterminată a postului vacant, funcție publică de execuție de inspector, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Direcției de Asistență Socială a municipiului Aiud, Compartiment Compartiment Protecția persoanelor vârstnice și a persoanelor cu handicap din subordinea Consiliului Local al municipiului Aiud

Serviciul Public Administraţia Patrimoniului Local Aiud organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată, cu normă întreagă, a postului vacant, funcție publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional debutant

Data publicarii: 28.06.2021

Serviciul Public de Interes Local Administraţia Patrimoniului Local Aiud organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată, cu normă întreagă, a postului vacant, funcție publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Compartimentului Reparații, Întreținere drumuri, organizat în baza art.II din Legea nr.203/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

Rezultatele probei scrise la concursul de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut, organizat de Primăria Municipiului Aiud în data de 25.06.2021

Data publicarii: 25.06.2021

Rezultatele probei scrise la concursul de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut, organizat de Primăria Municipiului Aiud în data de 25.06.2021

Primăria Municipiului Aiud organizează concurs de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut, a doi funcționari publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud

Data publicarii: 25.06.2021

Primăria Municipiului Aiud organizează la sediul instituției din str. Cuza Vodă, nr. 1, concurs de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut, a doi funcționari publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud care îndeplinesc condiţiile de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul organizat de Serviciul Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local Aiud în data de 30.06.2021–proba practică

Data publicarii: 24.06.2021

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul organizat de Serviciul Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local Aiud în data de 30.06.2021–proba practică, în vederea ocupării pe durată nedeterminată a două posturi vacante, funcții contractuale de execuție, cu normă întreagă, de muncitor calificat, treapta profesională IV, după cum urmează:

                - 1 post din cadrul Compartimentului Reparații, Întreținere drumuri;

                - 1 post din cadrul Biroului Seră, Zone verzi;

      În conformitate cu prevederile art.20 din Hotărârea Guvernului nr.286/2011, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere:

                                                                       

                 - Muncitor calificat, treapta profesională IV – 1 post din cadrul Compartimentului Reparații, Întreținere drumuri                                         

Nr.

Crt.

Candidat

Rezultatul selecției dosarelor de concurs

Motivul respingerii dosarului

1.

BORȘAN VIOREL- MIHAI

ADMIS

-

              

              - Muncitor  calificat, treapta profesională IV – 1 post din cadrul Biroului Seră, Zone verzi

Nr.

Crt.

Candidat

Rezultatul selecției dosarelor de concurs

Motivul respingerii dosarului

1.

CÎMPEANU TRAIAN -FLORIN

ADMIS

-

2.

RUSU GABRIEL

ADMIS

                      -

 

      Candidații nemulțumiți de rezultatele obținute, pot formula contestație, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, la sediul Serviciului Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local Aiud, sub sancțiunea decăderii din acest drept, conform art.31 din H.G. nr. 286/2011, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale și a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.

       Candidații declarați "admis" ,vor susține în data de 30.06.2021 ,ora 10,00- proba practică-pentru postul de muncitor calificat, treapta profesională IV din cadrul Compartimentului Reparații, Întreținere drumuri ; în data de 30.06.2021, ora 12,00 -  proba practică- pentru postul de muncitor calificat, treapta profesională IV din cadrul Biroului Seră, Zone verzi  la sediul Serviciului Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local Aiud, str. Tribun Tudoran nr.9.

      Candidații sunt rugați să se prezinte cu 10 minute înainte de începerea probei practice la sediul Serviciului Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local Aiud, având asupra lor actul de identitate.

Anunț privind anularea procedurii de licitație

Data publicarii: 18.06.2021

Referitor la licitația publică din data de 17.06.2021, ora 12.00, privind concesionarea imobilului Atelier C10 și teren aferent situat în intravilanul municipiului Aiud, str. Tribun Tudoran, nr. 5, jud. Alba, Primăria Municipiului Aiud informează că procedura de licitație a fost anulată întrucât a fost depusă o singură ofertă, urmând să se organizeze o nouă licitație cu respectarea prevederilor art. 314, alin. (1) - (13) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ și a Regulamentului de concesionare a bunurilor imobile aflate în domeniul public sau privat al UAT – Municipiul Aiud, aprobat prin HCL nr.145 din 27 august 2020.

Primăria Municipiului Aiud organizează concurs în vederea ocupării, a unui post contractual de execuție vacant, pe durată nedeterminată, cu normă întreagă, de medic confirmat în specialitatea medicină de familie - Direcția de Asistență Socială

Data publicarii: 18.06.2021

Primăria Municipiului Aiud, judeţul Alba, organizează concurs în vederea ocupării, a unui post contractual de execuție vacant, pe durată nedeterminată, cu normă întreagă, de medic confirmat în specialitatea medicină de familie din cadrul Direcției de Asistență Socială a municipiului Aiud, Compartiment Cabinete medicale și Asistență medicală comunitară din subordinea Consiliului Local al Municipiului Aiud.          

Rezultatul selecţiei dosarelor la concursul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut, organizat de Primăria Municipiului Aiud, în data de 25.06.2021, ora 10,00 - proba scrisă

Data publicarii: 18.06.2021

Rezultatul  selecţiei dosarelor la concursul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut, organizat de Primăria Municipiului Aiud, în data de 25.06.2021, ora 10,00 - proba scrisă

Rezultatul probei interviu la concursul de recrutare organizat în data de 17.06.2021, ora 11:00 – proba interviu

Data publicarii: 17.06.2021

Rezultatul probei interviu la concursul de recrutare organizat de Primăria Municipiului Aiud, în data de 17.06.2021, ora 11,00 – proba interviu, pentru ocuparea pe durată nedeterminată, a unui post vacant, funcție publică de execuție de inspector, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Direcției de Asistență Socială a municipiului Aiud, Compartiment Beneficii sociale și Autoritate tutelară din subordinea Consiliului Local al municipiului Aiud

Concurs de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a postului vacant, funcție publică de execuție de inspector, clasa I, grad profesional debutant din cadrul DAS, Compartiment Protecția persoanelor vârstnice și a persoanelor cu handicap

Data publicarii: 08.06.2021

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI AIUD, organizează la sediul instituției din str. Cuza Vodă, nr. 1, concurs de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a postului vacant, funcție publică de execuție de inspector, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Direcției de Asistență Socială a municipiului Aiud, Compartiment Protecția persoanelor vârstnice și a persoanelor cu handicap din subordinea Consiliului Local al municipiului Aiud,

 organizat în baza art. II din Legea nr.203/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

            Durata timpului de muncă pentru funcția publică de execuție de inspector, clasa I, grad profesional debutant este de 8h/zi, respectiv 40h/săptămână, respectiv durată normală a timpului de muncă.

Serviciul Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local, cu sediul în Aiud, str. Tribun Tudoran Nr.9, organizează concurs pentru ocuparea pe durată nedeterminată a două posturi vacante, funcții contractuale de execuție, cu normă întreagă

Data publicarii: 07.06.2021

      Serviciul Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local, cu sediul în Aiud, str. Tribun Tudoran Nr.9, organizează concurs pentru ocuparea pe durată nedeterminată a două posturi vacante, funcții contractuale de execuție, cu normă întreagă, de muncitor calificat ,treapta profesională IV, după cum urmează:

 - 1 post  din cadrul Compartimentului Reparații, Întreținere drumuri;

 - 1 post din cadrul Biroului Seră, Zone Verzi ;

   Condiţii  specifice de participare la concurs :

                   -  studii medii / studii generale

        - nu necesită vechime în muncă

Rezultatul selecţiei dosarelor la concursul de recrutare organizat în data de 14.06.2021- proba scrisă

Data publicarii: 02.06.2021

Rezultatul  selecţiei dosarelor la concursul de recrutare organizat de Primăria Municipiului Aiud în data de 14.06.2021- proba scrisă, pentru ocuparea pe durată nedeterminată a postului vacant, funcție publică de execuție de inspector, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Direcției de Asistență Socială a municipiului Aiud, Compartiment Beneficii sociale și Autoritate tutelară  din subordinea Consiliului Local al municipiului Aiud

În atenția proprietarilor sau deținătorilor de terenuri, administratorilor drumurilor publice, cursurilor de apă, lacurilor și ai bazinelor piscicole de pe raza municipiului Aiud, județul Alba

Data publicarii: 02.06.2021

În atenția proprietarilor sau deținătorilor de terenuri, administratorilor drumurilor publice, cursurilor de apă, lacurilor și ai bazinelor piscicole de pe raza municipiului Aiud, județul Alba

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Aiud anunţă că, în perioada 14 - 25 iunie 2021, se fac înscrieri la Creşa Aiud pentru anul şcolar 2021- 2022

Data publicarii: 27.05.2021

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Aiud anunţă că, în perioada 14 - 25 iunie 2021, se fac înscrieri la Creşa Aiud pentru anul şcolar 2021- 2022.  

Pagina modificata la: 27.01.2016
AiudulMeu.ro


Aiud CityAlert

aiud city app
App store Google play

NEWSLETTER


Cautare Google


Acest site nu reprezinta în mod necesar pozitia oficiala a Comisiei Europene. Întreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorilor site-ului web.
Reprezentanta Comisiei Europene în România © Copyright 2004-2009 Primaria municipiului Aiud, Compartiment Strategii de Informatizare. Toate drepturile rezervate. Implementare si design: Indsoft. Sugestii si comentarii: informatica@aiud.ro.Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii.