Aiud > Stiri > ListaStiri  
Imagine bară de titlu pentru pagina Web Part
ListaStiri

Primaria Municipiului Aiud
Tipar Font - Font +
Aiud > Stiri > ListaStiri

Serviciul Public de Interes Local Administraţia Patrimoniului Local Aiud organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată, a două funcții publice de execuție vacante de consilier, clasa I,grad profesional superior

Data publicarii: 12.09.2019

Serviciul Public de Interes Local Administraţia Patrimoniului Local Aiud  organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe durată  nedeterminată , cu normă întreagă, a două funcții publice de execuție vacante de consilier, clasa I,grad profesional superior din cadrul Serviciului Economic, Tehnic, Investiţii – Compartiment Evidență contracte domeniu public și privat

Direcția de Asistență Socială a municipiului Aiud anunță părinții/reprezentanții legali ai copiilor înscriși la grădiniță, a căror venit pe membru de familie este de până la 284 lei, că pot beneficia de tichete sociale pentru grădiniță

Data publicarii: 05.09.2019

Direcția de Asistență Socială a municipiului Aiud anunță părinții/reprezentanții legali ai copiilor înscriși la grădiniță, a căror venit pe membru de familie este de până la 284 lei, că pot beneficia de tichete sociale pentru grădiniță

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI AIUD organizează la sediul instituției din str. Cuza Vodă, nr. 1, concurs de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a două posturi vacante, cu normă întreagă, după cum urmează:

Data publicarii: 03.09.2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI AIUD organizează la sediul instituției din str. Cuza Vodă, nr. 1, concurs de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a două posturi vacante, cu normă întreagă, după cum urmează:

 

             - 1 funcție publică de conducere specifică de Arhitect  - șef din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud;

             -  1 funcție publică de conducere de Director executiv al Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud.

 

Condiţii de participare la concurs pentru postul de Arhitect  - șef din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud:

Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Aiud anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectorul cadastral nr. 65 (parcelele: Balta Aiud, Peste Apă Păgida, Toane, Craciumberc) pentru perioada 06.09.2019 - 06.11.2019

Data publicarii: 30.08.2019

Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Aiud anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectorul cadastral nr. 65 (parcelele: Balta Aiud, Peste Apă Păgida, Toane, Craciumberc) pentru perioada 06.09.2019 - 06.11.2019, la sediul Primăriei municipiului Aiud, str. Cuza Vodă, nr.1, județul Alba, conform art. 14 alin. (1) și (2) din Legea cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Programul de lucru pentru personalul Primăriei Municipiului Aiud, în perioada 19.08.2019 -26.08.2019, pentru recuperarea zilei de 16 august stabilită ca zi liberă

Data publicarii: 14.08.2019

 Pentru recuperarea zilei de muncă din 16 august 2019, stabilită ca zi liberă, potrivit HG nr. 557/2019, în perioada 19.08.2019 - 26.08.2019, programul de lucru pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Aiud, va fi următorul:

- Luni (19.08.2019):        700 - 1600

- Marți (20.08.2019):       700 - 1600

- Miercuri (21.08.2019):   700 - 1800

- Joi (22.08.2019):           700 - 1600

- Vineri (23.08.2019):       700- 1400

- Luni (26.08.2019):         700 - 1600

Pentru munca prestată potrivit alin. (2) din HG nr. 557/2019 nu se acordă timp liber corespunzător.

Anunț privind rezultatul final al selecției unui expert proceduri administrative, expert programare bugetară, expert procese și planificări în cadrul proiectului „Administrație publică locală eficientă pentru cetățeni”, cod SMIS: 126063

Data publicarii: 06.08.2019

 

Anunț privind rezultatul final al selecției unui expert proceduri administrative, expert programare bugetară, expert procese și planificări în cadrul proiectului „Administrație publică locală eficientă pentru cetățeni”, cod SMIS: 126063

Anunț privind rezultatul selecției unui expert proceduri administrative, expert programare bugetară, expert procese și planificări în cadrul proiectului „Administrație publică locală eficientă pentru cetățeni”, cod SMIS: 126063

Data publicarii: 02.08.2019

Anunț privind rezultatul selecției unui expert proceduri administrative, expert programare bugetară, expert procese și planificări în cadrul proiectului „Administrație publică locală eficientă pentru cetățeni”, cod SMIS: 126063

PRIMARIA MUNICIPIULUI AIUD ANUNTA ORGANIZAREA DEZBATERII PUBLICE PENTRU DOCUMENTATIA DE URBANISM PUZ „EXTINDERE SPATIU COMERCIAL”, precum si regulamentul local de urbanism aferent

Data publicarii: 01.08.2019

            În conformitate cu prevederile Ordinul ministrului dezvoltării regionale si turismului nr. 2701 din 30 decembrie 2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare si consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism, aducem la cunoştinţa publică anunţul de intenţie referitor la elaborarea proiectului de hotărâre cu caracter normativ ” Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației PUZ - „EXTINDERE SPATIU COMERCIAL, Aiud, str. Unirii, nr. 2

Rezultatul final la concursul de recrutare organizat de Primăria Municipiului Aiud în data de 22.07.2019 - proba scrisă și în data de 25.07.2019 - proba interviu

Data publicarii: 29.07.2019

Rezultatul final la concursul de recrutare organizat de Primăria Municipiului Aiud în data de 22.07.2019 - proba scrisă și în data de 25.07.2019 - proba interviu, pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul Compartimentului Implementare proiecte, Monitorizare servicii publice, Energetic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud

Rezultatul interviului la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul Compartimentului Implementare proiecte, Monitorizare servicii publice, Energetic

Data publicarii: 25.07.2019

Rezultatul interviului la concursul de recrutare organizat de Primăria Municipiului Aiud, pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul Compartimentului Implementare proiecte, Monitorizare servicii publice, Energetic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud - 25.07.2019 -

Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Aiud anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectorul cadastral nr. 7 (parcela Pacășul Mic – Gâmbaș), pentru perioada 29.07.2019 - 29.09.2019

Data publicarii: 23.07.2019

Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Aiud anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectorul cadastral nr. 7 (parcela Pacășul Mic – Gâmbaș), pentru perioada 29.07.2019 - 29.09.2019, la sediul Primăriei municipiului Aiud, str. Cuza Vodă, nr.1, județul Alba, conform art. 14 alin. (1) și (2) din Legea cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

REZULTATUL PROBEI SCRISE la concursul de recrutare organizat de Primăria Municipiului Aiud în data de 22.07.2019, pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul Compartimentului Implementare

Data publicarii: 22.07.2019

Având în vedere prevederile art. 62 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs, comunică următorul rezultat al probei scrise :  - pentru funcţia publică de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul Compartimentului Implementare proiecte, Monitorizare servicii publice, Energetic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud

PRIMARIA MUNICIPIULUI AIUD ANUNTA ORGANIZAREA DEZBATERII PUBLICE PENTRU DOCUMENTATIA DE URBANISM PUZ „ZONA DE LOCUIT”,

Data publicarii: 18.07.2019

            În conformitate cu prevederile Ordinul ministrului dezvoltării regionale si turismului nr. 2701 din 30 decembrie 2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare si consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism, aducem la cunoştinţa publică anunţul de intenţie referitor la elaborarea proiectului de hotărâre cu caracter normativ ” Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației PUZ - „ZONA DE LOCUIT.

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI AIUD ANUNȚA ORGANIZAREA DEZBATERII PUBLICE PENTRU DOCUMENTAȚIA DE URBANISM PUZ „ZONĂ DE PRODUCȚIE ȘI SERVICII”, PRECUM SI REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM AFERENT

Data publicarii: 18.07.2019

   

            În conformitate cu prevederile Ordinul ministrului dezvoltării regionale si turismului nr. 2701 din 30 decembrie 2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare si consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism, aducem la cunoştinţa publică anunţul de intenţie referitor la elaborarea proiectului de hotărâre cu caracter normativ ” Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației PUZ - Zonă de producție și servicii ", Aiud, str. Tudor Vladimirescu.

Anunț reluare selecție a unui expert proceduri administrative, expert procese și planificări, expert programare bugetară în cadrul proiectului „Administrație publică locală eficientă pentru cetățeni”, cod SMIS: 126063

Data publicarii: 16.07.2019

Anunț reluare selecție a unui expert proceduri administrative, expert procese și planificări, expert programare bugetară în cadrul proiectului „Administrație publică locală eficientă pentru cetățeni”, cod SMIS: 126063

 

Municipiului Aiud implementează în calitate de Beneficiar, proiectul „Administrație publică locală eficientă pentru cetățeni”, cod SMIS: 126063 / cod SIPOCA: 512, proiect cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014 – 2020.

 

            Obiectivul general al proiectului :

            Obiectivul general al proiectului: îmbunătăţirea procesului decizional, a planificării strategice şi reducerea birocraţiei pentru cetăţeni, prin dezvoltarea şi implementarea de măsuri precum: un mecanism pentru fundamentarea deciziilor, două politici publice, un plan strategic instituţional, două strategii sectoriale, soluţii informatice integrate, ca si prin îmbunătăţirea cunoştinţelor personalului pentru implementarea măsurilor dezvoltate în proiect.  

Rezultatele selecţiei dosarelor de concurs, la concursul de recrutare organizat de Primăria Municipiului Aiud, în data de 22.07.2019 - proba scrisă

Data publicarii: 15.07.2019

Rezultatele selecţiei dosarelor de concurs, la concursul de recrutare organizat de Primăria Municipiului Aiud, în data de 22.07.2019 -  proba scrisă, pentru funcţia publică de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul Compartimentului Implementare proiecte, Monitorizare servicii publice, Energetic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud

Primaria municipiului Aiud reia licitația publică deschisă cu strigare pentru concesionarea terenului situat administrativ în Aiud, str. Voluntarilor

Data publicarii: 12.07.2019

Primăria municipiului Aiud reia, în data de 19.07.2019, ora 11:00, la sediul din Aiud, str. Cuza Vodă, nr. 1, licitaţia publică deschisă cu strigare pentru concesionarea terenului situat administrativ în Aiud, str. Voluntarilor, înscris în CF nr. 93063 Aiud, nr. top/cad. 93063, proprietar tabular, în cotă de 1/1 parte, Municipiul Aiud, domeniul privat.

Rezultatul procedurii de evaluare și selecționare a proiectelor pentru finanțări nerambursabile din fondurile bugetului local al Municipiului Aiud

Data publicarii: 08.07.2019

Rezultatul procedurii de evaluare și selecționare a proiectelor pentru finanțări nerambursabile din fondurile bugetului local al Municipiului Aiud, alocate pentru activități nonprofit de interes local

Anunț de selecție a unui expert proceduri administrative, expert procese și planificări, expert programare bugetară în cadrul proiectului „Administrație publică locală eficientă pentru cetățeni”, cod SMIS: 126063

Data publicarii: 05.07.2019

Anunț de selecție a unui expert proceduri administrative, expert procese și planificări, expert programare bugetară în cadrul proiectului „Administrație publică locală eficientă pentru cetățeni”, cod SMIS: 126063

 

Municipiului Aiud implementează în calitate de Beneficiar, proiectul „Administrație publică locală eficientă pentru cetățeni”, cod SMIS: 126063 / cod SIPOCA: 512, proiect cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014 – 2020.

Primăria municipiului Aiud reia în data de 11.07.2019, ora 12:00, la sediul din Aiud, str. Cuza – Vodă, nr. 1, licitația publică deschisă cu strigare pentru concesionarea terenului situat administrativ în Aiud, str. Voluntarilor

Data publicarii: 05.07.2019

Primăria municipiului Aiud reia în data de 11.07.2019, ora 12:00, la sediul din Aiud, str. Cuza – Vodă, nr. 1, licitația publică deschisă cu strigare pentru concesionarea terenului situat administrativ în Aiud, str. Voluntarilor, înscris în CF nr. 93063 Aiud, nr. top/cad. 93063, proprietar tabular, în cotă de 1/1 parte, Municipiul Aiud, domeniul privat.

REZULTAT SELECȚIE ADMITERE CREȘĂ AN ȘCOLAR 2019-2020

Data publicarii: 28.06.2019

REZULTAT SELECȚIE ADMITERE CREȘĂ AN ȘCOLAR 2019-2020

PRIMARIA MUNICIPIULUI AIUD ANUNTA ORGANIZAREA DEZBATERII PUBLICE PENTRU DOCUMENTATIA DE URBANISM PUZ „IMOBIL DE LOCUIT CU SPATII COMERCIALE LA PARTER”

Data publicarii: 20.06.2019

            În conformitate cu prevederile Ordinul ministrului dezvoltării regionale si turismului nr. 2701 din 30 decembrie 2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare si consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism, aducem la cunoştinţa publică anunţul de intenţie referitor la elaborarea proiectului de hotărâre cu caracter normativ ” Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației PUZ - „IMOBIL DE LOCUIT CU SPATII COMERCIALE LA PARTER, Aiud str. Ion Creangă, nr. 84.

 

Faza de proiectare: Plan urbanistic zonal

Beneficiar: Lorincz Mihai

Proiectant : SC ACS Construct SRL

          

            Documentația poate fi consultata:

  -   la sediul Municipiului Aiud - Compartimentul Urbanism, zilnic intre orele 09.00 - 15.00

  - permanent pe site-ul Municipiului Aiud: www.aiud.ro la secțiunea Informaţii utile/Dezbateri publice/PUZ -„IMOBIL DE LOCUIT CU SPATII COMERCIALE LA PARTER, Aiud str. Ion Creangă, nr. 84

 

PUBLICUL ESTE INVITAT SA TRANSMITA OBSERVATII SI PROPUNERI

privind elaborarea Planului Urbanistic Zonal

in perioada 19.06.2019 - 31.07.2019

          Propunerile, sugestiile şi opiniile dvs. vor fi prezentate în cadrul şedinţei Consiliului Local  din luna iulie 2019.

PRIMARIA MUNICIPIULUI AIUD ANUNTA ORGANIZAREA DEZBATERII PUBLICE PENTRU DOCUMENTATIA DE URBANISM PUZ „ZONA DE LOCUIT”

Data publicarii: 19.06.2019

PRIMARIA MUNICIPIULUI AIUD ANUNTA ORGANIZAREA DEZBATERII PUBLICE PENTRU DOCUMENTATIA DE URBANISM PUZ „ZONA DE LOCUIT”,

precum si regulamentul local de urbanism aferent

 

            În conformitate cu prevederile Ordinul ministrului dezvoltării regionale si turismului nr. 2701 din 30 decembrie 2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare si consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism, aducem la cunoştinţa publică anunţul de intenţie referitor la elaborarea proiectului de hotărâre cu caracter normativ ” Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației PUZ - „ZONA DE LOCUIT.

 

Faza de proiectare: Plan urbanistic zonal

Beneficiar: Ciortea Florin Anghel

Proiectant : Birou proiectare Budusan SRL

          

            Documentația poate fi consultata:

  -   la sediul Municipiului Aiud - Compartimentul Urbanism, zilnic intre orele 09.00 - 15.00

  - permanent pe site-ul Municipiului Aiud: www.aiud.ro la secțiunea Informaţii utile/Dezbateri publice/PUZ-Zona de locuit, Aiud, str. 8 Martie

 

PUBLICUL ESTE INVITAT SA TRANSMITA OBSERVATII SI PROPUNERI

privind elaborarea Planului Urbanistic Zonal

in perioada 19.06.2019 - 31.07.2019

          Propunerile, sugestiile şi opiniile dvs. vor fi prezentate în cadrul şedinţei Consiliului Local  din luna iulie 2019.

Primăria municipiului Aiud organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată, a unui post vacant, funcție publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior

Data publicarii: 18.06.2019

Primăria municipiului Aiud organizează la sediul instituției din str. Cuza Vodă, nr. 1, concurs de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată, a unui post vacant, funcție publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Implementare proiecte, Monitorizare servicii publice, Energetic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud.

Licitație publică deschisă cu strigare pentru concesionarea terenului situat administrativ în Aiud, str. Voluntarilor

Data publicarii: 14.06.2019

Primăria municipiului Aiud organizează în data de 04.07.2019, ora 12:00, la sediul din Aiud, str. Cuza Vodă, nr. 1, licitație publică deschisă cu strigare  pentru concesionarea terenului situat administrativ în Aiud, str. Voluntarilor, înscris în CF nr. 93063 Aiud, nr. top/cad. 93063,  proprietar tabular, în cotă de 1/1 parte, Municipiul Aiud,   domeniul privat.

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Aiud anunţă că, în perioada 10-21 iunie 2019, se fac înscrieri la Creşa Aiud pentru anul şcolar 2019- 2020.

Data publicarii: 03.06.2019

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Aiud anunţă că, în perioada 10-21 iunie 2019, se fac înscrieri la Creşa Aiud pentru anul şcolar 2019- 2020.

               Cererile tip pentru înscriere se pot ridica începând cu data de 03 iunie 2019 de la sediul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Aiud, str. Unirii, nr. 8A, conform programului:

                   

Anunț privind rezultatul procedurii de selecție a unui formator specializat în domeniul administrației publice și a politicilor de integritate în cadrul proiectului „Cod SMIS 117934 - Integritatea - condiție esențială pentru o administrație eficientă”

Data publicarii: 29.05.2019

ANUNȚ PRIVIND REZULTATUL PROCEDURII DE SELECȚIE a unui formator/furnizor de formare  specializat în domeniul administrației publice și a politicilor de integritate în cadrul  proiectului „Cod SMIS 117934 - Integritatea - condiție esențială pentru o administrație eficientă”

Rezultatul final la concursul organizat de Serviciul Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local în data de 14.05.2019

Data publicarii: 20.05.2019

Rezultatul final la concursul organizat de Serviciul Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local în data de 14.05.2019 pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție vacante de muncitor calificat ,treapta profesională I : -1 post în cadrul Biroului Seră, Zone verzi și 1 post în cadrul Compartimentului Reparații ,Întreținere Drumuri

Primăria Municipiului Aiud organizează în data de 31 mai 2019, ora 10:00, la sediul din Aiud, str. Cuza Vodă, nr. 1, licitaţie publică deschisă cu strigare

Data publicarii: 20.05.2019

Primăria Municipiului Aiud organizează în data de 31 mai 2019, ora 10:00, la sediul din Aiud, str. Cuza Vodă, nr. 1, licitaţie publică deschisă cu strigare pentru închirierea loturilor de teren nr. 2, 8, 9 și 14, cu suprafaţa de 17 mp fiecare, părți componente ale imobilului “Construcţie corp A și teren aferent”, situat în Municipiul Aiud, Piaţa Agroalimentară Dr. Constantin Hagea.

Rezultatul probei interviu la concursul organizat de Serviciul Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local

Data publicarii: 16.05.2019

Rezultatul probei interviu la concursul organizat de Serviciul Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție vacante de muncitor calificat ,treapta profesională I : -1 post în cadrul Biroului Seră, Zone verzi și 1 post în cadrul Compartimentului Reparații ,Întreținere Drumuri  -16.05.2019 -

Rezultatul probei scrise la concursul organizat de Serviciul Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local Aiud în data de 14.05.2019

Data publicarii: 14.05.2019

Rezultatul probei scrise la concursul organizat de Serviciul Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local Aiud în data de 14.05.2019 pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție vacante de muncitor calificat ,treapta profesională I : -1 post în cadrul Biroului Seră, Zone verzi și 1 post în cadrul Compartimentului Reparații ,Întreținere Drumuri

Anunț de selecție a unui formator/furnizor de formare specializat în domeniul administrației publice și a politicilor de integritate în cadrul proiectului „Cod SMIS 117934 - Integritatea - condiție esențială pentru o administrație eficientă

Data publicarii: 14.05.2019

Primăria Municipiului Aiud implementează în calitate de Beneficiar, Proiectul  „Integritatea - condiție esențială pentru o administrație eficientă”, cod MySMIS: 117934, cofinanțat din Fondul Structural European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 - 2020.   

 

Obiectivul general al proiectului în reprezintă creșterea integrității și reducerea vulnerabilităților la corupție în cadrul UAT Primăria Municipiului Aiud, prin dezvoltarea și aplicarea unui mecanism eficient de prevenire a corupției sprijin pentru implementarea măsurilor anticorupție reglementate de legislație și monitorizate SNA, precum și prin îmbunătățirea cunoștințelor/competențelor personalului instituției în domeniul eticii integrității.

Primăria municipiului Aiud organizează în data de 29 mai 2019 licitație publică deschisă cu strigare - Piața Agroalimentară Dr. Constantin Hagea

Data publicarii: 13.05.2019

Primăria municipiului Aiud organizează în data de 29 mai 2019, ora 14:00, în Piaţa Agroalimentară Dr. Constantin Hagea din Aiud, str. Iuliu Maniu, nr. 38, licitaţie publică cu strigare pentru închirierea locurilor de vânzare destinate comercializării pepenilor de către producători agricoli persoane fizice, pentru perioada 1 iunie – 31 august 2019 și a unui loc de vânzare delimitat, pe trotuarul aleii pe care este situat sediul Administrației Pieței.

Proiect ECO Agrement Aiud - Zone de agrement Avram Iancu și Ecaterina Varga

Data publicarii: 08.05.2019

Proiectul ”ECO Agrement Aiud – Zone de agrement Avram Iancu și Ecaterina Varga” cod MySMIS 116066, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020 este implementat de către Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Aiud și are o valoare totală de 5.885.135,47 lei, din care 4.922.695,36 lei reprezintă finanțare nerambursabilă FEDR și 752.882,82 lei contribuție de la bugetul național.

Rezultatul selecției dosarelor la concursul organizat de Serviciul Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local Aiud în data de 14.05.2019 – proba scrisă

Data publicarii: 06.05.2019

Rezultatul selecției dosarelor la concursul organizat de Serviciul Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local Aiud în data  de 14.05.2019 – proba scrisă, în vederea  ocupării pe durată nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție vacante de muncitor calificat, treapta profesională I: 1 post în cadrul Biroului Seră, Zone verzi și 1 post în cadrul Compartimentului Reparații, Întreținere Drumuri

Delimitarea secțiilor de votare pe raza Municipiului Aiud pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European în anul 2019

Data publicarii: 03.05.2019

Delimitarea secțiilor de votare pe raza Municipiului Aiud pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European în anul 2019

Programul de lucru pentru recuperarea zilei de 30 aprilie 2019, stabilită ca zi liberă

Data publicarii: 24.04.2019

Pentru recuperarea zilei de muncă din 30 aprilie 2019, stabilită ca zi liberă, potrivit HG nr. 171/2019, în perioada 03.05.2019 - 13.05.2019, programul de lucru pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Aiud, va fi următorul:

- Vineri (03.05.2019):  800 - 1600

- Luni (06.05.2019):    800 - 1700

- Marți (07.05.2019):   800- 1700

- Joi (09.05.2019):      800 - 1700

- Vineri (10.05.2019):  800- 1600

- Luni (13.05.2019):    800 - 1700

Pentru munca prestată potrivit alin. (2) din HG nr. 171/2019 nu se acordă timp liber corespunzător.

Proiect „Administraţie publică locală eficientă pentru cetăţeni”, cod MySMIS: 126063 / cod SIPOCA: 512

Data publicarii: 22.04.2019

Titlul proiectului: Administraţie publică locală eficientă pentru cetăţeni”, cod MySMIS: 126063 / cod SIPOCA: 512

Beneficiar: Municipiul Aiud în calitate de beneficiar implementează proiectul în parteneriat cu Transparency International Romania I Asociația Română pentru Transparență.

Obiectivul general al proiectului: îmbunătăţirea procesului decizional, a planificării strategice şi reducerea birocraţiei pentru cetăţeni, prin dezvoltarea şi implementarea de măsuri precum: un mecanism pentru fundamentarea deciziilor, două politici publice, un plan strategic instituţional, două strategii sectoriale, soluţii informatice integrate, ca si prin îmbunătăţirea cunoştinţelor personalului pentru implementarea măsurilor dezvoltate în proiect.

În perioada 18.04.2019 - 20.04.2019 și respectiv perioada 25.04.2019 - 27.04.2019, în intervalul orar 07:00 – 13:00, va funcționa centrul provizoriu de sacrificare miei, amenajat în târgul de animale din Aiud, str. Ostașilor, nr. 16D

Data publicarii: 19.04.2019

Primăria municipiului Aiud anunță că în perioada 18.04.2019 - 20.04.2019 și respectiv perioada 25.04.2019 - 27.04.2019, în intervalul orar 07:00 – 13:00, va funcționa centrul provizoriu de sacrificare miei, amenajat în târgul de animale din Aiud, str. Ostașilor, nr. 16D.

Centrul provizoriu de sacrificare miei este autorizat de către Direcția Sanitară și pentru Siguranța Alimentelor Alba.

Serviciul Public de Interes Local Administraţia Patrimoniului Local organizează concurs în vederea ocupării pe durată nedeterminată, a funcției contractuale de execuție vacantă, 2 posturi muncitor calificat

Data publicarii: 15.04.2019

În conformitate cu prevederile H.G.nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.

            Serviciul Public de Interes Local Administraţia Patrimoniului Local, cu sediul în Aiud,
str. Tribun Tudoran,nr.9, organizează concurs în vederea  ocupării pe durată nedeterminată, a funcțiilor contractuale de execuție vacante, după cum urmează:

      2 posturi  -  muncitor calificat, treapta profesională I  - 1 post în cadrul  Biroului Seră, Zone verzi , 1 post în cadrul Compartimentului Reparații, Întreținere Drumuri

Proiect Respect pentru bunicii comunității aiudene - informare și publicitate

Data publicarii: 03.04.2019

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Aiud a semnat în data de 14.12.2018 contractul de finanțare pentru implementarea proiectului ”Respect pentru bunicii comunității aiudene”, cod MySMIS 116236. Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020 și este implementat de către Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Aiud în parteneriat cu Asociația Serviciul de Ajutor Maltez în România.

Rezultat final la concursul organizat de Serviciul Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local în data de 25.03.2019

Data publicarii: 01.04.2019

Rezultat final la concursul  organizat de Serviciul Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local în data de 25.03.2019 pentru ocuparea funcției contractuale de execuție vacantă de muncitor calificat, treapta profesională III, din cadrul Biroului Seră, Zone verzi.

Primăria municipiului Aiud organizează în data de 18 aprilie 2019, ora 12:00, în Piața Agroalimentară Dr. Constantin Hagea din Aiud licitație publică cu strigare pentru închirierea locurilor de vânzare destinate produselor agroalimentare

Data publicarii: 28.03.2019

Primăria municipiului Aiud organizează în data de 18 aprilie 2019, ora 12:00, în Piața Agroalimentară Dr. Constantin Hagea din Aiud, str. Iuliu Maniu, nr. 38, licitație publică cu strigare pentru închirierea locurilor de vânzare destinate produselor agroalimentare.

            Procedura de organizare şi desfășurare a licitației este prevăzută în regulamentul de funcționare a pieței, afișat în perimetrul acesteia.

 

Rezultatul probei interviu la concursul organizat de Serviciul Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local pentru ocuparea funcției contractuale de execuție vacantă de muncitor calificat

Data publicarii: 28.03.2019

Rezultatul  probei  interviu la concursul  organizat de Serviciul Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local pentru ocuparea funcției contractuale de execuție vacantă de muncitor calificat, treapta profesională III din cadrul Biroului Seră, Zone verzi - 28.03.2019 -

Rezultatele probei scrise la concursul de organizat de Serviciul Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local în data de 25.03.2019

Data publicarii: 25.03.2019

Rezultatele probei scrise la concursul de organizat de Serviciul Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local în data de 25.03.2019 , pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuţie vacantă de muncitor calificat, treapta profesională III, din cadrul Biroului Seră, Zone verzi

Rezultatul selecţiei dosarelor la concursul organizat de Serviciul Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local Aiud în data de 25.03.2019 –proba scrisă

Data publicarii: 19.03.2019

Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs la concursul organizat de Serviciul Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local Aiud în data  de 25.03.2019 –proba scrisă, în vederea  ocupării pe durată nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacantă  de muncitor calificat , treapta profesională III, din  cadrul Biroului Seră, Zone verzi

Primăria municipiului Aiud reia, în data de 21.03.2019, ora 13:00, la sediul din Aiud, str. Cuza – Vodă, nr. 1, licitaţia publică deschisă cu strigare pentru concesionarea a două imobile, situate în Aiud, str. Transilvaniei, nr. 57B

Data publicarii: 18.03.2019

Primăria municipiului Aiud reia, în data de 21.03.2019, ora 13:00, la sediul din Aiud, str. Cuza – Vodă, nr. 1, licitaţia  publică deschisă cu strigare  pentru concesionarea a două imobile, situate în Aiud, str. Transilvaniei, nr. 57B

Având în vedere că în data de 26 mai 2019 se vor desfășura alegerile pentru desemnarea membrilor din România în Parlamentul European, cetăţenii sunt rugaţi să verifice termenul de valabilitate al actelor de identitate pe care le deţin

Data publicarii: 15.03.2019

Având în vedere că în data de 26 mai 2019 se vor desfășura alegerile pentru desemnarea membrilor din România în Parlamentul European, cetăţenii sunt rugaţi să verifice termenul de valabilitate al actelor de identitate pe care le deţin

ANUNȚ PRIVIND REZULTATUL PROCEDURII DE SELECȚIE A UNUI PARTENER PRIVAT (ONG) ȘI A UNUI PARTENER PUBLIC (INSTITUȚIE DE ÎNVĂȚĂMÂNT)

Data publicarii: 14.03.2019

REZULTATUL PROCEDURII DE SELECTIE A PARTENERILOR

Consiliul Local al Municipiului Aiud a aprobat prin Hotărârea nr. 64 din 28.02.2019 scrierea, depunerea și implementarea unui proiect în parteneriat, în cadrul Programului “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor” finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021, prin intermediul Fondului Român de Dezvoltare Socială (FRDS), Apelul nr. 2 “Educație incluzivă pentru copii și tineri în situații de risc”.

Primăria municipiului Aiud reia, în data de 13.03.2019, ora 13:30, la sediul din Aiud, str. Cuza – Vodă, nr. 1, licitaţia publică deschisă cu strigare pentru concesionarea a două imobile

Data publicarii: 08.03.2019

Primăria municipiului Aiud reia, în data de 13.03.2019, ora 13:30, la sediul din Aiud, str. Cuza – Vodă, nr. 1, licitaţia  publică deschisă cu strigare  pentru concesionarea a două imobile, situate în Aiud, str. Transilvaniei, nr. 57B

ANUNȚ SELECȚIE A UNUI PARTENER PRIVAT (ONG) ȘI A CEL MULT DOI PARTENERI PUBLICI (INSTITUȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT)

Data publicarii: 01.03.2019

Municipiul Aiud anunță organizarea procedurii de selecție a unui partener privat (ONG)  și a cel mult doi parteneri publici (instituții de învățământ),  pentru încheierea unui Acord de Parteneriat în vederea scrierii, depunerii și implementării unui proiect, în parteneriat, în cadrul Programului “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor” finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021, prin intermediul Fondului Român de Dezvoltare Socială (FRDS), Apelul nr. 2 “Educație incluzivă pentru copii și tineri în situații de risc”, în conformitate cu art. 29, alin. (1) din O.U.G nr. 40 din 2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările şi completările ulterioare și art. 34, alin. (6), (7) și (8) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G nr. 40 din 2015 aprobate prin H.G. 93/18.02.2016, cu modificările şi completările ulterioare.

Primăria municipiului Aiud reia, în data de 07.03.2019, ora 14:00, licitaţia publică deschisă cu strigarea prețului pentru vânzarea parcelei de teren intravilan situată în Aiud, str. Mărășești, nr. 51

Data publicarii: 01.03.2019

Primăria municipiului Aiud reia, în data de 07.03.2019, ora 14:00, la sediul din Aiud, str. Cuza – Vodă, nr. 1, licitaţia publică deschisă cu strigarea prețului pentru vânzarea parcelei de teren intravilan, înscrisă în CF nr.  92950 Aiud, nr. top. 2666/30/2, 2667/1/30/2, cu suprafața de 177 m2 , situată în Aiud, str. Mărășești, nr. 51, cu destinația "grădină", proprietar tabular Municipiul Aiud, domeniul privat.

Serviciul Public de Interes Local Administraţia Patrimoniului Local organizează concurs în vederea ocupării pe durată nedeterminată, a funcției contractuale de execuție vacantă, de muncitor calificat

Data publicarii: 01.03.2019

În conformitate cu prevederile H.G.nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.

            Serviciul Public de Interes Local Administraţia Patrimoniului Local, cu sediul în Aiud,                str. Tribun Tudoran,nr.9, organizează concurs în vederea  ocupării pe durată nedeterminată, a funcției contractuale de execuție vacantă  , de muncitor calificat, treapta profesională III  din cadrul  Biroului Seră, Zone verzi

Rezultatul final al concursului organizat pentru ocuparea postului vacant, funcţie contractuală de execuție de muncitor necalificat, treapta profesională I din cadrul Biroului Administrația Pieței

Data publicarii: 26.02.2019

Rezultatul final al concursului organizat pentru ocuparea postului vacant, funcţie contractuală de execuție de muncitor necalificat, treapta profesională I din cadrul Biroului Administrația Pieței din subordinea Consiliului Local al Municipiului Aiud

Raportul de activitate al managerului Centrului Cultural ”Liviu Rebreanu” Aiud pe anul 2018

Data publicarii: 22.02.2019

În conformitate cu prevederile art. 38 din O.U.G. nr.189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea evaluării anuale a managementului Centrului Cultural “Liviu Rebreanu” Aiud, aflat sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Aiud, la nivelul autorităţii, a fost constituită, prin Dispoziția Primarului nr. 42/06.02.2019, comisia de evaluare a managementului Centrului Cultural “Liviu Rebreanu” Aiud, având următoarea componenţă:

 - d-na Lőrincz Helga,  viceprimarul municipiului Aiud;

 - dl. Pal Alexandru, Manager al Centrului de Cultură ”Augustin Bena”;

 - dl. Drîmbărean Matei,  Director executiv – Direcţia Judeţeană pentru Cultură Alba

Rezultatul probei interviu la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant, funcţie contractuală de execuție de muncitor necalificat, treapta profesională I din cadrul Biroului Administrația Pieței

Data publicarii: 22.02.2019

Rezultatul probei interviu la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant, funcţie contractuală de execuție de muncitor necalificat, treapta profesională I din cadrul Biroului Administrația Pieței din subordinea Consiliului Local al Municipiului Aiud - 22.02.2019 -

Rezultatul probei practice la concursul organizat de Primăria Municipiului Aiud, pentru ocuparea postului vacant, funcţie contractuală de execuție de muncitor necalificat, treapta profesională I din cadrul Biroului Administrația Pieței

Data publicarii: 20.02.2019

Rezultatul probei practice la concursul organizat de Primăria Municipiului Aiud, pentru ocuparea postului vacant, funcţie contractuală de execuție de muncitor necalificat, treapta profesională I din cadrul Biroului Administrația Pieței din subordinea Consiliului Local al Municipiului Aiud -  20.02.2019

Primăria municipiului Aiud reia, în data de 25.02.2019, ora 12:00 licitaţia publică deschisă cu strigarea prețului, pentru vânzarea parcelei de teren intravilan situată în Aiud, str. Mărășești, nr. 51

Data publicarii: 19.02.2019

Primăria municipiului Aiud reia, în data de 25.02.2019, ora 12:00, la sediul din Aiud, str. Cuza – Vodă, nr. 1, licitaţia publică deschisă cu strigarea prețului,  pentru vânzarea  parcelei de teren intravilan, înscrisă în CF nr.  92950 Aiud, nr. top. 2666/30/2, 2667/1/30/2, cu suprafața de 177 m2 , situată în Aiud, str. Mărășești, nr. 51, cu destinația "grădină", proprietar tabular Municipiul Aiud,  domeniul privat.

Anunț licitație publică deschisă cu strigare

Data publicarii: 18.02.2019

Primăria municipiului Aiud organizează în data de 06.03.2019, ora 13:00, la sediul din Aiud, str. Cuza – Vodă, nr. 1, licitație publică deschisă cu strigare pentru concesionarea a două imobile, situate în Aiud, str. Transilvaniei, nr. 57B

Rezultatul selecţiei dosarelor la concursul organizat de Primăria Municipiului Aiud, pentru ocuparea postului vacant, funcţie contractuală de execuţie de muncitor necalificat

Data publicarii: 12.02.2019

Rezultatul selecţiei dosarelor la concursul organizat de Primăria Municipiului Aiud, pentru ocuparea postului vacant, funcţie contractuală de execuţie de muncitor necalificat, treapta profesională I din cadrul Biroului Administrația Pieței din subordinea Consiliului Local al Municipiului Aiud, în data de 20.02.2019 - proba practică

Raport anual privind contractele de finanțare nerambursabilă încheiate în anul 2018

Data publicarii: 08.02.2019

Raport anual privind contractele de finanțare nerambursabilă încheiate în anul 2018

Anunţ privind o nouă procedură de atribuire a autorizaţiilor taxi în municipiul Aiud începând cu data de 06.02.2019

Data publicarii: 07.02.2019

Anunţ privind o nouă procedură de atribuire a autorizaţiilor taxi în municipiul Aiud începând cu data de  06.02.2019

Rezultat final la concursul organizat de Serviciul Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local în data de 30.01.2019

Data publicarii: 01.02.2019

Rezultat final  la concursul  organizat de Serviciul Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local în data de 30.01.2019 pentru ocuparea funcției contractuale de execuție vacantă de muncitor calificat, treapta profesională III, din cadrul Biroului Seră, Zone verzi .

Anunt licitatie publica deschisa

Data publicarii: 30.01.2019

Primăria municipiului Aiud organizează în data de 15.02.2019, ora 12:00, la sediul din Aiud, str. Cuza – Vodă, nr. 1, licitaţia publică deschisă cu strigarea prețului, pentru vânzarea parcelei de teren intravilan, înscris în CF nr. 92950 Aiud, nr.top. 2666/30/2, 2667/1/30/2, cu suprafața de 177 m2 , situat în Aiud, str. Mărășești, nr. 51, cu destinația "grădină", proprietar tabular Municipiul Aiud,  domeniul privat.

Rezultatele probei scrise la concursul organizat de Serviciul Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local în data de 30.01.2019

Data publicarii: 30.01.2019

 În urma desfășurării probei scrise la concursul organizat de Serviciul Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local în data de 30.01.2019 , pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuţie vacantă de muncitor calificat, treapta profesională III, din cadrul Biroului Seră, Zone verzi

Primăria municipiului Aiud, judeţul Alba, organizează concurs în vederea ocupării, pe durată nedeterminată, a unui post vacant, funcţie contractuală de execuţie de muncitor necalificat

Data publicarii: 28.01.2019

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, PRIMĂRIA MUNICIPIULUI AIUD, JUDEŢUL ALBA, organizează concurs în vederea ocupării, pe durată nedeterminată, a unui post vacant, funcţie contractuală de execuţie de muncitor necalificat, treapta profesională I din cadrul Biroului Administrația Pieței din subordinea Consiliului Local al Municipiului Aiud

Rezultatul final la concursul de recrutare organizat de Primăria Municipiului Aiud în data de 22.01.2019

Data publicarii: 25.01.2019

Rezultatul final la concursul de recrutare organizat de Primăria Municipiului Aiud în data de 22.01.2019, pentru ocuparea pe durată determinată a unui post temporar vacant, funcție publică de execuţie de inspector, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Direcției Economice, Compartiment Executare silită și încasare venituri din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud

Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs la concursul organizat de Serviciul Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local Aiud în data de 30.01.2019 –proba scrisă

Data publicarii: 22.01.2019

Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs la concursul organizat de Serviciul Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local Aiud în data  de 30.01.2019 –proba scrisă, în vederea  ocupării pe durată nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacantă  de muncitor calificat , treapta profesională III, din  cadrul Biroului Seră, Zone verzi

Rezultatul probei interviu la concursul de recrutare organizat de Primăria Municipiului Aiud, în data de 22.01.2019, ora 13,45 - proba interviu

Data publicarii: 22.01.2019

Rezultatul probei interviu la concursul de recrutare organizat de Primăria Municipiului Aiud, în data de 22.01.2019, ora 13,45 - proba interviu, pentru ocuparea pe durată determinată a unui post temporar vacant, funcție publică de execuție de inspector, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Direcției Economice - Compartiment Executare silită și încasare venituri din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare organizat de Primăria municipiului Aiud, în data de 22.01.2019

Data publicarii: 22.01.2019

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare organizat de Primăria municipiului Aiud, în data de 22.01.2019, ora 11,00 – proba scrisă, pentru ocuparea pe durată determinată a unui post temporar vacant, funcție publică de execuție de inspector, clasa i, grad profesional asistent din cadrul direcției economice - compartiment executare silită și încasare venituri din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Aiud

Rezultatul selecţiei dosarelor la concursul de recrutare organizat de Primăria Municipiului Aiud, în data de 22.01.2019 - proba scrisă

Data publicarii: 15.01.2019

Rezultatul selecţiei dosarelor la concursul de recrutare organizat de Primăria Municipiului Aiud,  în data de 22.01.2019 - proba scrisă

Rezultatul final la concursul de recrutare organizat de Primăria Municipiului Aiud pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier juridic

Data publicarii: 11.01.2019

Rezultatul final la concursul de recrutare organizat de Primăria Municipiului Aiud în data de 07.01.2019 - proba scrisă și în data de 09.01.2019 - proba interviu, pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier juridic, clasa I, grad profesional debutant în cadrul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud

Rezultatul soluţionării contestaţiei la proba scrisă la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier juridic

Data publicarii: 09.01.2019

Rezultatul soluţionării contestaţiei la proba scrisă la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier juridic, clasa I, grad profesional debutant în cadrul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud, organizat de Primăria Municipiului Aiud, în data de 07.01.2019 – proba scrisă

Serviciul Public de Interes Local Administraţia Patrimoniului Local organizează concurs în vederea ocupării pe durată nedeterminată, a funcției contractuale de execuție vacantă, de muncitor calificat, treapta profesională III din cadrul Biroului Seră

Data publicarii: 07.01.2019

În conformitate cu prevederile H.G.nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.

 

Serviciul Public de Interes Local Administraţia Patrimoniului Local, cu sediul în Aiud, str. Tribun Tudoran,nr.9, organizează concurs în vederea  ocupării pe durată nedeterminată, a funcției contractuale de execuție vacantă  , de muncitor calificat, treapta profesională III  din cadrul  Biroului Seră, Zone verzi

Primăria municipiului Aiud organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe durată determinată, a unui post temporar vacant, funcție publică de execuție de inspector, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Direcției Economice

Data publicarii: 07.01.2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI AIUD organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe durată determinată, a unui post temporar vacant, funcție publică de execuție de inspector, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Direcției Economice, Compartiment Executare silită și încasare venituri din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud.

Programul de lucru pentru recuperarea zilelor de muncă din 24 și 31 decembrie 2018 si programul de lucru cu publicul la casierie

Data publicarii: 28.12.2018

            Pentru recuperarea zilelor de muncă din 24 și 31 decembrie 2018, stabilite ca zile libere potrivit HG nr. 983/2018, în perioada 04.01.2019 - 25.01.2019, programul de lucru pentru personalul din cadrul Primăriei Municipiului Aiud va fi următorul:

Rezultatul final la concursul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut, organizat de Primăria Municipiului Aiud în data de 20.12.2018 - proba scrisă

Data publicarii: 27.12.2018

Rezultatul  final la concursul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut, organizat de Primăria Municipiului Aiud în data de 20.12.2018 -  proba scrisă

Rezultatele selecţiei dosarelor la concursul de recrutare organizat de Primăria Municipiului Aiud în data de 07.01.2019 - proba scrisă, pentru funcţia publică de execuţie de consilier juridic, clasa I, grad profesional debutant

Data publicarii: 21.12.2018

Rezultatele selecţiei dosarelor la concursul de recrutare organizat de Primăria Municipiului Aiud în data de 07.01.2019 -  proba scrisă pentru funcţia publică de execuţie de consilier juridic, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Compartimentului Juridic

Rezultatele probei interviu la concursul de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut, organizat de Primăria Municipiului Aiud în data de 20.12.2018

Data publicarii: 20.12.2018

Rezultatele probei interviu la concursul de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut, organizat de Primăria Municipiului Aiud în data de 20.12.2018

Rezultatele probei scrise la concursul de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut, organizat de Primăria Municipiului Aiud în data de 20.12.2018

Data publicarii: 20.12.2018

Rezultatele probei scrise la concursul de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut, organizat de Primăria Municipiului Aiud în data de 20.12.2018

Rezultat final la concursul organizat de Serviciul Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local în data de 11.12.2018 pentru ocuparea funcţiilor contractuale de execuţie vacante de muncitor calificat, treapta profesională I

Data publicarii: 18.12.2018

Rezultat  final la concursul  organizat de Serviciul Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local în data de 11.12.2018  pentru ocuparea funcţiilor contractuale de execuţie vacante de muncitor calificat, treapta profesională I, din cadrul Biroului Seră, Zone verzi și din cadrul Compartimentului Reparații, Întreținere Drumuri

Rezultat probă interviu la concursul organizat de Serviciul Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local pentru ocuparea funcţiilor contractuale de execuţie vacante de muncitor calificat, treapta profesională I

Data publicarii: 14.12.2018

Rezultat probă interviu la concursul  organizat de Serviciul Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local pentru ocuparea funcţiilor contractuale de execuţie vacante de muncitor calificat, treapta profesională I, din cadrul Biroului Seră, Zone verzi și din cadrul Compartimentului Reparații, Întreținere Drumuri

 

Rezultat proba scrisă la concursul de organizat de Serviciul Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local în data de 11.12.2018 , pentru ocuparea funcţiilor contractuale de execuţie vacante de muncitor calificat, treapta profesională I

Data publicarii: 11.12.2018

Rezultat în urma desfășurării probei scrise la concursul de organizat de Serviciul Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local în data de 11.12.2018 , pentru ocuparea funcţiilor contractuale de execuţie vacante de muncitor calificat, treapta profesională I, din cadrul Biroului Seră, Zone verzi și din cadrul Compartimentului Reparații, Întreținere Drumuri

Rezultatele selecției dosarelor de înscriere la concursul de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut, organizat de Primăria Municipiului Aiud în data de 20.12.2018 - proba scrisă

Data publicarii: 05.12.2018

Rezultatele selecției dosarelor de înscriere la concursul de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut, organizat de Primăria Municipiului Aiud în data de 20.12.2018 - proba scrisă

Rezultat selecție dosare la concursul organizat de Serviciul Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local

Data publicarii: 05.12.2018

Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs la concursul organizat de Serviciul Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local Aiud în data  de 11.12.2018 –proba scrisă, în vederea  ocupării pe durată nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție vacante  de muncitor calificat ,treapta profesională I ,muncitor calificat ,treapta profesională III, din  cadrul Biroului Seră, Zone verzi și de muncitor calificat , treapta profesională I  din cadrul Compartimentului Reparații ,Întreținere Drumuri

Primăria municipiului Aiud organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată, a unui post vacant, funcție publică de execuție de consilier juridic în cadrul Compartimentului Juridic

Data publicarii: 29.11.2018

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI AIUD organizează la sediul instituției din Aiud, str. Cuza Vodă, nr. 1, concurs de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată, a unui post vacant, funcție publică de execuție de consilier juridic, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud.

Anunț amânare concurs - Direcția de Asistență Socială

Data publicarii: 20.11.2018

ANUNȚ privind amânarea concursului de recrutare organizat în vederea ocupării unui post vacant, funcție publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Compartimentului Financiar, Salarizare, Contabilitate

Direcția de Asistență Socială a municipiului Aiud organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant, funcție publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional debutant

Data publicarii: 16.11.2018

Direcția de Asistență Socială a municipiului Aiud organizează la sediul instituției din Aiud, str. Unirii, nr. 8A, concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant, funcție publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Compartimentului Financiar, Salarizare, Contabilitate

Serviciul Public de Interes Local Administraţia Patrimoniului Local organizează concurs în vederea ocupării pe durată nedeterminată, a funcțiilor contractuale de execuție vacante

Data publicarii: 16.11.2018

În conformitate cu prevederile H.G.nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.

            Serviciul Public de Interes Local Administraţia Patrimoniului Local, cu sediul în Aiud, str. Tribun Tudoran,nr.9, organizează concurs în vederea  ocupării pe durată nedeterminată, a funcțiilor contractuale de execuție vacante , după cum urmează:

                2 posturi – muncitor calificat ,treapta profesională I - 1 post în cadrul  Biroului Seră, Zone verzi, 1 post în cadrul Compartimentului Reparații, Întreținere drumuri ;

                1 post -  muncitor calificat, treapta profesională III în cadrul  Biroului Seră, Zone verzi

Primăria Municipiului Aiud organizează concurs de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut a trei funcționari publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud

Data publicarii: 15.11.2018

Primăria Municipiului Aiud organizează concurs de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut  a trei funcționari publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud, care îndeplinesc condiţiile de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut, după cum urmează:

- promovarea în funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional principal din cadrul Biroului Resurse Umane, Control Intern, Compartiment Control intern, Operare date;

- promovarea în funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul  Direcției Economice, Compartiment Buget - Contabilitate;

- promovarea în funcția publică de execuție de inspector, clasa I, grad profesional principal în cadrul Direcției Economice, Compartiment Impozite și taxe locale persoane fizice.

Direcția de Asistență Socială a municipiului Aiud prin Compartimentul Cabinete medicale și Asistență Medicală Comunitară în colaborare cu Direcția de Sănătate Publică Alba organizează o serie de campanii de promovare a sănătății

Data publicarii: 13.11.2018

Direcția de Asistență Socială a municipiului Aiud prin Compartimentul Cabinete medicale și Asistență Medicală Comunitară în colaborare cu  Direcția de Sănătate Publică Alba organizează o serie de campanii de promovare a sănătății în perioada 14 - 30 noiembrie 2018 astfel:

-          Ziua Mondială a Diabetului – 14 noiembrie 2018

-          Ziua Națională fără tutun – 15 noiembrie 2018

-          Ziua Europeană a Informării despre Antibiotice – 18 noiembrie 2018

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI AIUD organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe durată determinată, a unui post temporar vacant, funcție publică de execuție de inspector, clasa I, grad profesional asistent

Data publicarii: 05.11.2018

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI AIUD organizează la sediul instituției din Aiud, str. Cuza Vodă, nr. 1, concurs de recrutare pentru ocuparea pe durată determinată, a unui post temporar vacant, funcție publică de execuție de inspector, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Direcției Economice, Compartiment Executare silită și încasare venituri din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud.

Direcția de Asistență Socială a municipiului Aiud elaborează Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale pentru perioada 2019 - 2024

Data publicarii: 31.10.2018

Direcția de Asistență Socială a municipiului Aiud elaborează Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale pentru perioada 2019 – 2024, precum și Planul anual de acțiune privind serviciile sociale pentru anul 2019, în conformitate cu prevederile art. 112 alin. 1 și alin. 3 lit. b) și ale art. 140 alin. 3 din Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 2 din Anexa 2 la HG nr. 797/2017 pentru aprobarea Regulamentelor cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal.

Antreprenor Regiunea Centru - Prezentarea Proiectului „Antrprenoriat sustenabil în Regiunea Centru” POCU/82/3/7/105328

Data publicarii: 30.10.2018

Antreprenor Regiunea Centru

Prezentarea Proiectului „Antreprenoriat sustenabil în Regiunea Centru” POCU/82/3/7/105328

Proiectul intitulat „ANTREPRENORIAT SUSTENABIL ÎN REGIUNEA CENTRU” este cofinanţat din Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 3 Locuri de muncă pentru toți, Obiectivul specific 3.7 Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană, având numărul de identificare al contractului POCU/82/3/7/105328.

Anunț Direcția de Asistență Socială

Data publicarii: 24.10.2018

Conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, persoanele juridice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale sau întreprinderile familiale care funcţionează pe raza municipiului Aiud pot solicita primarului,  în scris, forţă de muncă dintre beneficiarii de ajutor social, precizând activitatea ce urmează a fi desfăşurată, numărul de lucrători solicitaţi şi perioada de desfăşurare a activităţii sezoniere.

Începând cu data de 08 octombrie 2018 se vor distribui cereri și declarații pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței

Data publicarii: 04.10.2018

Primăria municipiului Aiud prin Direcția de Asistenţă Socială anunţă că, începând cu data de 08 octombrie 2018, se vor distribui cereri şi declaraţii pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei, conform Ordonanţei de Urgenţă nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, cu modificările şi completările ulterioare.

Dispoziția Nr. 382 din 01 octombrie 2018 privind delimitarea secţiilor de votare pe raza Municipiului Aiud pentru referendumul naţional pentru revizuirea Constituţiei din 6 - 7 octombrie 2018

Data publicarii: 03.10.2018

Dispoziția Nr. 382 din 01 octombrie 2018 privind delimitarea secţiilor de votare pe raza Municipiului Aiud pentru referendumul naţional pentru revizuirea Constituţiei din 6 - 7 octombrie 2018  

Pagina modificata la: 27.01.2016
AiudulMeu.ro


aiud city app
App store Google play

NEWSLETTER

Cautare GoogleAcest site nu reprezinta în mod necesar pozitia oficiala a Comisiei Europene. Întreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorilor site-ului web.
Reprezentanta Comisiei Europene în România © Copyright 2004-2009 Primaria municipiului Aiud, Compartiment Strategii de Informatizare. Toate drepturile rezervate. Implementare si design: Indsoft. Sugestii si comentarii: informatica@aiud.ro.Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii.