Aiud > Stiri > ListaStiri  
Imagine bară de titlu pentru pagina Web Part
ListaStiri

Primaria Municipiului Aiud
Tipar Font - Font +
Aiud > Stiri > ListaStiri

Rezultatul contestațiilor la procedura de evaluare și selecționare a proiectelor pentru finanțări nerambursabile

Data publicarii: 21.06.2017

Încheiat în 19.06.2017,ora 13.00, cu prilejul convocării comisiei de rezolvare a contestațiilor privind acordarea finanțărilor nerambursabile din bugetul local al Municipiului Aiud, numită prin Hotărârea Consiliului Local nr. 63/23.03.2017

Rezultatele selecţiei dosarelor de concurs, la concursul de recrutare organizat de Primăria Municipiului Aiud, în data de 05.07.2017– proba scrisă

Data publicarii: 20.06.2017

În urma îndeplinirii procedurii de selecţie a dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul de recrutare, organizat de Primăria Municipiului Aiud, în data de 05.07.2017 – proba scrisă, prevăzută de art. 40 alin. (1) lit. a) şi art. 50 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de concurs:

            - pentru funcţia publică de execuţie de inspector, clasa I, grad profesional superior din cadrul Direcției Arhitect - șef, Compartiment Urbanism, Cadastru, Peisagistică din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Aiud:

Spitalul Municipal Aiud organizează concurs pentru ocuparea funcției de manager - persoană fizică, la Spitalul Municipal Aiud

Data publicarii: 20.06.2017

Consiliul de administraţie al Spitalului Municipal Aiud organizează, în temeiul prevederilor art. 177 și art.187 alin. 10 lit. b din Legea nr.95/2006, republicată, privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, concurs pentru ocuparea funcției de manager - persoană fizică, la Spitalul Municipal Aiud

Primăria Municipiului Aiud organizează concurs în vederea ocupării unui post vacant de muncitor necalificat - Biroul Administrația Pieței

Data publicarii: 15.06.2017

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, PRIMĂRIA MUNICIPIULUI AIUD, JUDEŢUL ALBA, organizează concurs în vederea ocupării, pe durată nedeterminată, a unui post vacant, funcţie contractuală de execuţie de muncitor necalificat, treapta profesională I din cadrul Biroului Administrația Pieței din subordinea Consiliului Local al Municipiului Aiud.

Rezultatul final al concursului organizat pentru ocuparea funcției de bibliotecar în cadrul Bibliotecii Municipale ”Liviu Rebreanu”

Data publicarii: 14.06.2017

Rezultatul final la concursul organizat de Primăria municipiului Aiud, pentru ocuparea postului vacant, funcție contractuală de execuție de bibliotecar (s), grad profesional debutant din cadrul Bibliotecii Municipale „Liviu Rebreanu” din subordinea consiliului local al municipiului Aiud

Primăria Municipiului Aiud organizează concurs în vederea ocupării pe durată nedeterminată a unui post vacant de asistent medical, grad debutant - Direcția Asistență Socială

Data publicarii: 14.06.2017

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, PRIMĂRIA MUNICIPIULUI AIUD, JUDEŢUL ALBA, organizează la sediul instituției din str. Cuza Vodă, nr.1, concurs în vederea ocupării, pe durată nedeterminată, a unui post vacant, funcţie contractuală de execuţie de asistent medical grad debutant din cadrul Direcției de Asistență Socială, Compartiment Cabinete medicale și Asistență medicală comunitară din subordinea Consiliului Local al Municipiului Aiud.

Rezultatul procedurii de evaluare și selecționare a proiectelor pentru finanțări neramburasbile

Data publicarii: 13.06.2017

Încheiat în 06 iunie 2017, la sediul Primăriei Municipiului Aiud, cu ocazia întrunirii în şedinţă de lucru a Comisiei de evaluare şi selecţionare a proiectelor de interes public pentru finanţări nerambursabile, constituită prin Hotărârea nr. 63/23.03.2017

Rezultatul probei interviu la concursul organizat de Primăria Municipiului Aiud, pentru ocuparea postului vacant, funcție contractuală de execuție de bibliotecar

Data publicarii: 12.06.2017

Rezultatul probei interviu la concursul organizat de Primăria Municipiului Aiud, pentru ocuparea postului vacant, funcție contractuală de execuție de bibliotecar (S), grad profesional debutant din cadrul Bibliotecii Municipale „Liviu Rebreanu” din subordinea Consiliului Local al Municipiului Aiud

Rezultatul probei scrise la concursul organizat de Primăria Municipiului Aiud, pentru ocuparea postului vacant, funcţie contractuală de execuţie de bibliotecar - Biblioteca Municipală ”Liviu Rebreanu” Aiud

Data publicarii: 08.06.2017

Rezultatul probei scrise la concursul organizat de Primăria Municipiului Aiud, pentru ocuparea postului vacant, funcţie contractuală de execuţie de bibliotecar (S), grad profesional debutant din cadrul Bibliotecii Municipale „Liviu Rebreanu” din subordinea Consiliului Local al Municipiului Aiud

Anunț privind rezultatul procedurii de selecție a unui partener privat

Data publicarii: 07.06.2017

Consiliul Local al Municipiului Aiud a aprobat prin Hotărârea nr. 85/10.04.2017  participarea Municipiului Aiud la apelul de proiecte P.O.R./8/8.1/8.3/A/1 Grup vulnerabil: persoane vârstnice Complementar apelului POCU BUNICII COMUNITĂȚII – Apelul 1 Servicii sociale și socio-medicale pentru vârstnici AP 4/ PI 9.ii/ OS 4.4  și demararea procedurii de selecție a unui partener privat, furnizor de servicii sociale, pentru încheierea unui Acord de Parteneriat, în vederea elaborării și depunerii cererii de finanțare aferente proiectului ce va fi depus în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020, Axa prioritara 8 - Dezvoltarea infrastructurii de sănătate si sociale, Obiectivul Specific 8.3Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale, grup vulnerabil: persoane vârstnice.

Primăria Municipiului Aiud organizează concurs în vederea ocupării, pe durată nedeterminată, a unui post vacant de medic dentist - Direcția de Asistență Socială

Data publicarii: 07.06.2017

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, PRIMĂRIA MUNICIPIULUI AIUD, JUDEŢUL ALBA, organizează la sediul instituției din str. Cuza Vodă, nr.1, concurs în vederea ocupării, pe durată nedeterminată, a unui post vacant, funcţie contractuală de execuţie de medic dentist din cadrul Direcției de Asistență Socială, Compartiment Cabinete medicale și Asistență medicală comunitară din subordinea Consiliului Local al Municipiului Aiud.

Rezultat final al concursului organizat pentru ocuparea unui post vacant de contabil șef

Data publicarii: 06.06.2017

Rezultat final la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea unui post vacant de

contabil șef, in cadrul Centrului Cultural „Liviu Rebreanu” Aiud - 25.05.2017 - proba scrisă

În atenția locuitorilor cartierului Gheorghe Doja

Data publicarii: 31.05.2017

Anunțăm locuitorii cartierului Gheorghe Doja, respectiv locuitorii de pe străzile Brazilor, Viitorului, Salcâmilor și Mesteacănului, că, potrivit listei de investiții pentru anul 2017, străzile amintite întră în acest an într-un proces de reabilitare și modernizare.

Program de funcționare a Primăriei municipiului Aiud

Data publicarii: 31.05.2017

Programul de funcționare a Primăriei municipiului Aiud pentru perioada 6 iunie 2017 - 13 iunie 2017

Rezultatul interviului la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea unui post vacant de contabil șef, in cadrul Centrului Cultural „Liviu Rebreanu” Aiud - 30.05.2017 -

Data publicarii: 30.05.2017

Rezultatul interviului la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea unui post vacant de contabil șef, in cadrul Centrului Cultural „Liviu Rebreanu” Aiud - 30.05.2017 -

În perioada 26 - 30 iunie se fac înscrierile la Creșa Aiud

Data publicarii: 30.05.2017

Primăria municipiului Aiud anunţă că, în perioada 26 - 30 iunie 2017, se fac înscrieri la Creşa Aiud pentru anul şcolar 2017- 2018.

Rezultat final al concursului de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție de polițist local - Serviciul Poliția Locală

Data publicarii: 29.05.2017

Rezultatul final al concursului de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de POLIȚIST LOCAL, clasa I, grad profesional debutant - Serviciul Poliția Locală - Compartiment Disciplina în construcții și afișajul stradal din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud

Primăria municipiului Aiud organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante de inspector, clasa I - Compartiment Urbanism, Cadastru, Peisagistică

Data publicarii: 26.05.2017

Primăria municipiului Aiud organizează la sediul instituției din Aiud, str. Cuza Vodă, nr. 1, concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante de inspector, clasa I, grad profesional superior – 1 post, Direcția Arhitect - șef, Compartiment Urbanism, Cadastru, Peisagistică

Rezultatul final la examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut

Data publicarii: 26.05.2017

Rezultatul final la examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut

Rezultatul probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea funcției de contabil șef - Centrul Cultural ”Liviu Rebreanu”

Data publicarii: 25.05.2017

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea unui post vacant de contabil șef  in cadrul Centrului Cultural „Liviu Rebreanu” Aiud  - 25.05.2017 -

 

Rezultat selecție dosare de concurs la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de bibliotecar - Biblioteca Municipală ”Liviu Rebreanu”

Data publicarii: 25.05.2017

REZULTATUL SELECŢIEI DOSARELOR DE CONCURS, la concursul organizat de Primăria Municipiului Aiud, pentru ocuparea postului vacant, funcţie contractuală de execuţie de bibliotecar (S), grad profesional debutant din cadrul Bibliotecii Municipale ”Liviu Rebreanu” din subordinea Consiliului Local al Municipiului Aiud, în data de 08.06.2017 - proba scrisă

 

Rezultatul interviului la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de polițist local - Serviciul Poliția Locală

Data publicarii: 25.05.2017

Rezultatul interviului la concursul de recrutare organizat de Primăria Municipiului Aiud, pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de POLIȚIST LOCAL, clasa I, grad profesional debutant - Serviciul Poliția Locală - Compartiment Disciplina în construcții și afișajul stradal din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud - 25.05.2017 -

 

Primăria Municipiului Aiud organizează în data de 14.06.2017, ora 13:00, licitație publică deschisă cu strigare pentru concesionarea unui teren situat administrativ pe str. Tudor Vladimirescu, nr 94D

Data publicarii: 25.05.2017

Primăria Municipiului Aiud organizează, în data de 14.06.2017, ora 13:00 ,  la sediul din Aiud, str. Cuza  Vodă, nr. 1, licitaţia  publică deschisă cu strigare  pentru concesionarea terenului situat administrativ în Aiud, str. Tudor Vladimirescu, nr. 94D, înscris în CF nr. 86290 Aiud, nr. top/cad . 86290, cu suprafața de 1227 m2 , proprietar tabular Municipiul Aiud, în cotă de 1/1 parte,  domeniul privat

Rezultatul probei interviu la examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut

Data publicarii: 24.05.2017

Rezultatul probei interviu la examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut - 24.05.2017 -

Rezultatul probei scrise la examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut

Data publicarii: 24.05.2017

Rezultatul probei scrise la examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut - 24.05.2017 -

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare organizat de Primăria Municipiului Aiud, în data de 22.05.2017, pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de polițist local - Serviciul Poliția Locală

Data publicarii: 22.05.2017

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare organizat de Primăria Municipiului Aiud, în data de 22.05.2017, pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de polițist local, clasa I, grad profesional debutant – Serviciul Poliția Locală, Compartiment Disciplina în construcții și afișajul stradal din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul organizat pentru ocuparea funcției de contabil șef în cadrul Centrului Cultural ”Liviu Rebreanu”

Data publicarii: 22.05.2017

 

Rezultatul selectării dosarelor de înscriere la concursul de recrutare, organizat in vederea ocupării functiei contractuale de contabil șef in cadrul Centrului Cultural „Liviu Rebreanu‟

 

Rezultatul final al concursului de recrutare organizat pentru ocuparea a 3 funcții publice în cadrul Direcției Economice

Data publicarii: 17.05.2017

Rezultatul final al concursului de recrutare organizat de Primăria Municipiului Aiud, în data de 10.05.2017 - proba scrisă și în data de 15.05.2017 - proba interviu, pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante de: inspector, clasa I, grad profesional asistent - Direcţia Economică, Compartiment Impozite și taxe locale persoane fizice, consilier, clasa I, grad profesional superior - Direcţia Economică, Compartiment Executare silită și încasare venituri și consilier, clasa I, grad profesional principal - Direcţia Economică, Compartiment Executare silită și încasare venituri din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud

Anunț privind anularea procedurii de selecție a partenerilor privați, lansată prin anunțul nr. 7163/19.04.2017 în scopul încheierii unui Acord de Parteneriat în cadrul AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1 - P.O.C.U. 2014 -2020

Data publicarii: 16.05.2017

Municipiul Aiud anunță anularea procedurii de selecție a partenerilor privați  ce a fost lansată prin anunțul nr. 7163/19.04.2017 pentru încheierea unui Acord de Parteneriat cu entități de drept privat, în vederea depunerii cererii de finanțare în cadrul Programului Operațional Capital Uman (POCU) – ”Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală” – orașe/municipii cu populație de peste 20.000 locuitori,  Axa  Prioritară  5 – Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității,  Obiectiv tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare, Prioritatea  de  investiții  9.vi – Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității, Obiectiv specific 5.1: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (roma și non-roma) din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC

Serviciul Public Administraţia Patrimoniului Local organizează concurs în vederea ocupării pe durată nedeterminată, a funcției contractuale de execuție vacantă de șofer, treapta profesională I, din cadrul Compartimentului Reparaţii, Întreţinere Drumuri

Data publicarii: 16.05.2017

Serviciul Public Administraţia Patrimoniului Local cu sediul în Aiud, str. Tribun Tudoran,nr.9, organizează concurs în vederea  ocupării pe durată nedeterminată, a funcției contractuale de execuție vacantă de  șofer ,treapta profesională I, din cadrul Compartimentului Reparaţii, Întreţinere Drumuri.

Rezultatul interviului la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea a 3 funcții publice în cadrul Direcției Economice

Data publicarii: 15.05.2017

Rezultatul interviului la concursul de recrutare organizat de Primăria Municipiului Aiud, pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante de: inspector, clasa I, grad profesional asistent - Direcţia Economică, Compartiment Impozite și taxe locale persoane fizice, consilier, clasa I, grad profesional superior - Direcţia Economică, Compartiment Executare silită și încasare venituri și consilier, clasa I, grad profesional principal - Direcţia Economică, Compartiment Executare silită și încasare venituri din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud - 15.05.2017

Licitație publică deschisă cu strigare pentru închirierea locurilor de vânzare destinate comercializării pepenilor

Data publicarii: 15.05.2017

Primăria Municipiului Aiud organizează în data 31 mai 2017, ora 10:00, în Piaţa Agroalimentară Dr. Constantin Hagea din Aiud, str. Iuliu Maniu, nr. 38, licitaţie publică cu strigare pentru închirierea locurilor de vânzare destinate comercializării pepenilor de către producători agricoli persoane fizice, pentru perioada 1 iunie – 31 august 2017.

Rezultatul selecției dosarului de înscriere la examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut, organizat în data de 24.05.2017 - proba scrisă

Data publicarii: 12.05.2017

 Având în vedere prevederile art. 40 alin. (1) lit. a) şi art. 50 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici,  cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următorul rezultat al selecţiei dosarului de înscriere

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare organizat de Primăria Municipiului Aiud, în data de 10.05.2017

Data publicarii: 10.05.2017

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare organizat de Primăria Municipiului Aiud, în data de 10.05.2017, pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante de: inspector, clasa I, grad profesional asistent - Direcţia Economică, Compartiment Impozite și taxe locale persoane fizice, consilier, clasa I, grad profesional superior - Direcţia Economică, Compartiment Executare silită și încasare venituri și consilier, clasa I, grad profesional principal - Direcţia Economică, Compartiment Executare silită și încasare venituri din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud

Primăria Municipiului Aiud organizează concurs în vederea ocupării, pe durată nedeterminată, a unui post vacant, funcție contractuală de execuție de bibliotecar, grad profesional debutant, din cadrul Bibliotecii Municipale “Liviu Rebreanu” Aiud

Data publicarii: 09.05.2017

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, PRIMĂRIA MUNICIPIULUI AIUD, JUDEŢUL ALBA, organizează la sediul instituției din str. Cuza Vodă, nr.1, concurs în vederea ocupării, pe durată nedeterminată, a unui post vacant, funcție contractuală de execuție de bibliotecar (S), grad profesional debutant din cadrul Bibliotecii Municipale “Liviu Rebreanu” Aiud din subordinea Consiliului Local al Municipiului Aiud.

Anunț privind organizarea concursului pentru ocuparea unui post vacant de contabil şef - modificare bibliografie

Data publicarii: 05.05.2017

Având în vedere prevederile H.G. nr. 286 din 23 martie 2011, completata si modificata, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice Centrul Cultural „Liviu Rebreanu” Aiud organizează în data de 25 mai 2017 ora 1000 - proba scrisa, la sediul din str. Transilvaniei, nr. 35, concurs în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale vacante de contabil şef. 

Rezultatele selecţiei dosarelor pentru concursul de recrutare organizat de Primăria Municipiului Aiud, în data de 22.05.2017– proba scrisă

Data publicarii: 05.05.2017

În urma îndeplinirii procedurii de selecţie a dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul de recrutare, organizat de Primăria Municipiului Aiud, în data de 22.05.2017 – proba scrisă, prevăzută de art. 40 alin. (1) lit. a) şi art. 50 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de concurs

Rezultatele selecţiei dosarelor la concursul de recrutare organizat de Primăria Municipiului Aiud, în data de 10.05.2017 - proba scrisă

Data publicarii: 02.05.2017

În urma îndeplinirii procedurii de selecţie a dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul de recrutare, organizat de Primăria Municipiului Aiud, în data de 10.05.2017 – proba scrisă, prevăzută de art. 40 alin. (1) lit. a) şi art. 50 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de concurs

Rezultatul final la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant, funcție contractuală de execuție de asistent medical grad debutant în cadrul Direcției de Asistență Socială, Compartiment Cabinete medicale și Asistență medicală comunitară

Data publicarii: 26.04.2017

Rezultatul final la concursul organizat de Primăria Municipiului Aiud, pentru ocuparea postului vacant, funcție contractuală de execuție de asistent medical grad debutant în cadrul Direcției de Asistență Socială, Compartiment Cabinete medicale și Asistență medicală comunitară din subordinea Consiliului Local al Municipiului Aiud

Rezultatul probei interviu la concursul pentru ocuparea postului vacant, funcție contractuală de execuție de asistent medical grad debutant în cadrul Direcției de Asistență Socială, Compartiment Cabinete medicale și Asistență medicală comunitară-24.apr.

Data publicarii: 24.04.2017

Rezultatul probei interviu la concursul organizat de Primăria Municipiului Aiud, pentru ocuparea postului vacant, funcție contractuală de execuție de asistent medical grad debutant în cadrul Direcției de Asistență Socială, Compartiment Cabinete medicale și Asistență medicală comunitară din subordinea Consiliului Local al Municipiului Aiud - 24.04.2017 -

Selecție parteneri privați în vederea depunerii cererii de finanțare în cadrul Programului Operațional Capital Uman (POCU) – ”Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală”

Data publicarii: 20.04.2017

Municipiul Aiud anunță organizarea unei proceduri de selecție pentru încheierea unui Acord de Parteneriat cu entități de drept privat, în vederea depunerii cererii de finanțare în cadrul Programului Operațional Capital Uman (POCU) – ”Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală” – orașe/municipii cu populație de peste 20.000 locuitori,  Axa  Prioritară  5 – Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității,  Obiectiv tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare, Prioritatea  de  investiții  9.vi – Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității, Obiectiv specific 5.1: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (roma și non-roma) din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC.

Examen de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut a unui funcționar public din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud

Data publicarii: 20.04.2017

Primăria Municipiului Aiud organizează examen de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut a unui funcționar public din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud, care îndeplinește condiţiile de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut.

Rezultatul probei scrise la concursul organizat de Primăria Municipiului Aiud, pentru ocuparea postului vacant, funcţie contractuală de execuţie de asistent medical grad debutant în cadrul Direcției de Asistență Socială

Data publicarii: 19.04.2017

Rezultatul probei scrise la concursul organizat de Primăria Municipiului Aiud, pentru ocuparea postului vacant, funcţie contractuală de execuţie de asistent medical grad debutant în cadrul Direcției de Asistență Socială, Compartiment Cabinete medicale și Asistență medicală comunitară din subordinea Consiliului Local al Municipiului Aiud, - 19.04.2017

Raportul de activitate al Centrului Cultural Liviu Rebreanu pe anul 2016

Data publicarii: 18.04.2017

Raportul de activitate al Centrului Cultural Liviu Rebreanu pe anul 2016, afișat în conformitate cu prevederile art. 15 din Ordinul 2799/2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si desfășurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului-cadru de organizare și desfășurare a evaluării managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum si a modelului-cadru al contractului de management

Municipiul Aiud anunță organizarea procedurii de selecție a unui partener privat în vederea elaborării și depunerii cererii de finanțare aferente unui proiect în cadrul apelului de proiecte P.O.R./8/8.1/8.3/A/1 Grup vulnerabil: persoane vârstnice

Data publicarii: 18.04.2017

Municipiul Aiud anunță organizarea procedurii de selecție a unui partener privat, furnizor de servicii sociale, pentru încheierea unui acord de parteneriat, în vederea elaborării și depunerii cererii de finanțare aferente unui proiect în cadrul apelului de proiecte P.O.R./8/8.1/8.3/A/1 Grup vulnerabil: persoane vârstnice complementar apelului POCU BUNICII COMUNITĂȚII – Apelul 1 Servicii sociale și socio-medicale pentru vârstnici AP 4/ PI 9.ii/ OS 4.4 , organizat în cadrul  Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020, Axa prioritara 8 - Dezvoltarea infrastructurii de sănătate si sociale, Obiectivul Specific 8.3 – Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale, grup vulnerabil: persoane vârstnice, în conformitate cu art. 29, alin. (1) din O.U.G nr. 40 din 2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 și art. 34, alin. (6), (7) și (8) din H.G. 93/18.02.2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G nr. 40 din 2015, precum și pentru implementarea proiectului.

Rezultatul final al examenului de promovare în grade profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul Direcției de Asistență Socială – Compartiment Cabinete medicale și Asistență medicală comunitară

Data publicarii: 18.04.2017

Rezultatul final al examenului de promovare în grade profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul Direcției de Asistență Socială – Compartiment Cabinete medicale și Asistență medicală comunitară din subordinea Consiliului Local al Municipiului Aiud, organizat de  Primăria Municipiului Aiud,  în data de 13.04.2017

Consiliul de administraţie al Spitalului Municipal Aiud organizează concurs pentru ocuparea funcției de manager - persoană fizică, la Spitalul Municipal Aiud

Data publicarii: 18.04.2017

            Consiliul de administraţie al Spitalului Municipal Aiud organizează, în temeiul prevederilor art. 177 și art.187 alin. 10 lit. b din Legea nr.95/2006, republicată, privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, concurs pentru ocuparea funcției de manager - persoană fizică, la Spitalul Municipal Aiud.

Anunţ privind o nouă procedură de atribuire a autorizaţiilor taxi în municipiul Aiud, începând cu data de 14.04.2017

Data publicarii: 14.04.2017

În vederea respectării prevederilor Legii nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi, modificată şi completată,  Primăria Municipiului Aiud  face următorul anunţ:

        a) conform HCL Nr.161 /26.08.2015, numărul maxim de autorizaţii taxi ce pot fi atribuite pe raza Municipiului Aiud este de 91, urmând să se atribuie autorizaţia cu nr. de ordine  072.

       b) data limită până  la care pot fi depuse cererile de înscriere pentru participare la această  procedură este 12.06.2017.

Rezultatele examenului de promovare la examenul de promovare în grade profesionale

Data publicarii: 13.04.2017

Rezultatele examenului de promovare la examenul de promovare în grade profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul Direcției de Asistență Socială – Compartiment Cabinete medicale și Asistență medicală comunitară din subordinea Consiliului Local al Municipiului Aiud, organizat de  Primăria Municipiului Aiud,  în data de 13.04.2017

Centru provizoriu de sacrificare miei amenajat în târgul de animale din Aiud, str. Ostaşilor, nr. 16D

Data publicarii: 12.04.2017

În zilele de 13, 14 și 15 aprilie 2017, în intervalul orar 7:00 - 13:00, va funcționa centrul provizoriu de sacrificare miei, amenajat în târgul de animale din Aiud, str. Ostaşilor, nr. 16D.

Primăria Municipiului Aiud organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante de polițist local

Data publicarii: 12.04.2017

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI AIUD organizează la sediul instituției din Aiud, str. Cuza Vodă, nr. 1, concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante de:

             POLIȚIST LOCAL, clasa I, grad profesional debutant - Serviciul Poliția Locală - Compartiment Disciplina în construcții și afișajul stradal din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Aiud.

Anunț de participare la selecția publică de proiecte de interes public local pentru acordarea de finanțare nerambursabilă din bugetul local al Municipiului Aiud în anul 2017

Data publicarii: 06.04.2017

Anunț de participare la selecția publică de proiecte de interes public local pentru acordarea de finanțare nerambursabilă din bugetul local al Municipiului Aiud în anul 2017

Rezultatele selecției dosarelor de concurs, la concursul organizat de Primăria Municipiului Aiud, pentru ocuparea postului vacant, funcţie contractuală de execuţie de asistent medical grad debutant

Data publicarii: 06.04.2017

Rezultatele selecției dosarelor de concurs , la concursul organizat de Primăria Municipiului Aiud, pentru ocuparea postului vacant, funcţie contractuală de execuţie de asistent medical grad debutant în cadrul Direcției de Asistență Socială, Compartiment Cabinete medicale și Asistență medicală comunitară din subordinea Consiliului Local al Municipiului Aiud, în data de 19.04.2017 - proba scrisă

Rezultatele selecției dosarelor la examenul de promovare în grad profesional imediat superior organizat de Primăria Municipiului Aiud în data de 13.04.2017

Data publicarii: 06.04.2017

Rezultatele selecției dosarelor la examenul de promovare în grad profesional imediat superior organizat de Primăria Municipiului Aiud în data de 13.04.2017

Primăria Municipiului Aiud organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a 3 funcții publice de execuție vacante

Data publicarii: 06.04.2017

Primăria Municipiului Aiud organizează la sediul instituției din Aiud, str. Cuza Vodă, nr. 1, concurs de recrutare pentru ocuparea a trei funcţii publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud

Primăria Municipiului Aiud organizează licitație publică cu strigare pentru închirierea locurilor de vânzare destinate produselor agroalimentare

Data publicarii: 03.04.2017

Primăria municipiului Aiud organizează în data 25 aprilie 2017, ora 12:00, în Piața Agroalimentară Dr. Constantin Hagea din Aiud, str. Iuliu Maniu, nr. 38, licitație publică cu strigare pentru închirierea locurilor de vânzare destinate produselor agroalimentare.

În scopul repartizării locuințelor pentru tineri, în blocul ANL, se pot depune cereri de către familiile sau persoanele interesate

Data publicarii: 30.03.2017

În scopul repartizării unui număr de cinci locuințe pentru tineri, destinate închirierii, în blocul  ANL P2F, situat în  Municipiul Aiud, str. Ecaterina Varga, nr. 61 A, se pot depune cereri de către familiile sau persoanele interesate  la sediul Municipiului Aiud ,  Cuza Vodă, nr.1.

Primăria Municipiului Aiud organizează examen de promovare în grad profesional imediat superior a personalului contractual din cadrul Direcției de Asistență Socială

Data publicarii: 29.03.2017

Primăria Municipiului Aiud organizează la sediul instituției din str. Cuza Vodă, nr. 1, examen de promovare în grad profesional imediat superior a personalului contractual din cadrul Direcției de Asistență Socială din subordinea Consiliului Local al Municipiului Aiud, care îndeplineşte condiţiile de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut.

Rezultatul final al concursului organizat pentru ocuparea postului de casier

Data publicarii: 27.03.2017

Rezultatul final la concursul organizat de Primăria Municipiului Aiud, pentru ocuparea postului vacant, funcție contractuală de execuție de casier din cadrul Biroului Administrația Pieței din subordinea Consiliului Local al Municipiului Aiud.

Serviciul Public Administrația Patrimoniului Local organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de șofer din cadrul Compartimentului Reparații, Întreținere Drumuri

Data publicarii: 27.03.2017

Serviciul Public Administraţia Patrimoniului Local, cu sediul în Aiud, str. Tribun Tudoran,nr.9, organizează concurs în vederea  ocupării pe durată nedeterminată, a funcției contractuale de execuție vacantă de  șofer ,treapta profesională I, din cadrul Compartimentului Reparaţii, Întreţinere Drumuri.

Rezultatul probei interviu la concursul organizat pentru ocuparea funcției de casier

Data publicarii: 23.03.2017

REZULTATUL PROBEI INTERVIU la concursul organizat de Primăria Municipiului Aiud, pentru ocuparea postului vacant, funcție contractuală de execuție de casier din cadrul Biroului Administrația Pieței din subordinea Consiliului Local al Municipiului Aiud

- 23.03.2017 -

Rezultat soluționare contestație proba scrisă concurs casier

Data publicarii: 23.03.2017

REZULTATUL SOLUŢIONĂRII CONTESTAŢIEI LA PROBA SCRISĂ pentru concursul organizat pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuţie vacante de casier din cadrul Biroului Administrația Pieței din subordinea Consiliului Local al Municipiului Aiud, organizat de Primăria Municipiului Aiud, în data de 20.03.2017 – proba scrisă

Primăria Municipiului Aiud organizează concurs în vederea ocupării unui post vacant de asistent medical debutant din cadrul Direcției de Asistență Socială

Data publicarii: 22.03.2017

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI AIUD, JUDEŢUL ALBA, organizează la sediul instituției din str. Cuza Vodă, nr.1, concurs în vederea ocupării, pe durată nedeterminată, a unui post vacant, funcţie contractuală de execuţie de asistent medical grad debutant din cadrul Direcției de Asistență Socială, Compartiment Cabinete Medicale și Asistență Medicală Comunitară din subordinea Consiliului Local al Municipiului Aiud.

 

Rezultatul probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea postului de casier din cadrul Biroului Administrația Pieței

Data publicarii: 21.03.2017

Având în vedere prevederile art. 30 alin. (3) din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs, comunică următorul rezultat al probei scrise

Rezultatul selecției dosarelor la concursul organizat pentru ocuparea funcției de casier - Biroul Administrația Pieței

Data publicarii: 15.03.2017

Rezultatul selecției dosarelor la concursul organizat de Primăria Municipiului Aiud, pentru ocuparea postului vacant, funcţie contractuală de execuţie de casier din cadrul Biroului Administrația Pieței din subordinea Consiliului Local al Municipiului Aiud, în data de 20.03.2017 - proba scrisă

Primăria Municipiului Aiud organizează concurs în vederea ocupării unui post vacant de casier în cadrul Biroului Administrația Pieței

Data publicarii: 24.02.2017

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare,

                  PRIMĂRIA MUNICIPIULUI AIUD, JUDEŢUL ALBA, organizează la sediul instituției din str. Cuza Vodă, nr.1, concurs în vederea ocupării, pe durată nedeterminată, a unui post vacant, funcţie contractuală de execuţie din cadrul Biroului Administrația Pieței din subordinea Consiliului Local al Municipiului Aiud:

 

  CASIER  – 1 POST în cadrul Biroului Administrația Pieței

Licitație publică deschisă cu strigarea prețului, pentru vânzarea a două parcele de teren

Data publicarii: 21.02.2017

Primăria Municipiului Aiud organizează, în data de 09.03.2017, ora 12:00, la sediul din Aiud, str. Cuza – Vodă, nr. 1, licitaţie publică deschisă cu strigarea prețului,  pentru vânzarea  a două parcele de teren, situate în Aiudul de Sus, str. Valea Aiudului, fn, proprietate privată a Municipiului Aiud

Vizită a unei delegații a Statului Major al Forțelor Navale Române la Aiud

Data publicarii: 20.02.2017

În scopul organizării unui workshop pe teme de comunicare precum și interculturale, o delegație a Statului Major al Forțelor Navale Române va face o vizită în municipiul nostru, în data de 21 februarie 2017.

            Delegația este formată din aproximativ 60 de persoane, ofițeri specialiști în comunicare publică din forțele navale, dar și profesori, studenți și masteranzi ai Universității Naționale de Apărare ”Carol I” din București.

Aiudul ar putea găzdui competiții naționale de tenis de câmp

Data publicarii: 15.02.2017

Depinde de votul consilierilor locali dacă rezultatele foarte bune, chiar excepționale, obținute de tineri sportivi aiudeni vor genera și evenimente sportive locale.

 

            Administrația publică locală aiudeană privește cu admirație tinerii care aleg să valorifice timpul liber prin practicarea unui sport, ca de exemplu tânăra sportivă Alexia Mărginean, care s-a făcut remarcată la nivel național la competițiile de tenis de câmp.

Gala Sportului aiudean

Data publicarii: 15.02.2017

Drumul performanței este lung, anevoios și de multe ori cere sacrificii. În ciuda tuturor greutăților, cluburile sportive aiudene atrag, pregătesc și conduc spre performanță mulți tineri.

Unul dintre obiectivele importante ale municipalității este promovarea performanței sportive, concomitent cu recunoașterea efortului depus pentru obținerea rezultatelor de excepție obținute și motivarea continuării activității sportive. Tocmai de aceea a propus în lista de evenimente aprobată de către Consiliul Local, organizarea primei ediții a galei sportului aiudean.

Primăria Municipiului Aiud și Crucea Roșie filiala Alba – parteneriat în slujba aiudenilor

Data publicarii: 15.02.2017

Una dintre prioritățile administrației locale aiudene este eficientizarea acțiunilor de intervenție la nivelul comunității, pentru prevenirea accidentelor, asistență medicală, promovarea unui stil de viată sănătos și nu în ultimul rând, pregătire și intervenție în caz de dezastre.

Serviciul Public Administrația Patrimoniului Local Aiud organizează în data de 28 februarie 2017 licitaţie publică cu strigare pentru atribuirea unor locuri de parcare de pe strada Băilor

Data publicarii: 09.02.2017

În conformitate cu Regulamentul de închiriere a parcărilor amenajate din Municipiul Aiud, Serviciul Public Administrația Patrimoniului Local Aiud organizează în data de 28 februarie 2017, licitaţie publică cu strigare pentru atribuirea locurilor de parcare cu numerele 215 – 231, 201 și 202 amplasate pe str. Băilor din municipiu.

Anunț pentru IMM-urile din mediul urban și întreprinderile mijlocii din mediul rural

Data publicarii: 06.02.2017

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a lansat apelul de proiecte nr. POR/102/2/2, aferent Axei prioritare 2 – Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Priorității de investiţii 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor.

Tichete sociale pentru părinții/reprezentanții legali ai copiilor înscriși la grădiniță

Data publicarii: 01.02.2017

Direcția de Asistență Socială Aiud anunță părinții/reprezentanții legali ai copiilor înscriși la grădiniță, a căror venit pe membru de familie este de până la 284 lei, pot beneficia de tichete sociale pentru grădiniță, în cuantum de 50 lei/lună, în perioada anului școlar, conform Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor proveniți din familii defavorizate

Completarea Registrelor Agricole se face până la data de 1 martie 2017

Data publicarii: 31.01.2017

Conform Ordonanței Guvernului nr. 28 din 27 august 2008 privind Completarea registrelor agricole, toți cetățenii care dețin în proprietate sau în folosință case, terenuri, animale, utilaje agricole, construcții zootehnice trebuie să se prezinte la Primăria Municipiului Aiud – Biroul Agricol, până la data de 1 martie 2017, pentru declarațiile la Registrul Agricol pe anul 2017.

Liber pentru investitori la Cinema ”Progresul”

Data publicarii: 30.01.2017

Ca urmare a propunerii Primarului Municipiului Aiud, în ședința ordinară a Consiliului Local din data de 26 ianuarie 2017, consilierii locali au aprobat proiectul de hotărâre privind întabularea dreptului de proprietate, în domeniul public al Unității Administrativ -Teritoriale Municipiul Aiud a fostului Cinematograf ”Progresul”.

Momentul TĂU de informare

Data publicarii: 28.01.2017

 

Ca urmare a postărilor în spațiul virtual a unor comentarii privind acreditarea ziariștilor de către Primăria Municipiului Aiud, facem următoarele precizări:

Programul de funcționare a Primăriei Municipiului Aiud pentru data de 28 ianuarie 2017

Data publicarii: 19.01.2017

Pentru ziua de 23 ianuarie 2017, stabilită ca zi liberă, potrivit HG nr. 28/2017, personalul din cadrul Primăriei Municipiului Aiud și serviciile publice fără personalitate juridică subordonate Consiliului Local al Municipiului Aiud, își va desfășura activitatea, în regim de program normal, în ziua de 28 ianuarie 2017.

47 de echipamente IT au fost achiziționate la Aiud, în anul 2016

Data publicarii: 17.01.2017

Primăria Municipiului Aiud își exprimă dezacordul față de dezinformarea opiniei publice, cu atât mai mult cu cât aceasta pornește de la un consilier local, care are acces la toate informațiile.

Atribuțiile consilierului local, stabilite prin lege, nu prevăd dezinformarea publică. Tocmai de aceea, punem la dispoziția cetățenilor următoarele informații.

În data de 16.01.2017, începând cu ora 09:00, cele 2 semafoare din centrul municipiului Aiud vor fi funcționale

Data publicarii: 16.01.2017

Primăria municipiului Aiud informează cetățenii municipiului despre faptul că, începând de azi, 16.01.2017, ora 09:00, cele 2 semafoare instalate în centrul municipiului Aiud vor deveni funcționale.

Campanie umanitară ”Cuier pentru nevoiași”

Data publicarii: 13.01.2017

Primăria Municipiului Aiud în colaborare cu Serviciul de Ajutor Maltez va demara începând cu data de 14 ianuarie 2017 campania umanitară ”Cuier pentru nevoiași”.

Serviciul Public Administrația Patrimoniului Local Aiud va dispărea legal

Data publicarii: 13.01.2017

HCL nr. 264/2016 privind reorganizarea Serviciului Public Administrația Patrimoniului Local, prin desființarea ca serviciu public cu personalitate juridică din subordinea Consiliului Local al Municipiului Aiud și înființarea ca direcție în cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Aiud va fi revocata în ședința de Consiliu Local Aiud din luna ianuarie.

Primarul Municipiului Aiud propune modificarea termenului de aplicare a Legii nr. 384/2013

Data publicarii: 06.01.2017

În data de 09.01.2017, a fost convocată ședința Consiliului Director al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Salubris Alba”. Unul dintre punctele de pe ordinea de zi este formularea unui punct de vedere unitar, privind intrarea în vigoare de la data de 01.01.2017 a taxei de mediu în cuantum de 80 lei/tonă de deșeu inert și nepericulos, încredințat în vederea eliminării, taxă prevăzută în Legea 384/2013..

Pentru a clarifica acest aspect, Primăria Municipiului Aiud a trimis, încă din luna decembrie, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Salubris Alba” adresa cu numărul 24628/29.12.2016.

Programul de lucru cu publicul al Direcției Economice - Taxe și impozite locale

Data publicarii: 28.12.2016

Direcția Economică din cadrul Primăriei Municipiului Aiud anunță programul de lucru cu publicul pentru perioada următoare.

Trecerea de pietoni din dreptul Băncii Comerciale va fi dezafectată

Data publicarii: 23.12.2016

În vederea fluidizării traficului rutier în municipiul Aiud, vă informăm că începând de azi, 23.12.2016, trecerea de pietoni din dreptul Băncii Comerciale va fi dezafectată.

Totodată, va fi marcată o nouă trecere de pietoni în dreptul magazinului „Profi”.

Manager interimar la Spitalul Municipal Aiud

Data publicarii: 21.12.2016

Având în vedere prevederile legale, precum și acordul părților privind încetarea contractului de management încheiat între Primarul Municipiului Aiud și fostul manager al Spitalului Municipal Aiud, începând cu data de 20 decembrie 2016 se numește doamna Dan Monica - Aurelia în funcția de manager interimar al unității spitalicești aiudene.

Primăria Municipiului Aiud reia în data de 28.12.2016 licitația publică deschisă cu strigare pentru concesionarea terenului de pe strada Tribun Tudoran, nr. 72 K

Data publicarii: 21.12.2016

Primăria Municipiului Aiud reia, în data de 28.12.2016, ora 13:00, la sediul din Aiud, str. Cuza-Vodă, nr.1, licitaţia publică deschisă cu strigare pentru concesionarea terenului înscris în CF nr. 81716 Aiud, nr. top/cad. 81716, cu suprafaţa de 3958 mp categoria de folosință "curți construcții", proprietatea tabulară a Municipiului Aiud - domeniul privat, în cotă de 1/1 parte, situat administrativ în Aiud, str. Tribun Tudoran, nr. 72 K.

Primarul Municipiului Aiud cere soluționarea problemei comercializării brazilor de Crăciun în piețe

Data publicarii: 21.12.2016

Oana Badea, Primarul Municipiului Aiud, cere tuturor parlamentarilor de Alba soluționarea problemei comercializării brazilor de Crăciun în piețe

Municipiul Aiud - pe harta orașelor SMART

Data publicarii: 21.12.2016

Începând de astăzi, Aiudul s-a înscris în cursa digitalizării informațiilor, prin lansarea aplicației inteligente - Aiud CityApp. Această aplicație poate fi descărcată, gratuit, pe telefoanele și tabletele inteligente care rulează IOS sau Android, din magazinele Google Play și App Store

Colectarea deșeurilor reciclabile în localitățile componente și aparținătoare

Data publicarii: 19.12.2016

Urmare a adresei nr. 23502/08.12.2016 prin care Primăria Municipiului Aiud a solicitat operatorului de salubritate preluarea separată a deșeurilor reciclabile de la locuințele individuale din localitățile componente și aparținătoare, în săptămâna 19-23 decembrie 2016, în localitățile Ciumbrud și Sîncrai, se vor împărți saci tuturor persoanelor care au încheiate contracte de salubritate, pentru colectarea deșeurilor reciclabile.

Arta aiudeană expusă la Muzeul Național Cotroceni

Data publicarii: 13.12.2016

Miercuri, 14 decembrie, începând cu ora 18:00, Muzeul Național Cotroceni, în parteneriat cu Guvernul României - Departamentul pentru Relații Interetnice, Fundația ”Inter-Art” și Centrul Cultural ”Liviu Rebreanu” Aiud, organizează expoziția de artă plastică ”Imaginile Diversității”.

Program de lucru Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Aiud

Data publicarii: 09.12.2016

Programul de lucru cu publicul al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Aiud

Demisia managerului Spitalului Municipal Aiud nu este în conformitate cu prevederile contractului de management

Data publicarii: 08.12.2016

Având în vedere prevederile legale și contractul de management al managerului Spitalului Municipal Aiud, primarul Municipiului Aiud, doamna Oana Badea, solicită din nou Consiliului de Administrație al Spitalului Municipal Aiud propunerea de demitere din funcție a managerului. 

Municipiul Aiud recunoaște valoarea învățământului de calitate

Data publicarii: 07.12.2016

Azi, 7 decembrie, începând cu ora 13:00, în sala Ion I.C. Brătianu, conducerea Primăriei Municipiului Aiud a acordat premii și diplome de excelență elevilor aiudeni care au obținut locul I la faza județeană a Olimpiadelor Naționale Școlare și premii și mențiuni la faza națională a acestor competiții.

Primarul Municipiului Aiud cere demiterea managerului Spitalului Municipal Aiud

Data publicarii: 06.12.2016

 

Primarul Municipiului Aiud, doamna Oana Badea, a solicitat Consiliului de Administrație al Spitalului Municipal Aiud, adoptarea propunerii de încetare a Contractului de Management al managerului unității spitalicești, în baza art. 184, alin. 1, lit. m din Legea privind reforma în domeniul sănătății nr. 95/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Fostul cinematograf ”Progresul” redevine al aiudenilor

Data publicarii: 05.12.2016

Ca urmare a sentinței civile nr.1073 din septembrie 2016, fostul cinematograf ”Progresul” reintră în administrarea Municipiului Aiud.

Anunț reluare distribuire unități de compostare individuală

Data publicarii: 28.11.2016

Primăria Municipiului Aiud anunță locuitorii din Aiudul de Sus că s-a prelungit perioada de depunere a cererilor tip formular, pentru primirea unei unități de  compostare individuală, repartizate Unității Administrativ Teritoriale Municipiul Aiud, de către Consiliul Județean Alba, în cadrul Proiectului ”Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Alba.

Circulația în cartierele de locuințe de pe strada Transilvaniei și strada Unirii se modifică, începând cu data de 14 noiembrie 2016

Data publicarii: 10.11.2016

Reglementarea accesului și a circulației rutiere în cartierele de locuințe din strada Transilvaniei și strada Unirii a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 238 din 27 octombrie 2016

Anunț privind distribuirea unităților de compostare individuală

Data publicarii: 04.11.2016

Primăria Municipiului Aiud anunță cetățenii localităților componente și aparținătoare că a început operațiunea de distribuire a unităților de compostare individuală.

Primăria Municipiului Aiud reia în data de 09.11.2016 licitația publică deschisă cu strigarea prețului, pentru vânzarea mai multor imobile

Data publicarii: 04.11.2016

Primăria Municipiului Aiud reia în data de 09.11.2016, ora 12:00, respectiv ora 13:00, la sediul din Aiud, str. Cuza – Vodă, nr. 1, licitația publică deschisă cu strigarea prețului, pentru vânzarea următoarelor imobile:

Pagina modificata la: 27.01.2016
NEWSLETTER
aiudonline.ro

Cautare GoogleAcest site nu reprezinta în mod necesar pozitia oficiala a Comisiei Europene. Întreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorilor site-ului web.
Reprezentanta Comisiei Europene în România
© Copyright 2004-2009 Primaria municipiului Aiud, Compartiment Strategii de Informatizare. Toate drepturile rezervate. Implementare si design: Indsoft. Sugestii si comentarii: informatica@aiud.ro.