SETARI


Aiud > Stiri > ListaStiri  
Imagine bară de titlu pentru pagina Web Part
ListaStiri

Primaria Municipiului Aiud
Aiud > Stiri > ListaStiri

Primăria Municipiului Aiud organizează concurs în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a postului contractual de execuție vacant, cu normă întreagă, de îngrijitor din cadrul Direcției Tehnice

Data publicarii: 25.02.2021

Primăria Municipiului Aiud organizează concurs în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a postului contractual de execuție vacant, cu normă întreagă, de îngrijitor din cadrul Direcției Tehnice, Compartiment Patrimoniu, Transport, Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Aiud

Rezultatul probei scrise la concursul organizat de Primăria Municipiului Aiud, pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post contractual de execuție vacant, cu normă întreagă, de îngrijitoare din cadrul Direcției de Asistență Socială

Data publicarii: 24.02.2021

Rezultatul probei scrise la concursul organizat de Primăria Municipiului Aiud, pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post contractual de execuție vacant, cu normă întreagă, de îngrijitoare din cadrul Direcției de Asistență Socială a municipiului Aiud, Compartiment Creșa din subordinea Consiliului Local al municipiului Aiud, concurs organizat în data de 24.02.2021 - proba scrisă

Rezultatul probei scrise la concursul pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a unui post contractual vacant, cu normă întreagă, de inspector de specialitate, grad I, concurs organizat în data de 22.02.2021 - proba scrisă

Data publicarii: 22.02.2021

Rezultatul probei scrise la concursul pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a unui post contractual vacant, cu normă întreagă, de inspector de specialitate, grad I,  concurs organizat în data de 22.02.2021 - proba scrisă

Serviciul Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local organizează concurs în vederea ocupării pe durată nedeterminată a unor posturi contractuale de execuție vacante, cu normă întreagă, din cadrul Biroului Seră, Zone verzi

Data publicarii: 22.02.2021

În conformitate cu prevederile H.G. nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare ;

 

Serviciul Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local organizează concurs în vederea ocupării pe durată nedeterminată a unor posturi contractuale de execuție vacante, cu normă întreagă, din cadrul Biroului Seră, Zone verzi

Primăria Municipiului Aiud organizează la sediul instituției concurs de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a postului vacant, funcție publică de execuție de inspector - Direcția de Asistență Socială

Data publicarii: 17.02.2021

Primăria Municipiului Aiud organizează la sediul instituției din str. Cuza Vodă, nr. 1, concurs de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a postului vacant, funcție publică de execuție de inspector, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Direcției de Asistență Socială a municipiului Aiud din subordinea Consiliului Local al municipiului Aiud, Compartiment Beneficii sociale și Autoritate tutelară

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul organizat de Primăria Municipiului Aiud, pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post contractual vacant, cu normă întreagă, de îngrijitoare din cadrul Direcției de Asistență Socială

Data publicarii: 17.02.2021

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul organizat de Primăria Municipiului Aiud, pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post contractual vacant, cu normă întreagă, de îngrijitoare din cadrul Direcției de Asistență Socială a municipiului Aiud, Compartiment Creșa din subordinea Consiliului Local al municipiului Aiud, concurs organizat în data de 24.02.2021 - proba scrisă

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a unui post contractual vacant, cu normă întreagă, de inspector de specialitate, grad I , concurs organizat în data de 22.02.2021 - proba scrisă

Data publicarii: 15.02.2021

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a unui post contractual vacant, cu normă întreagă, de inspector de specialitate, grad I,  concurs organizat în data de 22.02.2021 - proba scrisă

PUZ - „Construire depozit de materiale de construcții” beneficiar Delu&Any

Data publicarii: 12.02.2021

PRIMARIA MUNICIPIULUI AIUD anunța organizarea dezbaterii publice pentru documentația de urbanism PUZ „Construire depozit de materiale de construcții”, precum si regulamentul local de urbanism aferent

Primăria Municipiului Aiud organizează concurs în vederea ocupării, pe durată nedeterminată, a postului contractual vacant de execuție, cu normă întreagă, de paznic din cadrul Serviciului Poliția Locală

Data publicarii: 08.02.2021

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare,

                 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI AIUD, JUDEŢUL ALBA, organizează, la sediul instituției din str. Cuza Vodă, nr. 1, concurs în vederea ocupării, pe durată nedeterminată, a postului contractual vacant de execuție, cu normă întreagă, de paznic din cadrul Serviciului Poliția Locală, Biroul Ordinea și liniștea publică, Paza bunurilor, Protecție civilă, Situații de urgență, Compartiment Paza bunurilor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud.

REZULTATUL PROBEI SCRISE la concursul de recrutare organizat de Primăria Municipiului Aiud, în data de 01.02.2021, ora 11,00 – proba scrisă, pentru ocuparea pe durată nedeterminată a două posturi vacante, funcții publice publice specifice de execuție

Data publicarii: 01.02.2021

REZULTATUL PROBEI SCRISE

la concursul de recrutare organizat de Primăria Municipiului Aiud,

în data de 01.02.2021, ora 11,00 – proba scrisă, pentru ocuparea pe durată nedeterminată a două posturi vacante, funcții publice specifice de execuție de: polițist local, clasa III, gradul profesional superior în cadrul Serviciului Poliția Locală, Compartiment Ordinea și liniștea publică - Evidența persoanelor; și polițist local, clasa I, gradul profesional asistent în cadrul Serviciului Poliția Locală, Compartiment Ordinea și liniștea publică - Evidența persoanelor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud

Primăria Municipiului Aiud organizează concurs în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a postului contractual vacant, cu normă întreagă, de îngrijitoare din cadrul Direcției de Asistență Socială

Data publicarii: 01.02.2021

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare,

                 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI AIUD, JUDEŢUL ALBA, organizează, la sediul instituției din str. Cuza Vodă, nr. 1, concurs în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a postului contractual vacant, cu normă întreagă, de îngrijitoare din cadrul Direcției de Asistență Socială a municipiului Aiud, Compartiment Creșa din subordinea Consiliului Local al municipiului Aiud.

Primăria Municipiului Aiud organizează concurs în vederea ocupării, pe durată nedeterminată, a unui post contractual de execuție vacant, cu normă întreagă de inspector de specialitate

Data publicarii: 28.01.2021

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare,

                 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI AIUD, JUDEŢUL ALBA, organizează, la sediul instituției din str. Cuza Vodă, nr. 1, concurs în vederea ocupării, pe durată nedeterminată, a unui post contractual de execuție vacant, cu normă întreagă de inspector de specialitate, grad I din cadrul Compartimentului Proiecte, Prognoze, Programe din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Aiud.

Direcția de Asistență Socială a municipiului Aiud anunță distribuția de produse de igienă din cadrul Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate POAD 2019 - 2021

Data publicarii: 28.01.2021

Direcția de Asistență Socială a municipiului Aiud anunță distribuția de produse de igienă din cadrul Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate POAD 2019 - 2021.

            Începând din data de 01.02.2021 până la data de 19.02.2021 se vor distribui ajutoarele constând în produse de igienă.

 

Anunț Direcția de Asistență Socială privind vaccinarea la domiciliu

Data publicarii: 27.01.2021

Direcția de Asistență Socială a municipiului Aiud informează că, în cadrul campaniei de vaccinare împotriva COVID – 19, pentru vaccinarea la domiciliu de către echipa mobilă de vaccinare, a persoanelor imobilizate sau nedeplasabile, aflate la domiciliu, membrii familiei pot depune la sediul Direcției de Asistență Socială Aiud, str. Unirii, nr. 8A, opțiunea pentru vaccinare.

Anunț Direcția de Asistență Socială

Data publicarii: 25.01.2021

Primăria Municipiului Aiud, prin Direcția de Asistență Socială, aduce la cunoștința cetățenilor că începând cu data de 1 ianuarie 2021 s-au modificat condițiile pentru acordarea tichetului social pentru grădiniță.

            Începând cu aceeași dată valoarea unui tichet social de grădiniță a crescut de la 50 lei la 100 lei.

REZULTATUL SELECŢIEI DOSARELOR DE CONCURS, la concursul de recrutare, organizat de Primăria Municipiului Aiud în data de 01.02.2021 - proba scrisă

Data publicarii: 20.01.2021

           Având în vedere prevederile art. 40 alin. (1) lit. a) și art. 67^1 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici,  cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următorul rezultat al selecţiei dosarelor de înscriere la concursul de recrutare organizat de Primăria Municipiului Aiud, în data de 01.02.2021, ora 11,00 – proba scrisă, pentru ocuparea pe durată nedeterminată a două posturi vacante, funcții publice specifice de execuție de: polițist local, clasa III, gradul profesional superior în cadrul Serviciului Poliția Locală, Compartiment Ordinea și liniștea publică - Evidența persoanelor; și polițist local, clasa I, gradul profesional asistent în cadrul Serviciului Poliția Locală, Compartiment Ordinea și liniștea publică - Evidența persoanelor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud:

REZULTATUL FINAL la concursul organizat de Primăria Municipiului Aiud în data de 12.01.2021 - proba scrisă

Data publicarii: 15.01.2021

REZULTATUL FINAL la concursul organizat de Primăria Municipiului Aiud în  data de 12.01.2021 - proba scrisă, pentru ocuparea pe durată nedeterminată, a unui post contractual de execuție vacant, cu normă întreagă, de paznic din cadrul Serviciului Poliția Locală, Birou Ordinea și liniștea publică, Paza bunurilor, Protecție civilă, Situații de urgență, Compartiment Paza bunurilor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud

REZULTATUL PROBEI SCRISE la concursul organizat de Primăria Municipiului Aiud în data de 12.01.2021 - proba scrisă, pentru ocuparea pe durată nedeterminată, a unui post contractual de execuție vacant, cu normă întreagă

Data publicarii: 12.01.2021

REZULTATUL PROBEI SCRISE

la concursul organizat de Primăria Municipiului Aiud în  data de 12.01.2021 - proba scrisă, pentru ocuparea pe durată nedeterminată, a unui post contractual de execuție vacant, cu normă întreagă, de paznic din cadrul Serviciului Poliția Locală, Birou Ordinea și liniștea publică, Paza bunurilor, Protecție civilă, Situații de urgență, Compartiment Paza bunurilor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud

 

Având în vedere prevederile art. 30 alin. (3) din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs, comunică următorul rezultat al probei scrise:

Situația actualizata a comercianților care accepta la plată tichetele sociale pentru mese calde emise de Sodexo, pe raza Municipiului Aiud

Data publicarii: 06.01.2021

            Direcția de Asistență Socială a Municipiului Aiud anunţă următoarele:

            În atenția beneficiarilor de tichete sociale (card-uri) pentru mese calde acordate în cadrul Programului pentru Ajutorarea Persoanelor Defavorizate.   

            Vă informăm faptul ca au fost încărcate cardurile pentru mese calde cu sumele aferente lunilor: septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie.

Rezultatul final la concursul de recrutare organizat de Primăria Municipiului Aiud în data de 28.12.2020

Data publicarii: 31.12.2020

Rezultatul final la concursul de recrutare organizat de Primăria Municipiului Aiud în data de 28.12.2020, pentru ocuparea pe durată nedeterminată, a unui post vacant, funcție publică de execuție de inspector, clasa I, grad profesional superior în cadrul Direcției Tehnice, Compartiment Patrimoniu, Transport, Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud

Anunţ privind o nouă procedură de atribuire a autorizaţiilor taxi în municipiul Aiud, începând cu data de 30.12.2020

Data publicarii: 30.12.2020

Anunţ privind o nouă procedură de atribuire a autorizaţiilor taxi în municipiul Aiud, începând cu data de  30.12.2020

 

REZULTATUL PROBEI INTERVIU la concursul de recrutare organizat de Primăria Municipiului Aiud,în data de 28.12.2020, ora 15,45 – proba interviu

Data publicarii: 28.12.2020

REZULTATUL PROBEI INTERVIU la concursul de recrutare organizat de PrimăriaMunicipiului Aiud,

în data de 28.12.2020, ora 15,45 – proba interviu, pentru ocuparea pe durată nedeterminată, a unui post vacant, funcție publică de execuție de inspector, clasa I, grad profesional superior în cadrul Direcției Tehnice, Compartiment Patrimoniu, Transport, Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare organizat de Primăria Municipiului Aiud, în data de 28.12.2020, ora 11:00 – proba scrisă

Data publicarii: 28.12.2020

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare organizat de Primăria Municipiului Aiud, în data de 28.12.2020, ora 11:00 – proba scrisă, pentru ocuparea pe durată nedeterminată, a unui post vacant, funcție publică de execuție de inspector, clasa I, grad profesional superior în cadrul Direcției Tehnice, Compartiment Patrimoniu, Transport, Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud

Rezultat final la examenul de promovare în treapta profesională imediat superioară a personalului contractual din cadrul Serviciului Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local din data de 21.12.2020

Data publicarii: 28.12.2020

Rezultat final la examenul de promovare în treapta profesională imediat superioară a personalului contractual din cadrul  Serviciului Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local din data de 21.12.2020

Primăria municipiului Aiud organizează la sediul instituției din str. Cuza Vodă, nr.1, concurs de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a două posturi vacante, funcții publice specifice de execuție

Data publicarii: 28.12.2020

Primăria municipiului Aiud organizează la sediul instituției din str. Cuza Vodă, nr.1, concurs de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a două posturi vacante, funcții publice specifice de execuție de:

              -  polițist local, clasa III, gradul profesional superior în cadrul Serviciului Poliția Locală, Compartiment Ordinea și liniștea publică - Evidența persoanelor;             

              - polițist local, clasa I, gradul profesional asistent în cadrul Serviciului Poliția Locală, Compartiment Ordinea și liniștea publică - Evidența persoanelor,              

            organizat în baza art. II din Legea nr.203/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

                        Durata timpului de muncă pentru funcțiile publice specifice de execuție de polițist local, clasa III, gradul profesional superior și de polițist local, clasa I, gradul profesional asistent este de 8h/zi, respectiv 40h/săptămână, respectiv durată normală a timpului de muncă.

Programul de lucru cu publicul al casieriei Serviciului Taxe și impozite Locale

Data publicarii: 23.12.2020

Programul de lucru al casieriei Serviciului Taxe și Impozite Locale se va desfășura în următoarea perioadă, după cum urmează:

-       în luna decembrie a acestui an programul de încasări se va desfășura până în data de 30 decembrie 2020, ora 15:30, exceptând ziua liberă de 25.12.2020;

-       în luna ianuarie 2021, pentru plata impozitelor restante, a taxelor de timbru și a amenzilor, programul de încasări va începe din data de 4 ianuarie 2021;

-       pentru plata impozitelor aferente anului 2021 (impozite pe clădiri, impozite pe terenuri, impozite pe mijloace de transport), programul de încasări va începe din data de 11 ianuarie 2021.

 

Rezultatele probei practice la examenul de promovare în treapta profesională imediat superioară a personalului contractual din cadrul Serviciului Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local Aiud

Data publicarii: 22.12.2020

Rezultatele  probei  practice la examenul  de promovare în treapta profesională imediat superioară a personalului contractual din cadrul  Serviciului Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local Aiud organizat în data de 21.12.2020

 

Afișare rezultat final al Proiectului de management depus de către dl. Hădărig Ioan, manager al Centrului Cultural ”Liviu Rebreanu” Aiud

Data publicarii: 18.12.2020

Afișare rezultat final al Proiectului de management depus de către dl. Hădărig Ioan, manager al Centrului Cultural ”Liviu Rebreanu” Aiud

Anunț beneficiari tichete sociale pentru mese calde

Data publicarii: 17.12.2020

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Aiud anunţă beneficiarii tichetelor sociale pentru mese calde, acordate în cadrul Programului pentru Ajutorarea Persoanelor Defavorizate, faptul că au fost încărcate cardurile cu sumele aferente lunilor: septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie.

Rezultatul final la concursul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut, organizat de Primăria Municipiului Aiud în data de 14.12.2020 - proba scrisă

Data publicarii: 16.12.2020

Rezultatul  final la concursul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut, organizat de Primăria Municipiului Aiud în data de 14.12.2020 -  proba scrisă

Rezultatul final privind analiza proiectului de management

Data publicarii: 15.12.2020

Rezultatul final privind analiza proiectului de management

Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs, la concursul de recrutare organizat de Primăria Municipiului Aiud în data de 28.12.2020 - proba scrisă

Data publicarii: 15.12.2020

Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs, la concursul de recrutare organizat de Primăria Municipiului Aiud în data de 28.12.2020 - proba scrisă

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la examenul de promovare în treapta profesională imediat superioară a personalului contractual din cadrul Serviciul Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local Aiud în data de 21.12.2020

Data publicarii: 15.12.2020

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la examenul de promovare în treapta profesională imediat superioară a personalului contractual  din cadrul  Serviciul Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local Aiud  în data de 21.12.2020

Rezultatul final al concursului organizat de Primăria municipiului Aiud pentru ocuparea pe durată nedeterminată a trei posturi contractuale vacante, concurs organizat în data de 09.12.2020 - proba scrisă și în data de 11.12.2020 - proba interviu

Data publicarii: 15.12.2020

Rezultatul  final al concursului organizat de Primăria municipiului Aiud pentru ocuparea  pe durată nedeterminată a trei posturi contractuale vacante, concurs organizat în data de 09.12.2020 - proba scrisă și în data de 11.12.2020 - proba interviu

Rezultatele probei interviu la concursul de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut, organizat de Primăria Municipiului Aiud, în data de 14.12.2020 - proba scrisă

Data publicarii: 14.12.2020

Rezultatele probei interviu la concursul de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut, organizat de Primăria Municipiului Aiud, în data de 14.12.2020 - proba scrisă

Rezultatul final la concursul de recrutare organizat de Primăria Municipiului Aiud în data de 08.12.2020 - proba scrisă

Data publicarii: 14.12.2020

Rezultatul final la concursul de recrutare organizat de Primăria Municipiului Aiud în data de 08.12.2020 - proba scrisă, pentru ocuparea funcţiei publice de conducere de Director executiv al Direcției Economice  din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud

Rezultatul probei scrise la concursul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut, organizat de Primăria Municipiului Aiud, în data de 14.12.2020 - proba scrisă

Data publicarii: 14.12.2020

Rezultatul probei scrise la concursul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut, organizat de Primăria Municipiului Aiud, în data de 14.12.2020 -  proba scrisă

Rezultatul probei interviu la concursul organizat pentru ocuparea pe durată nedeterminată, a două posturi contractuale vacante, cu normă întreagă, de inspector de specialitate, grad IA

Data publicarii: 11.12.2020

Rezultatul probei interviu la concursul organizat pentru ocuparea pe durată nedeterminată, a două  posturi contractuale vacante, cu normă întreagă, de inspector de specialitate, grad IA din cadrul Compartimentului Proiecte, Prognoze, Programe - aparatul de specialitate al Primarului municipiului Aiud

Rezultat final la concursul de recrutare organizat de Primăria Municipiului Aiud în data de 03.12.2020

Data publicarii: 11.12.2020

Rezultat final la concursul de recrutare organizat de Primăria Municipiului Aiud în data de 03.12.2020, pentru ocuparea pe durată determinată a unui post temporar vacant, funcție publică de execuţie de inspector, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Direcției Economice, Compartiment Impozite și taxe locale persoane fizice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud

REZULTATUL PROBEI SCRISE la concursul organizat de Primăria Municipiului Aiud, pentru ocuparea pe durată nedeterminată, a trei posturi contractuale vacante, concurs organizat în data de 09.12.2020 - proba scrisă

Data publicarii: 09.12.2020

Având în vedere prevederile art. 30 alin. (3) din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs, comunică următorul rezultat al probei scrise:

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare organizat de Primăria Municipiului Aiud, în data de 08.12.2020 - proba scrisă

Data publicarii: 08.12.2020

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare organizat de Primăria Municipiului Aiud, în data de 08.12.2020 -  proba scrisă

Rezultatul probei interviu la concursul de recrutare organizat de Primăria Municipiului Aiud, în data de 08.12.2020, ora 12,00 – proba interviu

Data publicarii: 08.12.2020

Rezultatul probei interviu la concursul de recrutare organizat de Primăria Municipiului Aiud, în data de 08.12.2020, ora 12,00 – proba interviu, pentru ocuparea pe durată determinată a unui post temporar vacant, funcție publică de execuție de inspector, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Direcției Economice - Compartiment Impozite și taxe locale persoane fizice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud

Serviciul Public de Interes Local Administraţia Patrimoniului Local Aiud organizează examen de promovare în treapta profesională imediat superioră a personalului contractual din cadrul instituției

Data publicarii: 07.12.2020

Serviciul Public de Interes Local Administraţia Patrimoniului Local Aiud organizează, în conformitate cu dispozițiile art.41 alin.(1) și alin.(2)  din  Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, la sediul Serviciului Public Administrația Patrimoniului Local Aiud, str.Tribun Tudoran nr.9

                                                    EXAMEN DE PROMOVARE

în treapta profesională imediat superioră a personalului contractual din cadrul instituției

 

        Pentru a participa la examenul de promovare, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

a)    să aibă  cel puțin 3 ani vechime în treapta profesională din care promovează;

b)    să fi obținut calificativul "foarte bine" la evaluarea performanțelor profesionale individuale cel puțin de două ori în ultimii 3 ani, în care aceștia s-au aflat în activitate.

  

         Examenul de promovare constă în susținerea unei probe practice, care va avea loc la sediul Serviciului Public Administrația Patrimoniului Local Aiud, str.Tribun Tudoran nr.9, în data de 21.12.2020, ora 10,00.

Rezultatele selecției dosarelor de înscriere la concursul de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut, organizat de Primăria Municipiului Aiud în data de 14.12.2020 - proba scrisă

Data publicarii: 04.12.2020

Rezultatele selecției dosarelor de înscriere la concursul de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut, organizat de Primăria Municipiului Aiud în data de 14.12.2020 - proba scrisă

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare organizat de Primăria Municipiului Aiud, în data de 03.12.2020 – proba scrisă

Data publicarii: 03.12.2020

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare organizat de Primăria Municipiului Aiud, în data de 03.12.2020, ora 11,00 – proba scrisă, pentru ocuparea pe durată determinată a unui post temporar vacant, funcție publică de execuție de inspector, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Direcției Economice - Compartiment Impozite și taxe locale persoane fizice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a trei posturi contractuale vacante, concurs organizat în data de 09.12.2020 - proba scrisă

Data publicarii: 03.12.2020

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a trei posturi contractuale vacante, concurs organizat în data de 09.12.2020 - proba scrisă

Primăria Municipiului Aiud organizează, la sediul instituției din str. Cuza Vodă, nr. 1, concurs în vederea ocupării, pe durată nedeterminată, a postului contractual vacant de execuție, cu normă întreagă, de paznic din cadrul Serviciului Poliția Locală

Data publicarii: 03.12.2020

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, PRIMĂRIA MUNICIPIULUI AIUD, JUDEŢUL ALBA, organizează, la sediul instituției din str. Cuza Vodă, nr. 1, concurs în vederea ocupării, pe durată nedeterminată, a postului contractual vacant de execuție, cu normă întreagă, de paznic din cadrul Serviciului Poliția Locală, Biroul Ordinea și liniștea publică, Paza bunurilor, Protecție civilă, Situații de urgență, Compartiment Paza bunurilor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud.

Direcția de Asistență Socială a municipiului Aiud elaborează Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local Aiud, pentru anul 2021

Data publicarii: 26.11.2020

Direcția de Asistență Socială a municipiului Aiud elaborează Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local Aiud, pentru anul 2021, în conformitate cu prevederile art. 112 alin. (1) și alin. (3) lit. b) și ale art. 140 alin. (3) din Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 2 din Anexa 2 la H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal.

 

Invităm toți furnizorii publici şi privaţi de servicii sociale, asociaţiile profesionale şi organizaţiile reprezentative ale beneficiarilor să ne transmită propuneri privind dezvoltarea serviciilor sociale la nivelul municipiului Aiud, pe adresa de e-mail: social@aiud.ro, până la data de 07.12.2020.

Primăria Municipiului Aiud organizează concurs în vederea ocupării, pe durată determinată, a postului contractual de execuție temporar vacant, cu normă întreagă, de asistent medical grad principal din cadrul Direcției de Asistență Socială

Data publicarii: 26.11.2020

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare,

                 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI AIUD, JUDEŢUL ALBA, organizează, la sediul instituției din str. Cuza Vodă, nr. 1, concurs în vederea ocupării, pe durată determinată, a postului contractual de execuție temporar vacant, cu normă întreagă, de asistent medical grad principal din cadrul Direcției de Asistență Socială a municipiului Aiud, Compartiment Creșa, din subordinea Consiliului Local al Municipiului Aiud.

Rezultatele selecţiei dosarelor de concurs, la concursul de recrutare organizat de Primăria Municipiului Aiud, în data de 08.12.2020 - proba scrisă

Data publicarii: 25.11.2020

Rezultatele selecţiei dosarelor de concurs, la concursul de recrutare organizat de Primăria Municipiului Aiud, în data de 08.12.2020 -  proba scrisă         

Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs, la concursul de recrutare organizat de Primăria Municipiului Aiud în data de 03.12.2020 - proba scrisă

Data publicarii: 24.11.2020

Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs, la concursul de recrutare organizat de Primăria Municipiului Aiud în data de 03.12.2020 - proba scrisă

Primăria Municipiului Aiud organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant, funcție publică de inspector, clasa I, grad profesional superior - Direcția Tehnică

Data publicarii: 23.11.2020

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI AIUD organizează la sediul instituției din str. Cuza Vodă, nr. 1, concurs de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată, a unui post vacant, funcție publică de execuție de inspector, clasa I, grad profesional superior în cadrul Direcției Tehnice, Compartiment Patrimoniu, Transport, Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud, concurs organizat în baza art. II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

Consultare opinie publică - Strategii sectoriale

Data publicarii: 23.11.2020

Primăria Municipiului Aiud, prin intermediul proiectului Administrație publică eficientă pentru cetățenicod SIPOCA/ MySMIS: 512/126063, finanțat prin POCA 2014 - 2020, dezvoltă două strategii importante pentru comunitatea locală aiudeană, respectiv:
✅ Strategia de îmbunătățire a serviciilor de asistență socială din Municipiul Aiud pentru perioada 2021-2025
✅ Strategia de dezvoltare durabilă în domeniul sănătății a Municipiului Aiud pentru perioada 2021-2025

Primăria Municipiului Aiud organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe durată determinată a unui post temporar vacant, funcție publică de execuție de inspector, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Direcției Economice

Data publicarii: 16.11.2020

Primăria Municipiului Aiud organizează la sediul instituției din str. Cuza Vodă, nr. 1, concurs de recrutare pentru ocuparea pe durată determinată a unui post temporar vacant, funcție publică de execuție de inspector, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Direcției Economice, Compartiment Impozite și taxe locale persoane fizice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud, concurs organizat în baza art. II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

Primăria Municipiului Aiud, Judeţul Alba, organizează concurs în vederea ocupării, a unui post contractual de execuție vacant, pe durată nedeterminată, cu normă întreagă, de medic specialist, confirmat în specialitatea medicină de familie

Data publicarii: 13.11.2020

În conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Sănătății nr. 869/2015 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea și desfășurarea concursurilor de ocuparea a posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist și chimist din unitățile sanitare publice, precum și a funcțiilor de șef de secție, șef de laborator și șef de compartiment din unitățile sanitare fără paturi, respectiv a funcției de farmacist-șef în unitățile sanitare publice cu paturi respectiv a funcției de farmacist - șef în unitățile sanitare publice cu paturi, cu modificările și completările ulterioare,

               PRIMĂRIA MUNICIPIULUI AIUD, JUDEŢUL ALBA, organizează concurs în vederea ocupării, a unui post contractual de execuție vacant, pe durată nedeterminată, cu normă întreagă, de medic specialist, confirmat în specialitatea medicină de familie din cadrul Direcției de Asistență Socială a municipiului Aiud, Compartiment Cabinete medicale și Asistență medicală comunitară din subordinea Consiliului Local al Municipiului Aiud.

Primăria Municipiului Aiud, Judeţul Alba, organizează, la sediul instituției din str. Cuza Vodă, nr. 1, concurs în vederea ocupării, pe durată nedeterminată, a trei posturi contractuale vacante, cu normă întreagă

Data publicarii: 13.11.2020

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare,

                 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI AIUD, JUDEŢUL ALBA, organizează, la sediul instituției din str. Cuza Vodă, nr. 1, concurs în vederea ocupării, pe durată nedeterminată, a trei posturi contractuale vacante, cu normă întreagă, respectiv:

            - 2 funcții contractuale de execuție de inspector de specialitate, grad IA din cadrul Compartimentului Proiecte, Prognoze, Programe din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Aiud,

            - 1 funcție contractuală de execuție de inspector de specialitate, grad I din cadrul Compartimentului Proiecte, Prognoze, Programe din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Aiud.

Anunț concurs de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut

Data publicarii: 12.11.2020

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI AIUD organizează la sediul instituției din str. Cuza Vodă, nr. 1, concurs de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut, a patru funcționari publici ( doi funcționari publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud și doi funcționari publici din cadrul Direcției de Asistență Socială a municipiului Aiud, care îndeplinesc condiţiile de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut), după cum urmează:

                   - promovarea în funcția publică de execuție de inspector, clasa I, grad profesional superior din cadrul  Direcției Economice, Compartiment Executare silită și încasare venituri;

                   -  promovarea în funcția publică de execuție de inspector, clasa I, grad profesional principal în cadrul Compartimentului Arhivă;

                   - promovarea în funcțiile publice de execuție de inspector, clasa I, grad profesional principal în cadrul Direcției de Asistență Socială a municipiului Aiud, Compartiment Asistență socială și Protecția copilului.

      

Rezultat final al concursului organizat de Primăria Municipiului Aiud pentru ocuparea pe durată nedeterminată a postului vacant din cadrul Biroului Administrația Pieței din subordinea Consiliului Local al Municipiului Aiud

Data publicarii: 10.11.2020

Rezultat final al concursului organizat de Primăria Municipiului Aiud pentru ocuparea pe durată nedeterminată a postului vacant, funcție contractuală de execuție de referent, treapta profesională IA din cadrul Biroului Administrația Pieței din subordinea Consiliului Local al Municipiului Aiud

Anunț schimbarea sediului Secției de votare nr. 64 din clădirea Fostei Grădinițe nr.1 – Aiud, str. Simion Bărnuțiu, nr. 24 în clădirea Școlii Gimnaziale ”OVIDIU HULEA” din Aiud, str. Cuza Vodă, nr. 35, jud. Alba – parter Sala nr. 9

Data publicarii: 09.11.2020

Prin Dispoziția nr. 404 din data de 02.11.2020 a primarului municipiului Aiud s-a aprobat schimbarea sediului Secției de votare nr. 64 din clădirea Fostei Grădinițe nr.1 – Aiud, str. Simion Bărnuțiu, nr. 24 în clădirea Școlii Gimnaziale ”OVIDIU HULEA” din Aiud, str. Cuza Vodă, nr. 35, jud. Alba – parter Sala nr. 9.

Anunţ privind o nouă procedură de atribuire a autorizaţiilor taxi în municipiul Aiud, începând cu data de 09.11.2020

Data publicarii: 09.11.2020

Anunţ privind o nouă procedură de atribuire a autorizaţiilor taxi în municipiul Aiud, începând cu data de 09.11.2020

Rezultatul probei interviu la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant, funcție contractuală de execuție de referent - Biroul Administrația Pieței

Data publicarii: 05.11.2020

Rezultatul probei interviu la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant, funcţie contractuală de execuție de referent, treapta profesională IA din cadrul Biroului Administrația Pieței din subordinea Consiliului Local al Municipiului Aiud - 05.11.2020 -

Primăria Municipiului Aiud organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post, funcție publică de conducere de Director executiv al Direcției Economice

Data publicarii: 03.11.2020

Primăria Municipiului Aiud organizează la sediul instituției din str. Cuza Vodă, nr. 1, concurs de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată, a unui post vacant, funcție publică de conducere de Director executiv al Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Aiud, concurs organizat în baza art. II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

PV de afisare - Ordinul nr. 470 emis de Prefectul Județului Alba la data de 27.10.2020 prin care se constată îndeplinite condițiile legale de constituire a Consiliului Local al Municipiului Aiud, începând cu data de 27 octombrie 2020

Data publicarii: 28.10.2020

Aduc la cunoștința publică prin afișarea la sediul Primăriei Municipiului Aiud

a prevederilor Ordinului nr. 470 emis de Prefectul Județului Alba la data de 27.10.2020 prin care se constată îndeplinite condițiile legale de constituire a Consiliului Local al Municipiului Aiud, începând cu data de 27 octombrie 2020.

Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs, pentru ocuparea postului vacant, funcţie contractuală de execuţie de referent, treapta profesională IA din cadrul Biroului Administrația Pieței - 02.11.2020 - proba scrisa

Data publicarii: 27.10.2020

Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs, la concursul organizat de Primăria Municipiului Aiud, pentru ocuparea postului vacant, funcţie contractuală de execuţie de referent, treapta profesională IA din cadrul Biroului Administrația Pieței din subordinea Consiliului Local al Municipiului Aiud, în data de 02.11.2020 - proba scrisă

 

Rezultat final la concursul organizat de Serviciul Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local în data de 20.10.2020

Data publicarii: 23.10.2020

Rezultat final la concursul  organizat de Serviciul Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local în data de 20.10.2020 pentru ocuparea funcției contractuale de execuție vacantă de muncitor calificat, treapta profesională I, din cadrul Biroului Seră, Zone verzi

Anunţ privind o nouă procedură de atribuire a autorizaţiilor taxi în municipiul Aiud, începând cu data de 22.10.2020

Data publicarii: 22.10.2020

Anunţ privind o nouă procedură de atribuire a autorizaţiilor taxi în municipiul Aiud, începând cu data de  22.10.2020

COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

Data publicarii: 20.10.2020

HOTĂRÂREA NR. 36din 20.10.2020 privind stabilirea măsuri pentru limitarea și prevenirea a răspândirii virusul SARS-CoV-2 pe teritoriul Municipiului Aiud

COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ AL MUNICIPIULUI AIUD întrunit în şedinţă de lucru la data de 20 octombrie 2020 ca urmare a convocării dispuse de către președintele acestei structuri – doamna primar Iulia Adriana Oana Badea,

Rezultate proba scrisă concurs Serviciul Public Administrația Patrimoniului Local Aiud

Data publicarii: 20.10.2020

Rezultate în urma desfășurării probei scrise la concursul organizat de Serviciul Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local în data de 20.10.2020, pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuţie vacantă de muncitor calificat, treapta profesională I, din cadrul Biroului Seră, Zone verzi .

COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

Data publicarii: 19.10.2020

HOTĂRÂREA NR. 35 din 19.10.2020

privind menținerea unor măsuri stabilite prin Hot CLSU nr. 32 din 05.10.2020,  pentru limitarea și prevenirea a răspândirii virusul SARS-CoV-2 pe teritoriul municipiului Aiud

 

COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ AL MUNICIPIULUI AIUD întrunit în şedinţă de lucru la data de 19 octombrie 2020 ca urmare a convocării dispuse de către președintele acestei structuri – doamna primar Iulia Adriana Oana Badea,

COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENTA

Data publicarii: 16.10.2020

HOTARAREA NR. 34 DIN 16.10.2020

privind stabilirea unor măsuri pentru limitarea și prevenire a răspândirii virusul SARS-CoV-2 pe teritoriul municipiului Aiud

 

            COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ AL MUNICIPIULUI AIUD întrunit în şedinţă de lucru la data de 16 octombrie 2020 ca urmare a convocării dispuse de către președintele acestei structuri – doamna primar Iulia Adriana Oana Badea,

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul organizat de Serviciul Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local Aiud în data de 20.10.2020 – proba scrisă

Data publicarii: 15.10.2020

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul organizat de Serviciul Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local Aiud în data  de 20.10.2020 – proba scrisă  pentru ocuparea pe durată nedeterminată, cu normă întreagă, a postului contractual vacant de execuție de muncitor calificat, treapta profesională I din cadrul Biroului Seră, Zone verzi.

Primăria Municipiului Aiud organizează, la sediul instituției din str. Cuza Vodă, nr. 1, concurs în vederea ocupării, pe durată nedeterminată, a postului contractual vacant de execuție, cu normă întreagă, de referent

Data publicarii: 09.10.2020

Primăria Municipiului Aiud, Judeţul Alba, organizează, la sediul instituției din str. Cuza Vodă, nr. 1, concurs în vederea ocupării, pe durată nedeterminată, a postului contractual vacant de execuție, cu normă întreagă, de referent, treapta profesională IA din cadrul Biroului Administrația Pieței din subordinea Consiliului Local al Municipiului Aiud.

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Aiud informează părinții care urmează să plece la muncă în străinătate, cu privire la obligațiile pe care le au conform Legii nr. 272/2004

Data publicarii: 07.10.2020

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Aiud informează părinții care urmează să plece la muncă în străinătate, cu privire la obligațiile pe care le au conform Legii nr. 272/2004 privind protecția şi promovarea drepturilor copilului și a Procedurii de monitorizare a modului de creștere și îngrijire a copilului cu părinți plecați la muncă în străinătate

Hotărârea Comitetului Local pentru Situații de Urgență

Data publicarii: 05.10.2020

Comitetul Local pentru Situații de Urgență întrunit astăzi, 05.10.2020, a dispus următoarele măsuri pe o perioadă de două săptămâni, măsuri care se vor aplica pe teritoriul municipiului Aiud pentru prevenirea și limitarea răspândirii infecțiilor cu Coronavirusul SARS-CoV-2

Începând cu data de 08 octombrie 2020 se vor distribui cereri şi declaraţii pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei

Data publicarii: 05.10.2020

Direcția de Asistenţă Socială a municipiului Aiud anunţă faptul că, începând cu data de 08 octombrie 2020, se vor distribui cereri şi declaraţii pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei, conform Ordonanţei de Urgenţă nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, cu modificările şi completările ulterioare.

Municipiul Aiud anunță anularea licitaţiei publice deschise cu strigarea prețului care a fost stabilită pentru data de 09.10.2020, ora 12:00

Data publicarii: 01.10.2020

Municipiul Aiud anunță anularea licitaţiei publice deschise cu strigarea prețului,  pentru vânzarea imobilul teren intravilan, înscris în CF nr. 71719 Aiud, nr. top/cad. 71719, cu suprafața de 283 m2, situat administrativ în Municipiul Aiud, str. Viilor, fn, proprietar tabular Municipiul Aiud, domeniul privat, care a fost stabilită pentru data de 09.10.2020, ora 12:00.

Părinții/reprezentanții legali ai copiilor înscriși la grădiniță pot beneficia de tichete sociale pentru grădiniță în cuantum de 50 lei/lună, în perioada anului școlar 2020-2021

Data publicarii: 30.09.2020

Părinții/reprezentanții legali ai copiilor înscriși la grădiniță, a căror venit pe membru de familie este de până la 284 lei, pot beneficia de tichete sociale pentru grădiniță în cuantum de 50 lei/lună, în perioada anului școlar 2020-2021, conform Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate.

Dreptul la stimulent educațional se acordă pe bază de cerere și declarație pe proprie răspundere, însoțite de acte doveditoare conform legii, cu condiția frecventării zilnice a grădiniței.

Campanie de colectare a deșeurilor electrice și electronice

Data publicarii: 30.09.2020

Primăria Municipiului Aiud în parteneriat cu SC GreenDays SA și SC Ecollect Vision SRL a demarat campania de colectare a deșeurilor electrice și electronice, de pe raza municipiului Aiud și din localitățile componente și aparținătoare.

Campania se va desfășura lunar, în prima sâmbătă din lună, în intervalul orar 09:00 – 17:00.  

Raport manager Centrul Cultural „Liviu Rebreanu” Aiud

Data publicarii: 29.09.2020

În conformitate cu prevederile art. 38 din O.U.G. nr.189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea evaluării finale a managementului Centrului Cultural “Liviu Rebreanu” Aiud, aflat sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Aiud, la nivelul autorităţii, a fost constituită, prin Dispoziția Primarului nr. 355/04.09.2020, comisia de evaluare finală a managementului Centrului Cultural “Liviu Rebreanu” Aiud, având următoarea componenţă:

 - d-na Lőrincz Helga,  viceprimarul municipiului Aiud;

 - dl. Pal Alexandru, Manager al Centrului de Cultură ”Augustin Bena”;

 - dl. Drîmbărean Matei,  Director executiv – Direcţia Judeţeană pentru Cultură Alba.

Serviciul Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local organizează concurs în vederea ocupării pe durată nedeterminată a postului contractual de execuție vacant, cu normă întreagă, de muncitor calificat

Data publicarii: 28.09.2020

Având în vedere prevederile Art. II din Legea nr.203/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID -19;

          În conformitate cu prevederile H.G. nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare ;

      Serviciul Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local, cu sediul în Aiud, str. Tribun Tudoran Nr.9, organizează concurs în vederea ocupării pe durată nedeterminată a postului contractual de execuție vacant, cu normă întreagă, de  muncitor calificat, treapta profesională I din cadrul  Biroului Seră, Zone verzi.

PUZ - Construire spațiu comercial, Aiud, str. Transilvaniei, nr. 47

Data publicarii: 25.09.2020

PRIMARIA MUNICIPIULUI AIUD

anunța organizarea dezbaterii publice pentru documentația de urbanism PUZ

„Construire spațiu comercial”,

precum si regulamentul local de urbanism aferent

Având în vedere că în data de 27 septembrie 2020 se vor desfășura alegerile pentru autoritățile publice locale, Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Aiud va avea program de lucru cu publicul în zilele de 26 și 27 septembrie 2020

Data publicarii: 23.09.2020

Având în vedere că în data de 27 septembrie 2020 se vor desfășura alegerile pentru autoritățile publice locale, Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Aiud va avea program de lucru cu publicul în zilele de 26 și 27 septembrie 2020, după cum urmează:

-       sâmbătă 26 septembrie 2020 între orele 8,00 – 16,00;

duminică 27 septembrie 2020 între orele 7,00 – 21,00.

ANUNȚ IMPORTANT privind modalitatea de desfășurare a deplasării elevilor/preșcolarilor de pe raza U.A.T. Municipiul Aiud utilizând transportul public local de călători.

Data publicarii: 16.09.2020

În cazul elevilor care au domiciliul în Municipiul Aiud, în care se află și unitatea de învățământ la care aceștia sunt înscriși:

 

Pentru a beneficia de gratuitatea serviciilor publice de transport local, elevii din învăţământul preuniversitar acreditat/autorizat solicită centrelor de emitere a documentelor de transport, aparţinând operatorului de transport public local, în baza carnetului de elev emis de unitatea de învăţământ, vizat prin ştampilă pentru anul în curs, eliberarea documentului de călătorie pentru transportul local de tipul legitimaţie de transport/abonament/card sau alte documente-tip, cu valabilitate lunară.

În perioada 14.09.2020 – 16.09.2020, Direcția de Asistență Socială a Municipiului Aiud demarează acțiunea de distribuire a măștilor de protecție

Data publicarii: 11.09.2020

În perioada 14.09.2020 – 16.09.2020, Direcția de Asistență Socială a Municipiului Aiud demarează acțiunea de distribuire a măștilor de protecție

Municipiul Aiud organizează în data de 09.10.2020, ora 12:00, licitaţia publică deschisă cu strigarea prețului, pentru vânzarea imobilul teren intravilan situat administrativ în Municipiul Aiud, str. Viilor

Data publicarii: 09.09.2020

Municipiul Aiud, C.I.F. 4613636, organizează, în data de 09.10.2020, ora 1200, la sediul din Aiud, str. Cuza – Vodă, nr. 1, licitaţia publică deschisă cu strigarea prețului,  pentru vânzarea imobilul teren intravilan, înscris în CF nr. 71719 Aiud, nr. top/cad. 71719, cu suprafața de 283 m2, situat administrativ în Municipiul Aiud, str. Viilor, fn, proprietar tabular Municipiul Aiud, domeniul privat.

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Aiud demarează acțiunea de primire a solicitărilor pentru acordarea tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional

Data publicarii: 07.09.2020

Începând cu data 07.09.2020, Direcția de Asistență Socială a Municipiului Aiud demarează acțiunea de primire a solicitărilor pentru acordarea tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional, în conformitate cu O.U.G. nr. 133/2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de elevi cei mai defavorizaţi care beneficiază de sprijin educaţional pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional acordate din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri de distribuire a acestora.

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Aiud anunță că începând cu data de 07.09.2020, Creșa Aiud își va începe activitatea pentru anul școlar 2020-2021

Data publicarii: 04.09.2020

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Aiud anunță că începând cu data de 07.09.2020, Creșa Aiud își va începe activitatea pentru anul școlar 2020-2021, în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 1.456 din 25 august 2020 pentru aprobarea normelor de igienă din unităţile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna şi recreerea copiilor şi tinerilor.

ANUNŢ PRIVIND O NOUĂ PROCEDURĂ DE ATRIBUIRE A AUTORIZAŢIILOR TAXI ÎN MUNICIPIUL AIUD, ÎNCEPÂND CU DATA DE 26.08.2020

Data publicarii: 27.08.2020

            În vederea respectării prevederilor Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi, modificată şi completată, Primăria Municipiului Aiud face următorul anunţ:

Rezultatele finale

Data publicarii: 11.08.2020

Rezultatele finale la examenul de  promovare în grad profesional imediat superior celui deținut a funcționarilor publici din cadrul  Serviciul Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local Aiud ,organizat în data de 07.08.2020 – proba scrisă

REZULTATUL PROBEI INTERVIU La examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut a funcționarilor publici din cadrul Serviciului Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local ,din data de 07.08.2020 –proba interviu

Data publicarii: 07.08.2020

La examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut a   funcționarilor publici din cadrul Serviciului Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local ,din data de 07.08.2020 –proba interviu

 

Având în vedere prevederile art.61 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei interviu :

REZULTATUL PROBEI SCRISE La examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut din a funcționarilor publici din cadrul Serviciului Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local din data de 07.08.2020

Data publicarii: 07.08.2020

 La examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut din  a funcționarilor publici din cadrul Serviciului Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local din data de 07.08.2020

 

Având în vedere prevederile art.60 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise :

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la examenul pentru promovarea în gradul profesional imediat superior celui deținut a funcționarilor publici din cadrul Serviciul Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local Aiud

Data publicarii: 31.07.2020

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la examenul pentru promovarea în gradul profesional imediat superior celui deținut a funcționarilor publici din cadrul  Serviciul Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local Aiud  din data de 07.08.2020

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Aiud anunţă distribuţia de pachete cu ajutoare alimentare din cadrul Programului Operaţional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate POAD 2018 - 2021

Data publicarii: 20.07.2020

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Aiud anunţă distribuţia de pachete cu ajutoare alimentare din cadrul Programului Operaţional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate POAD 2018 - 2021.

Începând din data de 21.07.2020 până la data de 31.07.2020, se vor distribui ajutoarele constând în pachete cu alimente.

Serviciul Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local Aiud organizează examen de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut a doi funcționari publici, care îndeplinesc condițiile de promovare

Data publicarii: 07.07.2020

Serviciul  Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local Aiud organizează în data de 07.08.2020, ora 10:00 (proba scrisă) - examen de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut a doi funcționari publici, care îndeplinesc condițiile de promovare, după cum urmează :

                     - promovarea în funcția publică de execuție de inspector, clasa I, grad profesional principal din cadrul Compartimentului Administrare terenuri agricole, păduri, pajiști;

                     - promovarea în funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional principal din cadrul Compartimentului  Casierie, încasări venituri.

Pagina modificata la: 27.01.2016
AiudulMeu.ro


Aiud CityAlert

aiud city app
App store Google play

NEWSLETTER

Cautare GoogleAcest site nu reprezinta în mod necesar pozitia oficiala a Comisiei Europene. Întreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorilor site-ului web.
Reprezentanta Comisiei Europene în România © Copyright 2004-2009 Primaria municipiului Aiud, Compartiment Strategii de Informatizare. Toate drepturile rezervate. Implementare si design: Indsoft. Sugestii si comentarii: informatica@aiud.ro.Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii.