SETARI


Aiud > Stiri > ListaStiri  
Imagine bară de titlu pentru pagina Web Part
ListaStiri

Primaria Municipiului Aiud
Aiud > Stiri > ListaStiri

 Parte Web editor conținut

Anunț de licitație privind concesionarea prin licitație publică a imobilului Atelier C10 și teren aferent situat în intravilanul municipiului Aiud, str. Tribun Tudoran, nr. 5, jud. Alba

Data publicarii: 23.07.2021

Obiectul concesiunii îl constituie imobilul Atelier C10, în suprafață construită de 83 mp și terenul aferent în suprafaţă de 483 mp, situat în intravilanul municipiului Aiud, str. Tribun Tudoran, nr. 5, înscris în C.F. nr. 74194, proprietar tabular Municipiul Aiud, domeniul privat. Concesionarea se face conform H.C.L. nr. 94/22.04.2021 și O.U.G. nr. 57/2019

Rezultatul selecţiei dosarelor la concursul de recrutare organizat de Serviciul Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local Aiud în data de 28.07.2021 – proba scrisă

Data publicarii: 22.07.2021

Rezultatul selecţiei dosarelor la concursul de recrutare organizat de Serviciul Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local Aiud în data de 28.07.2021 – proba scrisă, pentru ocuparea pe durată nedeterminată a postului vacant, funcție publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Compartimentului Reparații, Întreținere drumuri

Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs la concursul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut, organizat de Primăria Municipiului Aiud, în data de 26.07.2021, ora 10:00 - proba scrisă

Data publicarii: 20.07.2021

Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs la concursul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut, organizat de Primăria Municipiului Aiud, în data de 26.07.2021, ora 10:00 - proba scrisă

Anunț privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri

Data publicarii: 20.07.2021

Anunț privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri conform prevederilor Legii 232/2020 pentru modificarea și completarea Decretului-lege nr. 118/1990

Rezultatul probei interviu la concursul de recrutare organizat de Primăria Municipiului Aiud, în data de 15.07.2021, ora 11:00 – proba interviu

Data publicarii: 15.07.2021

Rezultatul probei interviu la concursul de recrutare organizat de Primăria Municipiului Aiud, în data de 15.07.2021, ora 11:00 – proba interviu, pentru ocuparea pe durată nedeterminată, a unui post vacant, funcție publică de execuție de inspector, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Direcției de Asistență Socială a municipiului Aiud, Compartiment Protecția persoanelor vârstnice și a persoanelor cu handicap din subordinea Consiliului Local al municipiului Aiud

Unitatea Administrativ - Teritorială Municipiul Aiud, județul Alba, anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectorul cadastral nr. 154 (parcela Inațe – Gârbova de Jos), pentru perioada 19.07.2021 – 16.09.2021

Data publicarii: 15.07.2021

Unitatea Administrativ - Teritorială Municipiul Aiud, județul Alba, anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectorul cadastral nr. 154 (parcela Inațe – Gârbova de Jos), pentru perioada 19.07.2021 – 16.09.2021, la sediul Primăriei municipiului Aiud, str. Cuza Vodă, nr.1, județul Alba, conform art. 14 alin. (1) și (2) din Legea cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Rezultatul procedurii de evaluare și selecționare a proiectelor de interes public pentru finanțări nerambursabile din fondurile bugetului local al Municipiului Aiud

Data publicarii: 14.07.2021

Rezultatul procedurii de evaluare și selecționare a proiectelor de interes public pentru finanțări nerambursabile din fondurile bugetului local al Municipiului Aiud, alocate pentru activități nonprofit de interes local

Rezultatul soluţionării contestaţiei la proba scrisă la concursul organizat de Primăria Municipiului Aiud, în vederea ocupării funcției publice de execuție vacante de inspector, clasa I, grad profesional debutant - Direcția de Asistență Socială

Data publicarii: 14.07.2021

Rezultatul soluţionării contestaţiei la proba scrisă la concursul de recrutare organizat de Primăria Municipiului Aiud, în vederea ocupării funcției publice de execuție vacante de inspector, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Direcției de Asistență Socială a municipiului Aiud, Compartiment Protecția persoanelor vârstnice și a persoanelor cu handicap din subordinea Consiliului Local al municipiului Aiud, organizat de Primăria Municipiului Aiud, în data de 12.07.2021 – proba scrisă

Anunț privind organizarea concursului pentru ocuparea pe durată nedeterminată, cu normă întreagă, a unui post vacant de director adjunct, grad II – Centrul Multicultural „Liviu Rebreanu”

Data publicarii: 14.07.2021

În conformitate cu prevederile H.G. nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, Centrul Multicultural „Liviu Rebreanu” Aiud, Direcție municipală de cultură, cu sediul în loc. Aiud, str. Transilvaniei, nr. 35, organizează în data de 05 august 2021 ora 1100 - proba scrisă, concurs în vederea ocupării, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, a funcției contractuale de conducere vacante de director adjunct, grad II. 

Rezultatul final la concursul organizat de Serviciul Public Administrația Patrimoniului Local Aiud, în vederea ocupării pe durată nedeterminată a două posturi vacante, funcții contractuale de execuție, cu normă întreagă, de muncitor calificat

Data publicarii: 08.07.2021

Rezultatul final la concursul organizat de Serviciul Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local Aiud, în vederea ocupării pe durată nedeterminată a două posturi vacante, funcții contractuale de execuție, cu normă întreagă, de muncitor calificat, treapta profesională IV , după cum urmează: - 1 post din cadrul Compartimentului Reparații, Întreținere drumuri;  - 1 post din cadrul Biroului Seră, Zone verzi, concurs organizat în data de 30.06.2021 – proba practică și în data de 05.07.2021–proba interviu

Rezultat final selecție dosare admitere creșă pentru anul școlar 2021 - 2022

Data publicarii: 06.07.2021

Rezultat final selecție dosare admitere creșă pentru anul școlar 2021 - 2022

Rezultat contestații dosare admitere creșă pentru anul școlar 2021 - 2022

Data publicarii: 05.07.2021

Rezultat contestații dosare admitere creșă pentru anul școlar 2021 - 2022

Rezultatul probei interviu la concursul organizat de Serviciul Public Administrația Patrimoniului Local în vederea ocupării pe durată nedeterminată a două posturi vacante, funcții contractuale de execuție, cu normă întreagă, de muncitor calificat

Data publicarii: 05.07.2021

Rezultatul  probei  interviu la concursul organizat de Serviciul Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local în vederea ocupării pe durată nedeterminată a două posturi vacante, funcții contractuale de execuție, cu normă întreagă, de muncitor calificat

PUZ - Modificare indicatori urbanistici în vederea extinderii construcției existente, Aiud, str. Ion Creanga, nr. 86, beneficiar Bunea Eugen

Data publicarii: 02.07.2021

PRIMARIA MUNICIPIULUI AIUD

anunța organizarea dezbaterii publice pentru documentația de urbanism PUZ

Modificare indicatori urbanistici în vederea

extinderii construcției existente”,

precum si regulamentul local de urbanism aferent

Rezultat selecție dosare admitere creșă pentru anul școlar 2021 - 2022

Data publicarii: 01.07.2021

Rezultat selecție dosare admitere creșă pentru anul școlar 2021 - 2022

Rezultat la concursul organizat de Serviciul Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local în data de 30.06.2021 - proba practică

Data publicarii: 30.06.2021

Rezultat la concursul organizat de Serviciul Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local în data de 30.06.2021 - proba practică, în vederea ocupării pe durată nedeterminată a două posturi vacante, funcții contractuale de execuție, cu normă întreagă, de muncitor calificat, treapta profesională IV , după cum urmează:

  - 1 post din cadrul Compartimentului Reparații, Întreținere drumuri;

  - 1 post din cadrul Biroului Seră, Zone verzi

Rezultatul final la concursul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut, organizat de Primăria Municipiului Aiud în data de 25.06.2021 - proba scrisă și în data de 29.06.2021 - proba interviu

Data publicarii: 30.06.2021

Rezultatul final la concursul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut, organizat de Primăria Municipiului Aiud în data de 25.06.2021 -  proba scrisă și în data de 29.06.2021 - proba interviu

Rezultatul final privind analiza proiectului de management

Data publicarii: 30.06.2021

Rezultatul final privind analiza proiectului de management

Rezultatele probei interviu la concursul de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut, organizat de Primăria Municipiului Aiud - 29.06.2021

Data publicarii: 29.06.2021

Rezultatele probei interviu la concursul de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut, organizat de Primăria Municipiului Aiud - 29.06.2021

Rezultatul selecţiei dosarelor la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea pe durată nedeterminată a postului vacant, funcție publică de execuție de inspector, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Direcției de Asistență Socială

Data publicarii: 29.06.2021

Rezultatul selecţiei dosarelor la concursul de recrutare organizat de Primăria Municipiului Aiud în data de 12.07.2021 - proba scrisă, pentru ocuparea pe durată nedeterminată a postului vacant, funcție publică de execuție de inspector, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Direcției de Asistență Socială a municipiului Aiud, Compartiment Compartiment Protecția persoanelor vârstnice și a persoanelor cu handicap din subordinea Consiliului Local al municipiului Aiud

Serviciul Public Administraţia Patrimoniului Local Aiud organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată, cu normă întreagă, a postului vacant, funcție publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional debutant

Data publicarii: 28.06.2021

Serviciul Public de Interes Local Administraţia Patrimoniului Local Aiud organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată, cu normă întreagă, a postului vacant, funcție publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Compartimentului Reparații, Întreținere drumuri, organizat în baza art.II din Legea nr.203/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

Rezultatele probei scrise la concursul de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut, organizat de Primăria Municipiului Aiud în data de 25.06.2021

Data publicarii: 25.06.2021

Rezultatele probei scrise la concursul de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut, organizat de Primăria Municipiului Aiud în data de 25.06.2021

Primăria Municipiului Aiud organizează concurs de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut, a doi funcționari publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud

Data publicarii: 25.06.2021

Primăria Municipiului Aiud organizează la sediul instituției din str. Cuza Vodă, nr. 1, concurs de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut, a doi funcționari publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud care îndeplinesc condiţiile de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul organizat de Serviciul Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local Aiud în data de 30.06.2021–proba practică

Data publicarii: 24.06.2021

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul organizat de Serviciul Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local Aiud în data de 30.06.2021–proba practică, în vederea ocupării pe durată nedeterminată a două posturi vacante, funcții contractuale de execuție, cu normă întreagă, de muncitor calificat, treapta profesională IV, după cum urmează:

                - 1 post din cadrul Compartimentului Reparații, Întreținere drumuri;

                - 1 post din cadrul Biroului Seră, Zone verzi;

      În conformitate cu prevederile art.20 din Hotărârea Guvernului nr.286/2011, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere:

                                                                       

                 - Muncitor calificat, treapta profesională IV – 1 post din cadrul Compartimentului Reparații, Întreținere drumuri                                         

Nr.

Crt.

Candidat

Rezultatul selecției dosarelor de concurs

Motivul respingerii dosarului

1.

BORȘAN VIOREL- MIHAI

ADMIS

-

              

              - Muncitor  calificat, treapta profesională IV – 1 post din cadrul Biroului Seră, Zone verzi

Nr.

Crt.

Candidat

Rezultatul selecției dosarelor de concurs

Motivul respingerii dosarului

1.

CÎMPEANU TRAIAN -FLORIN

ADMIS

-

2.

RUSU GABRIEL

ADMIS

                      -

 

      Candidații nemulțumiți de rezultatele obținute, pot formula contestație, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, la sediul Serviciului Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local Aiud, sub sancțiunea decăderii din acest drept, conform art.31 din H.G. nr. 286/2011, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale și a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.

       Candidații declarați "admis" ,vor susține în data de 30.06.2021 ,ora 10,00- proba practică-pentru postul de muncitor calificat, treapta profesională IV din cadrul Compartimentului Reparații, Întreținere drumuri ; în data de 30.06.2021, ora 12,00 -  proba practică- pentru postul de muncitor calificat, treapta profesională IV din cadrul Biroului Seră, Zone verzi  la sediul Serviciului Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local Aiud, str. Tribun Tudoran nr.9.

      Candidații sunt rugați să se prezinte cu 10 minute înainte de începerea probei practice la sediul Serviciului Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local Aiud, având asupra lor actul de identitate.

Anunț privind anularea procedurii de licitație

Data publicarii: 18.06.2021

Referitor la licitația publică din data de 17.06.2021, ora 12.00, privind concesionarea imobilului Atelier C10 și teren aferent situat în intravilanul municipiului Aiud, str. Tribun Tudoran, nr. 5, jud. Alba, Primăria Municipiului Aiud informează că procedura de licitație a fost anulată întrucât a fost depusă o singură ofertă, urmând să se organizeze o nouă licitație cu respectarea prevederilor art. 314, alin. (1) - (13) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ și a Regulamentului de concesionare a bunurilor imobile aflate în domeniul public sau privat al UAT – Municipiul Aiud, aprobat prin HCL nr.145 din 27 august 2020.

Primăria Municipiului Aiud organizează concurs în vederea ocupării, a unui post contractual de execuție vacant, pe durată nedeterminată, cu normă întreagă, de medic confirmat în specialitatea medicină de familie - Direcția de Asistență Socială

Data publicarii: 18.06.2021

Primăria Municipiului Aiud, judeţul Alba, organizează concurs în vederea ocupării, a unui post contractual de execuție vacant, pe durată nedeterminată, cu normă întreagă, de medic confirmat în specialitatea medicină de familie din cadrul Direcției de Asistență Socială a municipiului Aiud, Compartiment Cabinete medicale și Asistență medicală comunitară din subordinea Consiliului Local al Municipiului Aiud.          

Rezultatul selecţiei dosarelor la concursul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut, organizat de Primăria Municipiului Aiud, în data de 25.06.2021, ora 10,00 - proba scrisă

Data publicarii: 18.06.2021

Rezultatul  selecţiei dosarelor la concursul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut, organizat de Primăria Municipiului Aiud, în data de 25.06.2021, ora 10,00 - proba scrisă

Rezultatul probei interviu la concursul de recrutare organizat în data de 17.06.2021, ora 11:00 – proba interviu

Data publicarii: 17.06.2021

Rezultatul probei interviu la concursul de recrutare organizat de Primăria Municipiului Aiud, în data de 17.06.2021, ora 11,00 – proba interviu, pentru ocuparea pe durată nedeterminată, a unui post vacant, funcție publică de execuție de inspector, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Direcției de Asistență Socială a municipiului Aiud, Compartiment Beneficii sociale și Autoritate tutelară din subordinea Consiliului Local al municipiului Aiud

Concurs de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a postului vacant, funcție publică de execuție de inspector, clasa I, grad profesional debutant din cadrul DAS, Compartiment Protecția persoanelor vârstnice și a persoanelor cu handicap

Data publicarii: 08.06.2021

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI AIUD, organizează la sediul instituției din str. Cuza Vodă, nr. 1, concurs de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a postului vacant, funcție publică de execuție de inspector, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Direcției de Asistență Socială a municipiului Aiud, Compartiment Protecția persoanelor vârstnice și a persoanelor cu handicap din subordinea Consiliului Local al municipiului Aiud,

 organizat în baza art. II din Legea nr.203/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

            Durata timpului de muncă pentru funcția publică de execuție de inspector, clasa I, grad profesional debutant este de 8h/zi, respectiv 40h/săptămână, respectiv durată normală a timpului de muncă.

Serviciul Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local, cu sediul în Aiud, str. Tribun Tudoran Nr.9, organizează concurs pentru ocuparea pe durată nedeterminată a două posturi vacante, funcții contractuale de execuție, cu normă întreagă

Data publicarii: 07.06.2021

      Serviciul Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local, cu sediul în Aiud, str. Tribun Tudoran Nr.9, organizează concurs pentru ocuparea pe durată nedeterminată a două posturi vacante, funcții contractuale de execuție, cu normă întreagă, de muncitor calificat ,treapta profesională IV, după cum urmează:

 - 1 post  din cadrul Compartimentului Reparații, Întreținere drumuri;

 - 1 post din cadrul Biroului Seră, Zone Verzi ;

   Condiţii  specifice de participare la concurs :

                   -  studii medii / studii generale

        - nu necesită vechime în muncă

Rezultatul selecţiei dosarelor la concursul de recrutare organizat în data de 14.06.2021- proba scrisă

Data publicarii: 02.06.2021

Rezultatul  selecţiei dosarelor la concursul de recrutare organizat de Primăria Municipiului Aiud în data de 14.06.2021- proba scrisă, pentru ocuparea pe durată nedeterminată a postului vacant, funcție publică de execuție de inspector, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Direcției de Asistență Socială a municipiului Aiud, Compartiment Beneficii sociale și Autoritate tutelară  din subordinea Consiliului Local al municipiului Aiud

În atenția proprietarilor sau deținătorilor de terenuri, administratorilor drumurilor publice, cursurilor de apă, lacurilor și ai bazinelor piscicole de pe raza municipiului Aiud, județul Alba

Data publicarii: 02.06.2021

În atenția proprietarilor sau deținătorilor de terenuri, administratorilor drumurilor publice, cursurilor de apă, lacurilor și ai bazinelor piscicole de pe raza municipiului Aiud, județul Alba

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Aiud anunţă că, în perioada 14 - 25 iunie 2021, se fac înscrieri la Creşa Aiud pentru anul şcolar 2021- 2022

Data publicarii: 27.05.2021

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Aiud anunţă că, în perioada 14 - 25 iunie 2021, se fac înscrieri la Creşa Aiud pentru anul şcolar 2021- 2022.  

Anunţ de licitație privind concesionarea prin licitație publică a imobilului Atelier C10 și teren aferent situat în intravilanul municipiului Aiud, str. Tribun Tudoran, nr. 5, jud. Alba

Data publicarii: 26.05.2021

Anunţ de licitație privind concesionarea prin licitație publică a imobilului Atelier C10 și teren aferent situat în intravilanul municipiului Aiud, str. Tribun Tudoran, nr. 5, jud. Alba

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI AIUD organizează la sediul instituției din str. Cuza Vodă, nr. 1, concurs de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut

Data publicarii: 24.05.2021

           PRIMĂRIA MUNICIPIULUI AIUD organizează la sediul instituției din str. Cuza Vodă, nr. 1, concurs de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut, a patru funcționari publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud care îndeplinesc condiţiile de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut, după cum urmează:

                   - promovarea în funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul  Direcției Arhitect - șef, Birou Comunicare și Relații Publice, Compartiment Comunicare internă și externă;

                   -  promovarea în funcția publică de execuție de auditor, clasa I, grad profesional superior în cadrul Compartimentului Audit public intern;

                   - promovarea în funcția publică de execuție de inspector, clasa I, grad profesional principal în cadrul Direcției Economice, Compartiment Impozite și taxe locale persoane juridice;

                    - promovarea în funcția publică de execuție de inspector, clasa I, grad profesional principal în cadrul Direcției Economice, Compartiment Executare silită și încasare venituri.

Procedură prvind solicitarea unui certificat fiscal de către persoane fizice și juridice

Data publicarii: 19.05.2021

În vederea solicitării unui certificat fiscal de către persoanele fizice și juridice, facem următoarele precizări:

            - cererile se depun la Registratura Municipiului Aiud în timpul programului de lucru din ziua respectivă, iar certificatul fiscal se ridică de la compartimentele de taxe și impozite, în 2 zile lucrătoare de la data solicitării;

            - cererile se pot transmite și la adresa de e-mail taxe@aiud.ro. Cererile pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală se pot descărca de pe site-ul www.aiud.ro, următoarele link-uri:

     -    persoane fizice:

             http://www.aiud.ro/AplicatiiOnline/ActeNecesare/Categorie.aspx?idc=13

-      persoane juridice:

http://www.aiud.ro/AplicatiiOnline/ActeNecesare/Categorie.aspx?idc=14

Primăria Municipiului Aiud organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a postului vacant, funcție publică de execuție de inspector, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Direcției de Asistență Socială

Data publicarii: 10.05.2021

Primăria Municipiului Aiud organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a postului vacant, funcție publică de execuție de inspector, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Direcției de Asistență Socială a municipiului Aiud, Compartiment Beneficii Sociale și Autoritate Tutelară din subordinea Consiliului Local al municipiului Aiud

Primăria Municipiului Aiud organizează licitație publică cu strigare pentru închirierea locurilor de vânzare destinate producătorilor agricoli persoane fizice și locurilor de vânzare destinate comercializării pepenilor

Data publicarii: 10.05.2021

Primăria Municipiului Aiud organizează în data de 26 mai 2021, ora 12:00, în Piaţa Agroalimentară Dr. Constantin Hagea din Aiud, str. Iuliu Maniu, nr. 38, licitație publică cu strigare pentru închirierea locurilor de vânzare destinate producătorilor agricoli persoane fizice și locurilor de vânzare destinate comercializării pepenilor.

În conformitate cu prevederile articolului 142 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, se convoacă adunările săteşti pentru alegerea delegaților sătești

Data publicarii: 05.05.2021

Primăria municipiului Aiud anunţă că, în conformitate cu prevederile articolului 142 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, se convoacă adunările săteşti pentru alegerea delegaților sătești din localitățile componente și aparținătoare municipiului Aiud, care nu au reprezentanți în Consiliul Local al municipiului Aiud

Rezultat final la concursul de recrutare organizat de Primăria Municipiului Aiud în data de 19.04.2021, ora 11:00 – proba scrisă

Data publicarii: 27.04.2021

Rezultat final la concursul de recrutare organizat de Primăria Municipiului Aiud, în data de 19.04.2021, ora 11:00 – proba scrisă, pentru ocuparea pe durată nedeterminată a postului vacant, funcție publică specifică de execuție de polițist local, clasa III, gradul profesional superior în cadrul Serviciului Poliția Locală, Compartiment Ordinea și liniștea publică - Evidența persoanelor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud

Rezultatul selecţiei dosarelor la concursul de recrutare organizat de Primăria Municipiului Aiud în data de 19.04.2021 - proba scrisă

Data publicarii: 13.04.2021

Rezultatul selecţiei dosarelor la concursul de recrutare organizat de Primăria Municipiului Aiud în data de 19.04.2021 - proba scrisă

Rezultat final la concursul de recrutare organizat de Primăria Municipiului Aiud, în data de 05.04.2021 - proba scrisă, pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcţiei publice de conducere de Director executiv al Direcției Economice

Data publicarii: 12.04.2021

Rezultat final la concursul de recrutare organizat de Primăria Municipiului Aiud, în data de 05.04.2021 - proba scrisă, pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcţiei publice de conducere de Director executiv al Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud

Rezultat final la concursul de recrutare organizat de Primăria Municipiului Aiud, în data de 06.04.2021, ora 11,00 – proba scrisă

Data publicarii: 09.04.2021

Rezultat final la concursul de recrutare organizat de Primăria Municipiului Aiud, în data de 06.04.2021, ora 11,00 – proba scrisă, pentru ocuparea pe durată nedeterminată, a unui post vacant, funcție publică de execuție de inspector, clasa I, grad profesional principal în cadrul Direcției Economice, Compartiment Impozite și taxe locale persoane fizice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud

Rezultatul probei interviu la concursul de recrutare organizat de Primăria Municipiului Aiud în data de 05.04.2021 - proba scrisă

Data publicarii: 08.04.2021

Rezultatul probei interviu la concursul de recrutare organizat de Primăria Municipiului Aiud  în data de 05.04.2021 -  proba scrisă, pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcţiei publice de conducere de Director executiv al Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare organizat de Primăria Municipiului Aiud, în data de 06.04.2021, ora 11:00 – proba scrisă

Data publicarii: 06.04.2021

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare organizat de Primăria Municipiului Aiud, în data de 06.04.2021, ora 11:00 – proba scrisă, pentru ocuparea pe durată nedeterminată, a unui post vacant, funcție publică de execuție de inspector, clasa I, grad profesional principal în cadrul Direcției Economice, Compartiment Impozite și taxe locale persoane fizice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare organizat de Primăria Municipiului Aiud, în data de 05.04.2021 - proba scrisă, pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcţiei publice de conducere de Director executiv al Direcției Economice

Data publicarii: 05.04.2021

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare organizat de Primăria Municipiului Aiud, în data de 05.04.2021 - proba scrisă, pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcţiei publice de conducere de Director executiv al Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud

Rezultatul final al concursului organizat de Primăria Municipiului Aiud, pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post contractual vacant, cu normă întreagă, de îngrijitor din cadrul Direcției Tehnice

Data publicarii: 01.04.2021

Rezultatul  final al concursului organizat de Primăria Municipiului Aiud, pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post contractual vacant, cu normă întreagă, de îngrijitor din cadrul Direcției Tehnice, Compartiment Patrimoniu, Transport, Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Aiud, concurs organizat în data de 24.03.2021 - proba practică și în data de 29.03.2021 - proba interviu

Rezultatul selecţiei dosarelor la concursul de recrutare organizat de Primăria Municipiului Aiud în data de 06.04.2021- proba scrisă, pentru ocuparea pe durată nedeterminată a postului vacant, funcție publică de execuție de inspector - Direcția Economică

Data publicarii: 29.03.2021

Rezultatul selecţiei dosarelor la concursul de recrutare organizat de Primăria Municipiului Aiud în data de 06.04.2021- proba scrisă, pentru ocuparea pe durată nedeterminată a postului vacant, funcție publică de execuție de inspector, clasa I, grad profesional principal în cadrul Direcției Economice, Compartiment Impozite și taxe locale persoane fizice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud

Rezultatul probei interviu la concursul organizat de Primăria Municipiului Aiud, pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post contractual de execuție vacant, cu normă întreagă, de îngrijitor din cadrul Direcției Tehnice

Data publicarii: 29.03.2021

Rezultatul probei interviu la concursul organizat de Primăria Municipiului Aiud, pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post contractual de execuție vacant, cu normă întreagă, de îngrijitor din cadrul Direcției Tehnice, Compartiment Patrimoniu, Transport, Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Aiud - 29.03.2021 -

Rezultatele selecţiei dosarelor de concurs, la concursul de recrutare organizat de Primăria Municipiului Aiud, în data de 05.04.2021 - proba scrisă

Data publicarii: 25.03.2021

Rezultatele selecţiei dosarelor de concurs, la concursul de recrutare organizat de Primăria Municipiului Aiud, în data de 05.04.2021 -  proba scrisă 

Anunţ privind o nouă procedură de atribuire a autorizaţiilor taxi în municipiul Aiud, începând cu data de 25.03.2021

Data publicarii: 25.03.2021

Anunţ privind o nouă procedură de atribuire a autorizaţiilor taxi în municipiul Aiud, începând cu data de  25.03.2021

Rezultat final concurs Serviciul Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local Aiud

Data publicarii: 24.03.2021

Rezultatul  final la concursul  organizat de Serviciul Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local Aiud pentru ocuparea pe durată  nedeterminată, cu normă întreagă, a următoarelor posturi contractuale de execuție vacante din cadrul Biroului Seră, Zone verzi : - muncitor calificat, treapta profesională II – 2 posturi și muncitor calificat, treapta profesională III- 2 posturi, concurs organizat în data de 16.03.2021 – proba practică și în data de 19.03.2021 – proba interviu

Rezultatul probei practice la concursul organizat de Primăria Municipiului Aiud, pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post contractual vacant, cu normă întreagă, de îngrijitor din cadrul Direcției Tehnice

Data publicarii: 24.03.2021

Rezultatul probei practice la concursul organizat de Primăria Municipiului Aiud, pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post contractual vacant, cu normă întreagă, de îngrijitor din cadrul Direcției Tehnice, Compartiment Patrimoniu, Transport, Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Aiud -  24.03.2021 -

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Aiud anunță distribuția de pachete cu produse alimentare acordate prin Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate (POAD) 2019 - 2021

Data publicarii: 22.03.2021

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Aiud anunță distribuția de pachete cu produse alimentare acordate prin Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate (POAD) 2019 - 2021.

            Începând din data de 24.03.2021 se vor distribui ajutoarele constând în pachete cu alimente.

Rezultatul probei interviu la concursul organizat de Serviciul Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local în data de 19.03.2021

Data publicarii: 19.03.2021

Rezultatul  probei  interviu la concursul  organizat de Serviciul Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local în vederea ocupării pe durată nedeterminată a următoarelor posturi contractuale de execuție vacante,  cu normă întreagă,  din cadrul Biroului Seră, Zone verzi:  - muncitor calificat, treapta profesională II – 2 posturi   și  muncitor calificat , treapta profesională III – 2 posturi   -19.03.2021-

Primăria Municipiului Aiud organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată, a unui post vacant, funcție publică de conducere specifică de Arhitect - șef

Data publicarii: 19.03.2021

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI AIUD organizează la sediul instituției din str. Cuza Vodă, nr. 1, concurs de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată, a unui post vacant, funcție publică de conducere specifică de Arhitect - șef al Direcției Arhitect - șef din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud, concurs organizat în baza art. II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

Serviciul Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local Aiud va organiza în data de 14 aprilie 2021 licitație publică cu strigare, pentru atribuirea unui număr de 29 locuri de parcare amplasate în zona blocurilor de pe strada Morii

Data publicarii: 19.03.2021

Serviciul Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local Aiud, în conformitate cu Regulamentul de închiriere a parcărilor amenajate în municipiul Aiud, va organiza în data de 14 aprilie 2021 (miercuri) licitație publică cu strigare pentru atribuirea unui număr de 29 locuri de parcare, numerotate de la 1 - 29, amplasate în zona blocurilor de pe strada Morii, Aiud, jud. Alba.

Pagina modificata la: 27.01.2016
AiudulMeu.ro


Aiud CityAlert

aiud city app
App store Google play

NEWSLETTER


Cautare Google


Acest site nu reprezinta în mod necesar pozitia oficiala a Comisiei Europene. Întreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorilor site-ului web.
Reprezentanta Comisiei Europene în România © Copyright 2004-2009 Primaria municipiului Aiud, Compartiment Strategii de Informatizare. Toate drepturile rezervate. Implementare si design: Indsoft. Sugestii si comentarii: informatica@aiud.ro.Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii.