Aiud > Stiri > ListaStiri  
Imagine bară de titlu pentru pagina Web Part
ListaStiri

Primaria Municipiului Aiud
Tipar Font - Font +
Aiud > Stiri > ListaStiri

Primăria Municipiului Aiud organizează examen de promovare în grad profesional imediat superior a personalului contractual din cadrul Direcției de Asistență Socială

Data publicarii: 29.03.2017

Primăria Municipiului Aiud organizează la sediul instituției din str. Cuza Vodă, nr. 1, examen de promovare în grad profesional imediat superior a personalului contractual din cadrul Direcției de Asistență Socială din subordinea Consiliului Local al Municipiului Aiud, care îndeplineşte condiţiile de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut.

Rezultatul final al concursului organizat pentru ocuparea postului de casier

Data publicarii: 27.03.2017

Rezultatul final la concursul organizat de Primăria Municipiului Aiud, pentru ocuparea postului vacant, funcție contractuală de execuție de casier din cadrul Biroului Administrația Pieței din subordinea Consiliului Local al Municipiului Aiud.

Serviciul Public Administrația Patrimoniului Local organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de șofer din cadrul Compartimentului Reparații, Întreținere Drumuri

Data publicarii: 27.03.2017

Serviciul Public Administraţia Patrimoniului Local, cu sediul în Aiud, str. Tribun Tudoran,nr.9, organizează concurs în vederea  ocupării pe durată nedeterminată, a funcției contractuale de execuție vacantă de  șofer ,treapta profesională I, din cadrul Compartimentului Reparaţii, Întreţinere Drumuri.

Rezultatul probei interviu la concursul organizat pentru ocuparea funcției de casier

Data publicarii: 23.03.2017

REZULTATUL PROBEI INTERVIU la concursul organizat de Primăria Municipiului Aiud, pentru ocuparea postului vacant, funcție contractuală de execuție de casier din cadrul Biroului Administrația Pieței din subordinea Consiliului Local al Municipiului Aiud

- 23.03.2017 -

Rezultat soluționare contestație proba scrisă concurs casier

Data publicarii: 23.03.2017

REZULTATUL SOLUŢIONĂRII CONTESTAŢIEI LA PROBA SCRISĂ pentru concursul organizat pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuţie vacante de casier din cadrul Biroului Administrația Pieței din subordinea Consiliului Local al Municipiului Aiud, organizat de Primăria Municipiului Aiud, în data de 20.03.2017 – proba scrisă

Primăria Municipiului Aiud organizează concurs în vederea ocupării unui post vacant de asistent medical debutant din cadrul Direcției de Asistență Socială

Data publicarii: 22.03.2017

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI AIUD, JUDEŢUL ALBA, organizează la sediul instituției din str. Cuza Vodă, nr.1, concurs în vederea ocupării, pe durată nedeterminată, a unui post vacant, funcţie contractuală de execuţie de asistent medical grad debutant din cadrul Direcției de Asistență Socială, Compartiment Cabinete Medicale și Asistență Medicală Comunitară din subordinea Consiliului Local al Municipiului Aiud.

 

Rezultatul probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea postului de casier din cadrul Biroului Administrația Pieței

Data publicarii: 21.03.2017

Având în vedere prevederile art. 30 alin. (3) din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs, comunică următorul rezultat al probei scrise

Rezultatul selecției dosarelor la concursul organizat pentru ocuparea funcției de casier - Biroul Administrația Pieței

Data publicarii: 15.03.2017

Rezultatul selecției dosarelor la concursul organizat de Primăria Municipiului Aiud, pentru ocuparea postului vacant, funcţie contractuală de execuţie de casier din cadrul Biroului Administrația Pieței din subordinea Consiliului Local al Municipiului Aiud, în data de 20.03.2017 - proba scrisă

Primăria Municipiului Aiud organizează concurs în vederea ocupării unui post vacant de casier în cadrul Biroului Administrația Pieței

Data publicarii: 24.02.2017

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare,

                  PRIMĂRIA MUNICIPIULUI AIUD, JUDEŢUL ALBA, organizează la sediul instituției din str. Cuza Vodă, nr.1, concurs în vederea ocupării, pe durată nedeterminată, a unui post vacant, funcţie contractuală de execuţie din cadrul Biroului Administrația Pieței din subordinea Consiliului Local al Municipiului Aiud:

 

  CASIER  – 1 POST în cadrul Biroului Administrația Pieței

Licitație publică deschisă cu strigarea prețului, pentru vânzarea a două parcele de teren

Data publicarii: 21.02.2017

Primăria Municipiului Aiud organizează, în data de 09.03.2017, ora 12:00, la sediul din Aiud, str. Cuza – Vodă, nr. 1, licitaţie publică deschisă cu strigarea prețului,  pentru vânzarea  a două parcele de teren, situate în Aiudul de Sus, str. Valea Aiudului, fn, proprietate privată a Municipiului Aiud

Vizită a unei delegații a Statului Major al Forțelor Navale Române la Aiud

Data publicarii: 20.02.2017

În scopul organizării unui workshop pe teme de comunicare precum și interculturale, o delegație a Statului Major al Forțelor Navale Române va face o vizită în municipiul nostru, în data de 21 februarie 2017.

            Delegația este formată din aproximativ 60 de persoane, ofițeri specialiști în comunicare publică din forțele navale, dar și profesori, studenți și masteranzi ai Universității Naționale de Apărare ”Carol I” din București.

Aiudul ar putea găzdui competiții naționale de tenis de câmp

Data publicarii: 15.02.2017

Depinde de votul consilierilor locali dacă rezultatele foarte bune, chiar excepționale, obținute de tineri sportivi aiudeni vor genera și evenimente sportive locale.

 

            Administrația publică locală aiudeană privește cu admirație tinerii care aleg să valorifice timpul liber prin practicarea unui sport, ca de exemplu tânăra sportivă Alexia Mărginean, care s-a făcut remarcată la nivel național la competițiile de tenis de câmp.

Gala Sportului aiudean

Data publicarii: 15.02.2017

Drumul performanței este lung, anevoios și de multe ori cere sacrificii. În ciuda tuturor greutăților, cluburile sportive aiudene atrag, pregătesc și conduc spre performanță mulți tineri.

Unul dintre obiectivele importante ale municipalității este promovarea performanței sportive, concomitent cu recunoașterea efortului depus pentru obținerea rezultatelor de excepție obținute și motivarea continuării activității sportive. Tocmai de aceea a propus în lista de evenimente aprobată de către Consiliul Local, organizarea primei ediții a galei sportului aiudean.

Primăria Municipiului Aiud și Crucea Roșie filiala Alba – parteneriat în slujba aiudenilor

Data publicarii: 15.02.2017

Una dintre prioritățile administrației locale aiudene este eficientizarea acțiunilor de intervenție la nivelul comunității, pentru prevenirea accidentelor, asistență medicală, promovarea unui stil de viată sănătos și nu în ultimul rând, pregătire și intervenție în caz de dezastre.

Serviciul Public Administrația Patrimoniului Local Aiud organizează în data de 28 februarie 2017 licitaţie publică cu strigare pentru atribuirea unor locuri de parcare de pe strada Băilor

Data publicarii: 09.02.2017

În conformitate cu Regulamentul de închiriere a parcărilor amenajate din Municipiul Aiud, Serviciul Public Administrația Patrimoniului Local Aiud organizează în data de 28 februarie 2017, licitaţie publică cu strigare pentru atribuirea locurilor de parcare cu numerele 215 – 231, 201 și 202 amplasate pe str. Băilor din municipiu.

Anunț pentru IMM-urile din mediul urban și întreprinderile mijlocii din mediul rural

Data publicarii: 06.02.2017

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a lansat apelul de proiecte nr. POR/102/2/2, aferent Axei prioritare 2 – Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Priorității de investiţii 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor.

Tichete sociale pentru părinții/reprezentanții legali ai copiilor înscriși la grădiniță

Data publicarii: 01.02.2017

Direcția de Asistență Socială Aiud anunță părinții/reprezentanții legali ai copiilor înscriși la grădiniță, a căror venit pe membru de familie este de până la 284 lei, pot beneficia de tichete sociale pentru grădiniță, în cuantum de 50 lei/lună, în perioada anului școlar, conform Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor proveniți din familii defavorizate

Completarea Registrelor Agricole se face până la data de 1 martie 2017

Data publicarii: 31.01.2017

Conform Ordonanței Guvernului nr. 28 din 27 august 2008 privind Completarea registrelor agricole, toți cetățenii care dețin în proprietate sau în folosință case, terenuri, animale, utilaje agricole, construcții zootehnice trebuie să se prezinte la Primăria Municipiului Aiud – Biroul Agricol, până la data de 1 martie 2017, pentru declarațiile la Registrul Agricol pe anul 2017.

Liber pentru investitori la Cinema ”Progresul”

Data publicarii: 30.01.2017

Ca urmare a propunerii Primarului Municipiului Aiud, în ședința ordinară a Consiliului Local din data de 26 ianuarie 2017, consilierii locali au aprobat proiectul de hotărâre privind întabularea dreptului de proprietate, în domeniul public al Unității Administrativ -Teritoriale Municipiul Aiud a fostului Cinematograf ”Progresul”.

Momentul TĂU de informare

Data publicarii: 28.01.2017

 

Ca urmare a postărilor în spațiul virtual a unor comentarii privind acreditarea ziariștilor de către Primăria Municipiului Aiud, facem următoarele precizări:

Programul de funcționare a Primăriei Municipiului Aiud pentru data de 28 ianuarie 2017

Data publicarii: 19.01.2017

Pentru ziua de 23 ianuarie 2017, stabilită ca zi liberă, potrivit HG nr. 28/2017, personalul din cadrul Primăriei Municipiului Aiud și serviciile publice fără personalitate juridică subordonate Consiliului Local al Municipiului Aiud, își va desfășura activitatea, în regim de program normal, în ziua de 28 ianuarie 2017.

47 de echipamente IT au fost achiziționate la Aiud, în anul 2016

Data publicarii: 17.01.2017

Primăria Municipiului Aiud își exprimă dezacordul față de dezinformarea opiniei publice, cu atât mai mult cu cât aceasta pornește de la un consilier local, care are acces la toate informațiile.

Atribuțiile consilierului local, stabilite prin lege, nu prevăd dezinformarea publică. Tocmai de aceea, punem la dispoziția cetățenilor următoarele informații.

În data de 16.01.2017, începând cu ora 09:00, cele 2 semafoare din centrul municipiului Aiud vor fi funcționale

Data publicarii: 16.01.2017

Primăria municipiului Aiud informează cetățenii municipiului despre faptul că, începând de azi, 16.01.2017, ora 09:00, cele 2 semafoare instalate în centrul municipiului Aiud vor deveni funcționale.

Campanie umanitară ”Cuier pentru nevoiași”

Data publicarii: 13.01.2017

Primăria Municipiului Aiud în colaborare cu Serviciul de Ajutor Maltez va demara începând cu data de 14 ianuarie 2017 campania umanitară ”Cuier pentru nevoiași”.

Serviciul Public Administrația Patrimoniului Local Aiud va dispărea legal

Data publicarii: 13.01.2017

HCL nr. 264/2016 privind reorganizarea Serviciului Public Administrația Patrimoniului Local, prin desființarea ca serviciu public cu personalitate juridică din subordinea Consiliului Local al Municipiului Aiud și înființarea ca direcție în cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Aiud va fi revocata în ședința de Consiliu Local Aiud din luna ianuarie.

Primarul Municipiului Aiud propune modificarea termenului de aplicare a Legii nr. 384/2013

Data publicarii: 06.01.2017

În data de 09.01.2017, a fost convocată ședința Consiliului Director al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Salubris Alba”. Unul dintre punctele de pe ordinea de zi este formularea unui punct de vedere unitar, privind intrarea în vigoare de la data de 01.01.2017 a taxei de mediu în cuantum de 80 lei/tonă de deșeu inert și nepericulos, încredințat în vederea eliminării, taxă prevăzută în Legea 384/2013..

Pentru a clarifica acest aspect, Primăria Municipiului Aiud a trimis, încă din luna decembrie, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Salubris Alba” adresa cu numărul 24628/29.12.2016.

Programul de lucru cu publicul al Direcției Economice - Taxe și impozite locale

Data publicarii: 28.12.2016

Direcția Economică din cadrul Primăriei Municipiului Aiud anunță programul de lucru cu publicul pentru perioada următoare.

Trecerea de pietoni din dreptul Băncii Comerciale va fi dezafectată

Data publicarii: 23.12.2016

În vederea fluidizării traficului rutier în municipiul Aiud, vă informăm că începând de azi, 23.12.2016, trecerea de pietoni din dreptul Băncii Comerciale va fi dezafectată.

Totodată, va fi marcată o nouă trecere de pietoni în dreptul magazinului „Profi”.

Manager interimar la Spitalul Municipal Aiud

Data publicarii: 21.12.2016

Având în vedere prevederile legale, precum și acordul părților privind încetarea contractului de management încheiat între Primarul Municipiului Aiud și fostul manager al Spitalului Municipal Aiud, începând cu data de 20 decembrie 2016 se numește doamna Dan Monica - Aurelia în funcția de manager interimar al unității spitalicești aiudene.

Primăria Municipiului Aiud reia în data de 28.12.2016 licitația publică deschisă cu strigare pentru concesionarea terenului de pe strada Tribun Tudoran, nr. 72 K

Data publicarii: 21.12.2016

Primăria Municipiului Aiud reia, în data de 28.12.2016, ora 13:00, la sediul din Aiud, str. Cuza-Vodă, nr.1, licitaţia publică deschisă cu strigare pentru concesionarea terenului înscris în CF nr. 81716 Aiud, nr. top/cad. 81716, cu suprafaţa de 3958 mp categoria de folosință "curți construcții", proprietatea tabulară a Municipiului Aiud - domeniul privat, în cotă de 1/1 parte, situat administrativ în Aiud, str. Tribun Tudoran, nr. 72 K.

Primarul Municipiului Aiud cere soluționarea problemei comercializării brazilor de Crăciun în piețe

Data publicarii: 21.12.2016

Oana Badea, Primarul Municipiului Aiud, cere tuturor parlamentarilor de Alba soluționarea problemei comercializării brazilor de Crăciun în piețe

Municipiul Aiud - pe harta orașelor SMART

Data publicarii: 21.12.2016

Începând de astăzi, Aiudul s-a înscris în cursa digitalizării informațiilor, prin lansarea aplicației inteligente - Aiud CityApp. Această aplicație poate fi descărcată, gratuit, pe telefoanele și tabletele inteligente care rulează IOS sau Android, din magazinele Google Play și App Store

Colectarea deșeurilor reciclabile în localitățile componente și aparținătoare

Data publicarii: 19.12.2016

Urmare a adresei nr. 23502/08.12.2016 prin care Primăria Municipiului Aiud a solicitat operatorului de salubritate preluarea separată a deșeurilor reciclabile de la locuințele individuale din localitățile componente și aparținătoare, în săptămâna 19-23 decembrie 2016, în localitățile Ciumbrud și Sîncrai, se vor împărți saci tuturor persoanelor care au încheiate contracte de salubritate, pentru colectarea deșeurilor reciclabile.

Arta aiudeană expusă la Muzeul Național Cotroceni

Data publicarii: 13.12.2016

Miercuri, 14 decembrie, începând cu ora 18:00, Muzeul Național Cotroceni, în parteneriat cu Guvernul României - Departamentul pentru Relații Interetnice, Fundația ”Inter-Art” și Centrul Cultural ”Liviu Rebreanu” Aiud, organizează expoziția de artă plastică ”Imaginile Diversității”.

Program de lucru Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Aiud

Data publicarii: 09.12.2016

Programul de lucru cu publicul al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Aiud

Demisia managerului Spitalului Municipal Aiud nu este în conformitate cu prevederile contractului de management

Data publicarii: 08.12.2016

Având în vedere prevederile legale și contractul de management al managerului Spitalului Municipal Aiud, primarul Municipiului Aiud, doamna Oana Badea, solicită din nou Consiliului de Administrație al Spitalului Municipal Aiud propunerea de demitere din funcție a managerului. 

Municipiul Aiud recunoaște valoarea învățământului de calitate

Data publicarii: 07.12.2016

Azi, 7 decembrie, începând cu ora 13:00, în sala Ion I.C. Brătianu, conducerea Primăriei Municipiului Aiud a acordat premii și diplome de excelență elevilor aiudeni care au obținut locul I la faza județeană a Olimpiadelor Naționale Școlare și premii și mențiuni la faza națională a acestor competiții.

Primarul Municipiului Aiud cere demiterea managerului Spitalului Municipal Aiud

Data publicarii: 06.12.2016

 

Primarul Municipiului Aiud, doamna Oana Badea, a solicitat Consiliului de Administrație al Spitalului Municipal Aiud, adoptarea propunerii de încetare a Contractului de Management al managerului unității spitalicești, în baza art. 184, alin. 1, lit. m din Legea privind reforma în domeniul sănătății nr. 95/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Fostul cinematograf ”Progresul” redevine al aiudenilor

Data publicarii: 05.12.2016

Ca urmare a sentinței civile nr.1073 din septembrie 2016, fostul cinematograf ”Progresul” reintră în administrarea Municipiului Aiud.

Anunț reluare distribuire unități de compostare individuală

Data publicarii: 28.11.2016

Primăria Municipiului Aiud anunță locuitorii din Aiudul de Sus că s-a prelungit perioada de depunere a cererilor tip formular, pentru primirea unei unități de  compostare individuală, repartizate Unității Administrativ Teritoriale Municipiul Aiud, de către Consiliul Județean Alba, în cadrul Proiectului ”Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Alba.

Circulația în cartierele de locuințe de pe strada Transilvaniei și strada Unirii se modifică, începând cu data de 14 noiembrie 2016

Data publicarii: 10.11.2016

Reglementarea accesului și a circulației rutiere în cartierele de locuințe din strada Transilvaniei și strada Unirii a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 238 din 27 octombrie 2016

Anunț privind distribuirea unităților de compostare individuală

Data publicarii: 04.11.2016

Primăria Municipiului Aiud anunță cetățenii localităților componente și aparținătoare că a început operațiunea de distribuire a unităților de compostare individuală.

Primăria Municipiului Aiud reia în data de 09.11.2016 licitația publică deschisă cu strigarea prețului, pentru vânzarea mai multor imobile

Data publicarii: 04.11.2016

Primăria Municipiului Aiud reia în data de 09.11.2016, ora 12:00, respectiv ora 13:00, la sediul din Aiud, str. Cuza – Vodă, nr. 1, licitația publică deschisă cu strigarea prețului, pentru vânzarea următoarelor imobile:

Aiud City App

Data publicarii: 03.11.2016

În contextul digitalizării informațiilor, având în vedere evoluția tehnologiei cu privire la comunicare, în general și la comunicarea între instituții și cetățeni - în mod special, Primăria Municipiului Aiud consideră oportună dezvoltarea și implementarea unei aplicații tip ”City App”.

 

Acest tip de aplicație, tot mai des utilizată nu doar în România, ci și în întreaga lume, are rolul de a apropia și mai mult cetățenii de actul administrativ, pe de o parte, dar și de oportunitățile pe care Aiudul, ca zonă turistică, le poate pune la dispoziția turiștilor.

Primăria Municipiului Aiud reia licitația publică deschisă pentru vânzarea mai multor imobile

Data publicarii: 28.10.2016

Primăria Municipiului Aiud reia în data de 02.11.2016, ora 12:00, respectiv ora 13:00, la sediul din Aiud, str. Cuza – Vodă, nr. 1, licitaţia publică deschisă cu strigarea prețului, pentru vânzarea mai multor imobile

Anunț selecție parteneri POCU 5.1

Data publicarii: 26.10.2016

Municipiul Aiud anunță organizarea unei proceduri de selecție pentru încheierea unui Acord de Parteneriat cu entități de drept privat, în vederea depunerii cererii de finanțare în cadrul Programului Operațional Capital Uman (POCU) – ”Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală” – orașe/municipii cu populație de peste 20.000 locuitori, Axa Prioritară 5 – Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității, Obiectiv tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare, Prioritatea de investiții 9.vi – Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității, Obiectiv specific 5.1: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (roma și non-roma) din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC. Mai multe detalii anexat. Mai jos se găsesc modele in format editabil, DOC.

Anunț al Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor referitor la alegerile parlamentare din 11 decembrie 2016

Data publicarii: 20.10.2016

Având în vedere faptul că în data 11 decembrie 2016 se vor desfăşura alegerile pentru Senat și Camera Deputaților, cetăţenii sunt rugaţi să verifice termenul de valabilitate al actelor de identitate pe care le deţin.

Proprietarii de terenuri din parcela Tinod sunt rugați să se prezinte la Biroul agricol în vederea semnării documentelor necesare primei întabulări gratuite a terenurilor

Data publicarii: 18.10.2016

Începând cu data de 17 octombrie 2016, toți proprietarii de terenuri din parcela Tinod, partea dreaptă a Drumului Național pe sensul de mers Aiud - Alba Iulia, de la parcarea din fața fostului IAS și până la drumul pietruit către Grepeni, sunt rugați să se prezinte la Biroul agricol din cadrul Primăriei Municipiului Aiud, în vederea semnării documentelor necesare primei întabulări gratuite a terenurilor.

Anunț lucrări strada Plugarilor

Data publicarii: 17.10.2016

Anunț privind începerea lucrărilor de înlocuire a conductei și a branșamentelor de gaze naturale de presiune redusă, pe strada Plugarilor

Primăria Municipiului Aiud inițiază procedura de negociere a Contractului Colectiv de Muncă

Data publicarii: 11.10.2016

Municipiul Aiud, reprezentat legal prin doamna Iulia Adriana Oana Badea - Primarul Municipiului Aiud

vă invită ca până la data de 01.12.2016 să vă alegeți reprezentantul/reprezentanții salariaților, care vor participa la negocierea Contractului Colectiv de Muncă.

Începând cu data de 10 octombrie 2016 se distribuie cereri și declarații pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței

Data publicarii: 10.10.2016

Primăria Municipiului Aiud prin Serviciul Public de Asistenţă Socială anunţă că, începând cu data de 10 octombrie 2016, se vor distribui cereri şi declaraţii pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei

Primăria Municipiului Aiud organizează în data de 26.10.2016 licitație publică deschisă cu strigarea prețului

Data publicarii: 07.10.2016

Primăria Municipiului Aiud organizează în data de 26.10.2016, ora 12:00, respectiv ora 13:00, la sediul din Aiud, str. Cuza – Vodă, nr. 1, licitaţie publică deschisă cu strigarea prețului

Anunț prealabil privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului

Data publicarii: 03.10.2016

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Aiud anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectorul cadastral 2.

Rezultat final concurs - inspector, clasa I, grad profesional debutant - Serviciul Public de Asistență Socială

Data publicarii: 27.09.2016

Rezultatul final al concursului de recrutare organizat de Primăria Municipiului Aiud, în data de 20.09.2016 – proba scrisă,  pentru ocuparea a două posturi vacante, funcții publice de execuție de inspector, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Serviciului Public de Asistență Socială, Compartiment Asistență Socială din subordinea Consiliului Local al Municipiului Aiud

Rezultat final concurs - polițist local, clasa I, grad profesional debutant - Serviciul Poliția Locală

Data publicarii: 27.09.2016

 

Rezultat final la concursul de recrutare organizat de Primăria Municipiului Aiud, în data de 22.09.2016 - proba scrisă,  pentru ocuparea postului vacant, funcție publică de execuție de polițist local, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Serviciului Poliția Locală, Compartiment Disciplina în construcții și afișajul stradal din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud

 

Rezultatul soluționării contestațiilor la proba scrisă la concursul organizat în data de 22.09.2016 pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de polițist local, clasa I, grad profesional debutant - Serviciul Poliția Locală

Data publicarii: 26.09.2016

Rezultatul soluţionării contestațiilor la proba scrisă la concursul de recrutare organizat de Primăria Municipiului Aiud, în data de 22.09.2016 – proba scrisă, pentru ocuparea funcției publice de execuţie vacantă de polițist local, clasa I, grad profesional debutant - Serviciul Poliția Locală, Compartiment Disciplina în construcții și afișajul stradal din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud.

 

Rezultat proba interviu - concurs inspector, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Serviciului Public de Asistență Socială

Data publicarii: 23.09.2016

Rezultatul interviului la concursul de recrutare organizat de Primăria Municipiului Aiud în data de 23.09.2016 -  proba interviu pentru ocuparea a două posturi vacante, funcții publice de execuție de inspector, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Serviciului Public de Asistență Socială, Compartiment Asistență Socială din subordinea Consiliului Local al Municipiului Aiud

Rezultat concurs polițist local, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Serviciului Poliția Locală - Compartiment Disciplina în construcții și afișajul stradal

Data publicarii: 22.09.2016

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de polițist local, clasa I, grad profesional debutant – Serviciul Poliția Locală, Compartiment Disciplina în construcții și afișajul stradal din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud, organizat de Primăria Municipiului Aiud, în data de 22.09.2016 – proba scrisă

Rezultat concurs inspector, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Serviciului Public de Asistență Socială

Data publicarii: 20.09.2016

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare organizat de Primăria Municipiului Aiud, în data de 20.09.2016 – proba scrisă,  pentru ocuparea a două posturi vacante, funcții publice de execuție de inspector, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Serviciului Public de Asistență Socială, Compartiment Asistență Socială din subordinea Consiliului Local al Municipiului Aiud

 

Primăria Municipiului Aiud vă invită la Muzeul de Științele Naturii

Data publicarii: 16.09.2016

Sâmbătă, 17 septembrie 2016, începând cu ora 14:30, aiudeni de toate vârstele sunt invitați să viziteze cea mai veche instituție de acest gen din țara noastră.

Rezultat selecție dosare concurs - polițist local, grad profesional debutant, în cadrul Serviciului Poliția Locală - Compartiment Disciplina în construcții și afișajul stradal

Data publicarii: 12.09.2016

Rezultatul selecției dosarelor de concurs, la concursul de recrutare organizat de Primăria Municipiului Aiud, în data de 22.09.2016

 

Anunț proprietari terenuri din zona Tinod

Data publicarii: 12.09.2016

Proprietarii de terenuri din zona Tinod sunt rugați să se prezinte la Biroul Agricol din cadrul Primăriei Municipiului Aiud, având asupra lor actele de proprietate și actele de stare civilă, în vederea demarării lucrării de înregistrare sistematică a imobilelor situate în extravilan – respectiv de înscriere gratuită a imobilelor în Cartea Funciară

În atenția candidaților înscriși la concursul de recrutare organizat de Primăria Municipiului Aiud în data de 20 septembrie 2016

Data publicarii: 12.09.2016

În atenția candidaților înscriși la concursul de recrutare organizat de Primăria Municipiului Aiud, pentru ocuparea a două posturi vacante din cadrul Serviciului Public de Asistență Socială:

Noul an școlar 2016 – 2017 debutează luni, 12 septembrie 2016, în toate instituțiile de învățământ preuniversitar, prin festivități care vor avea loc în colegiile, liceele și școlile gimnaziale, inclusiv din municipiul Aiud.

Data publicarii: 09.09.2016

Noul an școlar 2016 – 2017 debutează luni, 12 septembrie 2016, în toate instituțiile de învățământ preuniversitar, prin festivități care vor avea loc în colegiile, liceele și școlile gimnaziale, inclusiv din municipiul Aiud.

                Festivitățile în instituțiile de învățământ preuniversitar din municipiul nostru, la care vor participa doamna Primar Iulia Adriana Oana Badea și doamna Viceprimar Helga Lőrincz, se vor desfășura conform următorului program:

Rezultat selecție dosare concurs - inspector, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Serviciului Public de Asistență Socială

Data publicarii: 02.09.2016

Rezultatul selecției dosarelor de concurs, la concursul de recrutare organizat de Primăria Municipiului Aiud, în data de 20.09.2016

 

Săptămâna în mișcare

Data publicarii: 19.08.2016

În perioada 22 – 26 august 2016, Primăria și Consiliul Local al Municipiului Aiud organizează pentru prima dată evenimentul ”Săptămâna în mișcare”.
Noul proiect este o invitație lansată tuturor aiudenilor, indiferent de vârstă, pentru promovarea unui stil de viață sănătos.

Rezultat final concurs - administrator public

Data publicarii: 17.08.2016

Rezultatul final la concursul organizat de Primăria Municipiului Aiud, pentru ocuparea pe durată determinată, a postului contractual vacant de administrator public din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Aiud

 

Anunț concurs Serviciul Poliția Locală - Compartiment Disciplina în construcții și afișajul stradal

Data publicarii: 17.08.2016

Primăria Municipiului Aiud organizează la sediul instituției din str. Cuza Vodă, nr. 1, concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante de polițist local, clasa I, grad profesional debutant în cadrul Serviciului Poliția Locală - Compartiment Disciplina în construcții și afișajul stradal din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Aiud.

Rezultatul probei interviu - administrator public

Data publicarii: 12.08.2016

Rezultatul probei interviu la concursul organizat de Primăria Municipiului Aiud, pentru ocuparea pe durată determinată, a postului contractual vacant de administrator public din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Aiud.

Anunț concurs inspector, clasa I, grad profesional debutant - Serviciul Public de Asistență Socială

Data publicarii: 12.08.2016

Primăria Municipiului Aiud organizează la sediul instituției din str. Cuza Vodă, nr. 1, concurs de recrutare pentru ocuparea a două posturi vacante, funcţii publice de execuție de inspector, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Serviciului Public de Asistență Socială, Compartiment Asistență Socială din subordinea Consiliului Local al Municipiului Aiud.

Rezultatul probei scrise - administrator public

Data publicarii: 10.08.2016

REZULTATUL PROBEI SCRISE la concursul organizat de Primăria Municipiului Aiud, pentru ocuparea pe durată determinată, a postului contractual vacant de administrator public din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Aiud - 10.08.2016 -

Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs - administrator public

Data publicarii: 04.08.2016

Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs,

la concursul organizat de Primăria Municipiului Aiud,

în data de 10.08.2016 – proba scrisă, pentru ocuparea pe durată determinată, a postului contractual vacant de administrator public din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Aiud

Programul ediției a VI-a a Festivalului Internațional de Folclor, Aiud 2016

Data publicarii: 03.08.2016

În perioada 6 – 12 august 2016, în Piața „Dr. Constantin Hagea", va avea loc a șasea ediție a celui mai important eveniment socio - cultural al municipiului Aiud, Festivalul Internațional de Folclor. De cinci ani, pentru publicul aiudean de toate vârstele, Festivalul Internațional de Folclor înseamnă spectacole de muzică și dans din folclorul național și internațional și o paradă a costumelor populare.

Concomitent cu deschiderea ediției a VI-a a Festivalului Internațional de Folclor Aiud, Primăria municipiului Aiud lansează și conceptul “Made in Aiud”

Data publicarii: 03.08.2016

Încurajarea micilor producători locali, prin stimularea sectoarelor cu potențial de dezvoltare, este o prioritate care face parte din strategia de dezvoltare a noii conduceri a municipiului Aiud. La inițiativa conducerii Primăriei Municipiului Aiud, concomitent cu deschiderea ediției a VI-a a Festivalului International de Folclor Aiud, este lansat și conceptul “Made in Aiud” .

Primăria municipiului Aiud lansează un nou logo al Festivalului Internațional de Folclor

Data publicarii: 03.08.2016

Cu ocazia ediției din acest an a unuia dintre cele mai importante evenimente socio – culturale ale Municipiului Aiud – Festivalul Internațional de Folclor – Primăria Municipiului Aiud lansează o nouă imagine cu un design care îmbină elementele dinamice cu diversitatea culturală autohtonă și internațională.

Inițierea procedurii de negociere a contractului colectiv de muncă

Data publicarii: 26.07.2016

Municipiul Aiud, reprezentat legal prin doamna Iulia Adriana Oana Badea - Primarul Municipiului Aiud, în baza Legii nr. 62/2011 a dialogului social

Primăria municipiului Aiud organizează la sediul instituției, concurs în vederea ocupării pe durată determinată, a postului contractual vacant de administrator public

Data publicarii: 19.07.2016

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare,

Campanie de adopție inițiată de Primăria Municipiului Aiud

Data publicarii: 05.07.2016

Primăria municipiului Aiud solicită sprijinul cetăţenilor în activitatea de stopare a fenomenului câinilor comunitari, fenomen care tinde să ia tot mai multă amploare și să devină un adevărat pericol public.

Modificări legislative privind concediul și indemnizația pentru creșterea copiilor

Data publicarii: 30.06.2016

Având în vedere modificările legislative privind concediul și indemnizația pentru creșterea copiilor, adresăm rugămintea persoanelor interesate de a vizita site-ul instituției noastre, pentru a consulta materialele publicate, materiale care pot fi consultate și la avizierul Primăriei municipiului Aiud

Comunicat de presa privind proiectul REABILITAREA STRUCTURALĂ ŞI REPARAŢII CAPITALE LA COLEGIUL NAŢIONAL „BETHLEN GÁBOR”

Data publicarii: 30.06.2016

Municipiul Aiud a finalizat la data de 30.06.2016 implementarea proiectului Reabilitarea structurală şi reparaţii capitale la Colegiul Naţional „Bethlen Gábor” –AB-II-M-A-00171- din Aiud, Jud. Alba”

Rezultatul final la concursul organizat de Primăria Municipiului Aiud, în data de 21.06.2016 - asistent medical

Data publicarii: 27.06.2016

Rezultatul final la concursul organizat de Primăria Municipiului Aiud, în data de 21.06.2016 - proba scrisă, pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, a unui post vacant, funcție contractuală de execuție de asistent medical debutant din cadrul Serviciului Public de Asistență Socială, Compartiment Asistență Medicală din subordinea Consiliului Local al Municipiului Aiud

Pagina modificata la: 27.01.2016
NEWSLETTER
aiudonline.ro

Cautare GoogleAcest site nu reprezinta în mod necesar pozitia oficiala a Comisiei Europene. Întreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorilor site-ului web.
Reprezentanta Comisiei Europene în România
© Copyright 2004-2009 Primaria municipiului Aiud, Compartiment Strategii de Informatizare. Toate drepturile rezervate. Implementare si design: Indsoft. Sugestii si comentarii: informatica@aiud.ro.