SETARI


Aiud > Stiri > ListaStiri  
Imagine bară de titlu pentru pagina Web Part
ListaStiri

Primaria Municipiului Aiud
Aiud > Stiri > ListaStiri

Având în vedere că în data de 27 septembrie 2020 se vor desfășura alegerile pentru autoritățile publice locale, Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Aiud va avea program de lucru cu publicul în zilele de 26 și 27 septembrie 2020

Data publicarii: 23.09.2020

Având în vedere că în data de 27 septembrie 2020 se vor desfășura alegerile pentru autoritățile publice locale, Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Aiud va avea program de lucru cu publicul în zilele de 26 și 27 septembrie 2020, după cum urmează:

-       sâmbătă 26 septembrie 2020 între orele 8,00 – 16,00;

duminică 27 septembrie 2020 între orele 7,00 – 21,00.

ANUNȚ IMPORTANT privind modalitatea de desfășurare a deplasării elevilor/preșcolarilor de pe raza U.A.T. Municipiul Aiud utilizând transportul public local de călători.

Data publicarii: 16.09.2020

În cazul elevilor care au domiciliul în Municipiul Aiud, în care se află și unitatea de învățământ la care aceștia sunt înscriși:

 

Pentru a beneficia de gratuitatea serviciilor publice de transport local, elevii din învăţământul preuniversitar acreditat/autorizat solicită centrelor de emitere a documentelor de transport, aparţinând operatorului de transport public local, în baza carnetului de elev emis de unitatea de învăţământ, vizat prin ştampilă pentru anul în curs, eliberarea documentului de călătorie pentru transportul local de tipul legitimaţie de transport/abonament/card sau alte documente-tip, cu valabilitate lunară.

În perioada 14.09.2020 – 16.09.2020, Direcția de Asistență Socială a Municipiului Aiud demarează acțiunea de distribuire a măștilor de protecție

Data publicarii: 11.09.2020

În perioada 14.09.2020 – 16.09.2020, Direcția de Asistență Socială a Municipiului Aiud demarează acțiunea de distribuire a măștilor de protecție

Municipiul Aiud organizează în data de 09.10.2020, ora 12:00, licitaţia publică deschisă cu strigarea prețului, pentru vânzarea imobilul teren intravilan situat administrativ în Municipiul Aiud, str. Viilor

Data publicarii: 09.09.2020

Municipiul Aiud, C.I.F. 4613636, organizează, în data de 09.10.2020, ora 1200, la sediul din Aiud, str. Cuza – Vodă, nr. 1, licitaţia publică deschisă cu strigarea prețului,  pentru vânzarea imobilul teren intravilan, înscris în CF nr. 71719 Aiud, nr. top/cad. 71719, cu suprafața de 283 m2, situat administrativ în Municipiul Aiud, str. Viilor, fn, proprietar tabular Municipiul Aiud, domeniul privat.

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Aiud demarează acțiunea de primire a solicitărilor pentru acordarea tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional

Data publicarii: 07.09.2020

Începând cu data 07.09.2020, Direcția de Asistență Socială a Municipiului Aiud demarează acțiunea de primire a solicitărilor pentru acordarea tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional, în conformitate cu O.U.G. nr. 133/2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de elevi cei mai defavorizaţi care beneficiază de sprijin educaţional pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional acordate din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri de distribuire a acestora.

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Aiud anunță că începând cu data de 07.09.2020, Creșa Aiud își va începe activitatea pentru anul școlar 2020-2021

Data publicarii: 04.09.2020

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Aiud anunță că începând cu data de 07.09.2020, Creșa Aiud își va începe activitatea pentru anul școlar 2020-2021, în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 1.456 din 25 august 2020 pentru aprobarea normelor de igienă din unităţile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna şi recreerea copiilor şi tinerilor.

ANUNŢ PRIVIND O NOUĂ PROCEDURĂ DE ATRIBUIRE A AUTORIZAŢIILOR TAXI ÎN MUNICIPIUL AIUD, ÎNCEPÂND CU DATA DE 26.08.2020

Data publicarii: 27.08.2020

            În vederea respectării prevederilor Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi, modificată şi completată, Primăria Municipiului Aiud face următorul anunţ:

Rezultatele finale

Data publicarii: 11.08.2020

Rezultatele finale la examenul de  promovare în grad profesional imediat superior celui deținut a funcționarilor publici din cadrul  Serviciul Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local Aiud ,organizat în data de 07.08.2020 – proba scrisă

REZULTATUL PROBEI INTERVIU La examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut a funcționarilor publici din cadrul Serviciului Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local ,din data de 07.08.2020 –proba interviu

Data publicarii: 07.08.2020

La examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut a   funcționarilor publici din cadrul Serviciului Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local ,din data de 07.08.2020 –proba interviu

 

Având în vedere prevederile art.61 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei interviu :

REZULTATUL PROBEI SCRISE La examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut din a funcționarilor publici din cadrul Serviciului Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local din data de 07.08.2020

Data publicarii: 07.08.2020

 La examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut din  a funcționarilor publici din cadrul Serviciului Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local din data de 07.08.2020

 

Având în vedere prevederile art.60 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise :

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la examenul pentru promovarea în gradul profesional imediat superior celui deținut a funcționarilor publici din cadrul Serviciul Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local Aiud

Data publicarii: 31.07.2020

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la examenul pentru promovarea în gradul profesional imediat superior celui deținut a funcționarilor publici din cadrul  Serviciul Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local Aiud  din data de 07.08.2020

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Aiud anunţă distribuţia de pachete cu ajutoare alimentare din cadrul Programului Operaţional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate POAD 2018 - 2021

Data publicarii: 20.07.2020

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Aiud anunţă distribuţia de pachete cu ajutoare alimentare din cadrul Programului Operaţional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate POAD 2018 - 2021.

Începând din data de 21.07.2020 până la data de 31.07.2020, se vor distribui ajutoarele constând în pachete cu alimente.

Serviciul Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local Aiud organizează examen de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut a doi funcționari publici, care îndeplinesc condițiile de promovare

Data publicarii: 07.07.2020

Serviciul  Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local Aiud organizează în data de 07.08.2020, ora 10:00 (proba scrisă) - examen de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut a doi funcționari publici, care îndeplinesc condițiile de promovare, după cum urmează :

                     - promovarea în funcția publică de execuție de inspector, clasa I, grad profesional principal din cadrul Compartimentului Administrare terenuri agricole, păduri, pajiști;

                     - promovarea în funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional principal din cadrul Compartimentului  Casierie, încasări venituri.

Rezultat final admitere creșă pentru anul școlar 2020-2021

Data publicarii: 06.07.2020

Rezultat final admitere creșă pentru anul școlar 2020 - 2021

Rezultat contestații admitere creșă pentru anul școlar 2020 - 2021

Data publicarii: 03.07.2020

Rezultat contestații admitere creșă pentru anul școlar 2020 - 2021

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Aiud anunţă distribuţia de produse de igienă din cadrul Programului Operaţional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate POAD 2019 - 2021

Data publicarii: 03.07.2020

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Aiud anunţă distribuţia de produse de igienă din cadrul Programului Operaţional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate POAD 2019 - 2021.

            Începând din data de 06.07.2020, până la data de 17.07.2020, se vor distribui ajutoarele constând în produse de igienă.

Rezultat selecție dosare admitere creșă pentru anul școlar 2020-2021

Data publicarii: 01.07.2020

REZULTAT SELECȚIE DOSARE ADMITERE CREȘĂ PENTRU ANUL ȘCOLAR 2020-2021

PRIMARIA MUNICIPIULUI AIUD anunta organizarea dezbaterii publice pentru documentatia de urbanism PUZ „Zona de locuit”

Data publicarii: 02.06.2020

PRIMARIA MUNICIPIULUI AIUD

anunta organizarea dezbaterii publice pentru documentatia de urbanism PUZ

„Zona de locuit”,

precum si regulamentul local de urbanism aferent

În perioada 15 - 26 iunie 2020 se fac înscrieri la Creşa Aiud pentru anul școlar 2020 - 2021

Data publicarii: 02.06.2020

În perioada 15 - 26 iunie 2020 se fac înscrieri la Creşa Aiud pentru anul școlar 2020 - 2021.

Cererile tip și lista cu actele necesare pentru înscriere se pot descărca de mai jos sau se pot ridica de la sediul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Aiud, str. Unirii, nr. 8A, începând cu data de 2 iunie 2020, conform programului:

              - Luni, marți și joi între orele: 8:00-16:00;

              - Miercuri între orele: 8:00-18:00;

              - Vineri între orele: 8:00-14:00.

În atenția proprietarilor sau deținătorilor de terenuri, administratorilor drumurilor publice, cursurilor de apă, lacurilor și ai bazinelor piscicole de pe raza Municipiului Aiud, Județul Alba

Data publicarii: 27.05.2020

În atenția proprietarilor sau deținătorilor de terenuri, administratorilor drumurilor publice, cursurilor de apă, lacurilor și ai bazinelor piscicole de pe raza Municipiului Aiud, Județul Alba

Având în vedere prevederile art. 27 alin. (3) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, Primăria Municipiului Aiud, anunță suspendarea concursurilor a căror procedură a fost demarată

Data publicarii: 18.05.2020

Având în vedere prevederile art. 27 alin. (3) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, Primăria Municipiului Aiud, anunță suspendarea concursurilor a căror procedură a fost demarată

Primăria municipiului Aiud organizează în data 27 mai 2020, ora 12:00, în Piața Agroalimentară Dr. Constantin Hagea din Aiud, str. Iuliu Maniu, nr. 38, licitaţie publică cu strigare

Data publicarii: 18.05.2020

Primăria municipiului Aiud organizează în data 27 mai 2020, ora 12:00, în Piața Agroalimentară Dr. Constantin Hagea din Aiud, str. Iuliu Maniu, nr. 38, licitaţie publică cu strigare pentru închirierea locurilor de vânzare destinate producătorilor agricoli persoane fizice și locurilor de vânzare destinate comercializării pepenilor.

Primăria Municipiului Aiud organizează concurs în vederea ocupării, pe durată nedeterminată, a postului contractual vacant de execuție, cu normă întreagă, de referent, treapta profesională IA din cadrul Biroului Administrația Pieței

Data publicarii: 15.05.2020

Primăria Municipiului Aiud organizează, la sediul instituției din str. Cuza Vodă, nr. 1, concurs în vederea ocupării, pe durată nedeterminată, a postului contractual vacant de execuție, cu normă întreagă, de referent, treapta profesională IA din cadrul Biroului Administrația Pieței din subordinea Consiliului Local al Municipiului Aiud.

Primăria Municipiului Aiud, judeţul Alba, organizează, la sediul instituției din str. Cuza Vodă, nr. 1, concurs în vederea ocupării, pe durată nedeterminată, a trei posturi contractuale vacante, cu normă întreagă

Data publicarii: 15.05.2020

Primăria Municipiului Aiud, judeţul Alba, organizează, la sediul instituției din str. Cuza Vodă, nr. 1, concurs în vederea ocupării, pe durată nedeterminată, a trei posturi contractuale vacante, cu normă întreagă, respectiv:

            - 2 funcții contractuale de execuție de inspector de specialitate, grad IA din cadrul Compartimentului Proiecte, Prognoze, Programe din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Aiud,

            - 1 funcție contractuală de execuție de inspector de specialitate, grad I din cadrul Compartimentului Proiecte, Prognoze, Programe din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Aiud.

Anunț de intenție - Servicii de proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului- Liceul Tehnologic Aiud în cadrul proiectului de finanțare Reabilitare și dotări Colegiul Tehnic Aiud Cod SMIS 122460

Data publicarii: 07.05.2020

Obiect: Servicii de proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului- Liceul Tehnologic Aiud în cadrul proiectului de finanțare Reabilitare și dotări Colegiul Tehnic Aiud Cod SMIS 122460

ANUNŢ PRIVIND O NOUĂ PROCEDURĂ DE ATRIBUIRE A AUTORIZAŢIILOR TAXI

Data publicarii: 07.05.2020

ANUNŢ PRIVIND O NOUĂ PROCEDURĂ DE ATRIBUIRE A AUTORIZAŢIILOR TAXI

ÎN MUNICIPIUL AIUD, ÎNCEPÂND CU DATA DE  07.05.2020

Primăria municipiului Aiud suspendă licitația publică deschisă organizată pentru vânzarea terenului cu suprafața de 283 mp

Data publicarii: 23.03.2020

Primăria municipiului Aiud suspendă licitația publică deschisă organizată  pentru vânzarea terenului cu suprafața de 283 m2, înscris în CF nr. 71719 Aiud, nr. top/cad. 71719, domeniul privat al Municipiului Aiud, situat administrativ în Municipiul Aiud, str. Viilor, fn.

            Procedura licitației va fi reluată la o dată care va fi făcută publică prin mijloacele de informare în masă.

ANUNŢ PRIVIND O NOUĂ PROCEDURĂ DE ATRIBUIRE A AUTORIZAŢIILOR TAXIÎN MUNICIPIUL AIUD, ÎNCEPÂND CU DATA DE 21.03.2020

Data publicarii: 23.03.2020

În vederea respectării prevederilor Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi, modificată şi completată, Primăria Municipiului Aiud face următorul anunţ:

Municipiul Aiud, prin Serviciul Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local, organizează, în baza prevederilor O.U.G. nr. 34/2013, atribuirea prin închiriere a unui număr de șase parcele de pășune

Data publicarii: 23.03.2020

Municipiul Aiud, prin Serviciul Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local, organizează, în baza prevederilor O.U.G. nr. 34/2013, atribuirea prin închiriere a unui număr de șase parcele de pășune, proprietatea Municipiului Aiud.

Condițiile și documentele de participare necesare se regăsesc în documentația de atribuire care poate fi obținută de la Serviciul Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local Aiud începând cu data publicării anunțului contra sumei de 50 lei.

 

Întâlnirea/convocarea de la sediul Municipiului Aiud, sala Ion I.C. Brătianu, din data de 18.03.2020, la orele 16,00 a reprezentanților aleși ai salariaților în vederea negocierii și semnării contractului colectiv de muncă

Data publicarii: 17.03.2020

Întâlnirea/convocarea de la sediul Municipiului Aiud, sala Ion I.C. Brătianu, din  data de 18.03.2020, la orele 16,00 a reprezentanților aleși ai salariaților în vederea negocierii și semnării contractului colectiv de muncă care se va încheia la nivelul Primăriei Municipiului Aiud,

Serviciul Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local Aiud, anunță amânarea, din motive obiective, pentru o dată care se va comunica ulterior, a concursului, a cărei procedură a fost demarată, respectiv :

Data publicarii: 17.03.2020

Având în vedere prevederile art.38 din H.G nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare,

Serviciul Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local Aiud, anunță amânarea, din motive obiective, pentru o dată care se va comunica ulterior, a concursului, a cărei procedură a fost demarată, respectiv :

Primăria Municipiului Aiud, anunță amânarea, din motive obiective, pentru o dată care se va comunica ulterior, a următoarelor concursuri a căror procedură a fost demarată, respectiv:

Data publicarii: 17.03.2020

Având în vedere prevederile art. 38 din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare,

Primăria Municipiului Aiud, anunță amânarea, din motive obiective, pentru o dată care se va comunica ulterior, a următoarelor concursuri a căror procedură a fost demarată, respectiv:

REZULTATUL SELECŢIEI DOSARELOR DE ÎNSCRIERE la concursul organizat de Serviciul Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local Aiud în data de 23.03.2020 a postului contractual vacant de execuție de muncitor calificat

Data publicarii: 12.03.2020

la concursul organizat de Serviciul Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local Aiud în data  de 23.03.2020 – proba scrisă  pentru ocuparea pe durată nedeterminată, cu normă întreagă, a postului contractual vacant de execuție de muncitor calificat, treapta profesională I din cadrul Biroului Seră, Zone verzi.

 Având în vedere prevederile art.20 din  Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice ,cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de concurs:

Rezultatul final la concursul organizat de Primăria Municipiului Aiud în data de 09.03.2020 - proba scrisă, pentru ocuparea pe durată nedeterminată, a unui post contractual de execuție vacant, cu normă întreagă, de paznic

Data publicarii: 11.03.2020

  Rezultatul final la concursul organizat de Primăria Municipiului Aiud în  data de 09.03.2020 - proba scrisă, pentru ocuparea pe durată nedeterminată, a unui post contractual de execuție vacant, cu normă întreagă, de paznic din cadrul Serviciului Poliția Locală, Birou Ordinea și liniștea publică, Paza bunurilor, Protecție civilă, Situații de urgență, Compartiment Paza bunurilor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud

Rezultatul probei scrise la concursul organizat de Primăria Municipiului Aiud în data de 09.03.2020 - proba scrisă

Data publicarii: 09.03.2020

Rezultatul probei scrise la concursul organizat de Primăria Municipiului Aiud în data de 09.03.2020 - proba scrisă, pentru ocuparea pe durată nedeterminată, a unui post contractual de execuție vacant, cu normă întreagă, de paznic din cadrul Serviciului Poliția Locală, Birou Ordinea și liniștea publică, Paza bunurilor, Protecție civilă, Situații de urgență, Compartiment Paza bunurilor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud

Primăria municipiului Aiud organizează concurs în vederea ocupării, pe durată nedeterminată, a postului contractual vacant de execuție, cu normă întreagă, de referent, treapta profesională IA din cadrul Biroului Administrația Pieței

Data publicarii: 06.03.2020

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.

Primăria municipiului Aiud organizează, la sediul instituției din str. Cuza Vodă, nr. 1, concurs în vederea ocupării, pe durată nedeterminată, a postului contractual vacant de execuție, cu normă întreagă, de referent, treapta profesională IA din cadrul Biroului Administrația Pieței din subordinea Consiliului Local al Municipiului Aiud.

Primăria Municipiului Aiud organizează, la sediul instituției din str. Cuza Vodă, nr. 1, concurs în vederea ocupării, pe durată nedeterminată, a trei posturi contractuale vacante, cu normă întreagă

Data publicarii: 04.03.2020

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare,

 

Primăria Municipiului Aiud organizează, la sediul instituției din str. Cuza Vodă, nr. 1, concurs în vederea ocupării, pe durată nedeterminată, a trei posturi contractuale vacante, cu normă întreagă, respectiv:

            - 2 funcții contractuale de execuție de inspector de specialitate, grad IA din cadrul Compartimentului Proiecte, Prognoze, Programe din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Aiud,

            - 1 funcție contractuală de execuție de inspector de specialitate, grad I din cadrul Compartimentului Proiecte, Prognoze, Programe din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Aiud.

Rezultatul soluţionării contestaţiei la selecția dosarelor de înscriere pentru concursul organizat în vederea ocupării, pe perioadă nedeterminată, a postului contractual vacant de execuție, cu normă întreagă, de paznic

Data publicarii: 03.03.2020

Rezultatul soluţionării contestaţiei la selecția dosarelor de înscriere pentru concursul organizat în vederea ocupării, pe perioadă nedeterminată, a postului contractual vacant de execuție, cu normă întreagă,  de paznic în cadrul Serviciului Poliția Locală din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud, organizat de Primăria Municipiului Aiud, în data  de 09.03.2020 – proba scrisă

Raport manager Centrul Cultural Liviu Rebreanu Aiud

Data publicarii: 28.02.2020

În conformitate cu prevederile art. 38 din O.U.G. nr.189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea evaluării anuale a managementului Centrului Cultural “Liviu Rebreanu” Aiud, aflat sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Aiud, la nivelul autorităţii, a fost constituită, prin Dispoziția Primarului nr. 204/10.02.2020, comisia de evaluare a managementului Centrului Cultural “Liviu Rebreanu” Aiud, având următoarea componenţă:

 - d-na Lőrincz Helga,  viceprimarul municipiului Aiud;

 - dl. Pal Alexandru, Manager al Centrului de Cultură ”Augustin Bena”;

 - dl. Drîmbărean Matei,  Director executiv – Direcţia Judeţeană pentru Cultură Alba;

            Evaluarea managementului Centrului Cultural “Liviu Rebreanu” Aiud a fost realizată în următoarele etape:

a)    analiza raportului de activitate întocmit de managerul Centrului Cultural “Liviu Rebreanu” Aiud – d-nul Hădărig Ioan,

susţinerea raportului de activitate de către manager în cadrul unui interviu.

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul organizat de Primăria municipiului Aiud, în data de 09.03.2020 - proba scrisă, pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a postului contractual vacant de execuție, cu normă întreagă de paznic

Data publicarii: 28.02.2020

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul organizat de Primăria municipiului Aiud, în data de 09.03.2020 - proba scrisă, pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a postului contractual vacant de execuție, cu normă întreagă de paznic în cadrul serviciului Poliția Locală din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Aiud

Serviciul Public de Interes Local Administraţia Patrimoniului Local organizează concurs în vederea ocupării pe durată nedeterminată a postului contractual vacant de execuție, cu normă întreagă, de muncitor calificat

Data publicarii: 25.02.2020

În conformitate cu prevederile H.G.nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.

 

Serviciul Public de Interes Local Administraţia Patrimoniului Local organizează concurs în vederea ocupării pe durată nedeterminată a postului contractual vacant de execuție, cu normă întreagă, de muncitor calificat, treapta profesională I din cadrul  Biroului Seră, Zone verzi .

Rezultatul probei scrise la concursul organizat de Primăria Municipiului Aiud, pentru ocuparea pe durată nedeterminată, a trei posturi contractuale vacante, concurs organizat în data de 19.02.2020 - proba scrisă

Data publicarii: 19.02.2020

Rezultatul probei scrise la concursul organizat de Primăria Municipiului Aiud, pentru ocuparea pe durată nedeterminată, a trei posturi contractuale vacante, concurs organizat în data de 19.02.2020 - proba scrisă

Rezultat final la concursul de recrutare organizat de Primăria Municipiului Aiud, pentru funcţia publică de conducere de Director executiv al Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud, în data de 12.02.2020

Data publicarii: 17.02.2020

Rezultat final la concursul de recrutare organizat de Primăria Municipiului Aiud, pentru funcţia publică de conducere de Director executiv al Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud,  în data de 12.02.2020 -  proba scrisă         

Rezultatul soluţionării contestaţiei la proba scrisă la concursul de recrutare organizat de Primăria Municipiului Aiud, în vederea ocupării funcției publice de conducere vacante de director executiv al Direcției Economice

Data publicarii: 14.02.2020

Rezultatul soluţionării contestaţiei la proba scrisă la concursul de recrutare organizat de Primăria Municipiului Aiud, în vederea ocupării funcției publice de conducere vacante de director executiv al Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud, organizat de Primăria Municipiului Aiud, în data de 12.02.2020 – proba scrisă

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare organizat de Primăria Municipiului Aiud, în data de 12.02.2020 - proba scrisă

Data publicarii: 12.02.2020

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare organizat de Primăria Municipiului Aiud,  în data de 12.02.2020 -  proba scrisă         

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare organizat de Primăria Municipiului Aiud, pentru funcţia publică de conducere de Director executiv al Direcției Economice în data de 12.02.2020 - proba scrisă

Data publicarii: 12.02.2020

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare organizat de Primăria Municipiului Aiud, pentru funcţia publică de conducere de Director executiv al Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud,  în data de 12.02.2020 -  proba scrisă         

Primăria Municipiului Aiud organizează concurs în vederea ocupării, pe durată nedeterminată, a postului contractual vacant de execuție, cu normă întreagă, de paznic din cadrul Serviciului Poliția Locală

Data publicarii: 12.02.2020

Primăria Municipiului Aiud organizează concurs în vederea ocupării, pe durată nedeterminată, a postului contractual vacant de execuție, cu normă întreagă, de paznic din cadrul Serviciului Poliția Locală, Biroul Ordinea și liniștea publică, Paza bunurilor, Protecție civilă, Situații de urgență, Compartiment Paza bunurilor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud.

Anunţ privind o nouă procedură de atribuire a autorizaţiilor taxi în municipiul Aiud, începând cu data de 10.02.2020

Data publicarii: 11.02.2020

Anunţ privind o nouă procedură de atribuire a autorizaţiilor taxi în municipiul Aiud, începând cu data de 10.02.2020

REZULTATUL Selecției dosarelor de înscriere la concursul de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a trei posturi contractuale vacante

Data publicarii: 10.02.2020

Rezultatul Selecției dosarelor de înscriere la concursul de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a trei posturi contractuale vacante, concurs organizat în data de 19.02.2020 - proba scrisă

În conformitate cu prevederile art. 20 din Hotărârea Guvernului nr.286/2011, pentru aprobarea  regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate:

ÎN ATENȚIA TUTUROR SALARIAȚILOR CONTRACTUALI Inițierea procedurii de negociere a contractului colectiv de muncă Nr. 2833/03.02.2020

Data publicarii: 04.02.2020

Inițierea procedurii de negociere a contractului colectiv de muncă Nr. 2833/03.02.2020

Municipiul Aiud, reprezentat legal prin doamna Iulia Adriana Oana Badea - Primarul Municipiului Aiud în calitate de angajator,  în baza Legii nr. 62/2011 a dialogului social, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și a Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

REZULTATELE SELECŢIEI DOSARELOR DE CONCURS pentru funcţia publică de conducere de Director executiv al Direcției Economice

Data publicarii: 03.02.2020

REZULTATELE SELECŢIEI DOSARELOR DE CONCURS,

la concursul de recrutare organizat de Primăria Municipiului Aiud, pentru funcţia publică de conducere de Director executiv al Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud, în data de 12.02.2020 -  proba scrisă 

- pentru funcţia publică de conducere de Director executiv al Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud:

REZULTATUL SELECŢIEI DOSARULUI DE CONCURS,

Data publicarii: 03.02.2020

REZULTATUL SELECŢIEI DOSARULUI DE CONCURS,

la concursul de recrutare organizat de Primăria Municipiului Aiud,

 în data de 12.02.2020 -  proba scrisă   

 

           Având în vedere prevederile art. 40 alin. (1) lit. a) şi art. 50 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici,  cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următorul rezultat al selecţiei dosarului de concurs:

Anunţ privind o nouă procedură de atribuire a autorizaţiilor taxi în municipiul Aiud, începând cu data de 31.01.2020

Data publicarii: 30.01.2020

Anunţ privind o nouă procedură de atribuire a autorizaţiilor taxi în municipiul Aiud, începând cu data de  31.01.2020

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Aiud anunţă distribuţia de produse de igienă în cadrul Programului Operaţional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate POAD 2019 - 2021

Data publicarii: 23.01.2020

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Aiud anunţă distribuţia de produse de igienă în cadrul Programului Operaţional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate POAD 2019 - 2021.

             Începând cu data de 27.01.2020 până la data de 07.02.2020 se vor distribui ajutoarele constând în produse de igienă.

Primăria municipiului Aiud organizează la sediul instituției, din str. Cuza Vodă, nr. 1, concurs în vederea ocupării, pe durată nedeterminată, a trei posturi contractuale vacante, cu normă întreagă

Data publicarii: 23.01.2020

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare,

                 Primăria municipiului Aiud organizează la sediul instituției, din str. Cuza Vodă, nr. 1, concurs în vederea ocupării, pe durată nedeterminată, a trei posturi contractuale vacante, cu normă întreagă, respectiv:

            - 2 funcții contractuale de execuție de inspector de specialitate, grad IA din cadrul Compartimentului Proiecte, Prognoze, Programe din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Aiud,

            - 1 funcție contractuală de execuție de inspector de specialitate, grad I din cadrul Compartimentului Proiecte, Prognoze, Programe din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Aiud.

Primăria Municipiului Aiud organizează la sediul instituției din str. Cuza Vodă, nr. 1, concurs de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a două posturi vacante

Data publicarii: 08.01.2020

Primăria Municipiului Aiud organizează la sediul instituției din str. Cuza Vodă, nr. 1, concurs de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a două posturi vacante, cu normă întreagă, după cum urmează:

             - 1 funcție publică de conducere specifică de Arhitect  - șef al Direcției Arhitect - șef din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud;

             -  1 funcție publică de conducere de Director executiv al Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud.

ANUNT REFERITOR LA recuperarea zilelor de muncă

Data publicarii: 31.12.2019

ANUNT REFERITOR LA recuperarea zilelor de muncă din 27 decembrie 2019 și 3 ianuarie 2020, stabilite ca zile libere potrivit HG nr. 970/2019, în perioada 10.01.2020 - 31.01.2020, programul de lucru pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Aiud și din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Aiud, va fi următorul:

REZULTATUL FINAL

Data publicarii: 23.12.2019

REZULTATUL   FINAL

la concursul de recrutare organizat de Serviciul Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local Aiud în data de 19.12.2019 – proba scrisă

 

    Pentru funcția publică de execuție vacantă de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului Economic, Tehnic, Investiții – Compartiment Evidență contracte domeniu public și privat

REZULTATUL FINAL

Data publicarii: 23.12.2019

REZULTATUL FINAL la concursul de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut, organizat de Primăria Municipiului Aiud în data de 19.12.2019

Programul de lucru al casieriei Serviciului Taxe și Impozite Locale

Data publicarii: 20.12.2019

Programul de lucru al casieriei Serviciului Taxe și Impozite Locale se va desfășura în următoarea perioadă, după cum urmează:

-       în luna decembrie a acestui an programul de încasări se va desfășura până în data de 30 decembrie 2019, ora 15:30;

-       în luna ianuarie 2020, pentru plata impozitelor restante, a taxelor de timbru și a amenzilor, programul de încasări va începe din data de 6 ianuarie 2020;

-       pentru plata impozitelor aferente anului 2020 (impozite pe clădiri, impozite pe terenuri, impozite pe mijloace de transport), programul de încasări va începe din data de 15 ianuarie 2020.

 

Rezultatele probei interviu la concursul de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut, organizat de Primăria Municipiului Aiud în data de 19.12.2019

Data publicarii: 19.12.2019

Rezultatele probei interviu la concursul de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut, organizat de Primăria Municipiului Aiud în data de 19.12.2019

Rezultatele probei scrise la concursul de recrutare organizat de Serviciul Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local Aiud în data de 19.12.2019 – proba scrisă

Data publicarii: 19.12.2019

Rezultatele  probei  scrise la concursul de recrutare organizat de Serviciul Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local Aiud în data de 19.12.2019 – proba scrisă

Rezultatele probei scrise la concursul de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut, organizat de Primăria Municipiului Aiud în data de 19.12.2019

Data publicarii: 19.12.2019

Rezultatele probei scrise la concursul de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut, organizat de Primăria Municipiului Aiud în data de 19.12.2019

 

Rezultatul final la concursul organizat de Primăria Municipiului Aiud, pentru ocuparea pe durată nedeterminată, a trei posturi contractuale vacante din cadrul Compartimentului Proiecte, Prognoze, Programe

Data publicarii: 18.12.2019

Rezultatul final la concursul organizat de Primăria Municipiului Aiud, pentru ocuparea pe durată nedeterminată, a trei posturi contractuale vacante din cadrul Compartimentului Proiecte, Prognoze, Programe - aparatul de specialitate al Primarului municipiului Aiud, concurs organizat în data de 16.12.2019 - proba scrisă

Rezultatul probei scrise la concursul organizat de Primăria Municipiului Aiud, pentru ocuparea pe durată nedeterminată, a trei posturi contractuale vacante, concurs organizat în data de 16.12.2019 - proba scrisă

Data publicarii: 16.12.2019

Rezultatul probei scrise la concursul organizat de Primăria Municipiului Aiud, pentru ocuparea pe durată nedeterminată, a trei posturi contractuale vacante, concurs organizat în data de 16.12.2019 - proba scrisă

 

Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs la concursul de recrutare organizat de Serviciul Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local Aiud în data de 19.12.2019– proba scrisă

Data publicarii: 16.12.2019

Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs la concursul de recrutare organizat de Serviciul Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local Aiud în data de 19.12.2019– proba scrisă pentru funcția publică de execuție vacantă de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului Economic, Tehnic, Investiții – Compartiment Evidență contracte domeniu public și privat

Rezultatele selecției dosarelor de înscriere la concursul de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut, organizat de Primăria Municipiului Aiud în data de 19.12.2019 - proba scrisă

Data publicarii: 13.12.2019

Rezultatele selecției dosarelor de înscriere la concursul de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut, organizat de Primăria Municipiului Aiud în data de 19.12.2019 - proba scrisă

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a trei posturi contractuale vacante, concurs organizat în data de 16.12.2019 - proba scrisă

Data publicarii: 10.12.2019

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a trei posturi contractuale vacante, concurs organizat în data de 16.12.2019 - proba scrisă

Persoanele în căutarea unui loc de muncă din județul Alba sunt invitate să participe la Bursa locurilor de muncă organizată de Fundația Romtens în cadrul proiectului „Calificare si Mediere pentru Ocupare în Sectorul Auto din Regiunea Centru (CMOSA-RC)”

Data publicarii: 09.12.2019

Persoanele în căutarea unui loc de muncă din județul Alba sunt invitate să participe la Bursa locurilor de muncă organizată de Fundația Romtens în cadrul proiectului „Calificare si Mediere pentru Ocupare în Sectorul Auto din Regiunea Centru (CMOSA-RC)”, ID POCU/298/3/14/120820, proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020!”. Evenimentul este organizat cu sprijunul Primăriei Municipiului Aiud.

PUZ - „Parcelare teren si introducere in intravilan pentru construire locuinte individuale”, extravilan, str. Gheorghe Doja

Data publicarii: 04.12.2019

  

Primaria municipiului Aiud anunta organizarea dezbaterii publice pentru documentatia de urbanism PUZ Parcelare teren si introducere in intravilan pentru construire locuinte individuale”, precum si regulamentul local de urbanism aferent

  

PUZ - Zona de locuit, extravilan, str. Viilor

Data publicarii: 04.12.2019

Primaria municipiului Aiud anunta organizarea dezbaterii publice pentru documentatia de urbanism PUZ „Zona de locuit”, precum si regulamentul local de urbanism aferent

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Aiud elaborează Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local Aiud pentru anul 2020

Data publicarii: 25.11.2019

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Aiud elaborează Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local Aiud pentru anul 2020, în conformitate cu prevederile art. 112 alin 1, alin. 3 lit. b și ale art. 140 alin. 3 din Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 2 din Anexa nr. 2 din HG 797/2017 pentru aprobarea Regulamentelor cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de Asistență Socială și a structurii orientative de personal.

Direcția de Asistentă Socială în colaborare cu Direcția de Sănătate Publică Alba organizează o serie de campanii de promovare a sănătății în luna noiembrie privind Ziua Mondială a Diabetului și Ziua Europeană a Informării despre Antibiotice

Data publicarii: 20.11.2019

Direcția de Asistentă Socială a municipiului Aiud, prin Compartimentul Cabinete medicale și Asistență Medicală Comunitară, în colaborare cu Direcția de Sănătate Publică Alba organizează o serie de campanii de promovare a sănătății în luna noiembrie 2019, privind Ziua Mondială a Diabetului și  Ziua Europeană a Informării despre Antibiotice

Primăria municipiului Aiud, judeţul Alba, organizează, la sediul instituției din str. Cuza Vodă, nr. 1, concurs în vederea ocupării, pe durată nedeterminată, a trei posturi contractuale vacante, cu normă întreagă

Data publicarii: 20.11.2019

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare,

                 Primăria municipiului Aiud, judeţul Alba, organizează, la sediul instituției din str. Cuza Vodă, nr. 1, concurs în vederea ocupării, pe durată nedeterminată, a trei posturi contractuale vacante, cu normă întreagă, respectiv:

            - 2 funcții contractuale de execuție de inspector de specialitate, grad IA din cadrul Compartimentului Proiecte, Prognoze, Programe din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Aiud,

            - 1 funcție contractuală de execuție de inspector de specialitate, grad I din cadrul Compartimentului Proiecte, Prognoze, Programe din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Aiud.

Primăria municipiului Aiud organizează la sediul instituției din str. Cuza Vodă, nr. 1, concurs de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut

Data publicarii: 19.11.2019

Primăria municipiului Aiud organizează la sediul instituției din str. Cuza Vodă, nr. 1, concurs de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut, a cinci funcționari publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud și a unui funcționar public din cadrul Direcției de Asistență Socială a municipiului Aiud, care îndeplinesc condiţiile de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut

Serviciul Public Administraţia Patrimoniului Local Aiud organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată , cu normă întreagă, a două funcții publice de execuție vacante de consilier, clasa I,grad profesional superior

Data publicarii: 18.11.2019

Serviciul Public de Interes Local Administraţia Patrimoniului Local Aiud  organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe durată  nedeterminată , cu normă întreagă, a două funcții publice de execuție vacante de consilier, clasa I,grad profesional superior : 1 post  din cadrul Serviciului Economic, Tehnic, Investiţii – Compartiment Evidență contracte domeniu public și privat  și 1 post din cadrul Compartimentului Reparații, Întreținere drumuri

În vederea sprijinirii contribuabililor aflați în dificultate, CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI AIUD a aprobat procedura de acordare a unor facilități fiscale, sub forma anulării accesoriilor aferente obligațiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018

Data publicarii: 01.11.2019

În vederea sprijinirii contribuabililor aflați în dificultate, CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI AIUD a aprobat procedura de acordare a unor facilități fiscale, sub forma anulării accesoriilor aferente obligațiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018, datorate bugetului local al Municipiului Aiud, conform O.G. nr. 6/2019 privind instituirea unor facilitați fiscale.

Inițierea procedurii de negociere a cotractului colectiv de muncă

Data publicarii: 01.11.2019

ÎN ATENȚIA TUTUROR SALARIAȚILOR CONTRACTUALI

Inițierea procedurii de negociere a cotractului colectiv de muncă

Municipiul Aiud, reprezentat legal prin doamna Iulia Adriana Oana Badea - Primarul Municipiului Aiud în calitate de angajator,  în baza Legii nr. 62/2011 a dialogului social, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și a Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare

Rezultatul final la concursul de recrutare organizat de Serviciul Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local Aiud în data de 15.10.2019 – proba scrisă

Data publicarii: 17.10.2019

Rezultatul final la concursul de recrutare organizat de Serviciul Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local Aiud în data de 15.10.2019 – proba scrisă

Pentru ocuparea a două funcții publice vacante de consilier, clasa I, gradul profesional superior în cadrul Serviciului Economic, Tehnic, Investiții- Compartiment Evidență Contracte Domeniu Public și Privat

Aiudul are onoarea de a găzdui Adunarea Generală a Asociațiunii Transilvană pentru Literatura Română și Cultura Poporului Român – ASTRA, eveniment unic în istoria Aiudului

Data publicarii: 16.10.2019

Aiudul are onoarea de a găzdui Adunarea Generală a Asociațiunii Transilvană pentru Literatura Română și Cultura Poporului Român – ASTRA, eveniment unic în istoria Aiudului

În perioada 18 – 20 octombrie 2019, în municipiul Aiud se va organiza cea de-a 113-a Adunare Generală a Asociațiunii ASTRA, eveniment care va reuni în „Orașul artelor” reprezentanții despărțămintelor din întreaga țară şi personalități marcante ale culturii românești care au contribuit și contribuie la conservarea şi îmbogățirea patrimoniului literar şi cultural românesc

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare organizat de Serviciul Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local Aiud în data de 15.10.2019 – proba scrisă

Data publicarii: 15.10.2019

Rezultatul   probei  scrise la concursul de recrutare organizat de Serviciul Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local Aiud în data de 15.10.2019 – proba scrisă

Pentru ocuparea a două funcții publice vacante de consilier, clasa I, gradul profesional superior în cadrul Serviciului Economic, Tehnic, Investiții- Compartiment Evidență Contracte Domeniu Public și Privat

Delimitarea și numerotarea secțiilor de votare și a sediilor acestora, pe raza Municipiului Aiud, pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Preşedintele României din anul 2019

Data publicarii: 12.10.2019

Delimitarea și numerotarea secțiilor de votare și a sediilor acestora, pe raza Municipiului Aiud, pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Preşedintele României din anul 2019

În conformitate cu Regulamentul de Închiriere a parcărilor amenajate din Municipiul Aiud, Serviciul Public Administrația Patrimoniului Local va organiza în data de 06 noiembrie 2019 licitație publică cu strigare pentru atribuirea unor locuri de parcare

Data publicarii: 11.10.2019

În conformitate cu Regulamentul de Închiriere a parcărilor amenajate din Municipiul Aiud, Serviciul Public Administrația  Patrimoniului Local  Aiud va organiza în data de 06 noiembrie 2019 (miercuri) licitație publică cu strigare pentru atribuirea unor locuri de parcare

Rezultatul final la concursul de recrutare organizat de Primăria Municipiului Aiud în data de 07.10.2019 - proba scrisă

Data publicarii: 09.10.2019

Rezultatul final la concursul de recrutare organizat de Primăria Municipiului Aiud în data de 07.10.2019 - proba scrisă, pentru ocuparea pe durată nedeterminată a două posturi vacante, cu normă întreagă, respectiv 1 funcție publică specifică de conducere de Arhitect  - șef din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud și 1 funcție publică de conducere de Director executiv al Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud

Având în vedere că în data de 10 noiembrie 2019 se vor desfășura alegerile pentru Președintele României, cetăţenii sunt rugaţi să verifice termenul de valabilitate al actelor de identitate pe care le deţin

Data publicarii: 09.10.2019

Având în vedere că în data de 10 noiembrie 2019 se vor desfășura alegerile pentru Președintele României,  cetăţenii sunt rugaţi să verifice termenul de valabilitate al actelor de identitate pe care le deţin.

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare organizat de Primăria municipiului Aiud, în data de 07.10.2019 - proba scrisă

Data publicarii: 07.10.2019

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare organizat de Primăria municipiului Aiud, în data de 07.10.2019 -  proba scrisă         

REZULTATUL SELECŢIEI DOSARELOR DE CONCURS la concursul de recrutare organizat de Serviciul Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local Aiud în data de 15.10.2019 – proba scrisă

Data publicarii: 07.10.2019

Pentru ocuparea a două funcții publice vacante de consilier, clasa I, gradul profesional superior în cadrul Serviciului Economic, Tehnic, Investiții- Compartiment Evidență Contracte Domeniu Public și Privat :

 

Nr.

Crt.

Numele și prenumele candidatului

 

Rezultat

 

 

Motivul respingerii dosarului

 

1.

Cîmpean Ștefan

RESPINS

Nu îndeplinește condițiile privind studiile superioare de lungă durată și cele prevăzute de art.386 lit. a) și art.392 alin.(1) din OUG nr.57/2019       

 

2.

Moga Radu

ADMIS

 

             -

Primăria municipiului Aiud prin Direcția de Asistenţă Socială anunţă că, începând cu data de 09 octombrie 2019, se vor distribui cereri şi declaraţii pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei

Data publicarii: 03.10.2019

Primăria municipiului Aiud prin Direcția de Asistenţă Socială anunţă că, începând cu data de 09 octombrie 2019, se vor distribui cereri şi declaraţii pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei, conform Ordonanţei de Urgenţă 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, cu modificările şi completările ulterioare.

Anunţ privind o nouă procedură de atribuire a autorizaţiilor taxi în municipiul Aiud, începând cu data de 02.10.2019

Data publicarii: 02.10.2019

Anunţ privind o nouă procedură de atribuire a autorizaţiilor taxi în municipiul Aiud, începând cu data de  02.10.2019

Ziua națională a produselor agroalimentare românești

Data publicarii: 02.10.2019

Ca urmare a adoptării Legii nr. 168/2017 s-a instituit ziua de 10 octombrie „Ziua națională a produselor agroalimentare românești”.

Direcția pentru Agricultură Județeană Alba, alături de primăriile municipiilor: Aiud, Blaj și Sebeș marchează această zi de sărbătoare prin organizarea în piețele agroalimentare din localitățile mai sus amintite, de expoziții cu vânzare de produse românești.

REZULTATELE SELECTIEI DOSARELOR DE CONCURS la concursul de recrutare organizat de Primaria Municipiului Aiud, in data de 07.10.2019 - proba scrisa

Data publicarii: 30.09.2019

- pentru funcţia publică de conducere de Arhitect  - șef din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud:

Nr.

Crt.

CANDIDAT

REZULTAT

MOTIVUL RESPINGERII DOSARULUI

1.

BUDUȘAN MARIUS

ADMIS

-

 

- pentru funcţia publică de conducere de Director executiv al Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud:

Nr.

Crt.

CANDIDAT

REZULTAT

MOTIVUL RESPINGERII DOSARULUI

1.

AILOAIE CORNEL

ADMIS

-

2.

Dosar nr. 19308/23.09.2019, conform cererii nr. 19307/23.09.2019 depuse în baza Regulamentului (UE) nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor sate și de abrogare a Directivei 95/46/CE

 

 

 

ADMIS

 

 

 

-

PUZ zona de locuit, str. Gheorghe Doja, beneficiar Bogdan Ioan

Data publicarii: 23.09.2019

PRIMARIA MUNICIPIULUI AIUD

ANUNTA ORGANIZAREA DEZBATERII PUBLICE PENTRU DOCUMENTATIA DE URBANISM PUZ

„ZONA DE LOCUIT”,

precum si regulamentul local de urbanism aferent

PUZ - zona de servicii si depozitare

Data publicarii: 23.09.2019

Primaria municipiului Aiud anunta organizarea dezbaterii publice pentru documentatia de urbanism PUZ „Zona de servicii si depozitare”, precum si regulamentul local de urbanism aferent

Serviciul Public de Interes Local Administraţia Patrimoniului Local Aiud organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată, a două funcții publice de execuție vacante de consilier, clasa I,grad profesional superior

Data publicarii: 12.09.2019

Serviciul Public de Interes Local Administraţia Patrimoniului Local Aiud  organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe durată  nedeterminată , cu normă întreagă, a două funcții publice de execuție vacante de consilier, clasa I,grad profesional superior din cadrul Serviciului Economic, Tehnic, Investiţii – Compartiment Evidență contracte domeniu public și privat

Direcția de Asistență Socială a municipiului Aiud anunță părinții/reprezentanții legali ai copiilor înscriși la grădiniță, a căror venit pe membru de familie este de până la 284 lei, că pot beneficia de tichete sociale pentru grădiniță

Data publicarii: 05.09.2019

Direcția de Asistență Socială a municipiului Aiud anunță părinții/reprezentanții legali ai copiilor înscriși la grădiniță, a căror venit pe membru de familie este de până la 284 lei, că pot beneficia de tichete sociale pentru grădiniță

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI AIUD organizează la sediul instituției din str. Cuza Vodă, nr. 1, concurs de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a două posturi vacante, cu normă întreagă, după cum urmează:

Data publicarii: 03.09.2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI AIUD organizează la sediul instituției din str. Cuza Vodă, nr. 1, concurs de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a două posturi vacante, cu normă întreagă, după cum urmează:

 

             - 1 funcție publică de conducere specifică de Arhitect  - șef din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud;

             -  1 funcție publică de conducere de Director executiv al Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud.

 

Condiţii de participare la concurs pentru postul de Arhitect  - șef din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud:

Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Aiud anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectorul cadastral nr. 65 (parcelele: Balta Aiud, Peste Apă Păgida, Toane, Craciumberc) pentru perioada 06.09.2019 - 06.11.2019

Data publicarii: 30.08.2019

Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Aiud anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectorul cadastral nr. 65 (parcelele: Balta Aiud, Peste Apă Păgida, Toane, Craciumberc) pentru perioada 06.09.2019 - 06.11.2019, la sediul Primăriei municipiului Aiud, str. Cuza Vodă, nr.1, județul Alba, conform art. 14 alin. (1) și (2) din Legea cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Programul de lucru pentru personalul Primăriei Municipiului Aiud, în perioada 19.08.2019 -26.08.2019, pentru recuperarea zilei de 16 august stabilită ca zi liberă

Data publicarii: 14.08.2019

 Pentru recuperarea zilei de muncă din 16 august 2019, stabilită ca zi liberă, potrivit HG nr. 557/2019, în perioada 19.08.2019 - 26.08.2019, programul de lucru pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Aiud, va fi următorul:

- Luni (19.08.2019):        700 - 1600

- Marți (20.08.2019):       700 - 1600

- Miercuri (21.08.2019):   700 - 1800

- Joi (22.08.2019):           700 - 1600

- Vineri (23.08.2019):       700- 1400

- Luni (26.08.2019):         700 - 1600

Pentru munca prestată potrivit alin. (2) din HG nr. 557/2019 nu se acordă timp liber corespunzător.

Anunț privind rezultatul final al selecției unui expert proceduri administrative, expert programare bugetară, expert procese și planificări în cadrul proiectului „Administrație publică locală eficientă pentru cetățeni”, cod SMIS: 126063

Data publicarii: 06.08.2019

 

Anunț privind rezultatul final al selecției unui expert proceduri administrative, expert programare bugetară, expert procese și planificări în cadrul proiectului „Administrație publică locală eficientă pentru cetățeni”, cod SMIS: 126063

Anunț privind rezultatul selecției unui expert proceduri administrative, expert programare bugetară, expert procese și planificări în cadrul proiectului „Administrație publică locală eficientă pentru cetățeni”, cod SMIS: 126063

Data publicarii: 02.08.2019

Anunț privind rezultatul selecției unui expert proceduri administrative, expert programare bugetară, expert procese și planificări în cadrul proiectului „Administrație publică locală eficientă pentru cetățeni”, cod SMIS: 126063

Pagina modificata la: 27.01.2016
AiudulMeu.ro


Aiud CityAlert

aiud city app
App store Google play

NEWSLETTER

Cautare GoogleAcest site nu reprezinta în mod necesar pozitia oficiala a Comisiei Europene. Întreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorilor site-ului web.
Reprezentanta Comisiei Europene în România © Copyright 2004-2009 Primaria municipiului Aiud, Compartiment Strategii de Informatizare. Toate drepturile rezervate. Implementare si design: Indsoft. Sugestii si comentarii: informatica@aiud.ro.Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii.