Tipar Font - Font +

Acest site este in curs de actualizare!!!!

Rezultatul probei scrise la examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut

Data publicarii: 24.05.2017

Rezultatul probei scrise la examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut - 24.05.2017 -

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare organizat de Primăria Municipiului Aiud, în data de 22.05.2017, pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de polițist local - Serviciul Poliția Locală

Data publicarii: 22.05.2017

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare organizat de Primăria Municipiului Aiud, în data de 22.05.2017, pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de polițist local, clasa I, grad profesional debutant – Serviciul Poliția Locală, Compartiment Disciplina în construcții și afișajul stradal din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul organizat pentru ocuparea funcției de contabil șef în cadrul Centrului Cultural ”Liviu Rebreanu”

Data publicarii: 22.05.2017

 

Rezultatul selectării dosarelor de înscriere la concursul de recrutare, organizat in vederea ocupării functiei contractuale de contabil șef in cadrul Centrului Cultural „Liviu Rebreanu‟

 

Rezultatul final al concursului de recrutare organizat pentru ocuparea a 3 funcții publice în cadrul Direcției Economice

Data publicarii: 17.05.2017

Rezultatul final al concursului de recrutare organizat de Primăria Municipiului Aiud, în data de 10.05.2017 - proba scrisă și în data de 15.05.2017 - proba interviu, pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante de: inspector, clasa I, grad profesional asistent - Direcţia Economică, Compartiment Impozite și taxe locale persoane fizice, consilier, clasa I, grad profesional superior - Direcţia Economică, Compartiment Executare silită și încasare venituri și consilier, clasa I, grad profesional principal - Direcţia Economică, Compartiment Executare silită și încasare venituri din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud

Anunț privind anularea procedurii de selecție a partenerilor privați, lansată prin anunțul nr. 7163/19.04.2017 în scopul încheierii unui Acord de Parteneriat în cadrul AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1 - P.O.C.U. 2014 -2020

Data publicarii: 16.05.2017

Municipiul Aiud anunță anularea procedurii de selecție a partenerilor privați  ce a fost lansată prin anunțul nr. 7163/19.04.2017 pentru încheierea unui Acord de Parteneriat cu entități de drept privat, în vederea depunerii cererii de finanțare în cadrul Programului Operațional Capital Uman (POCU) – ”Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală” – orașe/municipii cu populație de peste 20.000 locuitori,  Axa  Prioritară  5 – Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității,  Obiectiv tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare, Prioritatea  de  investiții  9.vi – Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității, Obiectiv specific 5.1: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (roma și non-roma) din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC

Serviciul Public Administraţia Patrimoniului Local organizează concurs în vederea ocupării pe durată nedeterminată, a funcției contractuale de execuție vacantă de șofer, treapta profesională I, din cadrul Compartimentului Reparaţii, Întreţinere Drumuri

Data publicarii: 16.05.2017

Serviciul Public Administraţia Patrimoniului Local cu sediul în Aiud, str. Tribun Tudoran,nr.9, organizează concurs în vederea  ocupării pe durată nedeterminată, a funcției contractuale de execuție vacantă de  șofer ,treapta profesională I, din cadrul Compartimentului Reparaţii, Întreţinere Drumuri.

 Sedintele Consiliului Local

Sedinta ordinara mai 2017 PORTALWEB\marilenaavram 23.05.2017 15:20
 
sedinta ordinara aprilie AtașarePORTALWEB\corinabotas 05.05.2017 13:56
 
sedinta extraordinara aprilie AtașarePORTALWEB\corinabotas 03.05.2017 15:29
 
Dezbatere Publica - sistematizare trafic rutier str. Bailor PORTALWEB\corinabotas 06.04.2017 14:51
 
(Mai multe anunțuri...)
Pagina modificata la: 18.01.2017
NEWSLETTER
aiudonline.ro

Cautare GoogleAcest site nu reprezinta în mod necesar pozitia oficiala a Comisiei Europene. Întreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorilor site-ului web.
Reprezentanta Comisiei Europene în România
© Copyright 2004-2009 Primaria municipiului Aiud, Compartiment Strategii de Informatizare. Toate drepturile rezervate. Implementare si design: Indsoft. Sugestii si comentarii: informatica@aiud.ro.