SETARI


     
aiud city app

App store Google play

Acest site este in curs de actualizare!!!!

Primăria municipiului Aiud suspendă licitația publică deschisă organizată pentru vânzarea terenului cu suprafața de 283 mp

Data publicarii: 23.03.2020

Primăria municipiului Aiud suspendă licitația publică deschisă organizată  pentru vânzarea terenului cu suprafața de 283 m2, înscris în CF nr. 71719 Aiud, nr. top/cad. 71719, domeniul privat al Municipiului Aiud, situat administrativ în Municipiul Aiud, str. Viilor, fn.

            Procedura licitației va fi reluată la o dată care va fi făcută publică prin mijloacele de informare în masă.

ANUNŢ PRIVIND O NOUĂ PROCEDURĂ DE ATRIBUIRE A AUTORIZAŢIILOR TAXIÎN MUNICIPIUL AIUD, ÎNCEPÂND CU DATA DE 21.03.2020

Data publicarii: 23.03.2020

În vederea respectării prevederilor Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi, modificată şi completată, Primăria Municipiului Aiud face următorul anunţ:

Municipiul Aiud, prin Serviciul Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local, organizează, în baza prevederilor O.U.G. nr. 34/2013, atribuirea prin închiriere a unui număr de șase parcele de pășune

Data publicarii: 23.03.2020

Municipiul Aiud, prin Serviciul Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local, organizează, în baza prevederilor O.U.G. nr. 34/2013, atribuirea prin închiriere a unui număr de șase parcele de pășune, proprietatea Municipiului Aiud.

Condițiile și documentele de participare necesare se regăsesc în documentația de atribuire care poate fi obținută de la Serviciul Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local Aiud începând cu data publicării anunțului contra sumei de 50 lei.

 

Întâlnirea/convocarea de la sediul Municipiului Aiud, sala Ion I.C. Brătianu, din data de 18.03.2020, la orele 16,00 a reprezentanților aleși ai salariaților în vederea negocierii și semnării contractului colectiv de muncă

Data publicarii: 17.03.2020

Întâlnirea/convocarea de la sediul Municipiului Aiud, sala Ion I.C. Brătianu, din  data de 18.03.2020, la orele 16,00 a reprezentanților aleși ai salariaților în vederea negocierii și semnării contractului colectiv de muncă care se va încheia la nivelul Primăriei Municipiului Aiud,

Serviciul Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local Aiud, anunță amânarea, din motive obiective, pentru o dată care se va comunica ulterior, a concursului, a cărei procedură a fost demarată, respectiv :

Data publicarii: 17.03.2020

Având în vedere prevederile art.38 din H.G nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare,

Serviciul Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local Aiud, anunță amânarea, din motive obiective, pentru o dată care se va comunica ulterior, a concursului, a cărei procedură a fost demarată, respectiv :

Primăria Municipiului Aiud, anunță amânarea, din motive obiective, pentru o dată care se va comunica ulterior, a următoarelor concursuri a căror procedură a fost demarată, respectiv:

Data publicarii: 17.03.2020

Având în vedere prevederile art. 38 din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare,

Primăria Municipiului Aiud, anunță amânarea, din motive obiective, pentru o dată care se va comunica ulterior, a următoarelor concursuri a căror procedură a fost demarată, respectiv:

 Sedintele Consiliului Local

Sedinta extraordinara cu convocare de îndată 2 aprilie 2020 AtașarePORTALWEB\corinabotas 02.04.2020 13:24
 
Ședință de îndată 26_02_2020 AtașarePORTALWEB\marilenaavram 27.03.2020 10:25
 
Sedinta ordinara 20_02_2020 AtașarePORTALWEB\marilenaavram 27.03.2020 10:24
 
Ședință de îndată 11_02_2020 AtașarePORTALWEB\marilenaavram 27.03.2020 10:23
 
(Mai multe anunțuri...)
Pagina modificata la: 18.01.2017
AiudulMeu.ro


aiud city app
App store Google play

NEWSLETTER

Cautare GoogleAcest site nu reprezinta în mod necesar pozitia oficiala a Comisiei Europene. Întreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorilor site-ului web.
Reprezentanta Comisiei Europene în România © Copyright 2004-2009 Primaria municipiului Aiud, Compartiment Strategii de Informatizare. Toate drepturile rezervate. Implementare si design: Indsoft. Sugestii si comentarii: informatica@aiud.ro.Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii.