Tipar Font - Font +

Acest site este in curs de actualizare!!!!

Rezultatul contestațiilor la procedura de evaluare și selecționare a proiectelor pentru finanțări nerambursabile

Data publicarii: 21.06.2017

Încheiat în 19.06.2017,ora 13.00, cu prilejul convocării comisiei de rezolvare a contestațiilor privind acordarea finanțărilor nerambursabile din bugetul local al Municipiului Aiud, numită prin Hotărârea Consiliului Local nr. 63/23.03.2017

Rezultatele selecţiei dosarelor de concurs, la concursul de recrutare organizat de Primăria Municipiului Aiud, în data de 05.07.2017– proba scrisă

Data publicarii: 20.06.2017

În urma îndeplinirii procedurii de selecţie a dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul de recrutare, organizat de Primăria Municipiului Aiud, în data de 05.07.2017 – proba scrisă, prevăzută de art. 40 alin. (1) lit. a) şi art. 50 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de concurs:

            - pentru funcţia publică de execuţie de inspector, clasa I, grad profesional superior din cadrul Direcției Arhitect - șef, Compartiment Urbanism, Cadastru, Peisagistică din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Aiud:

Spitalul Municipal Aiud organizează concurs pentru ocuparea funcției de manager - persoană fizică, la Spitalul Municipal Aiud

Data publicarii: 20.06.2017

Consiliul de administraţie al Spitalului Municipal Aiud organizează, în temeiul prevederilor art. 177 și art.187 alin. 10 lit. b din Legea nr.95/2006, republicată, privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, concurs pentru ocuparea funcției de manager - persoană fizică, la Spitalul Municipal Aiud

Primăria Municipiului Aiud organizează concurs în vederea ocupării unui post vacant de muncitor necalificat - Biroul Administrația Pieței

Data publicarii: 15.06.2017

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, PRIMĂRIA MUNICIPIULUI AIUD, JUDEŢUL ALBA, organizează concurs în vederea ocupării, pe durată nedeterminată, a unui post vacant, funcţie contractuală de execuţie de muncitor necalificat, treapta profesională I din cadrul Biroului Administrația Pieței din subordinea Consiliului Local al Municipiului Aiud.

Rezultatul final al concursului organizat pentru ocuparea funcției de bibliotecar în cadrul Bibliotecii Municipale ”Liviu Rebreanu”

Data publicarii: 14.06.2017

Rezultatul final la concursul organizat de Primăria municipiului Aiud, pentru ocuparea postului vacant, funcție contractuală de execuție de bibliotecar (s), grad profesional debutant din cadrul Bibliotecii Municipale „Liviu Rebreanu” din subordinea consiliului local al municipiului Aiud

Primăria Municipiului Aiud organizează concurs în vederea ocupării pe durată nedeterminată a unui post vacant de asistent medical, grad debutant - Direcția Asistență Socială

Data publicarii: 14.06.2017

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, PRIMĂRIA MUNICIPIULUI AIUD, JUDEŢUL ALBA, organizează la sediul instituției din str. Cuza Vodă, nr.1, concurs în vederea ocupării, pe durată nedeterminată, a unui post vacant, funcţie contractuală de execuţie de asistent medical grad debutant din cadrul Direcției de Asistență Socială, Compartiment Cabinete medicale și Asistență medicală comunitară din subordinea Consiliului Local al Municipiului Aiud.

 Sedintele Consiliului Local

Dezbatere publica puncte de colectare selectiva a deseurilor AtașarePORTALWEB\marilenaavram 23.06.2017 13:24
 
Dezbatere publica PUZ Iuliu Maniu AtașarePORTALWEB\marilenaavram 23.06.2017 13:18
 
Sedinta ordinara iunie 2017 AtașarePORTALWEB\marilenaavram 23.06.2017 12:53
 
Sedinta ordinara mai 2017 AtașarePORTALWEB\marilenaavram 08.06.2017 13:37
 
(Mai multe anunțuri...)
Pagina modificata la: 18.01.2017
NEWSLETTER
aiudonline.ro

Cautare GoogleAcest site nu reprezinta în mod necesar pozitia oficiala a Comisiei Europene. Întreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorilor site-ului web.
Reprezentanta Comisiei Europene în România
© Copyright 2004-2009 Primaria municipiului Aiud, Compartiment Strategii de Informatizare. Toate drepturile rezervate. Implementare si design: Indsoft. Sugestii si comentarii: informatica@aiud.ro.