Tipar Font - Font +

Acest site este in curs de actualizare!!!!

Anunț licitație publică deschisă cu strigare pentru închirierea unor loturi de teren - Piața Agroalimentară Dr. Constantin Hagea

Data publicarii: 20.09.2017

Primăria municipiului Aiud organizează în data de 10.10.2017, ora 13:00, la sediul din Aiud, str. Cuza Vodă, nr. 1, licitație publică deschisă cu strigare pentru închirierea loturilor de teren nr. 7, 11 și 17, cu suprafața de 17 mp fiecare, părți componente ale imobilului ”Construcție corp A” situat în municipiul Aiud, Piața Agroalimentară Dr. Constantin Hagea.

În parteneriat cu orașul înfrățit Cusset, Franța și cu orașul Todmorden, Marea Britanie, Primăria Aiud a câștigat proiectul european Erasmus+ ”Brexitul încotro?”

Data publicarii: 18.09.2017

În parteneriat cu orașul înfrățit Cusset, Franța și cu orașul Todmorden, Marea Britanie, Primăria Aiud a câștigat proiectul european Erasmus+  Brexitul încotro?” .

În perioada 23 octombrie 2017 – 1 noiembrie 2017 un grup de 10 tineri liceeni din Aiud însoțiți de doi profesori vor participa la schimbul de tineri în orașul englez Todmorden

Rezultatul final al concursului organizat pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție de consilier și inspector - Direcția Tehnică, Compartiment Implementare proiecte, Monitorizare servicii publice, Energetic

Data publicarii: 11.09.2017

R E Z U L T A T U L F I N A L la concursul de recrutare organizat de Primăria Municipiului Aiud în data de 04.09.2017, pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior și inspector, clasa I, grad profesional superior din cadrul Direcţiei Tehnice, Compartiment Implementare proiecte, Monitorizare servicii publice, Energetic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud

Primăria Municipiului Aiud organizează concurs pentru ocuparea postului de conducere de șef birou - Administrația Pieței

Data publicarii: 07.09.2017

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare,

                  PRIMĂRIA MUNICIPIULUI AIUD, JUDEŢUL ALBA, organizează concurs în vederea ocupării, pe durată nedeterminată, a unui post vacant, funcţie contractuală de conducere de șef birou din cadrul Biroului Administrația Pieței din subordinea Consiliului Local al Municipiului Aiud.

Rezultatul interviului la concursul organizat pentru ocuparea funcției de consilier - Direcția Tehnică, Compartiment implementare proiecte, Monitorizare servicii publice, Energetic

Data publicarii: 06.09.2017

REZULTATUL INTERVIULUI la concursul de recrutare consilier, clasa I, grad profesional superior și inspector, clasa I, grad profesional superior din cadrul Direcţiei Tehnice, Compartiment Implementare proiecte, Monitorizare servicii publice, Energetic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud

Rezultatul probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea a două funcții publice - Direcția Tehnică, Compartiment Implementare proiecte, Monitorizare servicii publice, Energetic

Data publicarii: 04.09.2017

REZULTATUL PROBEI SCRISE la concursul de recrutare organizat de Primăria Municipiului Aiud în data de 04.09.2017, pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior și inspector, clasa I, grad profesional superior din cadrul Direcţiei Tehnice, Compartiment Implementare proiecte, Monitorizare servicii publice, Energetic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud

 Sedintele Consiliului Local

Sedinta ordinara septembrie 2017 PORTALWEB\marilenaavram 08.09.2017 09:29
 
Sedinta extraorrdinara 04.09.2017 AtașarePORTALWEB\corinabotas 08.09.2017 09:28
 
Sedinta ordinara 21 august 2017 AtașarePORTALWEB\marilenaavram 29.08.2017 13:40
 
Sedinta extraordinara_august 2017 AtașarePORTALWEB\marilenaavram 16.08.2017 12:36
 
(Mai multe anunțuri...)
Pagina modificata la: 18.01.2017
NEWSLETTER
aiudonline.ro

Cautare GoogleAcest site nu reprezinta în mod necesar pozitia oficiala a Comisiei Europene. Întreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorilor site-ului web.
Reprezentanta Comisiei Europene în România
© Copyright 2004-2009 Primaria municipiului Aiud, Compartiment Strategii de Informatizare. Toate drepturile rezervate. Implementare si design: Indsoft. Sugestii si comentarii: informatica@aiud.ro.