Tipar Font - Font +

Acest site este in curs de actualizare!!!!

Anunț concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant, funcție contractuală de educator puericultor - Direcția de Asistență Socială

Data publicarii: 17.11.2017

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare și prevederile OMS nr. 1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea și promovarea în funcții, grade și trepte profesionale a personalului contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar, cu modificările și completările ulterioare, PRIMĂRIA MUNICIPIULUI AIUD, JUDEŢUL ALBA, organizează la sediul instituției din str. Cuza Vodă, nr.1, concurs în vederea ocupării, pe durată nedeterminată, a unui post vacant, funcţie contractuală de execuţie de educator puericultor (M) din cadrul Direcției de Asistență Socială, Compartiment Creșa din subordinea Consiliului Local al Municipiului Aiud.

Anunț concurs de recrutare pentru ocuparea unui post temporar vacant funcție contractuală de asistent medical - Direcția de Asistență Socială

Data publicarii: 10.11.2017

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare și prevederile OMS nr. 1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea și promovarea în funcții, grade și trepte profesionale a personalului contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar, cu modificările și completările ulterioare, Primăria Municipiului Aiud, judeţul Alba, organizează la sediul instituției din str. Cuza Vodă, nr.1, concurs în vederea ocupării, pe durată determinată, a unui post temporar vacant, funcţie contractuală de execuţie de asistent medical grad principal din cadrul Direcției de Asistență Socială, Compartiment Creșa din subordinea Consiliului Local al Municipiului Aiud.

Anunț privind rezultatul procedurii de selecție a unui partener privat

Data publicarii: 08.11.2017

Anunț privind rezultatul procedurii de selecție a unui partener privat în vederea încheierii unui Acord de parteneriat, în scopul elaborării și depunerii cererii de finanțare aferente proiectului ce va fi depus în cadrul POCA/209/2/1 (CP6/2017 pentru regiunile mai puțin dezvoltate) Sprijinirea autorităţilor și instituţiilor publice locale din regiunile mai puțin dezvoltate să implementeze managementul calității în concordanţă cu Planul de acțiuni pentru implementarea etapizată a managementului calității în autorități și instituții publice 2016-2020

Rezultatul soluționării contestației la proba scrisă la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de consilier - Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor

Data publicarii: 08.11.2017

Rezultatul soluţionării contestaţiei la proba scrisă la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de: consilier, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor, Compartiment Evidența persoanelor din subordinea Consiliului Local al Municipiului Aiud, organizat de Primăria Municipiului Aiud, în data de 06.11.2017 – proba scrisă

 Sedintele Consiliului Local

Sedinta ordinara noiembrie 2017 AtașarePORTALWEB\marilenaavram 17.11.2017 13:43
 
Sedinta extraordinara 17 noiembrie 2017 AtașarePORTALWEB\marilenaavram 13.11.2017 19:26
 
Dezbatere publica_PUZ strada Paltinis AtașarePORTALWEB\marilenaavram 13.11.2017 15:48
 
Dezbatere publica_PUZ Gheorghe Doja AtașarePORTALWEB\marilenaavram 13.11.2017 15:44
 
(Mai multe anunțuri...)
Pagina modificata la: 18.01.2017
NEWSLETTER
aiudonline.ro

Cautare GoogleAcest site nu reprezinta în mod necesar pozitia oficiala a Comisiei Europene. Întreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorilor site-ului web.
Reprezentanta Comisiei Europene în România
© Copyright 2004-2009 Primaria municipiului Aiud, Compartiment Strategii de Informatizare. Toate drepturile rezervate. Implementare si design: Indsoft. Sugestii si comentarii: informatica@aiud.ro.