poca-header

Municipiul Aiud

Liceul Tehnologic Aiud

Liceul Tehnologic Aiud
CONTACT
str. Ion Creangă, nr. 14
0258861018
fax: 0258861018

Liceul Tehnologic Aiud a luat ființă în anul 1968 pentru pregătirea forței de muncă necesare Intreprinderii Metalurgice Aiud care începuse să se dezvolte.
Începutul a fost modest: câteva clase de școală profesională și ucenici. În 1971 s-au înființat primele clase de liceu industrial cărora li s-au adăugat apoi clase de învățământ postliceal (tehnică si maiștri). Pe măsură ce Intreprinderea Metalurgica se dezvolta, s-a mărit numărul de clase, ajungându-se la aproximativ 2000 elevi pe an școlar.
Așa se explică faptul că marea majoritate a forței de muncă a intreprinderii s-a format în acest liceu, în meseriile: strungari, frezori, rabotori, electricieni, lăcătuși, oțelari, forjori-tratamentiști, etc. Pe măsură ce investițiile în industrie au început sa scadă s-a redus treptat si numărul claselor.
Odată cu schimbările produse după anul 1990 în domeniul economic, liceul s-a adaptat noilor cerințe, introducând noi specialități: informatică și contabilitate la liceu, instalatori tehnico-sanitari și confecționeri îmbrăcăminte la școala profesională. Pentru buna pregătire teoretică și practică a elevilor, școala dispune de: 5 laboratoare, 22 cabinete, 5 ateliere, toate acestea cu o foarte bună dotare, un amfiteatru, o bază sportivă, o bibliotecă cu 22.000 volume și o sală festivă.
Toate posturile didactice sunt acoperite cu cadre didactice cu o foarte bună pregătire de specialitate și pedagogică. Ca urmare a acestor condiții, an de an, elevii au obținut rezultate foarte bune, atât la concursurile școlare cât și la admiterea în învățământul superior. Astfel, la olimpiadele școlare faza județeană, anual elevii școlii obțin între 20 – 25 premii și mențiuni, o parte dintre aceștia reprezentând cu cinste județul la fazele naționale, unde s-au obținut 3 premii II și o mențiune la matematică, 3 premii II, 2 premii III si 3 mențiuni la fizică.
În ceea ce privește admiterea în învățământul superior, în fiecare an liceul obține rezultate foarte bune, peste 1000 de absolvenți reușind (mulți pe primele locuri) la facultăți de primă mărime: medicină, drept, științe economice, matematică-informatică, fizică, automatizări-calculatoare, electrotehnică, electronică și telecomunicații, construcții de mașini, filologie, sociologie, etc.
Datorită acestor frumoase rezultate, liceul se bucură de un real prestigiu atât pe plan local cât și județean.

UNDE SE AFLĂ
© Primăria Municipiului Aiud 2022-2023, Toate drepturile rezervate