poca-header

Informații publice

Prestatori de servicii funerare

Lista documentelor necesare obținerii avizului Consiliului Local de către prestatorii de servicii funerare:
În vederea obținerii avizului Consiliului Local al municipiului Aiud, în conformitate cu dispozițiile art. 9 alin.(1) din Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 741/2016, prestatorul de servicii funerare întocmește un dosar care să conțină:
a) documentele care atestă faptul că personalul angajat cu atribuții în prestarea de servicii funerare, pregătirea cadavrului şi efectuarea de îngrijiri mortuare are competențele specifice necesare, conform prezentelor norme. Se exceptează de la cerința de competență specifică persoanele care lucrează în contabilitate, agenți de marketing, șoferi, persoane care execută/decorează monumente funerare sau comercializează obiecte funerare;
b) dovada că prestatorul de servicii funerare are cel puţin 3 angajați, astfel:
(i) un tanatopractor cu diploma de absolvire a programului de formare teoretică şi practică în urma căruia a obținut dreptul de liberă practică, în conformitate cu prezentele norme, angajat cu contract de muncă, cu dreptul de a completa şi semna certificatul de îmbălsămare, conform formularului din anexa nr. 3;
(ii) minimum 2 persoane angajate cu normă întreagă, cu atribuţii în efectuarea transportului decedatului;
c) nu are datorii restante la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetul local şi are constituit fondul de garantare;
d) dovada deținerii spațiului corespunzător pentru desfășurarea obiectului de activitate, respectiv copie a autorizației sanitare de funcționare emise de direcția de sănătate publică județeană.
 
Prestatorii de servicii funerare care au avizul Consiliului Local al municipiului Aiud
Denumirea firmei Adresa punct de lucru Perioada avizată
I.F. ZUDOR MEZEI LADISLAU ”OMEGA” AIUD, str. Transilvaniei, nr. 39 18.08.2022 - 05.08.2023 (HCL nr. 185/18.08.2022)
I.F. Lorincz Martin AIUD, str. Ecaterina Varga, nr. 25 17.12.2020 - 29.09.2023 (HCL nr. 218/22.09.2022)
© Primăria Municipiului Aiud 2022-2023, Toate drepturile rezervate