Primăria Aiud

Departamente

Direcţia Economică

Director executiv - Claudiu Boldor

Direcţia Arhitect-Șef

Arhitect Șef - 
Director executiv adjunct - Delia Florea

Direcția de Asistență Socială

Director executiv - Marcela Șerban

Serviciul Poliţia Locală

Șef serviciu - Sorin Paul

Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor

Şef Birou  Ana Maria Brâstan

Birou Agricol

Șef Birou

Birou Comunicare şi Relatii Publice

Șef Birou - Teodor Popa

Birou Resurse Umane, Control Intern

Şef Birou - Patricia Cipcigan

Birou Ordinea şi Liniştea Publică, Paza Bunurilor, Protecţie Civilă, Situaţii de Urgenţă

Şef Birou - Nicolae Moldovan

Birou Administraţia Pieţei

Șef Birou - Oana Dalia Hopîrtean

Compartiment Audit Public Intern

Meda Pop

Protectia datelor personale

Responsabil - Toma Radu Ioan
Tel. :  +4 0258861310
e-mail: juridic@aiud.ro
 

Birou Impozite și Taxe Locale

Șef Birou - Alina-Manuela Trif