poca-header

Municipiul Aiud

Prezentare

Prezentare

Municipiul Aiud este așezat în culoarul depresionar axat pe cursul mijlociu al Mureșului, la contactul celor trei mari unități geografice: Câmpia Transilvaniei, la N-E, Podișul Târnavelor, la S-E și Munții Apuseni, la Vest, la o distanță de 70 km de Cluj Napoca și la 35 km de Alba Iulia.
Coordonatele geografice sunt paralela  46° 10′ latitudine nordică și meridianul 23° 43′ longitudine estică. Cota de altitudine, 258m în centru, 270m pe dealul Cocoșu, 367m pe Dealul de Strajă (la releu). Suprafața municipiului este de 142,2 km². Aiudul este așezat de o parte și de alta a șoselei naționale București - Cluj - Oradea, a liniei ferate cu aceeași rută, pe malul drept al Mureșului, la nici 20 de km de masivul muntos Pleașa (1259 m). Municipiul e străbătut de Valea Aiudului, care vine din munte pentru a se înfrăți cu Mureșul. Mureșul în această zonă a Aiudului curge liniștit, printr-o albie mănoasă, oferind locuitorilor o bună șansă pentru practicarea agriculturii din cele mai vechi timpuri, mai ales a grădinăritului.
Soarele, din momentul răsăritului, scaldă luminos dealurile din împrejurimi, împodobite gospodărește cu viță de vie nobilă și pomi fructiferi, radiind toată ziua asupra orașului. Către seară asfințitul conferă o priveliște de un farmec extraordinar. Scăpat dincolo de munți, soarele răspândește o lumină roșie difuză, realizând o imagine tonică, un contrast cromatic ce se estompează treptat, odată cu sosirea nopții.
Stema municipiului Aiud
stemaStema este sub formă de scut tăiat având partea superioară despicată. Stema municipiului Aiud are în primul cartier, pe câmp roșu o poartă de aur cu cruce pe frontispiciu și două medalioane cu motive populare din aur.
În spațiul deschis al porții se zărește un ciorchine de strugur, de asemenea de aur. În cartierul secund, pe câmp de azur, un grifon de argint limbat roșu, ținând într-o gheară o sabie, iar în cealaltă o balanță cu talgere în echilibru, ambele din același metal.
În partea inferioară, pe aur, o carte deschisă. Scutul este timbrat de o coroană murală de argint formată din cinci turnuri.
Elementele însumate au următoarele semnificații:
  • poarta amintește folclorul specific zonei, motivul înfățișat pe medalioane fiind specific artei populare; strugurele și frunzele de viță de vie arată ponderea pe care o are viticultura în ansamblul economiei municipiului;
  • grifonul este vechea stemă a așezării. Sabia semnifică lupta de apărare dusă de veacuri de către locuitorii așezării;
  • cartea deschisă arată faptul că la Aiud se află instituții culturale de importanță națională, dintre acestea remarcându-se Biblioteca Documentară Bethlen înființată în 1622, deținătoare a unor lucrări de valoare la nivel european și Muzeul de Științele Naturii, înființat în 1796.
Coroana murală care timbreazã scutul este un însemn specific centrelor urbane evidentiazã faptul cã asezarea este municipiu.
Stema Municipiului a fost discutată și aprobată de Consiliul Local și prezentată apoi spre vizionare marelui public.
 
Patroni spirituali
sfintiData de 30 ianuarie a fiecărui an este declarată ziua patronilor spirituali ai Aiudului - Sfinții Trei Ierarhi Vasile, Grigore și Ioan.
În percepția și simțirea unui număr important de concitadini, biserica din centrul orașului nostru este cel mai important și reprezentativ edificiu de cultură și spiritualitate românească din urbea aiudeană. Patronii sau purtătorii de grijă ai Bisericii, Sfinții Trei Ierarhi Vasile, Grigore și Ioan sunt declarați și patronii spirituali ai Aiudului. Acești mari trăitori și sfinți ai Bisericii creștine sunt pilde pentru lupta dusă spre unitatea credinței, spre transpunerea în faptă a iubirii fată de Hristos Domnul și față de semeni.
Ei au trăit în prima jumătate a celui a celui dintâi mileniu creștin, în care toți aceia care credeau și-l mărturiseau pe Iisus Hristos ca pe fiu al lui Dumnezeu, erau nedezbinați și neîmpărțiți. Acești titani ai sfințeniei și unității, sunt păstori spirituali ai orașului în care trăim și în care ne unim strădaniile, așa cum au făcut-o ei, animați de același gând și aceeași vrere: iubirea față de Dumnezeu și față de semenii noștri. Această hotărâre a Consiliului local a municipiului Aiud, se va adăuga altora de acest fel din România, care sunt deja cunoscute: Bucureștiul are ca păstor pe Sf. Dimitrie din Basarabi, Iașul o are ca patroană pe Sf. Cuvioasă Paraschiva, iar Sf. Apostol Andrei este patronul României.
Pacea și înțelegerea socială națională și religioasă sunt binecuvântări de la Dumnezeu, pentru care alături de noi și pentru noi se roagă și sfinții, atunci, conform cuvintelor Mântuitorului nostru Iisus Hristos „toate sunt cu putință pentru cel care crede”.

© Primăria Municipiului Aiud 2022-2023, Toate drepturile rezervate