poca-header

Municipiul Aiud

Liceul Tehnologic Agricol “Alexandru Borza” Ciumbrud

Liceul Tehnologic Agricol “Alexandru Borza” Ciumbrud
CONTACT
str. Vasile Lucaciu, nr. 42
0258866002
fax: 0258866002

Școala a fost înființată în anul 1934 și a început activitatea în 20 octombrie 1935. Organizarea administrativă a școlii din Ciumbrud a început în 1934 când Colegiul „Bethlen Gabor” din Aiud a cumpărat proprietatea Kemeny Arpad, constând în primul rând din plantația de vie, castelul și câteva clădiri aflate într-o stare destul de avansată de degradare. Terenul unde se afla și se află școala a fost proprietatea baronului Kemeny care a tutelat școala între anii 1935-1948, la înființarea ei școala a posedat 48,9 ha pământ din care arabil 32 ha. A constituit și o suprafață pentru școală cu viță, producându-se în primul an 32 de mii de bucăți butași, iar în anul următor 50 de mii, o parte din această cantitate a fost vândută, restul fiind folosită pentru nevoile de reîntinerire a plantațiilor școlii.
La aceeași adresă, în anul 1935 a luat ființă Școala Viticolă Tehnică de Maiștri care cuprindea școala profesională viticolă de iarnă cu durata de 2 ani, numărul elevilor înscriși în primul an fiind de 49 de elevi. Preocupările colectivului de profesori și elevi sunt recunoscute prin obținerea Medaliei de Aur pentru semințe proprii prezentate la expoziția de semințe organizată în februarie 1937 de către societatea Agrară Ardeleana. În construcțiile școlii a fost amenajat depozitul de vin al școlii, crama având 81 mp, grajdul pentru animale de muncă și remiza pentru atelaje cu o suprafață de 322 mp, grajdul pentru iepuri 63 mp, internatul pentru elevi și locuințele pentru salariați.
În anul 1947 școala s-a transformat în Școala Practică Agicolă de 3 ani.
În baza decretului 176 publicat în Monitorul Oficial 177 din 3 august 1948 proprietatea și bunurile mobile sunt preluate de Școala din Ciumbrud.
În anul 1948 după Reforma Învățământului Agricol școala a fost complet reorganizată transformându-se în Școală Profesională de Vinificație cu durata de 3 ani, pregătind elevii în profilurile pomicol, viticol și zootehnic.
În anul 1951 școala a fost reorganizată în Școală Medie Tehnică Viticolă cu durata de școlarizare de 4 ani, în care erau primiți elevii care au absolvit 7 clase elementare și la absolvire au primit diploma de tehnician în viticultură – vinificație.
Începând din anul școlar 1955-1956 Centrul Școlar din Ciumbrud funcționează cu o școală profesională de viticultură și vinificație de 3 ani și o școală tehnică de maiștri viticoli tot de 3 ani.
În anul 1958 s-a dat în folosință un nou corp de școală cu 4 săli de clase la parter, iar la etaj, săli de dormitoare cu o capacitate de 75 locuri și grupurile sanitare pentru elevi. Numărul absolvenților în perioada 1958-1961 a fost de 525 de elevi. Acest tip de școală a rămas în vigoare până în anul 1962-1963.
În anul 1962, pe baza autorizației nr. 13234/16.10.1962 se construiește o școală nouă cu 8 săli de clase, cancelarie, cabinet director, secretariat și grupuri sanitare, această construcție a fost dată în folosință în anul 1963.
Din anul 1966 școala se transformă în liceu agricol având 2 profiluri: unul viticol cu durata de școlarizare de 5 ani și unul de contabilitate și merceologie agricolă cu durata de 4 ani.
În perioada 1968-1974 școala se numește Liceul Agricol Ciumbrud.
Între anii 1975-1990 școala poartă denumirea de Liceul Agroindustrial.
Din anul 1990 unitatea de învățământ devine Grup Școlar Agricol care avea în planul de școlarizare forme de învățământ: liceu de zi, seral, școală profesională, școală complementară, în următoarele domenii: învățământ liceal de zi – contabil, veterinar, operatori industria cărnii, laptelui și conservelor, lucrător în administrație și servicii, zootehnie, mecanic agricol; învățământ liceal seral – agronom, mecanic, zootehnie; învățământ profesional – agricol, transporturi, comerț – servicii; învățământ complementar – vinificator- pivnicer, floricultor-peisagist, tinichigiu, brutar.
Din anul 1996 a luat ființă și Școala Postliceală cu regim de autofinanțare în specializarea laborant industria alimentară.
În anul școlar 1998-1999, în urma fuziunii Grupului Școlar Agricol Aiud, cu Grupul Școlar Agricol Ciumbrud se formează Grupul Școlar Agricol „Alexandru Borza” Ciumbrud.
În anul școlar 2006-2007, școala a fuzionat cu Școala generală cu clasele
I-VIII Ciumbrud, păstrându-și denumirea.
Începând cu anul școlar 2012-2013, școala devine Liceul Tehnologic Agricol „Alexandru Borza” Ciumbrud.

UNDE SE AFLĂ
© Primăria Municipiului Aiud 2022-2023, Toate drepturile rezervate