poca-header

Municipiul Aiud

Școala Gimnazială “Axente Sever”

Școala Gimnazială “Axente Sever”
CONTACT
str. Unirii, nr. 9
0258861585
fax: 0258861585

În perioada 1967 – 1975 Aiudul a cunoscut o rapidă dezvoltare economică prin lărgirea activității Întreprinderii Metalurgice, a Întreprinderii de Prefabricate din Beton și a cooperativelor meșteșugărești.
Evoluția economică a dus la creșterea numărului de locuitori și implicit la o creștere a populației școlare. Astfel, s-a decis, de forurile în drept, construirea unei școli generale în cartierul Microraion III.
Lucrările Școlii Generale Nr. 3. din Aiud , Microraion III au demarat în anul 1970 pentru ca în anul 1973 lucrările de construcție să se apropie de sfârșit.
Prin preocupările Inspectoratului Școlar s-a constituit corpul de cadre didactice pentru a se putea deschide cursurile.
Inițial cursurile s-au desfășurat numai dimineața, în ele fiind cuprinși doar 519 elevi în 16 clase, 8 la ciclul primar și 8 la cel gimnazial. Însă, an de an, populația școlară din Microraion III a crescut, în 10 ani ea dublându-se, astfel că elevii au fost puși în situația de a frecventa cursurile în schimburi care începeau la ora 7 și se încheiau la ora 19.
În anul școlar 1999 – 2000, ca urmare a reorganizării rețelei școlare a orașului, s-a revenit la un singur schimb, cursurile desfășurându-se doar dimineața.
Timp de 20 de ani, școala a funcționat sub numele de Școala Generală Nr. 3. În toamna anului 1993, când orașul Aiud a sărbătorit 700 de ani de atestare documentară, în cadrul sărbătorilor ocazionate de acest eveniment, școala a primit numele marelui tribun de la 1848, Axente Sever.
Din data de 2 octombrie 1993 școala poartă numele de Școala cu clasele I – VIII “Axente Sever” în amintirea celui care a fost colaborator apropiat al craiului munților, Avram Iancu și luptător entuziast pentru emanciparea românilor transilvăneni.
În data de 29.02.2012, prin Hotărârea nr. 36 a Consiliului Local al Municipiului Aiud, Școala cu clasele I-VIII “Axente Sever” Aiud devine Școala Gimnazială “Axente Sever” Aiud, începând cu anul școlar 2012 – 2013, denumire care se păstrează și astăzi.

UNDE SE AFLĂ
© Primăria Municipiului Aiud 2022-2023, Toate drepturile rezervate