poca-header

Municipiul Aiud

Școala Gimnazială “Ovidiu Hulea”

Școala Gimnazială “Ovidiu Hulea”
CONTACT
str. Cuza Vodă, nr. 35
0258 861 427
fax: 0258 861 427

Având în vecinătate clădiri de prestigiu ca Cetatea Aiudului, Muzeul de Istorie, Muzeul de Științele Naturii, Biblioteca municipală, Colegiul Bethlen Gabor, Liceul Tehnologic Aiud, Școala cu clasele I-VIII „Ovidiu Hulea” a apărut și s-a dezvoltat chiar în centrul orașului.
Școala românească în zona Aiudului are rădăcini prinse adânc în zona submontană, între dealurile Măginei unde a funcționat o școală pe lângă mănăstirea din sat, în anul 1611. In epoca iosefină, în districtul Aiudului existau două școli confesionale românești, la Aiud si Gârbova de Sus, iar până în 1900 au luat ființă școli primare confesionale românești, la Ciumbrud și Gârbova de Jos. Schimbările profunde care s-au înregistrat după reîntregirea României de la 1918, au influențat și activitatea învățământului local.
Prin Ordonanța nr. 6/1919 a Resortului de Culte și Instrucțiune Publică, la 29 februarie 1919, a luat ființă Școala Primară de Stat “ Axente Sever “din actualul spațiu al Școlii cu clasele I-VIII, Nr. 1 “Ovidiu Hulea” din strada Cuza Vodă nr. 35.
În 30 martie 1919 revizorul școlar Marian Sasu, pe baza autorizației Prefecturii județului, a concentrat toți elevii români de ciclu gimnazial, în număr de 175, în localul din strada Ion Creangă (fostă Unirii), unde va funcționa un gimnaziu, până în anul 1930 când elevii sunt mutați în localul din strada Cuza Vodă. Conform atestării documentare, aici funcționa școala primară cu 4 și apoi cu 7 clase, iar în actuala sală de sport o capelă ortodoxă care a funcționat până în anul 1957 când s-a dat în folosință provizorie Catedrala Ortodoxă din centrul orașului.
Primul director al școlii a fost învățătorul Iosif Herdea din Ponor, care a acumulat  o bogată experiență la Râmeț, Brădești, Călăraș i-Turda și Vidal, între anii 1908-1918, la Ciumbrud, între 1918-1920, după care a venit la Aiud. La conducerea școlii a urmat apoi învățătorul Checiches Ioan, fost ofițer participant la războiul pentru reîntregirea neamului românesc (1916-1918), urmat de  învățătorul  Tutu Gheorghe, care a funcționat ca director pănă la reforma Învățământului din1948, de Bârluțiu Iosif, care a ocupat această funcție între anii 1948-1958 și de Pârlea Filon între anii 1958-1960.
Conform reformei învățământului din 1948, clasele V-VII și apoi clasa a VIII-a au devenit gimnaziu fiind necesară predarea la clasă pe specialități de către profesori.
Între anii 1960-1987 funcția de director a școlii a fost deținută de profesorul Orbeanu Ioan a cărui personalitate a făcut ca mulți să numească instituția  „Școala lui Orbeanu”, acesta putând fi considerat un al doilea ctitor al școlii.
Procesul de învățământ se desfășura cu 2-3 și apoi 4-5 clase paralele și era tot mai necesară extinderea spațiului școlar. La insistențele conducerii școlii, în anul 1960, s-a obținut de la primărie spațiul situat în partea stângă a școlii unde se afla o cârciumă și o magazie, unde au fost amenajate câteva săli de clasă. Se  extinde și curtea școlii prin preluarea unor grădini învecinate din partea dreaptă, din strada Avram Iancu, care aparțineau de drept învățământului. S-au construit atunci prin munca voluntară a părinților, cu puțină cheltuială, grupuri sanitare noi din beton și cărămidă și s-a asfaltat întreaga curte a școlii.
În anul 1973, s-a terminat construcția Școlii Generale Nr. 3, din Microraion (azi Axente Sever), unde a fost transferat un număr important de clase și cadre didactice de la școala mamă. Dar spațiul Școlii Generale Nr. 1 era tot insuficient. La solicitarea și demersurile directorului școlii, fără investiții bugetare, cu sprijinul Întreprinderii de Prefabricate din Beton Aiud și al părinților, s-au construit 10 săli de clasă în partea stângă a școlii, astfel,  procesul de învățământ s-a putut desfășura într-o singură serie.
Deoarece sistemul de încălzire cu sobe nu mai corespundea, în anul 1984, s-a montat un sistem de încălzire centrală care aducea agentul termic de la Liceul „Bethlen Gabor”.
Dotată cu toată logistica necesară Scoala Nr. 1 a devenit școală- pilot în învățământul gimnazial din județul Alba, aici fiind organizată experimental predarea pe obiecte, de către profesori, începând cu clasele întâi în anul 1962-1987. S-a realizat și generalizarea învățământului de 10 ani între anii 1969-1971, prima promoție de absolvenți având un număr de 46 de elevi în anul 1971.
Un rol deosebit în conducerea școlii l-a avut directorul adjunct Bolca Rafila (1968-1987) care a coordonat multă vreme activitatea educativă. În anul 1987, după pensionarea profesorului Orbeanu Ioan, director al instituției a devenit profesor Bolca Rafila (1987-1990) care a obținut eliberarea unei noi clădiri ce aparținuse școlii din strada Avram Iancu unde s-au amenajat 4 săli de clasă, iar în anul 1989, prin forțe proprii s-a zugrăvit interiorul întregii școli. În primăvara anului 1990 s-au deschis lucrările de reparație capitală a întregii școli.
Profesorul Gheoghe Felea a ocupat funcția de director între anii 1990-1997. În această perioadă s-a finalizat reparația capitală a întregii școli, s-au zugrăvit exterioarele și interioarele, s-a realizat un nou acoperiș cu țiglă pentru clădirea din aripa stăngă, și s-a asfaltat curtea școlii.
Din anul 1992 Școala Nr. 1 poartă numele primului întemeietor al învățământului liceal aiudean, poetul și profesorul Ovidiu Hulea, cumnatul marelui scriitor Liviu Rebreanu.
La Școala Nr.1 “Ovidiu Hulea” a funcționat multă vreme centrul bugetar și de coordonare a tuturor școlilor generale din zona Aiud.
Din anul 1997 director al școlii este Lupșan Constanța, la insistențele căreia Comitetul de părinți pe școală a propus dotarea prin mijloace proprii a instituției cu centrală proprie folosind drept combustibil gazul metan, sursa de finanțare a lucrărilor fiind asigurată de părinți. Din anul 1998 școala are independență energetică în ceea ce privește energia termică.
Din sponsorizări în anul 1999 s-a refăcut canalizarea din curtea școlii, iar din alte venituri extrabugetare și din chiria celor două chioșcuri alimentare existente în incinta școlii, s-a dotat cabinetul de informatică cu nouă calculatoare, imprimantă, fax și televizor color.
În anul 2000, Școala cu clasele I-VIII “Ovidiu Hulea” dispunea de 35 săli de clasă, 4 laboratoare, o biblioteca școlară cu aproape 17 000 volume, și 1080 cititori, 2 ateliere, o sală de sport. Aici învațau 1170 de elevi, îndrumați de 69 de învățători și profesori.
La începutul anului școlar 2000-2001, în urma unor restructurări în învățământul aiudean, prin redistribuirea de spații și competențe, școala a rămas cu 837 elevi, care învățau în 29  săli de clasă.
În anul 2006, școala a intrat într-un proces de reabilitare. S-a renovat acoperișul, s-a zugrăvit exteriorul, s-au schimbat geamurile și ușile. Școala azi este mai frumoasă ca oricând: are cabinete și săli de clasă dotate cu mobilier modern și calculatoare, sală de sport, bibliotecă, cabinet de logopedie, cabinet de informatică cu calculatoare de ultimă generație, cabinet multimedia dotat cu laptopuri, televizor și  videoproiector- sprijin real pentru cadrele didactice și elevi în activitatea educativă.
Datorită condițiilor de studiu, rezultatelor deosebite obținute de către elevii Școlii cu clasele I-VIII „ Ovidiu Hulea” la olimpiadele școlare pe disciplinele de învățământ, la examenul de capacitate, la concursurile sportive și culturale, din anul 1998 unitatea este școală reprezentativă la nivelul județului Alba, ocupând o poziție net superioară în învățământul aiudean.

UNDE SE AFLĂ
© Primăria Municipiului Aiud 2022-2023, Toate drepturile rezervate