poca-header

Municipiul Aiud

Dingelstadt - Germania

Dingelstadt - Germania

Primăria Municipiului Aiud a stabilit relații de înfrățire și colaborare cu orașul Dingelstadt din Germania începând din anul 1993, în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 11 din 11.03.1993. În cadrul acestor relații au fost întreprinse vizite și schimburi de experiențe între delegațiile din Municipiul Aiud și Dingelstadt.
Pe baza acestor relații au avut loc:
- schimburi de experiență și vizite reciproce ale unor oameni de afaceri și agenți economici din ambele părți;
- schimburi de experiență pe probleme ale administrației publice locale;
- schimburi culturale;
Pe viitor se preconizează un schimb de experiență privind participarea unui arhitect din cadrul Primăririei din Municipiul Aiud, la un curs de perfecționare pe calculator, curs susținut material și realizat de firma Planungsburo Holbein & Ertmer, din Dingelstadt.

Certificat de parteneriat
c1

© Primăria Municipiului Aiud 2022-2023, Toate drepturile rezervate