poca-header

Municipiul Aiud

Gyomaendröd - Ungaria

Gyomaendröd - Ungaria

Primãria Municipiului Aiud a stabilit relatii de înfrãtire si colaborare cu orasul Gyomaendrod din Ungaria începând din anul 1993, în baza Hotãrârii Consiliului Local nr. 23 din 02. 10. 1993. În cadrul acestor relatii au fost intreprinse vizite si schimburi de experiente între delegatiile din Municipiul Aiud si Gyomaendröd, relatii care s-au extins si asupra unor institutii similare din cadrul celor douã orase, cum ar fi cazul înfrãtirii Colegiului "Bethlen Gábor" din Aiud cu Liceul "Bethlen Gábor" din Gyomaendröd.
De asemenea au avut loc:
- schimburi de experientã si vizite reciproce ale unor oameni de afaceri si agenti economici din ambele pãrti;
- s-au organizat Tabere Internationale de Picturã;
- schimburi de tabere scolare între elevi ai Colegiului "Bethlen Gábor" din Aiud si Liceul similar din Gyomaendröd;
- seminarii pe probleme de învãtãmânt cu cadre didactice din ambele orase;
- schimburi culturale;
- schimburi de experientã pe probleme ale administratiei publice locale;
- schimburi de experientã privind informatizarea primãriei;
- s-a realizat un contract de colaborare între Asociatia Vânãtorilor Szecsenyi Zsigmond - Gyomanedröd, Asociatia Csejti - Gyomanedröd si Asociatia Vânãtorilor si Pescarilor a Judetului Alba - Filiala Aiud.
În perspectivã se intentioneazã ca aceste relatii de colaborare sã se extindã si sã coboare la nivelul institutiilor, diferitelor organizatii neguvernamentale din Municipiul Aiud si Orasul Gyomaendröd. 

Certificat de parteneriat
c1c2

© Primăria Municipiului Aiud 2022-2023, Toate drepturile rezervate