poca-header

Municipiul Aiud

Soltvadkert - Ungaria

Soltvadkert - Ungaria

Primăria Municipiului Aiud a stabilit relații de înfrățire și colaborare cu orașul Soltvadkert din Ungaria începând cu anul 2016, în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 259 din 17 decembrie 2015. Dorind să contribuie la dezvoltarea cooperării bilaterale şi a relațiilor de prietenie între statele lor și fiind interesate de consolidarea şi diversificarea relațiilor tradiționale de prietenie dintre Părți, precum şi de dezvoltarea de noi dimensiuni ale cooperării bilaterale în domeniul administrației publice locale, cele două orașe înfrățite vor avea relații de colaborare în domenii economice, cultural-sportive şi schimburi de experiență în ceea ce priveşte bunele practici în conducerea şi administrarea localităților.
Printre altele, protocolul prevede schimburi de informații privind potențialul economic al unităților administrative, participarea la conferințe economice, seminarii, târguri şi expoziții, elaborarea detaliată a proiectelor de investiții şi facilitarea contactelor în vederea stabilirii parteneriatelor între oamenii de afaceri şi întreprinderi.
În domeniul cultural-sportiv, cele două administrații au convenit să faciliteze vizitele reciproce ale colectivelor de creație artistică şi ale echipelor sportive precum şi ale personalului muzeelor şi colecțiilor publice. Totodată, se va asigura participarea la festivaluri, concursuri, serbări ale localităților, întreceri sportive şi stabilirea legăturilor directe între colectivele artistice şi sportive.

© Primăria Municipiului Aiud 2022-2023, Toate drepturile rezervate