Informații publice

Tichete sociale pentru grădiniță

Părinții/reprezentanții legali ai copiilor înscriși la grădiniță, a căror venit pe membru de familie este de până la 557,03 lei, pot beneficia de tichete sociale pentru grădiniță în cuantum de 105 lei/lună, în perioada anului școlar 2022-2023, conform Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate și au stabilit dreptul la alocație pentru susținerea familiei.
          Prin excepție, conform legislatiei in vigoare, stimulentul educațional se acordă și copiilor aflați în îngrijirea persoanei care a fost desemnată de părinte pentru întreținerea copilului, pe perioada absenței părinților, dacă veniturile pe persoană, inclusiv copilul aflat în îngrijire, nu depășesc nivelul maxim de venituri (557,03 lei) pentru acordarea alocației pentru susținerea familiei.
          Stimulentul educațional se acordă numai pentru copiii înscriși într-o unitate de învățământ preșcolar, conform Legii educației naționale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare.
          Frecventarea regulată a grădiniței este obligatorie.
          Tichetele vor putea fi folosite exclusiv pentru achiziționarea de produse alimentare, de igienă, articole de îmbrăcăminte și/sau rechizite.
         Cererile, însoțite de documentele justificative, se depun începând cu luna septembrie 2022, pe tot parcursul anului școlar la sediul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Aiud, cu sediul în Aiud, str. Unirii, nr. 8A,  jud. Alba, telefon 0258862313 sau 0372717596.
© Primăria Municipiului Aiud 2022-2023, Toate drepturile rezervate