Informații publice

Ședință ordinară 22 septembrie 2022

În conformitate cu prevederile art. 133 alin. 1, art. 134 alin. 1 lit. a, alin. 2, alin. 3 lit. a, alin. 5 lit. a1 și a2 , art. 139, alin. 5, lit. c, din OUG nr. 57/2019, privind Codul administrativ, care asigură cadrul legal pentru convocarea ședinței de consiliu local/a consilierilor locali prin mijloace electronice (e-mail/extranet, etc.) inclusiv sub aspectul modalității de exercitare a votului electronic; Consiliul Local al Municipiului Aiud se convoacă în ședință publică ordinară cu desfășurare în sistem la distanță, fără a fi necesară prezența fizică a consilierilor locali în sala de ședință, în data de 22.09.2022, ora 14.00.
Str. Cuza Vodă, nr.1, Aiud - 515200, Județul Alba
+4 0258861310, +4 0258861355, +4 0372717590
fax: +4 0258861280
logo
© Primăria Municipiului Aiud 2022, Toate drepturile rezervate