poca-header

Informații publice

Anunț privind obligativitatea înscrierii în registrul de evidentă a sistemelor individuale adecvate pentru colectarea si epurarea apelor uzate

In aplicarea Hotărârii nr. 714 din 26 mai 2022 privind aprobarea criteriilor pentru autorizarea, construcția, înscrierea / înregistrarea, controlul, exploatarea și întreținerea sistemelor individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate, este necesară colectarea unor date privind beneficiarii de fose septice de pe raza UAT  Municipiul Aiud:
(1)Sistemele individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate, denumite în continuare sisteme individuale adecvate, așa cum sunt definite la art. 3 lit. aj) din Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pot fi autorizate numai acolo unde instalarea unei rețele publice de canalizare nu se justifică din punctul de vedere al impactului asupra mediului sau din motive economice.
(2)Prin excepție de la alin. (1), pentru utilizatorii persoane fizice sau juridice, inclusiv cei care au sisteme proprii de alimentare cu apă, pot fi autorizate sistemele individuale adecvate până la punerea în funcțiune a sistemelor publice de canalizare nou-înființate, la care au obligația de a se racorda în termen de cel mult un an de la punerea în funcțiune a acestora.
Având în vedere intrarea în vigoare a Hotărârii nr. 714 din 26 mai 2022 privind aprobarea criteriilor pentru autorizarea, construcția, înscrierea/înregistrarea, controlul, exploatarea și întreținerea sistemelor individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate, persoanele fizice și juridice, proprietari a spațiilor conectate la sistemul individual adecvat de epurare au obligația de înscriere în registrul a sistemul de epurare în termen de 120 de zile de la conectarea incintei la sistemul de colectare și/sau epurare a apelor uzate.
Obligația înregistrării revine și proprietarilor de sisteme individuale adecvate construite înainte de intrarea în vigoare a prezentului act normativ, în termen de 180 de zile de la intrarea în vigoare a Hotărârii Guvernului.

Formularul de înscriere în registrul de evidență a sistemelor individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate la nivelul  UAT Municipiul se completează și se depune la Registratura Primăriei Municipiului Aiud sau se poate trimite la adresa de e-mail: office@aiud.ro.

Formularul poate fi descărcat de mai jos.
© Primăria Municipiului Aiud 2022-2023, Toate drepturile rezervate