poca-header

Informații publice

Anunț concurs - Secretar General al Municipiului Aiud

Primăria Municipiului Aiud, organizează la sediul instituției din str. Cuza Vodă, nr. 1, concurs de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a postului vacant, funcție publică de conducere specifică de SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI AIUD din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Aiud
© Primăria Municipiului Aiud 2022-2023, Toate drepturile rezervate