poca-header

Informații publice

Serviciul Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local Aiud organizează atribuirea prin închiriere a unui număr de patru parcele de pășune

Municipiul Aiud prin Serviciul Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local Aiud, str. Tribun Tudoran, nr. 9, telefon/fax 0258/861593, având Codul Unic de Identificare 14401495 organizează, în baza prevederilor O.U.G. nr. 34/2013, atribuirea prin închiriere a unui număr de patru parcele de pășune, proprietatea Municipiului Aiud, identificate după cum urmează:
1. Hot Mureș 2 S = 3,01 ha,  Nr. Cad.1427/1;       
2. Gâmbaş Pacăşu Mic  S = 36,80 ha, Nr. Cad.1440/1, 1440/7, 1435/2;
3. Gâmbaș Coaste S = 7,89 ha, Nr. Cad. 1489/1/1, 1489/1/2, 1498;
4. Păgida S = 12,12 ha, Nr. Cad. 1612/3.
Condițiile și documentele de participare necesare se regăsesc în documentația de atribuire, care poate fi obținută de la Serviciul Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local Aiud, începând cu data publicării anunțului, contra sumei de 50 lei.
Termenul limită pentru solicitări este de 14.10.2022, ora 14:00.
Documentele pentru participarea la procedura de atribuire se vor depune la Serviciul Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local Aiud, str. Tribun Tudoran, nr. 9 până cel târziu în data de 26.10.2022, ora 15:00.
Ședința de deschidere și analiză a documentelor va avea loc la data 31.10.2022, ora 10:00.
© Primăria Municipiului Aiud 2022-2023, Toate drepturile rezervate