poca-header

Informații publice

Ședință ordinară 17 noiembrie 2022

În conformitate cu prevederile art. 155, alin. 1, lit. b și c, alin. 3, lit. b din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, în temeiul art.133, alin. 1, art. 134, alin. 1, lit. a, alin. 2, alin. 3  lit. a, alin. 5, art. 135, alin. 1 – 4, art. 136, alin. 1 - 10  și art. 196, alin. 1, lit. b din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,  Consiliul Local al Municipiului Aiud se convoacă în şedinţă publică, ordinară, pentru data de 17.11.2022, ora 14:00, cu prezența fizică, în Sala Ion. I.C.BRĂTIANU a Primăriei  Municipiului Aiud.
© Primăria Municipiului Aiud 2022-2023, Toate drepturile rezervate