Informații publice

Ședință de îndată - 24 noiembrie 2022

În conformitate cu prevederile art. 133 alin.(2), lit. a) coroborat cu art. 134 alin. (4) și alin.(5), lit. a), lit. a1 ), lit. a2), art. 135 alin. (1 – 4), art.136, alin. (1 - 10), art. 139, alin. (5), lit. c și art. 243, alin. (1), lit. c), lit. f) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,Consiliul Local al Municipiului Aiud se convoacă în ședință publică extraordinară cu convocare de îndată, cu desfășurare în sistem la distanță, prin mijloace electronice,(aplicația Zoom Cloud Meetings), fără prezența fizică a consilierilor locali în sala de ședință, în data de 24 noiembrie 2022, ora 11:00.
Str. Cuza Vodă, nr.1, Aiud - 515200, Județul Alba
+4 0258861310, +4 0258861355, +4 0372717590
fax: +4 0258861280
logo
© Primăria Municipiului Aiud 2022, Toate drepturile rezervate