poca-header

Informații publice

Anunț dezbatere publică - elaborarea proiectului de buget pe anul 2023

DEZBATERE PUBLICĂ


În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, aducem la cunoştinţa publică anunţul referitor la elaborarea proiectului de buget pe anul 2023. 
În contextul dispoziţiilor legale menţionate anterior vă prezentăm structura proiectului bugetului municipiului Aiud pe anul 2023 pe resurse şi destinaţii, care poate fi consultat pe site-ul nostru www.aiud.ro  la secţiunea Informaţii publice / Dezbateri publice.  
Locuitorii unităţii administrativ-teritoriale pot depune contestaţii privind proiectul de buget în termen de 15 zile de la data publicării acestuia, de luni până vineri, între orele 08.00 – 16.00 la registratura Primăriei Municipiului Aiud,  str. Cuza Vodă, nr.1, prin fax la nr. 0258/861280 sau prin e-mail la adresa trdeciz@aiud.ro
Proiectul bugetului local, însoţit de contestaţiile depuse de locuitori, va fi supus aprobării autorităţilor deliberative, în ședința din luna ianuarie 2023.
Anuntul a fost afisat astăzi ,04.01.2023, in conformitate cu prevederile legale
© Primăria Municipiului Aiud 2022-2023, Toate drepturile rezervate