Informații publice

Anunț colectare  la comandă a deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și exterioară

Asocierea RER Vest – RETIM anunță faptul că, începând cu data de 19 ianuarie 2023, asigură pentru persoanele fizice, inclusiv asociațiile de locatari, situate pe raza administrativă a  U.A.T. municipiul Aiud,  colectarea  la comandă, contra cost, în containere metalice, a deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și exterioară.
În acest scop, persoanele fizice, inclusiv asociațiile de locatari din municipiul Aiud, pot încheia un contract pentru prestarea serviciilor de colectare separată și gestionarea deșeurilor provenite din activități de reamenajare, la punctul de lucru al operatorului situat în Aiud, strada Transilvaniei, nr. 63, de luni până vineri, între orele 8:00 – 16:00.
Mai multe informații referitoare la procedura de închiriere a containerelor de colectare și a modului de prestare a serviciului colectare a deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și exterioară pot fi obținute la numărul de telefon 0374/885 694 sau pe e-mail: contracte.aiud@rervest.ro.  
Str. Cuza Vodă, nr.1, Aiud - 515200, Județul Alba
+4 0258861310, +4 0258861355, +4 0372717590
fax: +4 0258861280
logo
© 2022-2023 Primăria Municipiului Aiud, Toate drepturile rezervate