poca-header

Informații publice

Ședință extraordinară - 31 ianuarie 2023

În conformitate cu prevederile art. 133 alin.(2), lit. a) coroborat cu art. 134 alin. (1) lit. a), alin. (2), alin (3) lit. b) și alin.(5), art. 135 alin. (1-4), art. 136, alin. (1-10), art. 139, alin. (5) lit. c), art. 243, alin. (1), lit. c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Local al municipiului Aiud se convoacă în ședință publică extraordinară cu prezența fizică a consilierilor locali în sala de ședință, în data de 31 ianuarie 2023, ora 14:30
© Primăria Municipiului Aiud 2022-2023, Toate drepturile rezervate