Informații publice

Anunț licitație publică cu strigare pentru atribuirea unui număr de 55 locuri de parcare

Prin prezenta vă informăm că Serviciul Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local, în conformitate cu Regulamentul de Închiriere a parcărilor amenajate din Municipiul Aiud, va organiza în data de 11 aprilie 2023, licitaţie publică cu strigare pentru atribuirea unui număr de 55 locuri de parcare rămase libere, care sunt amplasate pe străzile:
- Transilvaniei - zona blocurilor A4, A6, C7, D9 (6 parcări);
- Sergent Hațegan - zona blocurilor H1, C2 (4 parcări);
- Ecaterina Varga / Ion Creangă - zona blocurilor P2, P1, C8 (3 parcări);
- Axente Sever- zona blocurilor 14, 29, 41 (5 parcări);
- Uniri – zona blocurilor 51, 43 (2 parcări);
- Băilor – zona blocului G1 (1 parcare);
-  Morii- zona blocului C  (1 parcare);
- Horea – zona blocului 7 A (1 parcare);
- Teilor- zona blocul tineretului (31 parcări);
-  Șt.O.Iosif - zona blocului G 44 (1 parcare).
Licitația va avea loc în spațiu deschis la sediul Serviciului Public Administrația Patrimoniului Local de pe strada Tribun Tudoran, nr, 9, începând cu ora 10:00.
Persoanele interesate vor solicita caietul de sarcini privind procedura de organizare a licitației de la registratura serviciului public și vor depune documentația necesară participării la licitație, în perioada 16.03.2023 - 04.04.2023.

 
© Primăria Municipiului Aiud 2022-2023, Toate drepturile rezervate