poca-header

Informații publice

Anunț concurs Serviciul Public Administrația Patrimoniului Local Aiud

Serviciul Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local, cu sediul în Aiud,  str. Tribun Tudoran, nr. 9, jud. Alba, organizează concurs pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, cu normă întreagă, a două posturi contractuale de execuție vacante, de muncitor necalificat I, în cadrul Compartimentului Salubrizare din cadrul Serviciului Tehnic, Întreținere Patrimoniu.
© Primăria Municipiului Aiud 2022-2023, Toate drepturile rezervate