poca-header

Informații publice

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Aiud anunță distribuția de pachete cu produse alimentare din cadrul Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate POAD 2018 - 2021

Începând din data de 08.05.2023 se vor distribui ajutoarele constând în pachete cu produse alimentare.
Conform O.U.G. nr. 84/21.05.2020 pentru stabilirea unor măsuri necesare în vederea implementării POAD, art. 3, alin (1), lit. a) și lit. b), pot beneficia de ajutoare constând în pachete cu produse alimentare distribuite în cadrul POAD 2018 - 2021, următoarele categorii:
a) membrii familiilor și persoanele singure cărora le este stabilit, prin dispoziție scrisă a primarului, dreptul la un venit minim garantat (ajutor social) acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;
b) membrii familiilor beneficiare de alocație pentru susținerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, republicată, cu modificările si completările ulterioare;
Se vor acorda pachete cu produse alimentare persoanelor mai sus menționate, cu dosare aflate în plată la data distribuirii ajutoarelor. Persoanele care se încadrează la ambele categorii de beneficii vor ridica pachete cu produse alimentare pentru o singură categorie din care fac parte la data distribuirii.
Pachetele se vor distribui la depozitul autorității locale din Aiud, str. Ostaşilor, nr. 1A, jud. Alba, după următorul program:
           Luni - Joi: 08:30 – 15:00;
           Vineri: 08:30 – 13:00.
Ridicarea pachetelor cu produse alimentare se va face de către titularul beneficiului acordat pe baza documentului de identitate în original.        
 
© Primăria Municipiului Aiud 2022-2023, Toate drepturile rezervate