poca-header

Informații publice

Anunț anulare concurs Serviciul Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local Aiud

În conformitate cu prevederile Art. IV din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.34/12.05.2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial, Partea I din 15.05.2023, se suspendă ocuparea prin concurs sau examen a posturilor vacante sau temporar vacante.
Prin urmare, concursul organizat de Serviciul Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local Aiud în data de 30.05.2023 (conform Anunțului nr.1659/05.05.2023, publicat în data de 09.05.2023) se anulează.
 
© Primăria Municipiului Aiud 2022-2023, Toate drepturile rezervate