poca-header

Informații publice

În atenția proprietarilor sau deținătorilor de terenuri, administratorilor drumurilor publice, cursurilor de apă, lacurilor și ai bazinelor piscicole de pe raza Municipiului Aiud

În conformitate cu prevederile Legii nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia, cu modificările și completările ulterioare, Primăria Municipiului  Aiud informează faptul că, proprietarii sau deținătorii de terenuri, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigații și ai bazinelor piscicole au obligația să desfășoare lucrări de prevenire, combatere și distrugere a buruienii AMBROZIA, prin cosire, smulgere, erbicidare sau alte lucrări și metode specifice, cu precizarea că, măsurile trebuie menținute, până la sfârșitul perioadei de vegetație a acesteia.         
Nerespectarea prevederilor obligațiilor legale de către proprietarii sau deţinătorii de terenuri, constituie contravenţie şi se sancţionează cu „Avertisment”. De asemenea,  constituie contravenţie nerespectarea prevederilor din „Avertisment” şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei pentru persoanele fizice şi cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei pentru persoanele juridice.
Detalii suplimentare se pot obține la telefon 0258/861310, Birou Agricol și din fișierul atașat.
© Primăria Municipiului Aiud 2022-2023, Toate drepturile rezervate