poca-header

Informații publice

Anunț privind recuperarea zilei de 2 iunie 2023 stabilită ca zi liberă

Având în vedere:
 - prevederile art. 1 din H.G. nr. 1555/2022 privind stabilirea zilelor lucrătoare pentru care se acordă zile libere, altele decât zilele de sărbătoare legală, pentru anul 2023, potrivit căruia:
(1) Pentru personalul instituţiilor şi autorităţilor publice, zilele de 23 ianuarie, 2 iunie şi 14 august 2023 se stabilesc ca zile libere.
(2) Pentru recuperarea zilelor de muncă stabilite ca zile libere potrivit alin. (1), instituţiile şi autorităţile publice îşi vor prelungi corespunzător timpul de lucru până la data de 28 februarie, 30 iunie, respectiv 31 august 2023, potrivit planificărilor stabilite.
(3) Pentru munca prestată potrivit alin. (2) nu se acordă timp liber corespunzător.

 Ziua de 02.06.2023 (lucrătoare) stabilită ca zi liberă, va fi recuperată după cum urmează:
                       
- Vineri :  09.06.2023:  13:30 – 16:30
- Vineri:   16.06.2023:  13:30 – 16:30
© Primăria Municipiului Aiud 2022-2023, Toate drepturile rezervate