poca-header

Informații publice

Anunț dezbatere publică pentru modificarea Anexei nr. 1 la HCL nr. 287 din 24.11.2016, privind aprobarea criteriilor de acordare a ajutoarelor de urgență, ...

Anunț referitor la elaborarea unui proiect de act normativ pentru modificarea Anexei nr. 1 la HCL nr. 287 din 24.11.2016, privind aprobarea criteriilor de acordare a ajutoarelor de urgență, altele decât cele cauzate de calamități naturale, incendii, accidente și a metodologiei de acordare a ajutoarelor de urgență, conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, actualizată
 ( art. 7 alin.(13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare)
             Astăzi, 06.07.2023, PRIMĂRIA MUNICIPIULUI AIUD anunță deschiderea procedurii de transparență decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ:
            ”modificarea Anexei nr. 1 la HCL nr. 287 din 24.11.2016, privind aprobarea criteriilor de acordare a ajutoarelor de urgență, altele decât cele cauzate de calamități naturale, incendii, accidente și a metodologiei de acordare a ajutoarelor de urgență, conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, actualizată”
Documentația aferentă proiectului de act normativ include:
• Referatul de aprobare nr. 22208 din 06.07.2023 privind necesitatea adoptării actului normativ propus;
• Raportul de specialitate nr. 22211 din 06.07.2023 al Direcției de Asistență Socială;      
            • textul complet al proiectului de hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 1 la HCL nr. 287 din 24.11.2016, privind aprobarea criteriilor de acordare a ajutoarelor de urgență, altele decât cele cauzate de calamități naturale, incendii, accidente și a metodologiei de acordare a ajutoarelor de urgență, conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, actualizată;
             Documentația poate fi consultată:
               • pe pagina de internet a instituției, la ADRESA www.aiud.ro  la secțiunea „Informații publice  - Dezbateri publice”;  
             • la sediul instituției Primăria Municipiului Aiud, str. Cuza Vodă nr. 1;
             • proiectul de act normativ se poate obține în copie,  pe bază de cerere depusă la Biroul de Comunicare și Relații Publice  al Primăriei Municipiului Aiud.
    Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparență decizională se pot depune în perioada 07.07.2023 – 17.07.2023.
            - prin formularul online disponibil pe pagina de internet a instituției la linkul  www.aiud.ro  la secțiunea „Informații publice  - Dezbateri publice”;  
            -  ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: office@aiud.ro,  trdeciz@aiud.ro.;
            -  prin poștă, pe adresa Primăria Municipiului Aiud, Municipiului Aiud,  str. Cuza Vodă, nr. 1, jud. Alba, cod 515200;
            - la sediul instituției, la registratura Primăriei Municipiului Aiud,  str. Cuza Vodă, nr.1,  prin fax la nr. 0258/861280, de luni până joi între orele 07.30 – 16.00 și vineri între orele 07.30 – 13.30
            Materialele transmise vor purta mențiunea „Propuneri pentru modificarea Anexei nr. 1 la HCL nr. 287 din 24.11.2016, privind aprobarea criteriilor de acordare a ajutoarelor de urgență, altele decât cele cauzate de calamități naturale, incendii, accidente și a metodologiei de acordare a ajutoarelor de urgență, conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, actualizată”.
             Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituției, la linkul www.aiud.ro  la secțiunea „Informații publice  - Dezbateri publice”;  
            Nepreluarea recomandărilor formulate și înaintate în scris va fi justificată în scris.
            Pentru cei interesați există și posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociație legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituție publică până la data de 19.07.2023
             Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la următoarele date de contact: telefon: 0258861310, e-mail: office@aiud.ro;  trdeciz@aiud.ro, persoană de contact: Avram Marilena, consilier, Compartiment Elaborare Documente Consiliul Local, int.14.
 
© Primăria Municipiului Aiud 2022-2023, Toate drepturile rezervate