poca-header

Informații publice

Înscrierea persoanelor din Municipiul Aiud în cadrul Proiectului de sprijinire a conectivității populației cu venituri mici la rețelele de alimentare cu apă și de canalizare existente în județul Alba

Primăria Municipiului Aiud aduce la cunoștința persoanelor fizice interesate posibilitatea racordării la sistemul public de alimentare cu apă și la cel de canalizare, prin intermediul unui proiect finanțat din PNNR.
 Înscrierile se realizează în baza ghidului specific - Condiții de accesare a fondurilor europene aferente Planului National de Redresare și Reziliență, componenta C1-Managementul apei, Investiția 3 Sprijinirea conectării populației cu venituri mici la rețelele de alimentare cu apă și de canalizare existente, aprobat prin Ordinul ministerului mediului, apelor si pădurilor nr. 2605/2022, disponibil pe site-ul AFM.
Valoarea maximă eligibilă a proiectului este de cel mult 1.900 euro/gospodărie, fără TVA, pentru racordarea și/sau branșarea la sistemul public de  alimentare cu apă și de canalizare.
Măsura vizează sprijinirea familiilor și persoanelor singure cu venituri reduse sau care fac parte dintr-o familie cu venituri reduse, având media veniturilor nete lunare sub pragul minim brut pe țară garantat în plată pe membru de  familie, în sumă de 2550 lei/persoană.
Utilizatorul persoană fizică, pentru a fi eligibil, trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
- să fie persoană singură, cu venituri reduse sau să facă parte dintr-o familie cu venituri reduse (media veniturilor bănești nete lunare să fie sub pragul minim brut pe țară garantat la plată pe membru de familie);
- să aibă domiciliul într-o gospodărie neracordată /nebranșată la sistemul public de  alimentare cu apă și/sau de canalizare din UAT Municipiul Aiud;
- să își exprime acordul cu privire la participarea în cadrul Programului, respectiv acordul cu privire la îndeplinirea tuturor formalităților si realizarea lucrărilor necesare pentru racordarea/branșarea gospodăriei în care locuiește la sistemul centralizat de  canalizare /alimentare cu  apă.
Pentru înscrierea la Programul  ”Prima conectare la sistemul public de alimentare cu apă si de canalizare, finanțat din PNNR” și pentru comunicarea detaliilor, persoanele care îndeplinesc condițiile prezentate sunt rugate să se adreseze Direcției Arhitect-Șef, persoană de contact Dorin Roșca, în perioada 11 – 20 iulie 2023.
© Primăria Municipiului Aiud 2022-2023, Toate drepturile rezervate