poca-header

Informații publice

Ședință extraordinară cu convocare de îndată 04 august 2023

În conformitate cu prevederile art. 133 alin. (2) lit. a, coroborat cu art. 134 alin. (1) lit. a), alin. (2), alin. 4 și alin. (5), art. 135 alin. (1 – 4), art. 136, alin. (1 - 10), art. 139, alin. (5), lit. c  și  art. 243, alin. (1), lit. c), lit. f)  din OUG nr. 57/2019, privind Codul administrativ Consiliul Local al Municipiului Aiud se convoacă în şedinţă publică extraordinară cu convocare de îndată, cu desfășurare în sistem la distanță prin mijloace electronice (aplicația Zoom Cloud Meetings), fără prezența fizică a consilierilor locali în sala de ședință,  în data de 04 august 2023 ora 10,10.
             
 
© Primăria Municipiului Aiud 2022-2023, Toate drepturile rezervate