poca-header

Informații publice

Ședință ordinară 24 august 2023


            În conformitate cu prevederile art. 155, alin. 1, lit. b și c, alin. 3, lit. b din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, în temeiul art.133, alin. 1, art. 134, alin. 1, lit. a, alin. 2, alin. 3  lit. a, alin. 5, art. 135, alin. 1 – 4, art. 136, alin. 1 - 10  și art. 196, alin. 1, lit. b din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Local al Municipiului Aiud se convoacă în şedinţă publică ordinară pentru data de 24.08.2023, ora 14,00, cu prezența fizică, în Sala Ion. I.C.BRĂTIANU a Primăriei  Municipiului Aiud.
 
© Primăria Municipiului Aiud 2022-2023, Toate drepturile rezervate