poca-header

Informații publice

Anunț dezbatere publică - modificare tarife Salubris Alba

Anunţ referitor la elaborarea unui proiect de act normativ privind acordarea unui mandat special reprezentantului unității administrativ-teritoriale UAT Municipiul Aiud, pentru a vota în AGA A.D.I. Salubris Alba proiectul de hotărâre nr. 1 din 28.07.2023  al asociației, privind aprobarea tarifelor distincte recalculate (ca urmare a modificărilor impuse de prevederile art. V, alin. (1) din OUG nr. 133/2022, cu modificările și completările ulterioare) și ajustate (cu respectarea prevederilor art. 33, 34 și 35 din Ordinul 640/30.09.2022, cu modificările și completările ulterioare), aferente activităților desfășurate pe fluxul deșeurilor municipale de asocierea RER VEST SA/RETIM ECOLOGIC SERVICE SA în baza Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii activităților de colectare și transport a deșeurilor de pe Lotul 1 Alba Iulia cu nr. 61/18.04.2019           
( art. 7 alin.(2) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare)

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI AIUD
             Astăzi, 28.08.2023, PRIMĂRIA MUNICIPIULUI AIUD anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ:
            ”privind  acordarea unui mandat special reprezentantului  unității administrativ-teritoriale UAT Municipiul Aiud, pentru a vota în AGA A.D.I. Salubris Alba proiectul de hotărâre nr. 1 din 28.07.2023  al asociației , privind aprobarea tarifelor distincte recalculate (ca urmare a modificărilor impuse de prevederile art. V, alin. (1) din OUG nr. 133/2022, cu modificările și completările ulterioare) și ajustate (cu respectarea prevederilor art. 33, 34 și 35 din Ordinul 640/30.09.2022, cu modificările și completările ulterioare), aferente activităților desfășurate pe fluxul deșeurilor municipale de asocierea RER VEST SA/RETIM ECOLOGIC SERVICE SA în baza Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii activităților de colectare și transport a deșeurilor de pe Lotul 1 Alba Iulia cu nr. 61/18.04.2019”.
    Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include:
            • Raportul de specialitate nr. 27794 din 28.08.2023 al Direcției Arhitect - șef;
            • Referatul de aprobare nr. 27793 din 28.08.2023 privind necesitatea adoptării actului normativ propus;
             • textul complet al proiectului de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului  unității administrativ-teritoriale UAT Municipiul Aiud, pentru a vota în AGA A.D.I. Salubris Alba proiectul de hotărâre nr. 1 din 28.07.2023  al asociației , privind aprobarea tarifelor distincte recalculate (ca urmare a modificărilor impuse de prevederile art. V, alin. (1) din OUG nr. 133/2022, cu modificările și completările ulterioare) și ajustate (cu respectarea prevederilor art. 33, 34 și 35 din Ordinul 640/30.09.2022, cu modificările și completările ulterioare), aferente activităților desfășurate pe fluxul deșeurilor municipale de asocierea RER VEST SA/RETIM ECOLOGIC SERVICE SA în baza Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii activităților de colectare și transport a deșeurilor de pe Lotul 1 Alba Iulia cu nr. 61/18.04.2019”;  
             Documentaţia poate fi consultată:
               • pe pagina de internet a instituţiei, la ADRESA www.aiud.ro  la secţiunea Informații publice  - Dezbateri publice";  
             • la sediul instituţiei Primăria Municipiului Aiud, str. Cuza Vodă nr. 1;
             • proiectul de act normativ se poate obţine în copie,  pe bază de cerere depusă la Biroul de Comunicare și Relații Publice  al Primăriei Municipiului Aiud.
            Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune în perioada 28.08.2023 – 07.09.2023, motivat de  data desfășurării ședinței Adunării Generale a Asociaților ADI Salubris Alba,  considerăm că  proiectul de hotărâre se încadrează în  procedura prevăzute de art.7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională, cu modificările și completările ulterioare.
            - prin formularul online disponibil pe pagina de internet a instituţiei la linkul  www.aiud.ro  la secţiunea Informații publice  - Dezbateri publice";  
            -  ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: office@aiud.ro,  trdeciz@aiud.ro.;
            -  prin poştă, pe adresa Primăria Municipiului Aiud, Municipiul Aiud,  str. Cuza Vodă, nr. 1, jud. Alba, cod 515200;
            - la sediul instituţiei, la registratura Primăriei Municipiului Aiud,  str. Cuza Vodă, nr.1,  prin fax la nr. 0258/861280, de luni până joi între orele 07.30 – 16.00 și vineri între orele 07.30 – 13.30
            Materialele transmise vor purta menţiunea propuneri „privind  acordarea unui mandat special reprezentantului  unității administrativ-teritoriale UAT Municipiul Aiud, pentru a vota în AGA A.D.I. Salubris Alba proiectul de hotărâre nr. 1 din 28.07.2023  al asociației, privind aprobarea tarifelor distincte recalculate (ca urmare a modificărilor impuse de prevederile art. V, alin. (1) din OUG nr. 133/2022, cu modificările și completările ulterioare) și ajustate (cu respectarea prevederilor art. 33, 34 și 35 din Ordinul 640/30.09.2022, cu modificările și completările ulterioare), aferente activităților desfășurate pe fluxul deșeurilor municipale de asocierea RER VEST SA/RETIM ECOLOGIC SERVICE SA în baza Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii activităților de colectare și transport a deșeurilor de pe Lotul 1 Alba Iulia cu nr. 61/18.04.2019”
             Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la linkul www.aiud.ro  la secţiunea Informații publice  - Dezbateri publice;  
            Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris.
            Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 08.09.2023
             Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0258861310, e-mail: office@aiud.ro;  trdeciz@aiud.ro, persoană de contact: Avram Marilena, consilier, Compartiment Elaborare Documente Consiliul Local, int.1014.
© Primăria Municipiului Aiud 2022-2023, Toate drepturile rezervate