poca-header

Informații publice

Anunț privind Legea nr. 123/2023 care a adus modificări Legii nr. 18/1991 în temeiul căreia se pot emite titluri de proprietate pentru terenurile din zonele necooperativizate

Primarul Municpiului Aiud aduce la cunoștința cetățenilor municipiului Aiud următoarele:

La data de 19 mai 2023 a intrat în vigoare Legea 123/2023 care a adus modificări Legii nr. 18/1991, republicată, în temeiul căreia se pot emite titluri de proprietate pentru terenurile din zonele necooperativizate, cu îndeplinirea următoarelor condiții:

a) dacă deţinătorii sau moştenitorii acestora figurează cu terenul în registrele agricole sau registrele cadastrale şi în evidenţele fiscale;
b) pentru terenul în cauză nu a fost deschisă carte funciară în baza Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
c) terenul nu face obiectul cererilor de reconstituire sau constituire a dreptului de proprietate de către alte persoane şi nici nu s-a eliberat anterior titlu de proprietate cu privire la acesta.

Pentru relații suplimentare vă puteți adresa la sediul Primăriei Municipiului Aiud, persoană de contact fiind desemnată domnul Aurel Lazăr, Biroul Sgricol sau telefonic la nr. 0258 861310 int. 1038
Termenul până la care se pot depune cererile expiră în data de 18 noiembrie 2023.
 
© Primăria Municipiului Aiud 2022-2023, Toate drepturile rezervate