poca-header

Informații publice

Anunț dezbatere publică -Mandat special reprezentantului legal al UAT Municipiul Aiud pentru a vota în AGA A.D.I. Salubris Alba includerea indicatorilor de performanţă aferenţi activităţilor prestate

Astăzi, 13.11.2023, PRIMĂRIA MUNICIPIULUI AIUD anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ:
 ”acordarea unui mandat special reprezentantului legal al UAT Municipiul Aiud pentru a vota în Adunarea Generală a Asociaților A.D.I. Salubris Alba includerea tuturor indicatorilor de performanţă aferenţi activităţilor prestate de operatorul economic delegat”
Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include:
• Referatul de aprobare nr. 37810 din 10.11.2023 privind necesitatea adoptării actului normativ propus;
• Raportul de specialitate nr. 37812/10.11.2023 al Direcției Arhitect Șef;
            • textul complet al proiectului de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului legal al UAT Municipiul Aiud pentru a vota în Adunarea Generală a Asociaților A.D.I. Salubris Alba includerea tuturor indicatorilor de performanţă aferenţi activităţilor prestate de operatorul economic delegat;
            - anexa nr. 1 la proiectul de hotărâre.
             Documentaţia poate fi consultată:
             • pe pagina de internet a instituţiei, la ADRESA www.aiud.ro  la secţiunea „ Informații publice  - Dezbateri publice;  
             • la sediul instituţiei Primăria Municipiului Aiud, str. Cuza Vodă nr. 1;
             • proiectul de act normativ se poate obţine în copie,  pe bază de cerere depusă la Biroul de Comunicare și Relații Publice  al Primăriei Municipiului Aiud.
            Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune în perioada 15.11.2023 – 24.11.2023.
            - prin formularul online disponibil pe pagina de internet a instituţiei la linkul  www.aiud.ro , secţiunea „Informații publice  - Dezbateri publice;  
            - ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: office@aiud.ro,  trdeciz@aiud.ro.;
            -  prin poştă pe adresa Primăriei Municipiului Aiud, str. Cuza Vodă, nr. 1, jud. Alba, cod 515200;
            - la sediul instituţiei, la registratura Primăriei Municipiului Aiud,  str. Cuza Vodă, nr.1,  prin fax la nr. 0258/861280, de luni până joi între orele 07.30 – 16.00 și vineri între orele 07.30 – 13.30
Materialele transmise vor purta menţiunea „Propuneri pentru proiectul privind acordarea unui mandat special reprezentantului legal al UAT Municipiul Aiud pentru a vota în Adunarea Generală a Asociaților A.D.I. Salubris Alba includerea tuturor indicatorilor de performanţă aferenţi activităţilor prestate de operatorul economic delegat”
Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la linkul www.aiud.ro  la secţiunea „Informații publice  - Dezbateri publice”;  
Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris.
Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data stabilirii ședinței din luna decembrie 2023
Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0258861310, e-mail: office@aiud.ro ;  trdeciz@aiud.ro, persoană de contact: Avram Marilena, consilier, Compartiment Elaborare Documente Consiliul Local, int.1014 .
 
© Primăria Municipiului Aiud 2022-2023, Toate drepturile rezervate